KEU, Blekinge län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Kalkeffektuppföljning Blekinge län

Effektuppföljningen syftar till att ge underlag för bedömning av måluppfyllelse, optimera samt styra kalknings- och biologiska återställningsinsatser. Effektuppföljningen sker i form av vattenkemisk och biologisk uppföljning. Den vattenkemiska uppföljningen utgör basen i effektuppföljningsprogrammet och förekommer inom alla målområden. Utanför målområdena syftar den vattenkemiska uppföljningen till att optimera och styra kalkningsinsatserna. Uppföljningen av biologin syftar till att komplettera den vattenkemiska uppföljningen framförallt i områden där det vattenkemiska resultatet är osäkert samt att följa upp resultat av biologisk återställning. Den biologiska uppföljningen sker i form av nätprovfiske, bottenfaunaundersökningar och elfiske samt uppföljning av flodpärlmusselbestånd i vattendrag (eget delprogram).
Läs mer
Godkänd
2011-03-01 17:39
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Blekinge län
KEU, Kalkeffektuppföljning
RMÖ, Regional miljöövervakning
1983
-
Pågående
Blekinge
Kronoberg
Kalmar
Skåne
2011-02-27 18:02
2021-12-15 12:01
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Allsjön SE624352-149531 Allsjön ly08 Allsjön Lyckebyån
2 Arvidstorpasjön SE623903-147242 Arvidstorpasjön an01 Arvidstorpasjön Kustområde
3 Avegölen SE623896-148566 Avegölen si10 Kustområde
4 Avesjön utlopp SE624307-146379 Avesjön utlopp vi11 Avesjön Vierydsån
5 Bjällerbäcken Fridafors SE625380-142935 Bjällerbäcken Fridafors mo03 Mörrumsån
6 Bjällerbäcken vid/uppstr kalkdos SE625564-142904 Bjällerbäcken vid/uppstr kalkdos mo36 Mörrumsån
7 Bjällerbäckens biflöde fr.Hjortasjön SE625397-142930 Bjällerbäckens biflöde fr.Hjortasjön mo38 Mörrumsån
8 Bjällerbäckens biflöde, Smedbäcken SE625567-142910 Bjällerbäckens biflöde, mo37 Mörrumsån
9 Björkesjöbäcken ned Björkesjön SE623485-144383 Björkesjöbäcken ned Björkesjön Valbäcken - Björkesjöbäcken - Gamslebäcken Kustområde
10 Björkgölen SE624476-147163 Björkgölen li11 Kustområde
11 Björksjön SE624697-142601 Björksjön sk28 Björksjön Skräbeån
12 Boasjögölen SE625440-146543 Boasjögölen ro04 Ronnebyån
13 Boasjön norr SE625592-146388 Boasjön norr ro02 Boasjön Ronnebyån
14 Bredagyl östra SE623826-144109 Bredagyl östra mi16 Bredagyl Mieån
15 Bredagölen SE624696-148172 Bredagölen na46 Bredagölen Nättrabyån
16 Bredasjön utlopp SE625254-146741 Bredasjön utlopp ro07 Bredasjön Ronnebyån
17 Bredasjön utlopp SE625574-148313 Bredasjön utlopp si03 Bredasjön Kustområde
18 Bron nedstr. S Åsjön SE625865-147376 Bron nedstr. S Åsjön na09 Nättrabyån
19 Bräkneån vid Hallarna SE625581-145031 Bräkneån vid Hallarna br06 BRÄKNEÅN: Lillån - Tiken Bräkneån
20 Bräkneån, Björstorp SE623005-145625 Bräkneån, Björstorp br32 BRÄKNEÅN: Östersjön - Lillån Bräkneån
21 Bräkneån, Örseryd SE624460-145495 Bräkneån, Örseryd br26 BRÄKNEÅN: Östersjön - Lillån Bräkneån
22 Brötagylet SE623706-143515 Brötagylet mo28 Mörrumsån
23 Buasjögyl SE624409-144683 Buasjögyl ah11 Buasjön Kustområde
24 Bubbetorp upp. SE623290-148900 Bubbetorp upp. si12 Silletorpsån Kustområde
25 Byemålaån, vid väg 585 SE624875-142372 Byemålaån, vid väg 585 sk22 BYEMÅLAÅN: Snövlebodaån - Björksjön Skräbeån
26 Byemålaån, vid väg 585 SE624876-142375 Byemålaån, vid väg 585 sk21 BYEMÅLAÅN: Snövlebodaån - Björksjön Skräbeån
27 Bysjön utlopp SE624197-147953 Bysjön utlopp na41 Bysjön Nättrabyån
28 Bäck fr. Skinsagylet SE623035-142458 Bäck fr. Skinsagylet or22 Kustområde
29 Bäck från Porsgölen nedströms bron SE623922-149717 Bäck från Porsgölen nedströms bron ly37 WA70906479 Lyckebyån
30 Bäck från Älmtasjön SE624020-144490 Bäck från Älmtasjön ah21 Kustområde
31 Bäck vid Grårör SE625718-145005 Bäck vid Grårör br02 Bräkneån
32 Bäck vid Hallarna SE625585-145035 Bäck vid Hallarna br04 BRÄKNEÅN: Lillån - Tiken Bräkneån
33 Bäck vid Knällsberg SE625710-144920 Bäck vid Knällsberg br03 BRÄKNEÅN: Lillån - Tiken Bräkneån
34 Bäck vid Strångamåla SE623970-145565 Bäck vid Strångamåla br31 Bräkneån
35 Bäck vid Sävsjömåla SE624318-145540 Bäck vid Sävsjömåla br28 BRÄKNEÅN: Östersjön - Lillån Bräkneån
36 Bäck vid Örseryd SE624399-145480 Bäck vid Örseryd br27 BRÄKNEÅN: Östersjön - Lillån Bräkneån
37 Djupasjön SE624438-146135 Djupasjön vi10 Djupasjön Vierydsån
38 Djurasjön SE625910-145178 Djurasjön br01 Djurasjön Bräkneån
39 Emmahultasjön SE623330-148007 Emmahultasjön em01 Emmahultasjön Kustområde
40 Fabbesjön SE623788-149937 Fabbesjön ly21 Fabbesjön Lyckebyån
41 Farabolsån Rosenfors damm SE625773-142436 Farabolsån Rosenfors damm sk04 SNÖVLEBODAÅN: Bäck vid Bymåla - Karssjön Skräbeån
42 Farabolsån Siggaboda damm SE625988-142502 Farabolsån Siggaboda damm sk01 Siggaboda Damm Skräbeån
43 Farabolsån, Emmedal SE624987-142224 Farabolsån, Emmedal sk17 SNÖVLEBODAÅN: Bäck vid Bymåla - Karssjön Skräbeån
44 Farabolsån, Emmedal-Björkefall SE625124-142263 Farabolsån, Emmedal-Björkefall sk12 SNÖVLEBODAÅN: Bäck vid Bymåla - Karssjön Skräbeån
45 Farabolsån, vid väg 585 SE624995-142222 Farabolsån, vid väg 585 sk16 SNÖVLEBODAÅN: Bäck vid Bymåla - Karssjön Skräbeån
46 Fröjdadalsbäcken, Fröjdadal SE624188-146256 Fröjdadalsbäcken, Fröjdadal vi14 FRÖJDADALSBÄCKEN: Vierydsån - Stora Porslösen Vierydsån
47 Fröjdadalsbäcken, Möllenäs SE623885-146247 Fröjdadalsbäcken, Möllenäs vi16 FRÖJDADALSBÄCKEN: Vierydsån - Stora Porslösen Vierydsån
48 Furen SE624516-141639 Furen sk35 Furen Skräbeån
49 Före inflödet i Holjeån SE624121-142062 Vilshultsån N om Olofström sk59 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
50 Gallån Läppareboda SE623279-143155 Gallån Läppareboda Gallån Kustområde
51 Gallån nedströms L. Gallsjön SE623845-143155 Gallån nedströms L. Gallsjön ga05 Gallån Kustområde
52 Gallån nedströms L. Gallsjön SE623848-143154 Gallån nedströms L. Gallsjön ga04 Gallån Kustområde
53 Gallån, nedströms Kråketorp SE622978-143171 Gallån, nedströms Kråketorp ga09 Gallån Kustområde
54 Garsjön SE624883-147615 Garsjön na19 Garsjön Nättrabyån
55 Gaslundaån vid Gaslunda SE624043-142833 Gaslundaån vid Gaslunda or03 Gaslundaån Kustområde
56 Getråsen SE626003-146711 Getråsen li01 Getråsen Kustområde
57 Grimsgölen SE625821-147338 Grimsgölen na10 Grimsgölen Nättrabyån
58 Grundsjön SE622262-142419 Grundsjön or14 Kustområde
59 Grytån, länsgränsen SE625768-141934 Grytån, länsgränsen sk06 Skräbeån
60 Grytån, vid väg 119 SE625771-141932 Grytån, vid väg 124 sk05 Skräbeån
61 Gummaresjöbäcken SE624560-143170 Gummaresjöbäcken mo12 Mörrumsån
62 Gunserydssjön utloppsbäck SE625984-147843 Gunserydssjön utloppsbäck na07 KVILLEBÄCKEN: Nättrabyån - Bäck från Flaken Nättrabyån
63 Gäddegylet utlopp SE624577-144169 Gäddegylet utlopp mi08 Mieån
64 Gängelbäcken SE624630-143158 Gängelbäcken mo09 Mörrumsån
65 Gängelbäcken SE624662-143221 Gängelbäcken mo07 Mörrumsån
66 Gängelbäcken SE624665-143225 Gängelbäcken mo07 Mörrumsån
67 Göksjön utloppsbäck SE624328-149320 Göksjön utloppsbäck ly09 Lyckebyån
68 Halasjön utloppsbäck SE623998-145054 Halasjön utloppsbäck ah22 Klockarebäcken - Lyckebybäcken - Persgärdeån - Tattån - Öjasjöbäcken - Strängabäcken Kustområde
69 Hallsjön utlopp SE624528-147251 Hallsjön utlopp li10 Hallsjön Kustområde
70 Hejasjöbäcken SE624513-143240 Hejasjöbäcken mo13 Mörrumsån
71 Hejasjöbäcken SE624583-143261 Hejasjöbäcken mo11 Mörrumsån
72 Hejasjöbäcken SE624640-143290 Hejasjöbäcken mo08 Mörrumsån
73 Hejasjöbäcken uppströms doseraren SE624964-143450 Hejasjöbäcken uppströms doseraren mo35 Mörrumsån
74 Hemsjön utlopp SE624720-144553 Hemsjön utlopp ah38 Kustområde
75 Hemsjön utlopp SE624604-145084 Hemsjön utlopp ah08 Hemsjön Kustområde
76 Hemsjön utlopp SE624646-144291 Hemsjön utlopp mi07 Hemsjön Mieån
77 Hjortsjön utlopp SE624894-146895 Hjortsjön utlopp ro14 Hjortsjön Ronnebyån
78 Holkasjön SE623504-149614 Holkasjön lo01 Holkasjön Kustområde
79 Horsasjön SE624702-146757 Horsasjön ro16 Horsasjön Ronnebyån
80 Hundsjön SE623782-142951 Hundsjön ga06 Hundsjön Kustområde
81 Hundsjön utlopp SE623688-143679 Hundsjön utlopp mo30 Hundsjön Mörrumsån
82 Husgölsstacken SE625575-148449 Husgölsstacken si02 Husgölsstacken Kustområde
83 Husörenbäcken SE625190-145150 Husörenbäcken br12 BRÄKNEÅN: Lillån - Tiken Bräkneån
84 Husörenbäcken, Bälganet SE625192-145152 Husörenbäcken, Bälganet br10 BRÄKNEÅN: Lillån - Tiken Bräkneån
85 Husörenbäcken, upp. Väg SE625192-145149 Husörenbäcken, upp. Väg br11 BRÄKNEÅN: Lillån - Tiken Bräkneån
86 Hålabäck biflöde fr. Metesjön SE624845-145449 Hålabäck biflöde fr. Metesjön br16 Bräkneån
87 Hålabäck bäcken vid bron SE624838-145448 Hålabäck bäcken vid bron br42 Bräkneån
88 Hönesjön utlopp SE625907-142379 Hönesjön utlopp sk60 Skräbeån
89 Hörnen SE624409-147579 Hörnen na37 Hörnen Nättrabyån
90 Hörnsjön SE625039-142616 Hörnsjön sk14 Hörnsjön Skräbeån
91 Kansjögölen SE625250-147118 Kansjögölen li07 Kansjögölen Kustområde
92 Klynnsjön SE625099-141544 Klynnsjön sk13 Klynnsjön Skräbeån
93 Koppersjön SE625750-147542 Koppersjön na11 Koppersjön Nättrabyån
94 Kroksjögyl utlopp SE623723-144131 Kroksjögyl utlopp mi17 Kroksjögyl Mieån
95 Kroksjön SE623400-149447 Kroksjön lo02 Kroksjön Kustområde
96 Kroksjön SE623839-145075 Kroksjön ah26 Kroksjön Kustområde
97 Kroksjön SE625250-148680 Kroksjön si05 Kroksjön Kustområde
98 Kroksjön SE625580-148210 Kroksjön si01 Kroksjön Kustområde
99 Kroppasjön SE625155-148048 Kroppasjön na14 Kroppasjön Nättrabyån
100 Kuppersjön öst SE625810-143072 Kuppersjön öst mo32 Mörrumsån
101 Kälken SE624941-145123 Kälken ah04 Kälken Kustområde
102 Kärrsjöbäcken SE623945-143525 Kärrsjöbäcken mo24 Mörrumsån
103 Kärrsjöbäcken SE623948-143530 Kärrsjöbäcken mo23 Mörrumsån
104 Kärrsjöbäcken SE624085-143620 Kärrsjöbäcken mo22 Mörrumsån
105 Kärrtorpagölen SE623432-148467 Kärrtorpagölen ka02 Kustområde
106 Lekarebäcken, vid väg 585 SE624978-142165 Lekarebäcken, vid väg 585 sk18 Skräbeån
107 Leversjön SE624569-142257 Leversjön sk31 Skräbeån
108 Lilla Galtsjön SE624962-144889 Lilla Galtsjön ah02 Lilla Galtsjön Kustområde
109 Lilla Kroksjön utlopp SE623646-144111 Lilla Kroksjön utlopp mi22 Lilla Kroksjön Mieån
110 Lilla Torkelsjön SE624015-144159 Lilla Torkelsjön mi15 Lilla Torkelsjön Mieån
111 Lilla Öjasjön väst SE624261-145125 Lilla Öjasjön väst ah35 Kustområde
112 Lillasjön SE623304-145888 Lillasjön br38 Lillasjön Bräkneån
113 Lillesjön södra SE624151-141802 Lillesjön södra sk61 Halen Skräbeån
114 Lillån (Öljehultsbäcken) SE625219-145219 Lillån (Öljehultsbäcken) br09 LILLÅN: Bräkneån - Råsasjön Bräkneån
115 Lillån vid Hyltan SE625610-146331 Lillån vid Hyltan ro01 LILLÅN: Ronnebyån (Dämn. Omr.) - Kinnen Ronnebyån
116 Lillån, Alnaryd SE624606-147698 Lillån, Alnaryd na29 LILLÅN: Nättrabyån - Stora Alljungen Nättrabyån
117 Lillån, ned. Hallsjögölen SE624745-147840 Lillån, ned. Hallsjögölen na23 LILLÅN: Nättrabyån - Stora Alljungen Nättrabyån
118 Lillån, Åstugan SE623727-149567 Lillån, Åstugan ly23 LYCKEBYÅN: Östersjön - Bäck från Stora Havsjön Lyckebyån
119 Lillån, Åstugan SE623744-149585 Lillån, Åstugan ly22 Lyckebyån
120 Lindeborgssjön SE622716-144400 Lindeborgssjön lb01 Kustområde
121 Listerbyån SE622935-147477 Listerby li19 Listerbyån Kustområde
122 Listerbyån Djurtorp SE623185-147540 Listerbyån Djurtorp li17 Listerbyån Kustområde
123 Listerbyån Kvarngölen-Hallsjön SE624679-147211 Listerbyån Kvarngölen-Hallsjön li08 Kustområde
124 Listerbyån ned Nyhagendammen SE623769-147495 Listerbyån ned Nyhagendammen li15 Listerbyån Kustområde
125 Listerbyån ned sågdammen SE623585-147535 Listerbyån ned sågdammen li16 Listerbyån Kustområde
126 Listersjön utlopp SE624017-147349 Listersjön utlopp li13 Listersjön Kustområde
127 Ljusterhövden SE625350-147154 Ljusterhövden li05 Ljusterhövden Kustområde
128 Lyckebyån Johansfors SE623315-149252 Lyckebyån Johansfors ly25 LYCKEBYÅN: Östersjön - Bäck från Stora Havsjön Lyckebyån
129 Lyckebyån ned Bockabosjön SE625884-148993 Lyckebyån ned Bockabosjön ly04 LYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön - Västersjön Lyckebyån
130 Lyckebyån vid Ledja SE625444-149234 Lyckebyån vid Ledja ly05 LYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön - Västersjön Lyckebyån
131 Lyckebyån vid Långemåla SE625160-149271 Lyckebyån vid Långemåla ly06 LYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön - Västersjön Lyckebyån
132 Långasjöbäcken vid Berga SE624718-147609 Långasjöbäcken vid Berga na28 Långasjöbäcken: Nättrabyån - Stora Skälen Nättrabyån
133 Långasjöbäcken vid Berga, upp bron SE624720-147610 Långasjöbäcken vid Berga, upp bron na27 Långasjöbäcken: Nättrabyån - Stora Skälen Nättrabyån
134 Långasjögölen SE624595-147292 Långasjögölen na32 Nättrabyån
135 Långasjön SE623950-149120 Långasjön ly13 Långasjön Lyckebyån
136 Långasjön SE624554-145574 Långasjön br17 Långasjön Bräkneån
137 Långasjön SE625808-141985 Långasjön sk03 Skräbeån
138 Långasjön syd SE623020-146415 Långasjön syd rf03 Långasjön Kustområde
139 Långasjön utlopp SE624834-146137 Långasjön utlopp vi02 Långasjön Vierydsån
140 Långasjön utlopp SE624951-144771 Långasjön utlopp ah36 Klockarebäcken - Lyckebybäcken - Persgärdeån - Tattån - Öjasjöbäcken - Strängabäcken Kustområde
141 Matgylet utlopp SE624523-144173 Matgylet utlopp mi09 Mieån
142 Metesjön SE623944-144635 Metesjön ah24 Metesjön Kustområde
143 Metgylet mitt SE624048-144644 Metgylet mitt ah39 Kustområde
144 Mieån vid Ringamålavägen SE624490-144240 Mieån vid Ringamålavägen mi10 MIEÅN: Långasjön - Mien Mieån
145 Mieån, Grimsmåla SE624410-144230 Mieån, Grimsmåla mi12 MIEÅN: Långasjön - Mien Mieån
146 Mieån, Loberget SE624782-144165 Mieån, Loberget mi05 MIEÅN: Långasjön - Mien Mieån
147 Mieån, Loberget SE624820-144155 Mieån, Loberget mi04 MIEÅN: Långasjön - Mien Mieån
148 Mieån, Ned gamla bron SE622959-144035 Mieån, Ned gamla bron mi28 MIEÅN: Östersjön - Långasjön Mieån
149 Mjuasjön norr (mitt) SE625738-146986 Mjuasjön norr (mitt) li18 Kustområde
150 Mjöldrängen SE624266-141385 Mjöldrängen sk40 Mjöldrängen Skräbeån
151 Mogölen SE625959-147390 Mogölen na08 Mogölen Nättrabyån
152 Mossjön SE624052-148976 Mossjön ly29 Mossjön Lyckebyån
153 Mållebäcken SE624630-146935 Mållebäcken, nedstr. Stensjömåla damm ro21 MÅLLEBÄCKEN: Ronnebyån - Boklången Ronnebyån
154 Mållebäcken SE624659-146922 Mållebäcken ro18 MÅLLEBÄCKEN: Ronnebyån - Boklången Ronnebyån
155 Mållebäcken SE624665-146923 Mållebäcken ro20 MÅLLEBÄCKEN: Ronnebyån - Boklången Ronnebyån
156 Månasjön SE624726-143976 Månasjön mi06 Månasjön Mieån
157 Möllenäs SE623940-146348 Möllenäs vi23 FRÖJDADALSBÄCKEN: Vierydsån - Stora Porslösen Vierydsån
158 Möllesjön utlopp SE625131-141738 Möllesjön utlopp sk11 Möllesjön Skräbeån
159 Mörtsjön SE623891-149344 Mörtsjön ly17 Mörtsjön Lyckebyån
160 Mörtströmmen SE622815-145650 Mörtströmmen br34 BRÄKNEÅN: Östersjön - Lillån Bräkneån
161 Nedre Agnsjön utlopp SE624240-144845 Nedre Agnsjön utlopp ah15 Kustområde
162 Nedre Agnsjöns utloppsbäck SE624206-144890 Nedre Agnsjön utloppsbäck ah16 Kustområde
163 Nedre Nätsjön SE624300-145700 Nedre Nätsjön br29 Bräkneån
164 Norra Bäckasjön SE624585-141530 Norra Bäckasjön sk30 Skräbeån
165 Norra Svansjön SE624991-143829 Norra Svansjön utlopp mi01 Norra Svansjön Mieån
166 Norrasjön södra SE624757-144528 Norrasjön södra ah37 Kustområde
167 Norregöl SE623920-147353 Norregöl an03 Norregöl Kustområde
168 Nässjön utlopp SE623289-146219 Nässjön utlopp vi17 VIERYDSÅN: Östersjön - Nässjön Vierydsån
169 Nästasjön SE625035-148802 Nästasjön si06 Nästasjön Kustområde
170 Nätsjöbäcken, Karamåla SE624560-142895 Nätsjöbäcken, Karamåla or02 Gaslundaån Kustområde
171 Nättrabyån Alnaryd SE624598-147679 Nättrabyån Alnaryd na31 NÄTTRABYÅN: Lillån - Bäck från Stora Skälen Nättrabyån
172 Nättrabyån Alnaryd ned. damm SE624740-147670 Nättrabyån Alnaryd ned. damm na24 NÄTTRABYÅN: Bäck från Stora Skälen - Kvillebäcken Nättrabyån
173 Nättrabyån Alnaryd ovan damm SE624810-147665 Nättrabyån Alnaryd ovan damm na45 NÄTTRABYÅN: Bäck från Stora Skälen - Kvillebäcken Nättrabyån
174 Nättrabyån Fundersmåla SE625637-147597 Nättrabyån Fundersmåla na13 Nättrabyån
175 Nättrabyån Fundersmåla SE625704-147747 Nättrabyån Fundersmåla na12 NÄTTRABYÅN: Bäck från Stora Skälen - Kvillebäcken Nättrabyån
176 Nättrabyån Måstad SE624403-147701 Nättrabyån Måstad na38 NÄTTRABYÅN: Östersjön - Lillån Nättrabyån
177 Nättrabyån Notarna SE623384-148214 Nättrabyån Notarna na44 NÄTTRABYÅN: Östersjön - Lillån Nättrabyån
178 Nättrabyån Notarna SE623385-148215 Nättrabyån Notarna na43 NÄTTRABYÅN: Östersjön - Lillån Nättrabyån
179 Nävrasjön utlopp SE624971-148549 Nävrasjön utlopp si07 Nävrasjön Kustområde
180 Orlunden utlopp SE623654-142634 Orlunden utlopp or09 Orlunden Kustområde
181 Persborgsgölen SE623007-146612 Persborgsgölen rf01 Ronnebyån
182 Påkamålabäcken SE624233-144023 Påkamålabäcken mi14 Mieån
183 Påkamålabäcken upp dos SE624474-143944 Påkamålabäcken upp dos mi13 Mieån
184 Rammsjön utlopp SE626195-142845 Rammsjön utlopp mo33 Mörrumsån
185 Rudegyl mitt SE623708-143908 Rudegyl mitt mi20 Rudegyl Mieån
186 Rälbäcken vid Annelund SE624041-142615 Rälbäcken vid Annelund or04 Kustområde
187 Saxasjön SE625596-142403 Saxasjön sk08 Skräbeån
188 Siggarpsån, Kopprarps kvarn SE623194-144556 Siggarpsån, Kopprarps kvarn ah33 Valbäcken - Björkesjöbäcken - Gamslebäcken Kustområde
189 Siggarpsån, Modala kvarn SE623175-144683 Siggarpsån, Modala kvarn ah34 Klockarebäcken - Lyckebybäcken - Persgärdeån - Tattån - Öjasjöbäcken - Strängabäcken Kustområde
190 Silletorpsån Bubbetorp järnvägen SE623365-148920 Silletorpsån Bubbetorp järnvägen si11 Silletorpsån Kustområde
191 Silletorpsån Kvarnagården SE624794-148624 Silletorpsån Kvarnagården si08 Silletorpsån Kustområde
192 Silletorpsån S Stenshaga SE623840-148840 Silletorpsån S Stenshaga si09 Silletorpsån Kustområde
193 Sillhövden utlopp SE625259-148449 Sillhövden utlopp si04 Sillhövden Kustområde
194 Skinsagylet SE622993-142443 Skinsagylet or11 Kustområde
195 Skälagölen SE623473-148453 Skälagölen ka01 Kustområde
196 Skäravattnet SE624814-147962 Skäravattnet na20 Skäravattnet Nättrabyån
197 Skäravattnet mitt SE625490-148247 Skäravattnet mitt si16 Silletorpsån Kustområde
198 Skärsjön SE624324-147903 Skärsjön na39 Nättrabyån
199 Skärsjön SE624543-145186 Skärsjön br21 Skärsjön Bräkneån
200 Skärsjön mitt SE624317-144658 Skärsjön mitt ah13 Skärsjön Kustområde
201 Skärsjön utlopp SE623715-143983 Skärsjön utlopp mi18 Skärsjön Mieån
202 Skärsjön VÄST (MITT) SE625736-144753 Skärsjön VÄST (MITT) br41 Bräkneån
203 Slagesnässjön utlopp SE624821-142167 Slagesnässjön utlopp sk24 Slagesnässjön Skräbeån
204 Snöflebodaån, Olofström SE624140-142156 Snöflebodaån, Olofström sk43 SNÖVLEBODAÅN: Skräbeån - Balkabäcken Skräbeån
205 St Alljungen norr (vid bron) SE625125-148215 St Alljungen norr (vid bron) na48 Stora Alljungen Nättrabyån
206 St. Havsjön SE623931-149463 St. Havsjön ly15 Stora Havsjön Lyckebyån
207 Starsjön SE623773-143789 Starsjön mo26 Mörrumsån
208 Stasjön SE624064-141547 Stasjön sk49 Stasjön Skräbeån
209 Stensjön SE624621-147049 Stensjön li09 Stensjön Kustområde
210 Stiasjön SE623203-145924 Stiasjön vi22 Vierydsån
211 Stora Alljungen SE624926-148106 Stora Alljungen na17 Stora Alljungen Nättrabyån
212 Stora Angsjön SE624631-146208 Stora Angsjön vi06 Stora Angsjön Vierydsån
213 Stora Ballagyl utlopp SE624478-144188 Stora Ballagyl utlopp mi11 Stora Ballagyl Mieån
214 Stora Bäckasjön SE625290-142236 Stora Bäckasjön sk10 Stora Bäckasjön Skräbeån
215 Stora Fallsjön SE625442-142204 Stora Fallsjön sk09 Stora Fallsjön Skräbeån
216 Stora Gramsgölen SE624966-146727 Stora Gramsgölen ro13 Ronnebyån
217 Stora Kroksjön SE624227-141528 Stora Kroksjön sk41 Stora Kroksjön Skräbeån
218 Stora Kroksjön utlopp SE623533-144115 Stora Kroksjön utlopp mi24 Stora Kroksjön Mieån
219 Stora Källsjön utlopp SE624815-142715 Stora Källsjön utlopp or16 Gaslundaån Kustområde
220 Stora Skälen SE625057-147491 Stora Skälen na15 Stora Skälen Nättrabyån
221 Stora Skörjesjön SE624605-145842 Stora Skörjesjön vi08 Stora Skörjesjön Vierydsån
222 Stora Stensjön SE625910-146948 (St) Stensjön li02 Stensjön Kustområde
223 Stora Torkelsjön SE623998-144214 Stora Torkelsjön ah23 Mieån
224 Stora Ulvsjön utlopp SE624927-141902 Stora Ulvsjön utlopp sk20 Skräbeån
225 Stora Ålagylet SE624015-143187 Stora Ålagylet ga03 Kustområde
226 Stora Örsjön SE624550-145373 Stora Örsjön br19 Stora Örsjön Bräkneån
227 Strängabäcken Borvidsmåla SE624470-145081 Strängabäcken Borvidsmåla/Bökemåla ah10 Klockarebäcken - Lyckebybäcken - Persgärdeån - Tattån - Öjasjöbäcken - Strängabäcken Kustområde
228 Strömsjön SE625069-144747 Strömsjön ah01 Strömsjön Kustområde
229 Stubbabäcken SE624343-143370 Stubbabäcken mo16 Mörrumsån
230 Stubbelycke SE624235-149180 Stubbelycke ly11 LYCKEBYÅN: Bäck från Stora Havsjön - Västersjön Lyckebyån
231 Svarta sjön SE625762-142289 Svarta sjön sk07 Skräbeån
232 Svensjön SE624236-146519 Svensjön vi13 Svensjön Ronnebyån
233 Svensjöns utloppsbäck SE624553-148297 Svensjöns utloppsbäck na33 Nättrabyån
234 Svängstabäcken SE623689-143590 Svängstabäcken mo29 Mörrumsån
235 Svängstabäcken SE623708-143590 Svängstabäcken mo27 Mörrumsån
236 Sågdammen utlopp SE624022-144490 Sågdammen utlopp ah20 Kustområde
237 Sävsjön SE624523-145596 Sävsjön br23 Sävsjön Bräkneån
238 Sävsjön utlopp SE625756-147112 Sävsjön utlopp li04 Sävsjön Kustområde
239 Södersjön SE624784-142508 Södersjön sk26 Södersjön Skräbeån
240 Södra Bäckasjön utlopp SE624456-141528 Södra Bäckasjön utlopp sk62 Skräbeån
241 Tjurken SE625613-145643 Tjurken vi01 Tjurken Vierydsån
242 Torskabäcken SE623890-143370 Torskabäcken mo25 Mörrumsån
243 Torstensmålasjön utlopp SE626025-142711 Torstensmålasjön utlopp mo34 Mörrumsån
244 Treasjöns utlopp SE623740-144950 Treasjöns utlopp ah28 Treasjön Kustområde
245 Trehörningen SE624652-146727 Trehörningen ro19 Trehörningen Ronnebyån
246 Trehörningen SE626238-148299 Trehörningen at01 Trehörningen Nättrabyån
247 Trollsjön SE622963-146730 Trollsjön rf02 Kustområde
248 Ugglebodasjön utlopp SE623439-143066 Ugglebodasjön utlopp ga07 Ugglebodasjön Kustområde
249 Ulvasjön SE626297-147455 Ulvasjön na01 Ulvasjön Nättrabyån
250 Ulvasjön utlopp SE625566-145371 Ulvasjön utlopp br39 LILLÅN: Bräkneån - Råsasjön Bräkneån
251 Ulvsbäck S Grimsgölen SE624531-141928 Ulvsbäck S Grimsgölen sk34 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
252 Vielången SE624352-141364 Vielången sk38 Skräbeån
253 Vierydsån ovan Kroks kvarn SE622836-145979 Vierydsån ovan Kroks kvarn vi20 VIERYDSÅN: Östersjön - Nässjön Vierydsån
254 Vierydsån, Blekingeleden SE623100-146145 Vierydsån, Blekingeleden vi19 VIERYDSÅN: Östersjön - Nässjön Vierydsån
255 Vierydsån, Lilla Silpinge SE623935-146130 Vierydsån, Lilla Silpinge vi15 Vierydsån Vierydsån
256 Vilshultsån Flyborgstorpet SE624500-141930 Vilshultsån Flyborgstorpet sk36 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
257 Vilshultsån Flyborgstorpet SE624539-141915 Vilshultsån Flyborgstorpet sk33 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
258 Vitavatten SE624132-141615 Vitavatten sk44 Vitavatten (Baggeboda) Skräbeån
259 Vångagylet SE624312-141490 Vångagylet sk39 Skräbeån
260 Vångasjön utlopp SE624005-142679 Vångasjön utlopp or05 Vångasjön Kustområde
261 Västersjön södra SE626136-148695 Västersjön södra ly01 Västersjön Lyckebyån
262 Västra Svansjön SE624873-143798 Västra Svansjön mi03 Västra Svansjön Mieån
263 Yasjön SE624503-147376 Yasjön na34 Nättrabyån
264 Yasjön SE625329-147008 Yasjön ro05 Yasjön Ronnebyån
265 Ålasjön väst SE624830-146202 Ålasjön väst vi04 Ålasjön Vierydsån
266 Årsjön SE624524-145891 Årsjön vi09 Årsjön Vierydsån
267 Ällhölabäcken, S. Knivsjön SE624100-143718 Ällhölabäcken, S. Knivsjön mo19 Ällhölabäcken Mörrumsån
268 Ällhölen SE624308-143859 Ällhölen mo17 Ällhölen Mörrumsån
269 Ällsjön SE624537-145996 Ällsjön vi21 Vierydsån
270 Ällsjön SE624846-145019 Ällsjön ah06 Ällsjön Kustområde
271 Ällsjöns utloppsb i Rödeby SE623547-148885 Ällsjöns utloppsb i Rödeby si15 Kustområde
272 Älmtasjön SE623826-149824 Älmtasjön ly19 Älmtasjön Lyckebyån
273 Älmtasjön SE624171-144397 Älmtasjön ah17 Älmtasjön Kustområde
274 Ältabäcken SE624531-146837 Ältabäcken ro23 Ronnebyån
275 Älten SE625311-147482 Älten na04 Älten Nättrabyån
276 Älten mitt SE626073-148262 Älten mitt at02 Älten Nättrabyån
277 Ängsjön SE625204-146979 Ängsjön ro09 Ängsjön Ronnebyån
278 Öasjön utlopp SE624060-141775 Öasjön utlopp sk50 Öasjön Skräbeån
279 Öjasjön SE624482-143444 Öjasjön mo14 Öjasjön Mörrumsån
280 Örsjöbäcken, Fröatorp SE624929-141393 Örsjöbäcken, Fröatorp sk19 Skräbeån
281 Örsjön utlopp SE624046-144670 Örsjön utlopp ah40 Kustområde
282 Östra Hjärtsjön, öster SE624560-144952 Östra Hjärtsjön, öster ah09 Östra Hjärtsjön Kustområde
283 Östra Orlundsån, Gränum SE623560-142684 Östra Orlundsån, Gränum or10 Östra Orlundsån Kustområde
284 Östra Orlundsån, N Skärpinge SE622791-142950 Östra Orlundsån, N Skärpinge or13 Östra Orlundsån Kustområde
285 Östra Stora Gallsjön SE624055-143110 Östra Stora Gallsjön ga01 Östra Stora Gallsjön Kustområde
286 Övre Nätsjön SE624380-145705 Övre Nätsjön br35 Övre Nätsjön Bräkneån