GRMÖ, Gemensamt delprogram stormusslor

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet är att övervaka flodpärlmussla, tjockskalig målarmussla och flat dammussla på lokal och regional nivå samt att följa upp eventuella förändringar av mussel-bestånden. Undersökningen syftar till att följa förändring av populationsstorlek och täthet samt förändringar i ålders-/storleksstrukturen i avgränsade musselbestånd.

Övervakningen av musslor skall:
- följa hur utbredning och förekomst av populationer förändras över tid.
- övervaka arternas utveckling för att få en uppfattning om status och vilka lokala och regionala hot som kan urskiljas.
- i kombination med kringinformation, ge underlag för åtgärder som ökar möjligheterna för arterna att kvarleva i livskraftiga bestånd.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Örebro län
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1986
-
Pågående
Västerbotten
Gävleborg
Jönköping
Örebro
Norrbotten
Västernorrland
2011-02-14 11:47
2017-11-20 16:19
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Abborrvattenbäcken SE712069-160565 Abborrvattenbäcken Abborrvattenbäcken Gideälven
2 Andersbobäcken SE686965-154145 Andersbobäcken 686965-154145 Andersbob. Delångersån
3 Anneforsån-Öjungsån SE679118-151716 Anneforsån-Öjungsån 679118-151716 Anneforsån Ljusnan
4 Baksjöbäcken SE712172-159119 Baksjöbäcken Baksjöbäcken Gideälven
5 Bjuransbäcken SE685405-153580 Bjuransbäcken 685405-153580 Bjuransbäcken Delångersån
6 Bjälkerumsån (Rydån) SE637622-147586 Bjälkerumsån (Rydån) Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen Emån
7 Björkån SE688172-147382 Björkån 688172-147382 Björkån Ljusnan
8 Björsjöån SE686423-149049 Björsjöån 686423-149049 Björsjöån Ljusnan
9 Blecksjöån SE678870-151938 Blecksjöån 678870-151938 Blecksjöån Ljusnan
10 Blåbergssjöbäcken, Flodpärlmussla SE709710-164850 Blåbergssjöbäcken Blåbergsjöbäcken Lögdeälven
11 Bondabrobäcken Stn 2 SE658839-145073 Bondabrobäcken Stn 2 65905571448740 Mogruvälven från St Ryggsjön till Venaån Norrström
12 Bordsjöbäcken SE640774-145650 Bordsjöbäcken Bordsjöbäcken: V Lägern - Assjön Motala ström
13 Borrån SE686927-147244 Borrån 686927-147244 Ljusnan
14 Bredsjöbäcken Stn 3 SE663262-145688 Bredsjöbäcken Stn 3 66324191456657 Bredsjöbäcken Norrström
15 Brinnasån SE684928-150054 Brinnasån 684928-150054 Stocksboån Ljusnan
16 Bruksån SE684340-150485 Bruksån 684340-150485 WA16359365 Ljusnan
17 Brunnshyttebäcken SE661507-143900 Brunnshyttebäcken 66148311439360 Brunnshyttebäcken mellan Vasselsjön och Lundsfjärden Göta älv
18 Burseån-Örasjöån SE688725-150135 Burseån-Örasjöån 688725-150135 Örasjöån Ljusnan
19 Bursån SE683700-150373 Bursån 683700-150373 Ljusnan
20 Bäckmorån SE683116-156000 Bäckmorån 683116-156000 Holmsbäcken Nianån
21 Dalån SE683143-153392 Dalån 683143-153392 Isteån Ljusnan
22 Djupsjöbäcken SE677890-153690 Djupsjöbäcken 677890-153690 Skärjån
23 Djuptjärnsbäcken SE688385-149300 Djuptjärnsbäcken 688385-149300 WA28550790 Ljusnan
24 Dyrån SE689082-157656 Dyrån 689082-157656 Dyrån Ljungan
25 Dånbäcken SE682158-154028 Dånbäcken 682158-154028 Ljusnan
26 Emån, Bodafors SE637770-143455 Emån, Bodafors EMÅN: Uppsjön - Storesjön Emån
27 Emån, Illharjen SE636553-145783 Emån, Illharjen Emån: Gnyltån-Vetlandabäcken Emån
28 Emån, Strömmahult SE636958-144939 Emån, Strömmahult Emån
29 Emån, Åhult SE636379-144335 Emån, Åhult Emån: Kroppån-Lillån Emån
30 Enan SE690545-148337 Enan 690545-148337 Sillerboån Ljusnan
31 Enån SE687005-148645 Enån 687005-148645 Enån Ljusnan
32 Enångersån SE682610-155235 Enångersån 682610-155235 Enångersån Kustområde
33 Fagerbobäcken elfiske SE658955-144885 Fagerbobäcken 65905571448740 Fagerbobäcken Norrström
34 Falkabäcken SE657821-144989 Falkabäcken 65784411449963 Garphytteån-Falkabäcken Norrström
35 Finnbergsån SE685828-155674 Finnbergsån 685828-155674 Finnbergsån Delångersån
36 Finnforsån SE718870-171782 Finnforsån Finnforsån Skellefteälven
37 Flaxnan SE679940-150395 Flaxnan 679940-150395 Frösteboån Ljusnan
38 Flugån SE678899-153000 Flugån 678899-153000 Kilån Ljusnan
39 Flysån SE680539-155820 Flysån 680539-155820 Flysån Norralaån
40 Frösvidalsån-Sm SE658047-145484 Frösvidalsån-Sm 65792501456650 Frösvidalsån Norrström
41 Gammelån SE678822-151441 Gammelån 678822-151441 Anneforsån Ljusnan
42 Gnarpsån SE688255-157170 Gnarpsån 688255-157170 Gnarpsån Gnarpsån
43 Gopån SE676957-154476 Gopån 676957-154476 Hamrångeån Hamrångeån
44 Grannäsån SE678272-151743 Grannäsån 678272-151743 Testeboån Testeboån
45 Grossjöbäcken SE681696-154452 Grossjöbäcken 681696-154452 Stuttjärnsån Norralaån
46 Grottsjöbäcken SE682283-155266 Grottsjöbäcken 682283-155266 Grottsjöbäcken Kustområde
47 Gryckån SE683657-148246 Gryckån 683657-148246 Gryckån Ljusnan
48 Gryssjöån SE685206-143737 Gryssjöån 685206-143737 Gryssjöån Ljusnan
49 Gråsjöbäcken SE687080-154415 Gråsjöbäcken 687080-154415 Gräsjöbäcken Delångersån
50 Gådaån SE688382-149749 Gådaån 688382-149749 Gådaån Ljusnan
51 Gårdsjöån SE685258-149525 Gårdsjöån 685258-149525 Skarpån Ljusnan
52 Gäddbäcken SE720028-150065 Gäddbäcken Gäddbäcken Ångermanälven
53 Gäddvikstjärnsbäcken SE684900-153500 Gäddvikstjärnsbäcken 684900-153500 Delångersån
54 Gällsån SE678648-153305 Gällsån 678648-153305 Gällsån Ljusnan
55 Hammarskogsån-Sm SE662291-145903 Hammarskogsån-Sm 66201071459835 Hammarskogsån mellan Gränsjön och Råsvalen Norrström
56 Hamrångeån SE675866-156639 Hamrångeån 675866-156639 Hamrångeån Hamrångeån
57 Harrträskbäcken SE726765-156735 Harrträskbäcken Harrträskbäcken Umeälven
58 Harrträskbäcken SE744968-171379 Harrträskbäcken Harrträskbäcken Harrträskbäcken
59 Harsabäcken SE683295-150725 Harsabäcken 683295-150725 Harsabäcken Ljusnan
60 Haukobollbäcken SE731357-156479 Haukobollbäcken Haukobollbäcken Haukobollbäcken
61 Homobäcken SE687583-157198 Homobäcken 687583-157198 Harmångersån
62 Hundträskbäcken SE727927-165917 Hundträskbäcken Hundträskbäcken Hundträskbäcken
63 Håvaån SE682310-146965 Håvaån 682310-146965 Håvaån Ljusnan
64 Häsboån SE677667-150879 Häsboån 677667-150879 Frösteboån Ljusnan
65 Hörksälven Stn 3 SE664856-144977 Hörksälven Stn 3 66531041450930 Hörksälven ner till Kumla älvs utlopp Norrström
66 Imälven-Sm SE658039-143165 Imälven-Sm 65815521432343 Imälven mellan Älgsimmen och Svartälven Göta älv
67 Juån SE691703-148774 Juån Juån Ljungan
68 Jättån SE685346-145047 Jättån 685346-145047 Jättån Ljusnan
69 Kalvsjöbäcken SE722184-151845 Kalvsjöbäcken Kalvsjöbäcken Ångermanälven
70 Kanibäcken SE740035-170646 Kanibäcken Kanibäcken Kanibäcken Luleälven
71 Kisträskbäcken SE730365-173312 Kisträskbäcken Kisträskbäcken Kisträskbäcken Piteälven
72 Kolarsjöbäcken SE685475-145652 Kolarsjöbäcken 685475-145652 Ljusnan
73 Kroktjärnsbäcken SE718993-171587 Kroktjärnbäcken Kroktjärnsbäcken Skellefteälven
74 Kullabäcken SE709409-171461 Kullabäcken Tvärån Umeälven
75 Kvarnbäcken SE727498-158030 Kvarnbäcken Kvarnbäcken Umeälven
76 Kvarnbäcken SE734450-178006 Kvarnbäcken Kvarnbäcken Kvarnbäcken Råneälven
77 Kvarnbäcken-Lerkesån-Sm SE659628-145508 Kvarnbäcken-Lerkesån-Sm 65973921455569 Kvarnbäcken-Lerkesån Norrström
78 Kvarnån SE684934-146688 Kvarnån 684934-146688 Kvarnån Ljusnan
79 Kvarnån (Edsele) SE703954-153175 Kvarnån (Edsele) Kvarnån Ångermanälven
80 Kvisjöbäcken SE675956-153192 Kvisjöbäcken 675956-153192 Testeboån
81 Källsjöbäcken SE683350-155495 Källsjöbäcken 683350-155495 Källsjöbäcken Nianån
82 Källsvedsbäcken SE687457-156390 Källsvedsbäcken 687457-156390 Harmångersån
83 Kölsjöån SE676305-152016 Kölsjöån 676305-152016 Kölsjöån Testeboån
84 Lammitjärnsbäcken SE666258-144554 66625801445540 Lammitjärnsbäcken, Svarttjärnen till Hundtjärnsbäcken Norrström
85 Laxbäcken SE673587-153732 Laxbäcken 673587-153732 Gavleån
86 Laxtjärnbäcken SE731250-167923 Laxtjärnbäcken Laxtjärnbäcken Laxtjärnbäcken Piteälven
87 Lekhytteån-Sm SE657007-144424 Lekhytteån-Sm 65701881444155 Lekhytteån mellan Leken och Garphytteån Norrström
88 Lerälven-Sm SE658540-143011 Lerälven-Sm 65849731430160 Lerälven, Lersjön till Svartälven Göta älv
89 Lillsjöbäcken-Sm SE660406-146104 Lillsjöbäcken-Sm 66022531461774 Lillsjöbäcken, Storsjön till Järleån Norrström
90 Lillån SE679814-150375 Lillån 679814-150375 Lillån Ljusnan
91 Lillån SE716041-148390 Lillån (uppstr. Åsjön) Lillån Ångermanälven
92 Lillån-Multen-Sm SE656025-143518 Lillån-Multen-Sm 65596411435770 Lillån vid Mullhyttan Norrström
93 Lillån-Vekhyttan-Sm SE656244-144147 Lillån-Vekhyttan-Sm 65608451440762 Lillån vid Vekhyttan Norrström
94 Limmingsbäcken-Sm SE660794-142948 Limmingsbäcken-Sm 66080051428331 Limmingsbäcken mellan Limmingssjön och Halvarsnoren Göta älv
95 Lingån SE687810-154290 Lingån 687810-154290 Gimmaån Harmångersån
96 Linån SE690764-155903 Linån Lindsjöån Ljungan
97 Ljusträskbäcken SE731826-168214 Ljusträskbäcken Ljusträskbäcken Ljusträskbäcken
98 Lomsjöån SE690306-151498 Lomsjöån 690306-151498 Delångersån Delångersån
99 Långabäcken SE680053-149457 Långabäcken 680053-149457 WA41778874 Ljusnan
100 Långsjöån SE677965-152072 Långsjöån 677965-152072 Testeboån Testeboån
101 Långtjärnsbäcken SE686900-148375 Långtjärnsbäcken 686900-148375 Ljusnan
102 Lövingsån SE687747-149592 Lövingsån 687747-149592 Oppliån Ljusnan
103 Mackskalasjöbäcken SE682242-148335 Mackskalasjöbäcken 682242-148335 Mackskalabäcken Ljusnan
104 Malungån SE689369-155779 Malungån 689369-155779 Tälgslättån Ljungan
105 Milån SE683938-151554 Milån 683938-151554 Milån Ljusnan
106 Mosjöån SE676639-154172 Mosjöån 676639-154172 Moån Testeboån
107 Mörtsjöbäcken SE673737-153406 Mörtsjöbäcken 673737-153406 WA92032326 Gavleån
108 Mörttjärnsbäcken SE683890-151177 Mörttjärnsbäcken 683890-151177 Milån Ljusnan
109 Nackbäcken SE719061-165433 Nackbäcken Nackbäcken Umeälven
110 Navarån SE694376-154685 Navarån Navarån Ljungan
111 Nianån SE683221-155179 Nianån 683221-155179 Nianån Nianån
112 Norrån SE681824-155304 Norrån 681824-155304 Norrån Norralaån
113 Nyboån SE682616-154900 Nyboån 682616-154900 Enångersån Kustområde
114 Oppliån SE687057-150154 Oppliån 687057-150154 Ljusnan
115 Paubäcken SE719417-159831 Paubäcken Paubäcken Umeälven
116 Pengerbäcken SE674071-153201 Pengerbäcken 674071-153201 Gavleån
117 Pärlskalsbäcken SE733574-168084 Pärlskalsbäcken Pärlskalsbäcken Pärlskalbäcken Piteälven
118 Ramman SE686315-153605 Ramman 686315-153605 Ramman Delångersån
119 Rastälven elfiske SE662300-144260 Grängshytteforsarna 66223611442409 Rastälven mellan Stora/Lilla Grängen och Sången Norrström
120 Ringshyttebäcken-Sm SE660207-145177 Ringshyttebäcken-Sm 66025501451280 Ringshyttebäcken mellan Bälgsjön och Hagbyån Norrström
121 Risbäcken SE675356-152321 Risbäcken 675356-152321 Gavleån
122 Rorån SE682244-153302 Rorån 682244-153302 Ljusnan
123 Rossån SE682532-150245 Rossån 682532-150245 Rossån Ljusnan
124 Räkaån SE681929-149156 Räkaån 681929-149156 Ullångsån Ljusnan
125 Rällsälven-Sm SE663199-145924 Rällsälven-Sm 66325311458253 Rällsälven mellan Ljusnaren och Norrsjön Norrström
126 Rännsjöbäcken SE675220-154655 Rännsjöbäcken 675220-154655 Rännsjöbäcken Testeboån
127 Rötjärnsbäcken SE678630-153324 Rötjärnsbäcken 678630-153324 Gammelbodbäcken Ljusnan
128 Saxån SE715951-148499 Saxån Saxån Ångermanälven
129 Sirsjöbäcken-Sm SE660842-142955 Sirsjöbäcken-Sm 66086211429535 Sirsjöbäcken mellan Sirsjön och Halvarsnoren Göta älv
130 Skagersholmsån-Sm SE653635-141944 Skagersholmsån-Sm 65363721419368 Skagersholmsån Göta älv
131 Skikkibäcken SE722575-152671 Skikkibäcken Skikkibäcken Ångermanälven
132 Skraveltjärnbäcken SE730804-168147 Skraveltjärnbäcken Skraveltjärnbäcken Skraveltjärnbäcken Piteälven
133 Skyttån SE681885-154708 Skyttån 681885-154708 Norralaån
134 Skäljetjärnsbäcken SE724510-171411 Skäljetjärnsbäcken Skäljetjärnsbäcken Byskeälven
135 Skärjån SE677054-156951 Skärjån 677054-156951 Skärjån Skärjån
136 Slakkabäcken SE739331-170118 Slakkabäcken Slakkabäcken Slakkabäcken
137 Slåttjärnsbäcken SE678630-152106 Slåttjärnsbäcken 678630-152106 Ljusnan
138 Smygarebäcken SE659784-145490 Smygarebäcken 65995501454640 Smygarebäcken, Ämten till inloppet i Åsbosjön Norrström
139 Solgenån SE637411-145832 Solgenån Emån
140 Sorgån SE686848-149269 Sorgån 686848-149269 Sorgån Ljusnan
141 Stabburbäcken SE725522-155583 Stabburbäcken Umeälven
142 Stangobäcken SE719696-164404 Stangobäcken Umeälven
143 Stavsätrabäcken SE683473-149967 Stavsätrabäcken 683473-149967 Ljusnan
144 Stensjöån SE690375-151500 Stensjöån 690375-151500 Stensjöån Delångersån
145 Stenån SE676823-151666 Stenån 676823-151666 Testeboån
146 Stugsjöbäcken SE677947-151735 Stugsjöbäcken 677947-151735 Saggån Testeboån
147 Stuttjärnsån SE681618-154649 Stuttjärnsån 681618-154649 Stuttjärnsån Norralaån
148 Styggsjöbäcken SE689030-152075 Styggsjöbäcken 689030-152075 Styggsjöbäcken Delångersån
149 Sundsjöån SE683733-144586 Sundsjöån 683733-144586 Dalälven
150 Svarttjärnsbäcken SE678708-151996 Svarttjärnsbäcken 678708-151996 WA24407774 Ljusnan
151 Svartån SE679160-151713 Svartån 679160-151713 Svartån Ljusnan
152 Svartån SE687144-152205 Svartån 687144-152205 Gladbäcken Delångersån
153 Svartälven-Sm SE657835-143025 Svartälven-Sm 65806991430855 Svartälven mellan Malmlången och Imälvens inlopp Göta älv
154 Svennevadsån-Sm SE654368-146620 Svennevadsån-Sm 65443581471886 Skogaån Nyköpingsån
155 Sverkestaån-Sm SE661395-147935 Sverkestaån-Sm 66074501478270 Sverkestaån mellan Sörmogen och Ullersättersbäcken Norrström
156 Svågan SE689011-151889 Svågan 689011-151889 Delångersån
157 Sylån SE687455-154491 Sylån 687455-154491 Sylån Harmångersån
158 Sånghusån-Stocksboån SE684898-149903 Sånghusån-Stocksboån 684898-149903 Sånghusån Ljusnan
159 Säckån SE679310-152268 Säckån 679310-152268 Kilån Ljusnan
160 Sörbyån SE683440-152016 Sörbyån 683440-152016 Sörbyån Ljusnan
161 Tallån SE715623-171816 Tallån Tallån Rickleån
162 Tallån SE736530-178720 Tallån Tallån Tallån Töreälven
163 Tandsjöån SE685008-143977 Tandsjöån 685008-143977 Voxnan Ljusnan
164 Tansbäcken SE674697-153832 Tansbäcken 674697-153832 Gavleån
165 Testeboån SE673553-157164 Testeboån 673553-157164 Testeboån Testeboån
166 Tidan, Brängen SE641849-137917 Tidan, Brängen Tidan: Nässjön - Brängen Göta älv
167 Timsån SE676293-151994 Timsån 676293-151994 Timsån Testeboån
168 Tjålmakbäcken SE736684-171342 Tjålmakbäcken Tjålmakbäcken Tjålmakbäcken Luleälven
169 Tolockbäcken SE682606-155384 Tolockbäcken 682606-155384 Tolockabäcken Kustområde
170 Trossnarvsbäcken SE688740-152375 Trossnarvsbäcken 688740-152375 Älpbäcken Delångersån
171 Trönöån SE681720-154758 Trönöån 681720-154758 Norralaån
172 Tuggenbäcken SE715338-164490 Tuggenbäcken Tuggenbäcken Umeälven
173 Tygstabodån SE681205-155112 Tygstabodån 681205-155112 WA50640843 Norralaån
174 Tönsån SE677732-154392 Tönsån 677732-154392 Skärjån
175 Vallasbäcken SE679563-150704 Vallasbäcken 679563-150704 WA82836621 Ljusnan
176 Vasslabäcken-Sm SE661573-145025 Vasslabäcken-Sm 66161311450170 Vasslabäcken från Kroktjärnen till Rastälven Norrström
177 Vattenån SE693791-148650 Vattenån Vattenån Ljungan
178 Venaån elfiske SE659335-144590 Venaån 65926511445354 Mogruvälven mellan Venaån och Vikern Norrström
179 Vinnfarsån SE682823-150610 Vinnfarsån 682823-150610 Rösteån Ljusnan
180 Voxnan SE682834-146636 Voxnan 682834-146636 Ljusnan
181 Vålsjöbäcken SE684430-152638 Vålsjöbäcken 684430-152638 WA91775132 Ljusnan
182 Väst Skogtjänsbäcken SE677135-150868 Väst Skogtjänsbäcken 677135-150868 Kölsjöån Testeboån
183 Västerhocklan SE685034-145917 Västerhocklan 685034-145917 Ljusnan
184 Ålakarsbäcken SE681224-151104 Ålakarsbäcken 681224-151104 Ålakarsbäcken Ljusnan
185 Älpbäcken SE688459-152338 Älpbäcken 688459-152338 Älpbäcken Delångersån
186 Ängerån SE687028-147134 Ängerån 687028-147134 Ljusnan
187 Österån SE711579-171187 Österån Österån Tavleån
188 Östra Lairobäcken SE729230-158349 Östra Lairobäcken Östra Lairobäcken Umeälven
189 Östra Lairobäcken SE729473-157645 Östra Lairobäcken Umeälven

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Skansnäsån SE724103-151163 Skansnäsån Skansnäsån Ångermanälven