NMÖ, Vattendrag trendstationer

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Det nationella övervakningsprogrammet för trendstationer i vattendrag skapades 2007. Programmet ersätter i reviderad form de tidigare programmen Referensvattendrag och Tidsserievattendrag. Revideringen 2007 utfördes framförallt för att bättre svara mot kraven i Vattendirektivet.
För att få en helhetssyn över tidsserierna anges respektive stations ursprungliga start för de parametrar som undersöks, vilket i de flesta fall är före själva programmets start 2007.
Läs mer
Godkänd
2011-03-15 14:23
Sötvatten
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
NMÖ, Nationell miljöövervakning
2007
-
Pågående
Norrbotten
Kronoberg
Värmland
Västra Götaland
Jämtland
Gävleborg
Jönköping
Dalarna
Stockholm
Västerbotten
Västmanland
Halland
Östergötland
Örebro
Kalmar
Skåne
Södermanland
Västernorrland
Gotland
Uppsala
2011-03-15 14:23
2019-01-08 15:11
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 250 m ned väg 27 SE639727-133534 250 m ned väg 27 639727-133534 Lillån-Kovraån (uppströms Häggån) Viskan
2 350 m nedstr bro SE699814-139557 350 m nedstr bro 699814-139557 Lekarån Indalsälven
3 50 m upp Krankmyrbäc SE689825-150764 50 m upp Krankmyrbäc 689825-150764 Hångelån Delångersån
4 600 m ovan Skvaltet SE639521-147910 600 m ovan Skvaltet 639521-147910 Silverån: Brusaån - källan Emån
5 850 m uppstr bro SE699731-139487 850 m uppstr bro 699731-139487 Lekarån Indalsälven
6 Abiskojokk Röda Bron SE758793-162214 Abiskojokk, Röda Bron 880 Abiskojåkka Torneälven
7 Acktjärnsb/Rignäsväg SE678605-137450 Acktjärnsb/Rignäsväg 678605-137450 Dalälven
8 Akkarjåkka, Akkar SE753460-165285 Akkarjåkka, Akkar 1751 Akkarjåkka Kalixälven
9 Alep Uttjajåkkå SE739283-163835 Alep Uttjajåkkå 1533 Alep Uttjajåkkå Luleälven
10 Ammerån Skyttmon SE703411-148805 Ammerån , Skyttmon 224 Ammersån Indalsälven
11 Barturjägge SE737665-158198 Barturjägge 737665-158198 Viepsajåkkå Piteälven
12 Bergmyrbäcken, Tallberget SE728070-165120 Bergmyrbäcken, Tallberget 1749 Bergmyrbäcken Byskeälven
13 Bjurbäcken SE718265-171875 Bjurbäcken 1532 Bjurbäcken Bureälven
14 Bjurforsbäcken Bjurfors NMÖ SE666841-151785 Bjurfors 666841-151785 Bjurforsbäcken Dalälven
15 Bjurforsbäcken Länsgräns ned hyttru NMÖ SE666881-151821 Länsgräns ned hyttru 666881-151821 Bjurforsbäcken Dalälven
16 Björkeredsbäcken SE626878-134788 Björkeredsbäcken 2123 Björkeredsbäcken Lagan
17 Björnbackån SE673809-153401 Björnbackån, nedströms tjärfabriken 1759 Lillån Gavleån
18 Bråtängsbäcken SE650799-143323 Bråtängsbäcken 872 Tivedsdalsbäcken Motala ström
19 Bulsjöån, Sundsbruk SE641475-147365 Bulsjöån, Sundsbruk 2920 Bulsjöån Motala ström
20 Bäcken gård SE659580-142735 Bäcken gård 659580-142735 Trösälven Göta älv
21 Dammån SE632137-147160 Dammån 1535 Dammån Alsterån
22 Delningen SE753414-165270 Delningen 753414-165270 Akkarjåkka Kalixälven
23 Domneån Utl. Vättern SE641827-139990 Domneån, utloppet i Vättern 233 Domneån Motala ström
24 Dragskärsbron SE635639-154389 Dragskärsbron 635639-154389 Virån: mynningen Figeholmsområdet - Långsjöbäcken Virån
25 Fallet stn 3 SE741467-169019 Fallet stn 3 741467-169019 Muddusälven Luleälven
26 Fiskonbäcken, v.vid mynn SE720990-147270 Fiskonbäcken, mynningen 1763 Fiskonbäcken Ångermanälven
27 Fäbodvallen SE673827-153383 Fäbodvallen 673827-153383 Gavleån
28 Färgeån SE631625-133602 Färgeån 2124 Färgeån Nissan
29 Gamatjuolte SE725770-144767 Gamatjuolte 725770-144767 Vapstälven Vapstälven
30 Gärebäcken, uppströms grustag SE647762-140955 Uppströms grustag 647762-140955 Gärebäcken: Öasjön till Axtorp Göta älv
31 Helgaboån, nedan vägen SE640085-138148 Helgaboån, nedan vägen 2923 Helgaboån Nissan
32 Hud SE651114-124536 Hud 651114-124536 Anråsälven övre delen inklusive Trättelandaån och Hudälven upp till Kustorp Kustområde
33 Hållsjö kvarn SE659650-142705 Hållsjö kvarn 659650-142705 Trösälven Göta älv
34 Hängbron stn 1 SE741420-169013 Hängbron stn 1 741420-169013 Muddusälven Luleälven
35 Häradsbäcken SE642969-145547 Bro till Finnhemmet 642969-145547 Häradsbäcken Motala ström
36 Hästevad SE635656-154317 Hästevad 635656-154317 Virån: mynningen Figeholmsområdet - Långsjöbäcken Virån
37 Höjdabäcken SE710354-155465 Höjdabäcken 1170 Höjdabäcken Ångermanälven
38 Hökvattsån, Nedre SE708380-145455 Hökvattsån, nedre 2914 Hökvattsån Indalsälven
39 Intill vägen SE641833-137462 Intill vägen 641833-137462 Kolarebäcken Göta älv
40 Järnvägsbron SE617842-139560 Järnvägsbron 617842-139560 Verkaån Kustområde
41 Kalleby SE651165-124249 Kalleby 651165-124249 Anråsälven övre delen inklusive Trättelandaån och Hudälven upp till Kustorp Kustområde
42 Kerändöjärvibron SE753778-181417 Kerändöjärvibron 753778-181417 Kitkiöjoki Torneälven
43 Kila SE651375-154304 Ålbergaån, Kila 1207 Virån-Ålbergaån Kilaån
44 Killingi SE749870-169055 Kaitumälven, Killingi 1206 Kaitumälven Kalixälven
45 Klarälven Edsforsen SE666294-137309 Klarälven, Edsforsen 140 Klarälven ns Acksjöälven Göta älv
46 Klingavälsån Vomb SE617263-135608 Klingavälsån, Vomb 568 KLINGAVÄLSÅN: Kävlingeån-Sövdesjön Kävlingeån
47 Klossås myren SE678620-137608 Klossås 678620-137608 Dalälven
48 Klossås, ned träbron SE678620-137603 Klossås, ned träbron 678620-137603 Dalälven
49 Kojan (nedre) SE708511-154861 Kojan (nedre) 708511-154861 Kärmsjöbäcken Ångermanälven
50 Kolarebäcken SE641953-137406 Kolarebäcken 3196 Kolarebäcken Göta älv
51 Kolarehemmet SE641955-137395 Kolarehemmet 641955-137395 Kolarebäcken Göta älv
52 Kopparhatten 2 bron SE621463-134008 Kopparhatten 2 bron 621463-134008 Skärån Rönne å
53 Kröken SE708391-145417 Kröken 708391-145417 Hökvattsån Indalsälven
54 Kröken SE728000-165128 Kröken 728000-165128 Bergmyrbäcken Byskeälven
55 Kröken SE737699-158246 Kröken 737699-158246 Viepsajåkkå Piteälven
56 Kukkasjärvi SE735526-183905 Sangisälven, Kukkasjärvi 1203 Sangisälven Sangisälven
57 Kursumaabron SE754077-181164 Kursumaabron 754077-181164 Kitkiöjoki Torneälven
58 Kärraholm övre SE639730-133641 Kärraholm övre 639730-133641 Lillån-Kovraån (uppströms Häggån) Viskan
59 Laxtjärnsbäcken SE730224-165025 Laxtjärnsbäcken 1169 Laxtjärnsbäcken Piteälven
60 LEKARÅN SE699785-139557 Strax nedstr bron 699785-139557 Lekarån Indalsälven
61 Lekarån, vid bron (biologi) SE699785-139561 Lekarån Indalsälven
62 Lekarån, vid bron (kemi) SE699780-139553 Lekarån, vid bron 2977 Lekarån Indalsälven
63 LIFFEDARVE SE637535-164346 Västergarnsån, Liffdarve 1201 Idå Kustområde
64 Lill-Fämtan SE675032-135400 Lill-Fämtan 1245 Fämtan Göta älv
65 Lilltjärnsbäcken SE707822-133430 Lilltjärnsbäcken 1167 WA99507792 Indalsälven
66 Lindåsabäcken SE639719-133565 Lindåsabäcken, ned riksväg 27 1657 Lillån-Kovraån (uppströms Häggån) Viskan
67 Ljusnan Funäsdalen SE694231-133350 Ljusnan, Funäsdalen 225 Ljusnan Ljusnan
68 Lommabäcken Nedre SE650920-143244 Lommabäcken, nedre 874 Motala ström
69 Mansån SE664335-136275 Mansån 1445 Mansån Göta älv
70 Mattjokbäcken, Rastplatsen SE723232-161455 Mattjokkbäcken, Rastplatsen 2912 Mattjokbäcken Umeälven
71 Mattjokkberget SE723247-161479 Mattjokkberget 723247-161479 Mattjokbäcken Umeälven
72 Mellersta SE633364-146244 Mellersta 633364-146244 Danielbäcken Mörrumsån
73 Mesjön SE718001-147980 Korpån, Mesjön/Näsån 1202 Näsån Ångermanälven
74 Motorbanan SE635748-154035 Motorbanan 635748-154035 Virån: Långsjöbäcken - Virån Virån
75 Muddusälven SE741419-169012 Muddusälven, Hängbron 1171 Muddusälven Luleälven
76 Mynning (124) SE723209-161433 Mynning (124) 723209-161433 Mattjokbäcken Umeälven
77 Mynning (nederst) SE703626-153615 Mynning (nederst) 703626-153615 Kvarnån Ångermanälven
78 Myren SE708286-145511 Myren 708286-145511 Hökvattsån Indalsälven
79 Ned gamla fl.dammen SE708610-154733 Ned gamla fl.dammen 708610-154733 Kärmsjöbäcken Ångermanälven
80 Ned kraftledningen SE718303-171841 Ned kraftledningen 718303-171841 Bjurbäcken Bureälven
81 Ned reservatsgräns SE725850-144418 Ned reservatsgräns 725850-144418 Vapstälven Vapstälven
82 Ned riksväg 27 SE639725-133550 Ned riksväg 27 639725-133550 Lillån-Kovraån (uppströms Häggån) Viskan
83 Ned Skalvattenbäcken SE725861-144641 Ned Skalvattenbäcken 725861-144641 Vapstälven Vapstälven
84 Ned Öratjärn SE690219-150346 Ned Öratjärn 690219-150346 WA34440422 Delångersån
85 Nedan Hulta såg SE638978-148713 Nedan Hulta såg 638978-148713 Silverån: Brusaån - källan Emån
86 Nedan Lökaredsbron SE639666-133360 Nedan Lökaredsbron 639666-133360 Lillån-Kovraån (uppströms Häggån) Viskan
87 Nedan vägen SE753440-165280 Nedan vägen 753440-165280 Akkarjåkka Kalixälven
88 Nederst SE692695-153270 Nederst 692695-153270 Viskansbäcken Ljungan
89 Nedre (Mellan) SE703660-153560 Nedre 703660-153560 Kvarnån Ångermanälven
90 Nedst Näverlidbäcken SE723995-151134 Nedst Näverlidbäcken 723995-151134 Skansnäsån Ångermanälven
91 Nedstr bro (Luspen) SE724097-151160 Nedstr bro (Luspen) 724097-151160 Skansnäsån Ångermanälven
92 Nedstr Hallamölla SE617689-138791 Nedstr Hallamölla 617689-138791 Verkaån Kustområde
93 Nedstr Kolarehemmet SE641986-137322 Nedstr Kolarehemmet 641986-137322 Kolarebäcken Göta älv
94 Nedstr Maden SE639097-148533 Nedstr Maden 639097-148533 Silverån: Brusaån - källan Emån
95 Nedstr tjärfabr (1) SE673857-153360 Nedstr tjärfabr (1) 673857-153360 Gavleån
96 Nedströms selet SE723332-161543 Nedströms selet 723332-161543 Mattjokbäcken Umeälven
97 Nedströms selet SE724165-151178 Nedströms selet 724165-151178 Skansnäsån Ångermanälven
98 Norrhultsbäcken SE633316-146198 Norrhultsbäcken 1456 Danielbäcken Mörrumsån
99 Norrhultsbäcken SE633323-146195 Upp väg 31/6b 633323-146195 Danielbäcken Mörrumsån
100 Näst nederst Långsve SE692740-153330 Näst nederst Långsve 692740-153330 Viskansbäcken Ljungan
101 Näst överst SE692795-153350 Näst överst 692795-153350 Viskansbäcken Ljungan
102 O Kopparhatten SE621487-134017 O Kopparhatten 621487-134017 Skärån Rönne å
103 Oradbäcken, Ö. Kärtmyrås (biologi) SE678579-137505 Dalälven
104 Oradbäcken, Ö. Kärtmyrås (kemi) SE678609-137505 Oradbäcken, Ö. Kärtmyrås 3102 Dalälven
105 Ostvik SE721000-174904 Storbäcken, Ostvik 1211 Storbäcken Kustområde
106 Ovan elledning SE666936-151843 Ovan elledning 666936-151843 Bjurforsbäcken Dalälven
107 Ovan Skalvattenbäcke SE725851-144662 Ovan Skalvattenbäcke 725851-144662 Vapstälven Vapstälven
108 Ovan väg 339 SE708158-145505 Ovan väg 339 708158-145505 Hökvattsån Indalsälven
109 Ovan vägen SE703697-153519 Ovan vägen 703697-153519 Kvarnån Ångermanälven
110 Ovan vägen SE737677-158271 Ovan vägen 737677-158271 Viepsajåkkå Piteälven
111 Oxberget ned väg SE633415-146280 Oxberget ned väg 633415-146280 Danielbäcken Mörrumsån
112 Parkgränsen stn 2 SE741437-169013 Parkgränsen stn 2 741437-169013 Muddusälven Luleälven
113 Pipbäcken Nedre SE633070-131710 Pipbäcken 1155 Ätran
114 Puuristapalo SE754252-181027 Puuristapalo 754252-181027 Kitkiöjoki Torneälven
115 Ref-lokal 45 m ned v SE640080-138140 Ref-lokal 45 m ned v 640080-138140 Helgaboån Nissan
116 Renvallsvägen SE728207-165127 Renvallsvägen 728207-165127 Bergmyrbäcken Byskeälven
117 Ringsmobäcken SE654845-126685 Ringsmobäcken 1159 Töftedalsån, övre Örekilsälven
118 Rismyrliden SE718755-171460 Rismyrliden 718755-171460 Bjurbäcken Bureälven
119 Roslags kulla bron v SE660770-165597 Roslags kulla bron v 660770-165597 Loån Kustområde
120 Sandstugan (259) SE651495-153665 Sandstugan (259) 651495-153665 Kilaån
121 Silverån SE639020-148650 800 m upp Hulta såg 639020-148650 Silverån: Brusaån - källan Emån
122 Sjökullen SE659692-142695 Sjökullen 659692-142695 Trösälven Göta älv
123 Skalmodal-kapellet SE726072-144066 Skalmodal-kapellet 726072-144066 Vapstälven Vapstälven
124 Skellefte älv Slagnäs SE728796-160764 Skellefte älv, Slagnäs 117 Bergnäsälven Skellefteälven
125 Skjutbanan (8) SE651524-153646 Skjutbanan (8) 651524-153646 Kilaån
126 Skäralid ovan dammen SE621485-134050 Skäralid ovan dammen 621485-134050 Skärån Rönne å
127 Skärån, Skäralid SE621495-134055 Skärån, Skäralid 2132 Skärån Rönne å
128 Snuggan SE635696-154168 Snuggan 635696-154168 Virån: mynningen Figeholmsområdet - Långsjöbäcken Virån
129 SO Västertorp SE639733-133487 SO Västertorp 639733-133487 Lillån-Kovraån (uppströms Häggån) Viskan
130 Stensjöby huvudfåran SE635806-154006 Stensjöby kvillen 635806-154006 Virån: Långsjöbäcken - Virån Virån
131 Stensjöby kvillen SE635805-154005 Stensjöby huvudfåran 635805-154005 Virån: Långsjöbäcken - Virån Virån
132 Stigen SE753493-165292 Stigen 753493-165292 Akkarjåkka Kalixälven
133 Stora Anrås g:a kvar SE651076-124118 Stora Anrås g:a kvar 651076-124118 Anråsälven övre delen inklusive Trättelandaån och Hudälven upp till Kustorp Kustområde
134 Stormyrbäcken SE690530-152405 Stormyrbäcken 1282 Skansån Harmångersån
135 Stormyrheden (1011) SE674096-153299 Stormyrheden (1011) 674096-153299 Gavleån
136 Strömarån, Ermundbo SE669820-160532 Ermundbo 669820-160532 Strömarån Kustområde
137 Strömarån, Hillebola ovan väg SE669377-160452 Hillebola ovan väg 669377-160452 Strömarån Kustområde
138 Strömarån, Åkerby SE670210-160775 Åkerby 670210-160775 Strömarån Kustområde
139 Sunds bruk SE641458-147354 Sunds bruk 641458-147354 Bulsjöån Motala ström
140 Sunds bruk 1 SE641474-147372 Sunds bruk 1 641474-147372 Bulsjöån Motala ström
141 Svartberget SE713297-169256 Stortjärnsbäcken, Svartberget 1262 Långbäcken Umeälven
142 Svedån Sved SE643455-140114 Svedån, Sved 234 Svedån Motala ström
143 Syd Skalmavardo SE725836-144442 Syd Skalmavardo 725836-144442 Vapstälven Vapstälven
144 Sävjaån Ingvasta SE665649-161397 Vistebyån (Sävjaån), Ingvasta 8 Lejstaån Norrström
145 Södra vändplatsen SE673972-153329 Vändplatsen 673972-153329 Gavleån
146 Tallberget SE728083-165122 Tallberget 728083-165122 Bergmyrbäcken Byskeälven
147 Tjäderbo SE753767-181340 Tjäderbo 753767-181340 Kitkiöjoki Torneälven
148 Tolångaån Tolånga SE617027-137477 Tolångaån, Tolånga 567 KÄVLINGEÅN:Vombsjön-Tranåsbäcken (Björkaån/Åsumsån/Tolångaån) Kävlingeån
149 Trulsbo SE617952-139272 Trulsbo 617952-139272 Verkaån Kustområde
150 Trösälven SE659670-142700 150 m nedstr Hållsjö 659670-142700 Trösälven Göta älv
151 Uppstr Lill-Kärmsjön SE708485-154920 Uppstr Lill-Kärmsjön 708485-154920 Kärmsjöbäcken Ångermanälven
152 Uppstr väg SE723238-161459 Uppstr väg 723238-161459 Mattjokbäcken Umeälven
153 Uppstr Öradekaren SE617801-139782 Uppstr Öradekaren 617801-139782 Verkaån Kustområde
154 V. Dalälven Mockfjärd SE670757-145007 V. Dalälven, Mockfjärd 120 Västerdalälven Dalälven
155 Vakten (nedstr) SE639296-148221 Vakten (nedstr) 639296-148221 Silverån: Brusaån - källan Emån
156 Vapstälven, Skalmodal SE726075-144043 Vapstälven, Skalmodal 2927 Vapstälven Vapstälven
157 Vattenbrunn (Björken SE723962-151095 Vattenbrunn (Björken 723962-151095 Skansnäsån Ångermanälven
158 Verkaån, Haväng SE617811-139836 Verkaån, ovan Öradekaren 2136 Verkaån Kustområde
159 Vid vägen SE640180-138085 Vid vägen 640180-138085 Helgaboån Nissan
160 Viepsajåkkå SE737675-158280 Viepsajåkkå, ovan väg 1750 Viepsajåkkå Piteälven
161 Vindelälven Maltbrännan SE716805-166700 Vindelälven, Maltbrännan 221 Vindelälven Umeälven
162 Viråvägen (114) Vretaån-Kråkvasken SE651360-153835 Viråvägen (114) 651360-153835 Vretaån - Kråkvasken Kilaån
163 Viskansbäcken SE692688-153260 Viskansbäcken, nederst 1588 Viskansbäcken Ljungan
164 Vägkorset vid torpet SE640075-138171 Vägkorset vid torpet 640075-138171 Helgaboån Nissan
165 Väster Glämstjärnen SE708347-145476 Väster Glämstjärnen 708347-145476 Hökvattsån Indalsälven
166 Väster Svartgöl SE639558-147844 Väster Svartgöl 639558-147844 Silverån: Brusaån - källan Emån
167 Västersel SE703847-162474 Moälven, Västersel 1220 Moälven Moälven
168 Ådala SE617803-139031 Ådala 617803-139031 Verkaån Kustområde
169 Ådala SE641470-147441 Ådala 641470-147441 Bulsjöån Motala ström
170 Ånestad SE641447-147351 Ånestad 641447-147351 Bulsjöån Motala ström
171 Ö. Anråsälven SE651080-124100 Ö. Anråsälven, Stora Anrås 2129 Anråsälven övre delen inklusive Trättelandaån och Hudälven upp till Kustorp Kustområde
172 Ö. Kärtmyrås SE678583-137508 Ö. Kärtmyrås 678583-137508 Dalälven
173 Östanå andra bron 1 SE660713-165636 Östanå andra bron 1 660713-165636 Loån Kustområde
174 Östanå tredje bron SE660735-165646 Östanå tredje bron 660735-165646 Loån Kustområde
175 Överst SE692840-153330 Överst 692840-153330 Viskansbäcken Ljungan
176 Övre Lansjärv SE740810-178405 Lansån, Övre Lansjärv 1204 Övre Lansjärv Kalixälven

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 100 m uppstr väg SE739272-163826 100 m uppstr väg 739272-163826 Alep Uttjajåkkå Luleälven
2 2 km nv Sjöasjö SE632275-146995 2 km nv Sjöasjö 632275-146995 Dammån Alsterån
3 200 m fr Mangslidälv SE669980-133980 200 m fr Mangslidälv 669980-133980 Rattån Göta älv
4 650 m uppstr vägen SE739246-163814 650 m uppstr vägen 739246-163814 Alep Uttjajåkkå Luleälven
5 Axtorp nedre SE647814-140942 Axtorp nedre 647814-140942 Gärebäcken: Öasjön till Axtorp Göta älv
6 Biotopvård nederst SE655755-161800 Biotopvård nederst 655755-161800 Kustområde
7 Bjurbäck SE718264-171903 Bjurbäck 718264-171903 Bjurbäcken Bureälven
8 Bron-skogsvägen SE640250-138010 Bron-skogsvägen 640250-138010 Helgaboån Nissan
9 Domneån Nedan Brusafors ovan SE641635-139875 Nedan Brusafors ovan 641635-139875 Domneån Motala ström
10 Fiskbo SE659170-142748 Fiskbo 659170-142748 Trösälven Göta älv
11 Gärebäcken, vid vägen SE647707-141033 Gärebäcken, vid vägen 2028 Gärebäcken: Öasjön till Axtorp Göta älv
12 Hulegård SE631620-133543 Hulegård 631620-133543 Färgeån Nissan
13 Huvudfåran Rosenhill SE655892-161627 Huvudfåran Rosenhill 655892-161627 Kagghamraån Kustområde
14 Hångelån SE689815-150920 Vallmyran 689815-150920 Hångelån Delångersån
15 Kagghamraån SE655640-161440 Huvudfåran Brinks öv 655640-161440 Kagghamraån Kustområde
16 Kopparhatten 3 bron SE621438-134008 Kopparhatten 3 bron 621438-134008 Skärån Rönne å
17 Kullerberget SE669922-133927 Kullerberget 669922-133927 Rattån Göta älv
18 Kvarnruinen SE655964-161690 Kvarnruinen 655964-161690 Kagghamraån Kustområde
19 Mitten SE720960-147205 Mitten 720960-147205 Fiskonbäcken Ångermanälven
20 Mynningen stn 1 SE758310-164147 Mynningen stn 1 758310-164147 Pessisjåkka Torneälven
21 Ned Brusafors ned br SE641635-139880 Ned Brusafors ned br 641635-139880 Domneån Motala ström
22 Ned kraftledning SE642965-145520 Ned kraftledning 642965-145520 Häradsbäcken Motala ström
23 Nedan Byvallen SE702992-139194 Nedan Byvallen 702992-139194 Semlan Indalsälven
24 Nedan Fiskonsjön SE720940-147140 Nedan Fiskonsjön 720940-147140 Fiskonbäcken Ångermanälven
25 Nedan Rosjöbäcken SE631540-133630 Nedan Rosjöbäcken 631540-133630 Färgeån Nissan
26 Nedan vägen SE647753-140987 Nedan vägen 647753-140987 Gärebäcken: Öasjön till Axtorp Göta älv
27 Nedstr fallet 2 SE655495-161555 Nedstr fallet 2 655495-161555 Kustområde
28 Nedstr vägbro stn 2 SE758294-164148 Nedstr vägbro stn 2 758294-164148 Pessisjåkka Torneälven
29 Nedströms selet SE725834-144586 Nedströms selet 725834-144586 Vapstälven Vapstälven
30 Norrhagen SE641655-139890 Norrhagen 641655-139890 Domneån Motala ström
31 Ovan Drangelkojan SE702795-139280 Ovan Drangelkojan 702795-139280 Semlan Indalsälven
32 Ovan fallet SE720965-147230 Ovan fallet 720965-147230 Fiskonbäcken Ångermanälven
33 Ovan Klerebodammen SE641610-139690 Ovan Klerebodammen 641610-139690 Domneån Motala ström
34 Ovan Rubban SE642940-145640 Ovan Rubban 642940-145640 Häradsbäcken Motala ström
35 Ovan väg SE702612-139422 Ovan väg 702612-139422 Semlan Indalsälven
36 Skomakarehemmet SE641259-147178 Skomakarehemmet 641259-147178 Bulsjöån Motala ström
37 Sågbacken väst SE669988-133939 Sågbacken väst 669988-133939 Rattån Göta älv
38 T-korsningen SE708606-154741 T-korsningen 708606-154741 Kärmsjöbäcken Ångermanälven
39 Udden Simmajegge SE739177-163882 Udden Simmajegge 739177-163882 Alep Uttjajåkkå Luleälven
40 Uppstr väg 23 SE632140-147156 Uppstr väg 23 632140-147156 Dammån Alsterån
41 Uringe överfart Bröt SE655680-161652 Uringe överfart Bröt 655680-161652 Kagghamraån-Uringeån Kustområde
42 Örsten SE631623-133601 Örsten 631623-133601 Färgeån Nissan
43 Övre hyllan stn 3 SE758244-164140 Övre hyllan stn 3 758244-164140 Pessisjåkka Torneälven
44 Övre lokal SE632285-146860 Övre lokal 632285-146860 Dammån Alsterån