SRK, Höje å

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Den samordnade vattenkontrollen i Höje å startade 1969. 1982 tog Höje å vattendragsförbund över den samordnade recipientkontrollen. Nuvarande kontrollprogram startade 1989.
Syfte: att samordna övervakningen av tillståndet i Höjeåns sjöar och vattendrag och belysa effekter av framförallt utsläpp från industrier och andra punktkällor men också i viss mån av areella källor samt ge underlag för utvärdering, planering och utförande av miljöskyddande åtgärder inom avrinningsområdet.
Idag bedrivs den samordnade recipientkontrollen av Höje å vattenråd www.hojea.lund.se/
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Höje å Vattenråd
SRK, Samordnad recipientkontroll
1982
-
Pågående
Skåne
2011-02-20 11:16
2017-12-01 13:48
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Björkesåkrasjön SE615807-134835 Björkesåkrasjön 1 Björkesåkrasjön Höje å
2 Dalbyån vid Bjällerup SE617276-133988 Dalbyån vid Bjällerup 11 Källingabäcken Höje å
3 Gamlebäcken vid Verumsvägen SE617394-133649 Gamlebäcken vid Verumsvägen 17 Höje å
4 Häckebergasjön SE616397-135001 Häckebergasjön 3 Häckebergasjön Höje å
5 Höje å Bjällerup SE617272-133988 Höje å Bjällerup 10 HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa Höje å
6 Höje å Lomma kyrka SE617657-132847 Höje å Lomma kyrka 24a HÖJE Å:Södra Västkustvägen-Önnerupsbäcken Höje å
7 Höje å Nedstr. Genarps ARV SE616704-134798 Höje å Nedstr. Genarps ARV 6 HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa Höje å
8 Höje å Nedstr. Lunds V dagvattenutsläpp SE617828-133218 Höje å Nedstr. Lunds V dagvattenutsläpp 21a HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa Höje å
9 Höje å Nymölla SE616048-134869 Höje å Nymölla 2 HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa Höje å
10 Höje å Trolleberg nedstr. Källby ARV SE617799-133269 Höje å Trolleberg nedstr. Källby ARV 21 HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa Höje å
11 Höje å Uppstr. Genarps ARV SE616686-134868 Höje å Uppstr. Genarps ARV 5b HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa Höje å
12 Höje å Uppstr. Källby ARV SE617649-133412 Höje å Uppstr. Källby ARV 20 HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa Höje å
13 Kvärlöv nedstr. Dalbyån (endast 2002) SE617332-133898 Kvärlöv nedstr. Dalbyån (endast 2002) 12 HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa Höje å
14 nedströms Häckebergasjön SE616543-134966 nedströms Häckebergasjön 3b HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa Höje å
15 Råbydiket S grenen SE617487-133922 Råbydiket S grenen 15:1 Höje å
16 Önnerupsbäcken SE617897-132813 Önnerupsbäcken 23a Önnerupsbäcken Höje å
17 Önnerupsbäcken, Fjelie SE618094-133043 Önnerupsbäcken, Fjelie e4 Önnerupsbäcken Höje å