SRK, Lagan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnad recipientkontroll för Lagans avrinningsområde. Lagans vattenråd, www.lagansvattenrad.se
Lagans vattenvårdsförening bildades 1955 och ombildades till Lagans vattenråd 2010. Samordnad recipientkontroll har förekommit sedan 1960-talet, men utformning som liknar dagens program gjordes 1994.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Lagans Vattenråd
SRK, Samordnad recipientkontroll
1994
-
Pågående
Kronoberg
Jönköping
Halland
2011-01-25 15:53
2021-12-20 10:08
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 12 Nedtröms Ängabäck SE626545-135850 Lagan, nedstr Ängabäck 12 Lagan (Vänneån-Tånnerydsdammen) Lagan
2 14 Nedströms Timsfors SE626395-136370 Lagan, nedstr Timsfors 14 LAGAN: Lillån - Tarydsmagasinet Lagan
3 18 Nedströms Trarydsmagasinet SE627465-137325 Lagan, nedstr Trarydsmagasinet 18 LAGAN: Lillån - Tarydsmagasinet Lagan
4 24 Vidösterns utlopp SE631840-138925 Vidösterns utlopp 24 Vidöstern Lagan
5 26 Vidöstern södra SE632000-138950 Vidöstern södra 26 Vidöstern Lagan
6 412 Lokasjön, mitt SE626075-136230 Lokasjön, mitt 412 Lokasjön Lagan
7 506 Bolmån nedströms Kösen SE629455-137590 Bolmån nedströms Kösen 506 BOLMÅN: Exen - Kösen Lagan
8 510 Bolmen, S SE630550-137050 Bolmen, S 510 Bolmen Lagan
9 512 Kåtån nedströms Ljungby SE629970-137835 Kåtån nedströms Ljungby 512 KÅTÅN: Kösen - Flyxen Lagan
10 602 Skålån nedströms Flåren SE631165-139220 Skålån nedströms Flåren 602 SKÅLÅN: Lagan - Flåren Lagan
11 Allgunnen mitt SE634360-142750 Allgunnen mitt 658 Allgunnen Lagan
12 Bolmen norr SE632615-137440 Bolmen norr 530 Bolmen Lagan
13 Borån SE633140-140100 Borån 632 Borån Lagan
14 Draven utlopp SE633810-137025 Draven utlopp 541 Draven Lagan
15 Eckern mitt SE638950-140071 Eckern mitt 46 Eckern Lagan
16 Edenbergaån, Lögnäs SE626459-132662 Edenbergaån, Lögnäs 150 Edenbergaån (Mynningen-Långavadsbäcken) Lagan
17 Flaten mitt SE636010-138605 Flaten mitt 560 Flaten (Gnosjö) Lagan
18 Flaten utlopp SE635760-138555 Flaten utlopp 558 Storån: Fläsebäcken - Flaten Lagan
19 Flåren mitt SE632390-139625 Flåren mitt 630 Flåren Lagan
20 Fågelforsdammen söder SE636980-139800 Fågelforsdammen 40A Fågelforsdammen Lagan
21 Hagasjöbäcken SE635735-140455 Hagasjöbäcken 742 Härån: Ruskån - Hokaån Lagan
22 Helvetesbäcken SE635720-137940 Helvetesbäcken 584 Lagan
23 Hillen utlopp SE634850-142510 Hillen utlopp 654 Hillen Lagan
24 Hindsen norr mitt SE634420-139890 Hindsen norr mitt 740 Hindsen Lagan
25 Hjortsjön utlopp SE637535-139970 Hjortsjön utlopp 940 Hjortsjön Lagan
26 Hokån SE636537-141025 Hokån 750 Härån: Ruskån - Hokaån Lagan
27 Hokån nedstr Ödestugu SE638733-140909 Hokån nedstr Ödestugu 772 Hokaån ovan Hokasjön Lagan
28 Hägnaån SE635925-142555 Hägnaån 674 Hägneån: Ljungaån - Bäck från Ärnanäsasjön Lagan
29 Hägneån SE636240-143090 Hägnaån_2 676 Hägneån, övre Lagan
30 Härån Inlopp Lagan SE635010-139880 Härån, inlopp Lagan 730 Härån: Lagan - Lillån Lagan
31 Krokån, Knäred SE626880-134760 Krokån, Knäred 202 Krokån (Mynningen-Lillån) Lagan
32 Lagan Nedstr Stödtorpsåns infl SE637435-139870 Lagan nedstr Stödtorpsåns infl 41 Lagan: Lillån - Stödstorpaån Lagan
33 Lagan nedströms Skillingaryd SE636440-139800 Lagan nedströms Skillingaryd 38 Lagan: Lillån - Stödstorpaån Lagan
34 Lagan Nedströms Vaggeryd ARV SE637460-139900 Lagan nedströms Vaggeryd ARV 42 Lagan: Stödstorpaån - Sandsjön Lagan
35 Lagan Nedströms Värnamo SE633855-139410 Lagan Nedströms Värnamo 32 Lagan : Vidöstern - Härån Lagan
36 Lagan Uppströms Vaggeryd SE637670-140228 Lagan uppströms Vaggeryd AVSLUTAD 44 Lagan: Stödstorpaån - Sandsjön Lagan
37 Lagan, nedstr Laholm SE626850-132705 Lagan, nedstr Laholm 2 Lagan (Smedjeån-Lillån) Lagan
38 Lillån SE635250-138030 Lillån 580 Lillån: Storån - Hästhultasjön Lagan
39 Lillån inlopp Bolmen SE633020-137390 Lillån inlopp Bolmen 540 Lillån, Draven: Bolmen - Belån Lagan
40 Lillån inlopp Sunnerbysjön SE635670-141920 Lillån inlopp Sunnerbysjön 650 Lillån: Vrigstadsån - Sörsjön Lagan
41 Lillån nedströms Bredaryd SE633870-137590 Lillån nedstr Bredaryd 570 Havridaån Lagan
42 Linnesjön utlopp SE636340-140067 Linnesjön extraundersökning 2011 Linnesjön Lagan
43 Ljungaån nedströms Sävsjö SE636325-142905 Ljungaån nedstr Sävsjö 680 Ljungaån: Hägnaån - Toftaån Lagan
44 Lyen mitt SE633420-141240 Lyen mitt 638 Lyen Lagan
45 Malmbäcksån nedströms Malmbäck SE638350-141795 Malmbäcksån nedströms Malmbäck 762 Malmbäcksån Lagan
46 Menlösabäcken, Veka SE626060-132745 Menlösabäck, Veka 152 Menlösabäcken Lagan
47 Murån SE629667-136677 Murån 518 Lagan
48 Osån SE634100-141070 Osån 640 Osån Lagan
49 Rusken söder mitt SE634700-141385 Rusken söder mitt 644 Rusken Lagan
50 Skeen, Bolmens utlopp SE629468-136940 Skeen, Bolmens utlopp 508 Bolmen Lagan
51 Smedjeån V. Mellby SE626827-132577 Smedjeån, V Mellby 102 Smedjeån (Mynningen-Edenbergaån) Lagan
52 Storån inlopp Bolmen SE633030-137435 Storån inlopp Bolmen 550 Storån: Bolmen - Havridaån Lagan
53 Storån nedströms Forsheda SE633890-137840 Storån nedstr Forsheda 552 Storån: Havridaån - Lillån, Forsheda Lagan
54 Storån nedströms Törestorp SE635330-138250 Storån nedstr Törestorp 554 Storån: Lillån - Fläsebäcken Lagan
55 Stödstorpaån/Högaforsån Stödstorp SE637760-139830 Stödstorpaån/Högaforsån Stödstorp 932 Stödstorpaån övre Lagan
56 Stödtorpsån inlopp Lagan SE637460-139890 Stödtorpsån inlopp Lagan 930 Stödstorpaån nedre Lagan
57 Sävsjöån SE636485-143007 Sävsjöån 682 Sävsjöån Lagan
58 Toftaån SE636480-142835 Toftaån 684 Toftaån Lagan
59 Unnen SE631430-136160 Unnen 522 Unnen Lagan
60 Unnen utlopp SE630967-136310 Unnens utlopp 520 LIDHULTSÅN: Bolmen - Unnen Lagan
61 Vidöstern norr SE633400-139260 Vidöstern norr 30 Vidöstern Lagan
62 Viskeån inlopp i Draven SE634097-136943 Viskeån inlopp i Draven 543 Viskeån Lagan
63 Vrigstadsån SE635270-141630 Vrigstadsån 646 Vrigstadsån: Långö-Klinthultadammen - Bodaån Lagan
64 Vänneåns myn Knäred SE626886-135152 Vänneån, Knäred 302 VÄNNEÅN: Lagan - Vännesjö Lagan
65 Västerån uppströms Långasjön SE636345-139085 Västerån uppstr Långasjön 568 Västerån: Långasjön - Älgabäcken Lagan
66 Årån Eds kvarn SE632665-140260 Åråns inlopp i Furen 634A Årån: Furen - Lången Lagan
67 Årån inlopp i Furen SE632645-140145 Årån inlopp i Furen 634 Årån: Furen - Lången Lagan
68 Ölmestadsån Nedstr Reftele SE634050-136820 Ölmestadsån Nedstr Reftele 542 Segerstadån Lagan

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Storån nedstr Hillerstorp SE635460-138360 Storån nedstr Hillerstorp 556 Storån: Fläsebäcken - Flaten Lagan