Screeningundersökningar av Vattendirektivets prioriterade ämnen i Västmanland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Nationwide screening of WFD priority substances. SWECO VIAK Screening Report 2007:1, se referens ID 51209

Screening i Norra Östersjöns vattendistrikt av vattendirektivets 33 prioriterade ämnen, se referens ID 51226

Screening av vattendirektivets 33 prioriterade ämnen och 8 andra förorenande ämnen i 50 limniska ytvattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt , se referens ID 51429
Ej granskad
Miljögiftssamordning
SCR, Screening
2006
2009
0
Västmanland
2015-02-24 13:57
2015-02-24 15:22
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Arbogaån Kungsör SE658976-151640 Arbogaåns mynning (Kungsör) Norrström
2 Arbogaån ns Arboga SE658645-150490 Arbogaån, nerströms Arboga Norrström
3 Hedströmmen (nedströms Kolsva) SE660795-150250 Hedströmmen (nedströms Kolsva) Norrström
4 Köpingsån, hamnutloppet SE659697-151352 Köpingsån, hamnutloppet Norrström
5 Sagån SE664379-154593 Sagån, nedströms industriområde mot Sörby(nerströms Sala) Norrström
6 Semla (uppströms Fagersta) SE665523-149745 Semla (uppströms Fagersta) Norrström
7 Snytboån/Trätten (nerströms Norberg) SE665707-150841 Snytboån/Trätten (nerströms Norberg) Norrström
8 Stora Aspen (nerströms Fagersta) SE665078-150205 Stora Aspen (nerströms Fagersta) Norrström
9 Strömsholm SE660069-152632 Strömsholm Norrström
10 Vågsjön SE662088-151024 Vågsjön Norrström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Forsby damm (nerströms Skultuna) SE661730-153740 Forsby damm (nerströms Skultuna) Norrström
2 Kolbäcksån SE660008-152667 Kolbäcksån Norrström
3 Kolbäcksån (nerströms Hallstahammar) SE660835-152385 Kolbäcksån (nerströms Hallstahammar) Norrström
4 Kvicksund SE659252-152896 Kvicksund Norrström
5 Lien SE663245-148405 Lien Norrström
6 Mälaren (Västerås hamn 20) SE660810-154115 Mälaren (Västerås hamn 20) Norrström
7 Mälaren (Västeråsfjärden Ost) SE660799-154432 Mälaren (Västeråsfjärden Ost) Norrström
8 Nedre Vättern (Skinnskatteberg) SE663372-149309 Nedre Vättern (Skinnskatteberg) Norrström
9 Sagån SE660945-156129 Sagån Norrström
10 Svartån SE660996-154174 Svartån Norrström
11 Östersjön (nerströms Surahammar) SE661930-152180 Östersjön (nerströms Surahammar) Norrström