Nationell och regional screening av PFOS i ytvatten i Hallands län 2015

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
NMÖ, Nationell miljöövervakning
RMÖ, Regional miljöövervakning
SCR, Screening
2015
2015
Avslutat
Halland
2017-12-21 11:21
2017-12-21 11:30
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Fylleån Marbäck (dammens utlopp) SE628995-133056 Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) Fylleån
2 Fylleån Tolarp SE628878-132913 Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) Fylleån
3 Fylleån, Fyllebro SE628430-132237 Fylleån (Mynningen-Brearedssjön) Fylleån
4 Himleån, Lindhov SE634065-128565 Himleån (Mynningen-Spånggårdsbäcken) Himleån
5 Lagan Laholm SE626875-133051 Lagan (Smedjeån-Lillån) Lagan
6 Nissan Halmstad SE628877-132040 Nissan (Slottsmöllan-Teglabäcken) Nissan
7 Nissan, nedstr Oskarström SE629860-132710 Nissan (Sännan-Oskarström) Nissan
8 Stora Neden SE619187-169946 Stora Neten Himleån
9 Trönningeån, nedan Kistingebäcken SE628119-132296 Trönningeån Fylleån
10 Ätran, Falkenberg SE631335-129832 Ätran (Mynningen-Vinån) Ätran