Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Anten (WA67658345)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Anten (WA67658345)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Anten (WA67658345)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Anten (WA67658345)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:29 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västra Götaland - 14
Kommun
Alingsås - 1489
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Säveån
Startår
2000
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6432047
SWEREF99 TM Östlig: 350540

RT 90 2,5 gon V - X: 6436060
RT 90 2,5 gon V - Y: 1302900

WGS84 Latitud: 58.0048447641
WGS84 Longitud: 12.4707682422

ETRS-89 Latitud: 58.00483
ETRS-89 Longitud: 12.47075

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar AS Anten
SRK, Göta älv, specialundersökningar Makrofyter AS Anten
SRK, Göta älv, specialundersökningar Provfiske i sjöar AS Anten
SRK, Göta älv, specialundersökningar Kvicksilver och PFOS i gädda och abborre AS Anten
Sjöprovfiske i Västra Götalands län Provfiske i sjöar Anten

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2000 -
SRK, Göta älv, specialundersökningar Makrofyter Makrofyter   En gång 2018 2018
Sjöprovfiske i Västra Götalands län Provfiske i sjöar Fisk   En gång 2007 2007
Sjöprovfiske i Västra Götalands län Provfiske i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) En gång 2007 2007
SRK, Göta älv, specialundersökningar Provfiske i sjöar Fisk   En gång 2018 2018
SRK, Göta älv, specialundersökningar Provfiske i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) En gång 2018 2018

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv, specialundersökningar Kvicksilver och PFOS i gädda och abborre Prioriterade ämnen   En gång 2018 2018
SRK, Göta älv, specialundersökningar Kvicksilver och PFOS i gädda och abborre Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2018 2018
SRK, Göta älv, specialundersökningar Kvicksilver och PFOS i gädda och abborre Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater En gång 2018 2018
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 2013 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 2013 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2013 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 2013 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger per år 2013 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger per år 2000 -
SRK, Göta älv Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 2000 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Göta älvFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
SRK, Göta älv, specialundersökningarFisk
Makrofyter
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater
Operativ övervakningSRK, Göta älv, specialundersökningarMakrofyter
SRK, Göta älvLjusförhållandenSiktdjup
SyrgasförhållandenSyrgas

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000