Vattenkemisk provtagning i Västra Götalands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Detta program omfattar vattenkemisk provtagning som utförts i Västra Götalands län men som inte är återkommande. Detta program omfattar exempelvis provtagning som utförts inom ramen för en specialundersökning eller en fördjupad undersökning.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
VER, Verifieringsövervakning
2006
2018
Avslutat
Västra Götaland
2015-03-03 21:44
2019-05-30 15:48
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Kolungen SE651439-130163 Kolungen Kolungen Göta älv
2 Lången SE205659-390694 Lången Lången Strömsån
3 Ormsjön SE203422-431257 Ormsjön Ormsjön Göta älv
4 Strömsvattnet SE205498-387378 Strömsvattnet Strömsvattnet Strömsån
5 Örsjön SE651026-129706 Örsjön Örsjön Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bystadsjön, djuphåla SE639267-135836 Bystadsjön Bystadsjön Ätran
2 Ellenösjön SE649302-127427 Ellenösjön Ellenösjön Örekilsälven
3 Flämsjön SE648274-137516 Flämsjön Flämsjön Göta älv
4 Häresjön, djuphåla SE651105-127627 Häresjön Häresjön Örekilsälven
5 Kärnsjön SE649820-125882 Kärnsjön Kärnsjön Örekilsälven
6 Nordsjön, djuphåla SE641258-136830 Nordsjön Nordsjön Ätran
7 Näsölen SE651989-130161 Näsölen Näsölen Göta älv
8 Sannesjön, djuphålan SE651287-127201 Sannesjön, djuphålan Sannesjön Örekilsälven
9 Simmesjön SE638177-134277 Simmesjön Simmesjön Ätran
10 Skärvalången SE647845-137299 Skärvalången Skärvalången Göta älv
11 Stora Delsjön SE640150-127602 Stora Delsjön Stora Delsjön Ligger utanför HARO
12 Södra Bullaresjön, djuphåla SE652655-125515 Södra Bullaresjön, djuphåla Södra Bullaresjön Enningdalsälven
13 Tåsjön SE647666-137274 Tåsjön Tåsjön Göta älv
14 Viken 1 SE650466-141444 Viken 1 Viken Motala ström
15 Viken 2 SE650232-140991 Viken 2 Viken Motala ström
16 Viken 3 SE649957-140931 Viken 3 Viken Motala ström
17 Viken 4 SE649893-140695 Viken 4 Viken Motala ström
18 Viken 5 SE649676-140956 Viken 5 Viken Motala ström
19 Viksjön, djuphålan SE649089-126730 Viksjön Viksjön Örekilsälven
20 Östersjön SE649412-127959 Östersjön Östersjön Örekilsälven