Kartering av kiselalger i vattendrag, Uppsala län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet förser vattenförvaltningen med värdefull data för klassificering av ekologisk status och miljökvalitetsnormer. Programmet följer kvalitetsfaktorn perifytiska kiselalger (påväxt). Provtagningen samordnas med programmet SRK, Samordnad Recipientkontroll, som kommunerna utför.

Programmet beskriver tillstånd och utveckling hos vattendrag, främst med avseende på övergödning. Programmet inkluderar undersökningstyperna "Påväxt i rinnande vatten" (45 stationer)
Läs mer
Godkänd
2017-06-28 15:47
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Uppsala län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2007
-
Pågående
Uppsala
2015-02-26 13:30
2021-09-28 12:23
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Björklingeån - Brunnby SE665932-159449 Norrström
2 Björklingeån, Björklinge SE665848-159652 Björklingeån - mynningen till Björklinge Norrström
3 Bredsjöbäcken SE664437-157585 Bredsjöbäcken Norrström
4 Böleån, Gudinge SE671174-162038 Böleån Kustområde
5 Eckarån - Björkvreten SE668716-163109 Olandsån
6 Ekaån, EKA SE660331-157901 Ekaån Norrström
7 Enköpingsån, Enköping S SE661219-157158 Enköpingsån Norrström
8 Enköpingsån, Ulunda SE661364-157023 Enköpingsån Norrström
9 Fiskviks kanal, Norrbacken SE661322-158373 Fiskviks kanal Norrström
10 Forsmarksån, Lövstabruk SE670113-161441 Forsmarksån (Åkerbysjön - Skälsjön) Forsmarksån
11 Fyrisån, Herrgårdsdammen SE667698-161622 Fyrisån - Sundbroån Norrström
12 Fyrisån, Klastorp SE664214-159929 Fyrisån Jumkilsån - Sävjaån Norrström
13 Fyrisån, Nedströms väg 290 SE664977-160403 Fyrisån mellan Björklingeån och Vendelån Norrström
14 Fyrisån, Sundbroån - Dannemora SE667719-161293 Norrström
15 Fyrisån, Sävjaån, Kuggebro SE663617-160579 Sävjaån mynning - Storån Norrström
16 Fyrisån, Ulva kvarn SE664505-159905 Fyrisån Ulva - Björklingeån Norrström
17 Fyrisån, Vendelån, Lena kyrka SE665622-160668 Vendelån mynningen - Sävastabäcken Norrström
18 Fyrisån,Björklingeån, Rosta SE664916-160088 Björklingeån - mynningen till Björklinge Norrström
19 Gålarmoraån, Gålarmora SE669331-162206 Gålarmoraån (Forsmarksån) Forsmarksån
20 Gällbäcken, Vånsjöåsen SE662522-157252 Gällbäcken Norrström
21 Hjälstaån SE661909-158830 Hjälstaån Norrström
22 Hosjöån - Åsby SE664868-163805 Olandsån
23 Hågaån, Lurbo bro SE663300-160100 Hågaån Norrström
24 Jumkilsån, Broby SE664345-159735 Jumkilsån Norrström
25 Jumkilsån, Nyåker SE664449-159672 Jumkilsån Norrström
26 Jumkilsån, Stenviken SE665125-158681 Jumkilsån Norrström
27 Knivsta station SE662457-161140 Knivstaån genom Knivsta Norrström
28 Knivstaån, Gamla E4an SE661721-160977 Lövstaån Norrström
29 Knivstaån,Glömtorp SE662222-161183 Lövstaån Norrström
30 Kyrkån SE667380-157738 Kyrkån
31 Lejstaån, Lejsta SE665026-161707 Lejstaån Norrström
32 Librobäcke, Husbyborg SE664069-160101 Fyrisån Jumkilsån - Sävjaån Norrström
33 Länsöån, Johannisfors SE669478-163052 Länsöån (Forsmarksån) Forsmarksån
34 Lövstaån, UP86 SE661730-160985 Lövstaån Norrström
35 Olandsån SE665874-163362 Olandsån Olandsån
36 Olandsån - Bergalund SE665417-163554 Olandsån
37 Olandsån, Gimo damm SE667566-163131 Olandsån - Bäck från Gimo damm Olandsån
38 Olandsån, Ledsundet SE669252-163452 Olandsån Olandsån
39 Olandsån, Ålsunda SE665920-163249 Olandsån Olandsån
40 Olandsån, Övernuttö SE668303-163357 Olandsån Olandsån
41 Pinglaström SE662966-160943 Knivstaån Pinglaström Norrström
42 Skattmansöån, Torstuna SE662763-157224 Skattmansöån Norrström
43 Storån Högby SE663271-161185 Norrström
44 Strömarån, Svedjebacken SE670856-160724 Strömarån Kustområde
45 Strömarån, Åkerby SE670240-160803 Strömarån Kustområde
46 Sävaån, Säva kvarn SE662714-158941 Sävaån Norrström
47 Sävjaån Almunge - Långsjön SE664218-162121 Norrström
48 Sävjaån, Funboån - Spångtorp SE663715-161449 Norrström
49 Sävjaån-Fladån SE664110-162562 Sävjaån Almunge Långsjön Norrström
50 Sävjaån-Vistebyån Enbyle SE664337-161632 Sävjaån Vistebyån Norrström
51 Termyrbäcken, Ål SE664410-156006 Örsundaån Vansjön - Fjärdhundra Norrström
52 Tämnarån, Karlholms bruk SE671239-160028 Tämnarån mynningen - Sandbyån Tämnarån
53 Tämnarån, Strömsberg SE669945-159790 Tämnarån Sandbyån - Roknöbäcken Tämnarån
54 Tämnarån, Ålfors SE668377-158825 Tämnarån Svartån - Tämnaren Tämnarån
55 Ullbrobäcken, nedanför runsten SE661423-156824 Enköpingsån - Ullbrobäcken Norrström
56 Vattholmaån, Trollbo SE665754-160767 Fyrisån Vattholma - Dannemorasjön Norrström
57 Vendelån, Öster Ekeby SE666934-159989 Vendelån Sävastabäcken - Tassbäcken Norrström
58 Vretaån SE666848-157503 Tämnarån - Vretaån Tämnarån
59 Välakanal, Nynäs SE671065-160329 Väta Kanal Kustområde
60 Åbyån SE667254-157992 Åbyån Tämnarån
61 Åbyån SE667396-157736 Åbyån Tämnarån
62 Åloppebäcken, Sandbro SE664649-159624 Åloppebäcken Norrström
63 Åloppebäcken, Uggelsta SE664556-159624 Åloppebäcken Norrström
64 Örbäcken, Nibble SE661421-156822 Enköpingsån - Örbäcken Norrström
65 Örbäcken, Åby SE661416-156813 Enköpingsån - Örbäcken Norrström
66 Örsundaån Örsundsbro SE662506-158465 Örsundaån Lårstaviken - Alsta sjö Norrström
67 Örsundaån, Ribbingebäck SE663652-157833 Lillån (myn Alstasjö) Norrström