RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet ger underlag för att bedöma ekologisk status enligt Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön i sjöar. Det kan utgöra en del av den kontrollerande övervakningen enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om övervakning av ytvatten (NFS 2006:11). Data från programmets undersökningar innebär att att kvalitetsfaktorerna allmänna förhållanden (näringsämnen, siktdjup, försurning) och växtplankton (klorofyll) enligt NFS 2008:1 kan bedömas.

Programmet ger öven underlag till uppföljning av miljömålen "ingen övergödning" och "levande sjöar och vattendrag". Genom att undersökningen
bedrivs synoptiskt kan kartor som visar tillståndet i hela avrinningsområden, län eller vattendistrikt tas fram. Tillståndet i olika sjöar kan direkt jämföras. Programmet ger dock ingen information om inomårsvariationen.

Detta delprogram ska så långt som möjligt samordna och koordinera kommunernas provtagningar så att data kan utvärderas även i ett
regionalt perspektiv. Delprogrammet ska även förse kommunerna med ett regionalt jämförelsematerial.

Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Stockholms län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2006
-
Pågående
Stockholm
Uppsala
2011-02-27 20:45
2021-12-07 11:54
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Akaren SE655152-159244 Akaren 2473 Akaren Trosaån
2 Albysjön (A2) SE657030-161810 Albysjön SLUAB0198 Albysjön Norrström
3 Aspdalssjön SE665850-164678 Aspdalssjön SLUC0053 Aspdalssjön Skeboån
4 Aspen SE656842-161442 Aspen SLUAB0084 Aspen Norrström
5 BORNAN SE665533-166447 Bornan SLUAB0126 Bornan Kustområde
6 BOTTENFJÄRDEN SE663960-166746 Bottenfjärden SLUAB0138 Bottenfjärden Broströmmen
7 Brosjön SE664094-166287 Brosjön SLUAB0208 Brosjön Broströmmen
8 Brosjön, mitt (Botkyrka) SE656320-161349 Brosjön (Botkyrka) 2596 Brosjön Kustområde
9 Bysjön, mitt SE656257-162121 Bysjön Bysjön Kustområde
10 Bårsjön SE206260-501599 Bårsjön SLUAB0496 Bårsjön Norrström
11 Drängsjön SE660229-164320 Drängsjön SLUAB0290 Drängsjön Åkersström
12 Erken SE663894-165821 Erken SLUAB0157 Erken Broströmmen
13 Exarbysjön, mitt SE660915-164834 Exarbysjön SLUAB0380 Exarbysjön Kustområde
14 Fjättersjön SE653600-162119 Fjättersjön SLUAB0158 Fjättersjön Kustområde
15 Frösjön SE655011-158700 Frösjön SLUD0147 Frösjön Trosaån
16 Fysingen SE660749-161885 Fysingen Fysingen Norrström
17 GARNSVIKEN SE660189-163937 Garnsviken Garnsviken Åkersström
18 GAVEL-LÅNGSJÖN SE663824-164011 Gavel-Långsjön SLUAB0125 Gavel-Långsjön Norrtäljeån
19 Gillfjärden, mitt SE663311-166630 Gillfjärden Gillfjärden Broströmmen
20 GISEN SE664281-165109 Gisen SLUAB0140 Gisen Skeboån
21 Grindsjön SE655335-161924 Grindsjön SLUAB0159 Grindsjön Kustområde
22 Hersen, djuphålan SE660935-164669 Hersen Hersen Ligger utanför HARO
23 Holmsjön SE662545-166776 Holmsjön Holmsjön Kustområde
24 INFJÄRDEN SE662967-167847 Infjärden SLUAB0115 Infjärden Kustområde
25 Järlasjön 1 SE657807-163382 Järlasjön, mitt Järlasjön Kustområde
26 Kornan SE208407-514401 Kornan Kornan Norrtäljeån
27 KOTTLASJÖN SE658281-163532 Kottlasjön 2486 Kottlasjön
28 KYRKSJÖN SE654429-160108 Kyrksjön, Hölö SLUAB0096 Kyrksjön (Hölö) Kustområde
29 Kyrksjön (Norrtälje) SE662769-166054 Kyrksjön (Norrtälje) SLUAB0132 Kyrksjön Norrtäljeån
30 Källtorpssjön, mitt SE657692-163455 Källtorpssjön, mitt Källtorpssjön Kustområde
31 Largen SE661077-165358 Largen SLUAB0128 Largen Kustområde
32 Lilla Skogssjön SE655872-162003 Lilla Skogssjön SLUAB0271 Lilla Skogssjön Kustområde
33 Lilla Ullfjärden SE660802-159822 Lilla Ullfjärden SLUAB0117 Lilla Ullfjärden Norrström
34 LIMMAREN SE662692-166465 Limmaren SLUAB0081 Limmaren Kustområde
35 Lommaren SE662985-166093 Lommaren SLUAB0162 Lommaren Norrtäljeån
36 Losjön, mitt SE660837-165561 Losjön Losjön Kustområde
37 LÅNGSJÖN SE662685-164279 Långsjön, Rimbo SLUAB0124 Långsjön (Rimbo) Norrtäljeån
38 Långsjön (Ekskogen), mitt SE661222-164532 Långsjön (Ekskogen), mitt Långsjön Kustområde
39 Långsjön (Moraån) SE656055-159712 Långsjön, Vacksta V SLUAB0672 Långsjön (Moraån) Kustområde
40 Långsjön (Mölnbo), mitt SE654293-159359 Långsjön, Mölnbo SLUAB0202 Långsjön (Mölnbo) Trosaån
41 Långviksträsket SE206338-519133 Långviksträsket SLUAB0045 Långviksträsket Kustområde
42 LÄNNA KYRKSJÖ SE662118-165862 Länna kyrksjö SLUAB0136 Länna Kyrksjö Kustområde
43 Malmsjön SE207582-521280 Malmsjön Kustområde
44 Malmsjön (Södertälje) SE206281-501994 Malmsjön, Södertälje SLUAB0155 Malmsjön Norrström
45 MUSKAN SE654424-162018 Muskan SLUAB0154 Muskan Kustområde
46 MÅSNAREN SE656310-160034 Måsnaren SLUAB0122 Måsnaren Kustområde
47 Mälaren-Garnsviken SE661484-160958 Mälaren-Garnsviken SLUAB0212 Mälaren-Garnsviken Norrström
48 Mälaren-Hilleshögviken SE658667-160865 Mälaren-Hilleshögviken SLUAB0213 Mälaren-Hilleshögviken Norrström
49 Norasjön SE205321-502635 Norasjön Norasjön Kustområde
50 Norrsjön, mitt SE665138-164175 Norrsjön SLUDXXXX Norrsjön Skeboån
51 Norrviken SE659512-162070 Norrviken SLUAB0605 Norrviken Norrström
52 Närdingen SE664765-165855 Närdingen SLUAB0166 Närdingen Skeboån
53 Ogan SE655442-159399 Ogan Ogan Kustområde
54 Oxundasjön SE660535-161693 Oxundasjön SLUAB0211 Oxundasjön Norrström
55 Ruggen, mitt SE660513-165131 Ruggen Ruggen Kustområde
56 Rumsättrasjön, mitt SE660947-165097 Rumsättrasjön SLUAB0274 Rumsättrasjön Kustområde
57 Råstasjön, djuphåla SE658548-162439 Råstasjön 2485 Råstasjön Kustområde
58 Römossjön SE205809-498864 Römossjön 40129 Trosaån
59 Rönningesjön SE207076-512134 Rönningesjön 2484 Rönningesjön Kustområde
60 Sillen SE654459-158920 Sillen SLUD0128 Sillen Trosaån
61 Sjundasjön, mitt SE655232-158911 Sjundasjön Sjundasjön Trosaån
62 SKEDVIKEN SE663019-164006 Skedviken SLUAB0137 Skedviken Norrtäljeån
63 Skillötsjön SE654798-158954 Skillötsjön SLUAB0147 Skillötsjön Trosaån
64 Skogsviken SE208123-524430 Skogsviken Kustområde
65 Skären, Ljusterö SE660590-166007 Skären, Ljusterö 2564 Skären SE6089
66 Smalsjön SE208478-516963 Smalsjön Broströmmen
67 SOTTERN SE664427-164458 Sottern SLUAB0141 Sottern Skeboån
68 SPARREN SE662199-164238 Sparren SLUAB0131 Sparren Åkersström
69 Stora Alsjön SE205817-499850 Stora Alsjön SLUAB0517 Stora Alsjön Kustområde
70 Stora Skogssjön SE205962-508720 Stora Skogssjön SLUAB0209 Stora Skogssjön Kustområde
71 Storsjön (Fågelbrolandet), mitt SE657526-166086 Storsjön (Få) Storsjön SE6089
72 Storsjön (Loåns norra), mitt SE661052-164836 Storsjön (Loån N) SLUAB0454 Storsjön Kustområde
73 Storsjön (Loåns södra) SE660724-164775 Storsjön (Loåns södra) Storsjön Kustområde
74 STRÖDJAN SE664824-166096 Strödjan SLUAB0133 Ströjan Kustområde
75 Stunnträsk SE654769-164772 Stunnträsk Stunnträsk SE6089
76 Syningen, mitt SE662976-164357 Syningen SLUAB0161 Syningen Norrtäljeån
77 Söderbysjön, mitt SE657573-163364 Söderbysjön, mitt Söderbysjön Kustområde
78 Sörsjön SE205425-502792 Sörsjön SLUAB0197 Sörsjön Kustområde
79 Tomtsjön SE208351-524050 Tomtsjön SLUAB0257 Tomtsjön Kustområde
80 Trönsjön SE655224-159182 Trönsjön KOAB27 Trönsjön Trosaån
81 Tullan SE656764-160737 Tullan SLUAB0312 Tullan Norrström
82 Tullingesjön (30) SE656817-161807 Tullingesjön SLUAB0272 Tullingesjön Norrström
83 TURINGEN SE656668-159332 Turingen SLUAB0203 Turingen Norrström
84 Tärnan SE660688-164478 Tärnan Tärnan Kustområde
85 Ubby-Långsjön SE663340-163300 Ubby-Långsjön SLUAB0156 Ubby-Långsjön Norrström
86 Ullnasjön SE659866-163282 Ullnasjön SLUAB0160 Ullnasjön Kustområde
87 Uttran SE207980-513845 Uttran (Norrtälje) SLUAB0193 Uttran Åkersström
88 Uttran SE656370-161024 Uttran SLUAB0040 Uttran Norrström
89 Vallentunasjön, djuphåla SE660085-162662 Vallentunasjön SLUAB0199 Vallentunasjön Norrström
90 Viren SE660892-165434 Viren (Loån) SLUAB0113 Viren Kustområde
91 VIREN SE661961-164710 Viren (Beateberg) SLUAB0135 Viren Kustområde
92 Vågsjön SE208581-520646 Vågsjön SLUAB0510 Vågsjön Broströmmen
93 VÄLLINGEN SE655819-159740 Vällingen SLUAB0116 Vällingen Kustområde
94 Västra Styran SE654097-161742 Västra Styran SLUAB0143 Västra Styran Kustområde
95 Yngern SE206048-499793 Yngern Yngern Norrström
96 Älvviken SE205258-509267 Älvviken SLUAB0268 Älvviken Kustområde
97 Ängsholmsbadet SE659540-163025 Rönningesjön-Hundbadet Rönningesjön Kustområde
98 Öran SE656007-162978 Öran KOAB21 Öran Kustområde
99 ÖSMAREN SE664196-166793 Ösmaren SLUAB0139 Ösmaren Kustområde

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Barsjön, mitt SE661198-164837 Barsjön Kustområde
2 Björndalssjön, mitt SE661225-164780 Björndalssjön Björndalssjön Kustområde
3 Blågården, mitt SE661839-165274 Blågården Blågården Kustområde
4 BOLLEN SE662897-167413 Bollen 2483 Bollen Kustområde
5 Dammstakärret SE659056-163957 Dammstakärret 2598 Dammstakärret Kustområde
6 Falken, mitt SE663336-164993 Falken Falken Broströmmen
7 Fansjön, mitt SE664377-165276 Fansjön Fansjön Skeboån
8 GLASBERGASJÖN SE656432-160826 Glasbergasjön 2492 Glasbergasjön Norrström
9 Gäddsjön, mitt SE663627-164761 Gäddsjön Gäddsjön Broströmmen
10 Hansjön SE665275-165214 Hansjön SLUAB0349 Hansjön Skeboån
11 HEMMESTATRÄSKET SE658198-165237 Hemmestaträsket 2497
12 Horssjön, mitt SE661006-164274 Horssjön Kustområde
13 Hoven, mitt SE661450-164449 Hoven Hoven Kustområde
14 IGELVIKEN SE658371-160880 Igelviken Igelviken Norrström
15 Kyrksjön (Ljusterö) SE660442-165957 Kyrksjön (Ljusterö) Kyrksjön SE6089
16 Ladängssjön, mitt SE664188-165208 Ladängssjön Skeboån
17 Lilla Harsjön, mitt SE660826-164268 Lilla Harsjön Lilla Harsjön Kustområde
18 Lilla Horssjön SE655339-159175 Lilla Horssjön Trosaån
19 Liss-Mårdsjön SE665258-164719 Liss-Mårdsjön SLUAB0282 Liss-Mårdsjön Skeboån
20 Långsjön (Koludden) SE664231-165435 Långsjön (Koludden) SLUAB0389 Långsjön (Koludden) Skeboån
21 Långsjön (Paradiset) SE656047-162784 Långsjön (Paradiset) SLUAB0034 Långsjön (Paradiset) Tyresån
22 Långssjön (N Riala), mitt SE661834-165363 Långsjön (N Riala) Långsjön Kustområde
23 Långtarmen SE658758-160285 Mälaren-Långtarmen Mälaren-Långtarmen Norrström
24 Malmsjön, mitt SE661093-164496 Malmsjön Malmsjön Kustområde
25 Mellansjön (Fågelbrolandet) SE657430-166003 Mellansjön (Fågelbrolandet Mellansjön Kustområde
26 Messormen, mitt SE660804-164853 Messormen Messormen Kustområde
27 Mårdsjön, mitt SE663548-165222 Mårdsjön Broströmmen
28 Mälaren, Asknäsviken SE657420-161141 Mälaren-Rödstensfjärden Asknäsviken Mälaren-Rödstensfjärden Norrström
29 Mälaren-Görväln, Eldgarnsö SE659261-160485 Mälaren-Görväln Eldgarnsö Mälaren-Görväln Norrström
30 Mälaren-Prästfjärden, Adelsö SE658817-159359 Mälaren-Prästfjärden Adelsö-Sättra Mälaren-Prästfjärden Norrström
31 Mälaren-Prästfjärden, Väsby Hage SE658841-159760 Mälaren-Prästfjärden Väsby hage Mälaren-Prästfjärden Norrström
32 Mälaren-Skarven SE660879-161257 Mälaren-Skarven Mälaren-Skarven Norrström
33 Norrsjön (Bergshamraån), mitt SE661451-164762 Norrsjön (Bergshamraån) Norrsjön Kustområde
34 Norrsjön (Brollsta) SE661004-164114 Norrsjön (Brollsta) Norrsjön Åkersström
35 Norrviken SE659222-167824 Norrviken SLUAB0605 SE6089
36 Pottåkersjön, mitt SE663505-164711 Pottåkersjön Pottåkerssjön Broströmmen
37 Rösjön (Norrtälje), mitt SE662195-164609 Rösjön Rösjön Norrtäljeån
38 Skären, mitt SE661464-164581 Skären Skären Kustområde
39 Snävingen, mitt SE661439-164906 Snävingen Snävingen Kustområde
40 Stora Harsjön, mitt SE660636-164244 Stora Harsjön Stora Harsjön Kustområde
41 Stora Horssjön SE655328-159158 Stora Horssjön Trosaån
42 Stormaren SE663364-168905 Stormaren SLUAB0382 Stormaren SE6089
43 Storsjön (Harbroholmsån), mitt SE665620-165017 Storsjön (Harbroholmsån) Storsjön Skeboån
44 Storträsket SE656831-166532 Storträsket SLUAB0601 Storträsket SE6089
45 Trastsjön, mitt SE659860-164398 Trastsjön Kustområde
46 Trehörningen (Loån), mitt SE661057-165527 Trehörningen (Loån) Trehörningen Kustområde
47 Trehörningen (S Erken), mitt SE663289-165043 Trehörningen (S Erken) Trehörningen Broströmmen
48 Trehörningen (V Erken), mitt SE663843-164526 Trehörningen (V Erken) Trehörningen Broströmmen
49 Träsksjön SE655142-162666 Träsksjön SLUAB0129 Träsksjön Kustområde
50 Vadbosjön, mitt SE661432-165642 Vadbosjön Vadbosjön Kustområde
51 Valingeträsk SE654599-163289 Valingeträsk SLUAB0602 Valingeträsk SE6089
52 Återvallsträsk SE657482-165178 Återvallsträsk SLUAB0604 Återvallsträsk SE6089