SRK, Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
2009
-
Pågående
Södermanland
Örebro
Östergötland
2011-05-19 15:16
2018-12-13 11:06
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Björksundsbäcken SE651985-158506 Björksund N46 Sibbostäk till Sibbofjärden Kustområde
2 Bokvarn SE653850-151671 Bokvarnsån K21 Bokvarnsån Nyköpingsån
3 Brevensån 467 SE654404-148871 Brevensån T24 Brevensån Nyköpingsån
4 Bålsjön SE651080-154600 Bålsjön Kilaån
5 Båven SE654688-156571 Båven, stora Nyköpingsån
6 Bäck vid Svärta kyrka, N34 SE652219-157397 Bäck vid Svärta K:a N34 WA24597027 Svärtaån
7 CHRIST.HLM REGL.DAMM SE652178-156543 Nyköpingsån, Kristineholm N26 Nyköpingsån Nyköpingsån
8 Djulösjön SE653739-152468 Forssjösjön Nyköpingsån
9 Djulösjön SE653769-152448 Djulösjön K22 Djulösjön Nyköpingsån
10 Dunkern SE655937-156172 Dunkern Nyköpingsån
11 Estaboån 2 SE654111-145738 Inflöde Tisaren T25 Estaboån Nyköpingsån
12 Fadabäcken, N43 SE651272-156017 Fadabäcken N43 Fadabäcken Kilaån
13 Fagerbjörk SE654340-154065 Älvestasjön Nyköpingsån
14 Fimtaån, K27 SE654128-153790 Fimtaån, K27 K27 Fimtaån från Tyven till Långhalsen Nyköpingsån
15 Fläten SE652145-152390 Fläten Fläten Kilaån
16 Flätens utlopp SE652041-152618 Flätens utlopp N41 Dammhulteån Nyköpingsån
17 Forsaån, F28 SE654223-155394 Forsaån F28 Forsaån Nyköpingsån
18 Gammalån, V25 SE654776-150339 Gammalån V25 Gammalån Nyköpingsån
19 Gårdsjöns utl. SE654818-154332 Nyköpingsån
20 Gäddån SE652722-150052 Gäddån E24 Gäddån Nyköpingsån
21 Gänne kvarn SE654081-151960 Gänne kvarn K71 Forssjöån från Lillsjön till Duveholmssjön Nyköpingsån
22 Hunn SE652400-150875 Hunn Nyköpingsån
23 Husbyån SE653252-155784 Husbyån, väg 53 N71 Husbyån Nyköpingsån
24 Husbyån, Vad SE653300-155663 Husbyån, Vad N71a Husbyån Nyköpingsån
25 Hävla SE653257-150394 Infl Tisnaren E21 Nyköpingsån
26 Högsjö SE654468-149260 Grävsjön Nyköpingsån
27 Högsjön SE654500-149382 Högsjön Nyköpingsån
28 Högsjöns utlopp, V21B SE654558-149625 Högsjöns utlopp V21B Vingåkersån från Högsjön till sammanflödet med Gammalån Nyköpingsån
29 Idbäcken SE651417-156923 Idbäcken N45 Idbäcken Nyköpingsån
30 Infl Regnaren från Ålsjön SE653160-149436 Infl Regnaren från Ålsjön E23 Regnaholmsån från Ålsjön till Regnaren Nyköpingsån
31 Inflöde i Båven från Nedingen, F27 SE654940-155220 Infl Båven fr Nedingen F27 Skebokvarnsån från Nedingen till Båven Nyköpingsån
32 Inflöde i Långhalsen från Viksjön SE653729-153927 Infl Långhalsen fr Viksjön K26 Lerboån-Värnaån Nyköpingsån
33 Inflöde till Dunkern, F30b SE656033-155802 infl Dunkern F32 Vadsbroån Nyköpingsån
34 Inflöde vid Ålsätter från Näsnaren, V26 SE654521-151619 Infl v ålsätter fr Näsnaren V26 Sjöholmsån Nyköpingsån
35 Inlopp Valdemaren SE654818-154289 inlopp Valdemaren F23 Flensån Nyköpingsån
36 Kilaåns mynning SE651380-156925 Kilaåns utlopp N36 Kilaån (Tuna-Nyköping) Kilaån
37 Kolsnaren SE654806-150730 Kolsnaren Nyköpingsån
38 Likstammen SE653965-157985 Likstammen Likstammen Svärtaån
39 Lindö kanal SE653205-157036 Lindöån Svärtaån
40 Långhalsen S Spikön SE652771-156011 Långhalsen-Södra Nyköpingsån
41 Långhalsen Vrena Ö SE652662-155338 Långhalsen-Södra Nyköpingsån
42 Långhalsen Ålspånga SE653629-154595 Långhalsen Ålspånga F71 Nyköpingsån
43 Magnehulteån SE652214-151208 Magnehulteån E27 Magnehulteån Nyköpingsån
44 Marsjöns utlopp SE654153-150091 Marsjöns utlopp E26 Vattendraget från Marsjön till Tisnaren Nyköpingsån
45 Morjanån SE654565-151060 Morjanån V24 Morjanån Nyköpingsån
46 Måstena SE652399-158563 Måstena N47 WA51378942 Nyköpingsån
47 Natån SE654879-157011 Natån G21 (N24) Naten Nyköpingsån
48 Nedingen SE655225-155130 Nedingen Nyköpingsån
49 Nyköpingsån Storhusfallet SE651516-156996 Nyköpingsån, Storhusfallet N72 Nyköpingsån Nyköpingsån
50 Nynäsån SE652129-159016 Nynäs N49 Nynäsån Kustområde
51 Orrhammarens utl. SE654818-154506 Orrhammaren Nyköpingsån
52 Oxbro, F29 SE654313-155983 Oxbro F29 Nyköpingsån
53 Ramstaån, K28 SE654487-153879 Ramstaån, K28 K28 Flodaån-Ramstaån Nyköpingsån
54 Regnaren SE653045-149850 Regnaren Nyköpingsån
55 Runnviken SE653030-157700 Runnviken Svärtaån
56 Sibro, F30a SE653700-156202 Sibro F30 Vattendraget från Båven till Lidsjön (Sibro) Nyköpingsån
57 Skarendalsån, K24 SE652484-154078 Skarendalsån, K24 K24 Skarendalån från Viggaren till Yngaren Nyköpingsån
58 Skräddartorpsån, Blinkinge, N21 SE652775-154900 Skräddartorpsån N21 Skräddartorpsån Nyköpingsån
59 Skälsnäs SE652172-158836 Skälsnäs N48 WA94479131 Nyköpingsån
60 Sottern SE654380-148168 Sottern Nyköpingsån
61 Sparreholm SE655139-155880 Sparreholm F33 Nyköpingsån
62 Stadsfjärden SE651381-157389 Mellanfjärden Havet
63 Stocktorp SE655247-154258 Stocktorp F26 Stocketorpsån Nyköpingsån
64 Storån SE653457-157450 Storån N33 Storån Svärtaån
65 Svennevad SE654365-147609 Svennevadsån T23 Svennevadsån Nyköpingsån
66 Svärtaåns utl. SE651790-157390 Svärtaåns utlopp N35 Svärtaån Svärtaån
67 Tibon utlo SE654190-145501 Estaboån T21 Vattendrag från Södra Dovrasjön till Tibons utlopp Nyköpingsån
68 Tisaren östr SE654198-145935 Tisaren Nyköpingsån
69 Tisnare kanal SE653159-151633 Tisnare kanal E25 Tisnare Kanal från Visken till Brosjön Nyköpingsån
70 Tisnaren Lyttersta SE653870-150573 Tisnaren Nyköpingsån
71 Tärnö bro SE652852-155412 Tärno bro N25 Långhalsen-Södra Nyköpingsån
72 Utlopp Vadsbrosjön SE653707-154545 Vadsbrosjöns utlopp F25 Hedelundaån från Vadsbrosjön till Värnaån Nyköpingsån
73 Vadstorpån, K25 SE652322-154136 Vadstorpån, K25 K25 Vadstorpån från sammanflödet med Enareån till Yngaren Nyköpingsån
74 Valdemaren SE654800-153950 Valdemaren Nyköpingsån
75 Vedaån SE652905-157972 Vedaån N32 Vedaån Svärtaån
76 Vingåker SE654782-150531 Vingåkersån V23 Nyköpingsån
77 Viren SE654150-151550 Viren Nyköpingsån
78 Virlången SE651862-153382 Virlången Virlången Kilaån
79 Vrena ström SE652665-155165 Infl Långhalsen Vrena N22 Vrenaån Nyköpingsån
80 Vretaån SE651340-154390 Vretaån N44 Vretaån Kilaån
81 Vretaån N44a SE651335-154206 Vretaån N44a Vretaån Kilaån
82 Västersjöns inl. SE655483-155568 Malmaån Infl Västersjön F31 Nyköpingsån
83 Yngaren SE652634-154606 Yngaren Nyköpingsån
84 Åkfors SE653181-153714 Åkforsån K23 Åkforsån Nyköpingsån
85 Ålbergaån, N42 SE651348-154400 Ålbergaån N42 Virån-Ålbergaån Kilaån
86 Ålsjön SE653252-149322 Ålsjön Nyköpingsån
87 Ålspånga, F71 SE653619-154636 Ålspånga F71 Nyköpingsån
88 Östjuten SE652193-150398 Östjuten Nyköpingsån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Vadsbro SE653981-154349 Hedelundaån från Hedelundasjön till Vadsbrosjön Nyköpingsån
2 Vingåkersån V22B SE654739-150409 Vingåkersån från sammanflödet med Gammalån till Kolsnaren Nyköpingsån