Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:54 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Gävleborg - 21
Kommun
Hudiksvall - 2184
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE45046
Åtgärdsområde
Mellersta Hälsinglands kustvatten
Startår
1969
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6835609
SWEREF99 TM Östlig: 610559

RT 90 2,5 gon V - X: 6836610
RT 90 2,5 gon V - Y: 1567930

WGS84 Latitud: 61,63785174
WGS84 Longitud: 17,08635843

ETRS-89 Latitud: 61.63785
ETRS-89 Longitud: 17.08635

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet
Dricksvattenförekomster
Nitratdirektivet Ja Delångersån Iggesund Arbetsmaterial
Natura 2000

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter Klassning Version  
Interkalibreringsstation
Referensstation
HELCOM-station Ja Beslutad
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad