Indalsälven, Hammarstrand

  • Arkivläge
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE700057-152778
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Indalsälven (WA27071544)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Indalsälven (WA27071544)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Indalsälven (WA27071544)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Indalsälven (WA27071544)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:00 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jämtland - 23
Kommun
Ragunda - 2303
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Indalsälven - SE40000
Åtgärdsområde
Mellan Indalsälven
Startår
1998
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6999000
SWEREF99 TM Östlig: 568382

RT 90 2,5 gon V - X: 7000570
RT 90 2,5 gon V - Y: 1527780

WGS84 Latitud: 63,1138984334411
WGS84 Longitud: 16,3553812620599

ETRS-89 Latitud: 63.11388
ETRS-89 Longitud: 16.35537

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Nitratdirektivet Ja Indalsälven Hammarstrand Arbetsmaterial
Natura 2000
Dricksvattenförekomster
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter Klassning Version  
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad
HELCOM-station
Interkalibreringsstation
Referensstation