16a Kättilsmåla nedströms Lillåns tillflöde

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE623710-149545
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  LYCKEBYÅN: Östersjön - Bäck från Stora Havsjön (WA79289586)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  LYCKEBYÅN: Östersjön - Bäck från Stora Havsjön (WA79289586)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  LYCKEBYÅN: Östersjön - Bäck från Stora Havsjön (WA79289586)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  LYCKEBYÅN: Östersjön - Bäck från Stora Havsjön (WA79289586)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:58 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Blekinge - 10
Kommun
Karlskrona - 1080
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Lyckebyån - SE80000
Åtgärdsområde
Lyckebyån
Startår
1988
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6235476
SWEREF99 TM Östlig: 545412

RT 90 2,5 gon V - X: 6237100
RT 90 2,5 gon V - Y: 1495530

WGS84 Latitud: 56,261956116747
WGS84 Longitud: 15,7331161802358

ETRS-89 Latitud: 56.26194
ETRS-89 Longitud: 15.73310

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Lyckebyån Bottenfauna LY1085 16a Kättilsmåla Lillåns tillflöde
SRK, Lyckebyån Elfiske LY1085 16a Kättilsmåla Lillåns tillflöde
SRK, Lyckebyån Vattenkemi LY1085 16a Kättilsmåla Lillåns tillflöde
SRK, Lyckebyån Påväxtalger LY1085 16a Kättilsmåla Lillåns tillflöde

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Lyckebyån Bottenfauna Bottenfauna   1 gång per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Bottenfauna Bottenfauna ASPT 1 gång per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Bottenfauna Bottenfauna DJ-index 1 gång per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Bottenfauna Bottenfauna MISA 1 gång per år 1996 -
SRK, Lyckebyån Elfiske Fisk   1 gång per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Elfiske Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) 1 gång per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Påväxtalger Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Påväxtalger Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Påväxtalger Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2010 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden   12 gånger per år 2011 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1988 2000
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1988 2000
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Syrgasförhållanden   12 gånger per år 2011 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1988 2000
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1988 2000
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 2011 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1988 2000
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 2011 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen   6 gånger per år 1988 2000
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 2011 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1988 2000
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 2011 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Näringsämnen TOC 12 gånger per år 2011 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2011 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 2011 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 2011 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 2011 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2011 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2011 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning   12 gånger per år 2010 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning pH 12 gånger per år 2011 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 2011 -
SRK, Lyckebyån Vattenkemi Försurning Sulfat 6 gånger per år 1988 2000

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, LyckebyånBottenfauna
Fisk
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
Påväxt-kiselalger
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, LyckebyånPåväxt-kiselalger

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000