RMÖ, Hallands län, Mynningsstationer

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet syftar till att beskriva den tidsmässiga utvecklingen av halter och transporter av olika ämnen i huvudvattendrag, för att härigenom framför allt bestämma näringstransporterna till kustvattnet. Undersökningarna påbörjades i början av 1970-talet och utgör ett komplement till det nationella programmet “Flodmynningar“. Tillsammans med det nationella programmet fångas nästan 95 % av flodtransporten till Hallands kustvatten upp.
Läs mer
Godkänd
2011-02-28 10:59
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Hallands län
KEU, Kalkeffektuppföljning
RMÖ, Regional miljöövervakning
1971
-
Pågående
Halland
Skåne
2011-01-25 16:42
2022-10-13 10:28
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Fylleån, Fyllebro SE628430-132237 Fylleån, Fyllebro N4 Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) Fylleån
2 Genevadsån, Tönnersa SE627515-132620 Genevadsån, Tönnersa N3 Genevadsån (Mynningen-Alslövsån) Genevadsån
3 Himleån, Lindhov SE634065-128565 Himleån, Lindhov N9 Himleån (Mynningen-Spånggårdsbäcken) Himleån
4 Kungsbackaån, Heden SE638280-127685 Kungsbackaån, Heden N13 Kungsbackaån (Mynningen-Lillån) Kungsbackaån
5 Löftaån, Löftabro SE635975-128160 Löftaån, Löftabro N11 Löftaån (Mynningen-Kullagärdsbäcken) Kustområde
6 Munkån SE634110-128585 Munkån N91 Munkån Himleån
7 Nyrebäcken, Prins Bertils stuga SE628534-131170 Nyrebäcken, Prins Bertils stuga N20 Nyrebäcken Kustområde
8 Rolfsån, Rolfsbro SE637695-127805 Rolfsån, Rolfsbro N12 Rolfsån (Mynnningen-Stensjön) Rolfsån
9 Skintan, nedan Lynga SE629165-130980 Skintan, Lynga N30 Skintan Kustområde
10 Stensån, Malen SE625989-131913 Stensån, Malen N2 STENSÅN:Havet-Järnvägen Stensån
11 Suseån, Uddaveka SE630880-130405 Suseån, Uddaveka N6 Suseån Suseån
12 Trönningeån, Trönninge SE628120-132365 Trönningeån, Trönninge N17 Trönningeån Fylleån
13 Tvååkers kanal, Utteros SE632760-128925 Tvååkers kanal, Utteros N8 Tvååkersån Kustområde