RMÖ Regionala Trendvatten, Jämtlands Län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syfte är att följa utvecklingen vad gäller vattenkemiska och fysikaliska aspekter i ett fåtal regionala trendsjöar och trendvattendrag.
Godkänd
2011-03-04 14:19
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Jämtlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1998
-
Pågående
Jämtland
2011-03-04 13:58
2011-06-17 13:12
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Avundstjärn / Naipeluoppele SE707418-134232 Avundstjärn / Naipeluoppele Avundstjärnen / Naipeluoppele Indalsälven
2 Indalsälven, Hammarstrand SE700057-152778 Indalsälven, Hammarstrand 24 Indalsälven Indalsälven
3 Jilliä Baunajohken SE715175-144484 Jilliä Baunajohken Ångermanälven
4 Krutejaure SE709216-138484 Krutejaure Z5 Krutejaure / Krovhtejaevrie Indalsälven
5 Stensjön SE716713-144276 Stensjön Z3 Stensjön / Gierkerejaevrie Ångermanälven
6 Stugu-Sittsjön SE699964-149209 Stugu-Sittsjön Stugu-Sittsjön Indalsälven
7 Västra Helgtjärnen SE700737-136653 Västra Helgtjärnen Z10 Västra Helgtjärnen Indalsälven
8 Öravattsbäcken SE702519-149516 Öravattsbäcken Z31 Öravattsbäcken Indalsälven

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Semlan SE702632-139407 Semlan Semlan Indalsälven