SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnat recipientkontroll för Motala Ströms vattenvårdsförbunds verksamhetsområde.
Motala ströms vattenvårdsförbunds verksamhetsområde omfattar:
a. Motala ströms avrinningsområde (67) nedströms Vätterns utlopp samt Mjölnaåns delavrinningsområde.
b. Områden mellan Motala ströms utlopp och Kilaåns utlopp som dränerar direkt till inre Bråviken, mellersta Bråviken, yttre Bråviken, Bråvikens kustvatten, Sillöfjärden eller Marsviken.
c. Söderköpingsåns- (68), Vindåns- (69) samt Storåns (70) avrinningsområden inklusive mellanliggande kustavrinningsområden.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Motalaströms vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1966
-
Pågående
Östergötland
Örebro
Kalmar
Södermanland
Jönköping
2011-03-14 15:39
2022-10-13 11:10
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 ARKÖSUNDET SE648565-156680 ARKÖSUNDET No01 Arkösund Havet
2 ASPLÅNGEN SE648688-151884 ASPLÅNGEN Sö01 Asplången Söderköpingsån
3 AVERN SE653017-148572 AVERN Hj06 Avern Motala ström
4 BODASJÖN SE639630-150515 Bodasjön MS30/Sed24 Bodasjön Motala ström
5 BOREN SE649260-146815 BOREN Mo03 Boren Motala ström
6 Boren Sed03 SE649466-146023 Boren Sed03 Boren Söderköpingsån
7 BOREN UTL SE649278-146895 BOREN UTL Mo04 Motala Ström (Borensberg) Motala ström
8 Boren, vid Borenshult SE649300-145860 Boren, vid Borenshult Bf2 Boren Motala ström
9 Bråviken mellersta Gb22 SE650151-154128 BRÅVIKEN MELLERSTA GB22 Mellersta Bråviken Havet
10 BRÅVIKEN Ö LÖNÖ SE649754-156026 Bråviken Ö Lönö Gb16/Sed25 Yttre Bråviken Havet
11 Bråviken öster Lönö SE649650-155978 Bråviken öster Lönö A1 Yttre Bråviken Havet
12 Bråviken, Pampusfjärden SE650075-152920 Bråviken, Pampusfjärden Sed14 Pampusfjärden
13 Bråviken, Ö Esterön SE650215-153375 Inre Bråviken Havet
14 Byngaren, södra delen SE646150-154305 Byngaren, södra delen Bf27/Sed13 Byngaren Söderköpingsån
15 BYNGARENS UTLOPP SE646272-154170 BYNGARENS UTLOPP Va07 Söderköpingsån (Färgeboån/Byngsboån) Söderköpingsån
16 BYSJÖN UTL SE645220-151109 BYSJÖN UTL Åt01 Storån Storån
17 Båtsjön SE644992-151974 BÅTSJÖN Åt04 Båtsjön Storån
18 Bönnern, centrala delen SE651060-149500 Bönnern Fi06/Sed07 Bönnern Motala ström
19 Disevidån innan inflödet Tåkern SE646679-143765 DISEVIDÅN Öd01 Disevidån Motala ström
20 Dovern, centrala delen SE650465-150080 Dovern, centrala delen Fi12/Bf21/Sed08 Dovern Motala ström
21 DOVERNS UTLOPP Fi07 SE650254-150308 DOVERNS UTLOPP Fi07 Dovern Motala ström
22 EFTER SKÄRBLACKA SE649580-150508 EFTER SKÄRBLACKA GB02 Motala ström: (Roxen-Glan) Motala ström
23 EMMAÅN SE651393-148924 EMMAÅN Fi05 Emmaån (NÖ Hällestad) Motala ström
24 EMMAÅN SE652684-147733 EMMAÅN Hj02 Emmaån/Boverkeån mellan Storsjön och Lyren Motala ström
25 FYRUDDEN FÅGELÖ SE645360-156176 FYRUDDEN FÅGELÖ Va06 Hesselöfjärden Havet
26 FÅNGÖ SE645126-156813 FÅNGÖ Va09 Ytteröområdet Havet
27 Glan Sed10 SE650234-150859 Glan Sed10 Glan Söderköpingsån
28 Glan, mellan St Måshällen och St Skäret SE649885-150810 Glan Motala ström
29 HAFJÄRDEN SE647192-156701 HAFJÄRDEN Sö14 Kärrfjärden Havet
30 Hafjärden Sed17 SE647400-156474 Hafjärden Sed17 Kärrfjärden Havet
31 Halsösund Sed21 SE644470-156131 Halsösund Sed21 Halsöfjärden Havet
32 Hamnarydssjön SE639611-144278 Hamnarydssjön 4B Hamnarydssjön Motala ström
33 HARGSJÖN SE646103-146637 HARGSJÖN Mö03 Hargsjön Motala ström
34 Hjortkvarnsån_hj5 SE653096-148189 HADDEBOÅN Hj05 Haddeboån mellan Glottrabäcken och Avern Motala ström
35 Horns udde Glan SE650043-150589 GLAN GB03 Glan Motala ström
36 Horsfjärden, södra delen SE644725-150620 HORSFJÄRDEN Ki09 Horsfjärden Storån
37 HÅCKLASJÖN ÅT09 SE645231-151373 Håcklasjöns utlopp ÅT09 Motala ström
38 Håcklasjön, centrala delen SE645235-151325 Håcklasjön, centrala delen Bf24/Sed11 Håcklasjön Storån
39 HÄLLAÅN SE648421-153150 HÄLLAÅN Sö03 Söderköpingsån (Hällaån - Söderköping) Söderköpingsån
40 HÄLLESTADÅN SE651346-148654 HÄLLESTADÅN Fi04 Hällestadsån (Borggård-Hällestad) Motala ström
41 HÄTTORPSÅN SE650742-147360 HÄTTORPSÅN Mo09 Hättorpsån Motala ström
42 IGELFORSÅN SE652440-149387 IGELFORSÅN Fi10 Lotorpsån (Avern-Björkesjön) Motala ström
43 Inre Bråviken SE650320-153189 Inre Bråviken Inre Bråviken Havet
44 Inre Slätbaken SE648220-154101 Inre Slätbaken Inre Slätbaken Havet
45 Järnlunden Li21 SE645058-149069 Järnlunden Li21 Järnlunden Motala ström
46 JÄRNLUNDEN UTL SE645413-149140 JÄRNLUNDEN UTL Li20 Stångån (Brokind) Motala ström
47 KAGGEBOFJÄRDEN SE643094-155124 KAGGEBOFJÄRDEN Va11 Kaggebofjärden Havet
48 Kapellån SE647684-148024 Kapellån Li17Ny Lillån (Kapellån) Motala ström
49 Kapellån SE647766-147914 Kapellån Li17 Lillån (Kapellån) Motala ström
50 KISASJÖN NORRA DELEN SE643170-149085 KISASJÖN NORRA DELEN KS02 Kisasjön Motala ström
51 Kisasjön utl SE643371-149105 KISASJÖN UTL Ki02 Storån (Kisasjön - Åsunden) Motala ström
52 KISAÅN SE642950-149002 KISAÅN Lå01 Storån (Centrala Kisa) Motala ström
53 KRÖN SE639434-150136 Krön MS05/Sed23 Krön Motala ström
54 Kvädöfjärden SE643195-155607 Lindödjupet Havet
55 Lillån SE642295-143640 Lillån 616 Lillån: Noån - Bohultasjön Motala ström
56 Lillån SE643600-145175 Lillån 902 Lillån vid Tranås Motala ström
57 LILLÅN SE648050-147850 LILLÅN Li14 Lillån (Svartån-Kapellån) Motala ström
58 Ljurabäck Gb30 SE649687-152465 Ljurabäck Gb43 Gb43 Ljurabäck Motala ström
59 Mellersta Bråviken SE650189-154136 Mellersta Bråviken Mellersta Bråviken Havet
60 Merumsfjärden SE647972-154893 Merumsfjärden Merumsfjärden Havet
61 Mjölnaån utflödet i Vättern SE648010-144480 Mjölnaån utflödet i Vättern Bf01 Mjölnaån Motala ström
62 Motalaströms utlopp Gb6B SE649684-152213 Motalaströms utlopp Gb6B Gb6B Motala ström
63 Mölarpsån SE640390-143967 Mölarpsån 202 Mölarpsån Motala ström
64 Nedströms Sjöalyckesjön SE641648-143322 Nedströms Sjöalyckesjön 306 Kliarydsån Motala ström
65 Noen SE642926-143653 Noen 606 Noen Motala ström
66 Norra Åsunden Sed04 SE643620-149388 Norra Åsunden Sed04 Åsunden Söderköpingsån
67 Norrköping Herstadberg SE650019-152209 Norrköping Herstadberg Gb07 Loddbyviken Ligger utanför HARO
68 Norrköping Lindö SE649932-152559 Norrköping Lindö Gb08 Lindö kanal Ligger utanför HARO
69 Noån SE642045-144052 Noån 602 Noån: Ralången - Lillån Motala ström
70 NÄFSSJÖN SE651275-150350 NÄFSSJÖN Fi11 Näfssjön Motala ström
71 OMMENS UTL SE650401-147360 OMMENS UTL Mo08 Hällestadsån (Kvarnsån, Ommen) Motala ström
72 ORREN Va08 SE645889-155886 Orren Va08/Sed19 Orren Havet
73 Rallån SE642685-144732 Rallån 702 Rallån Motala ström
74 Ralången SE641900-144150 Ralången 18 Ralången Motala ström
75 RIMMÖFJÄRDEN SE647960-155940 RIMMÖFJÄRDEN No03 Rimmöfjärden sek namn Havet
76 Roxen Li15, centrala delen SE648790-149035 Roxen Li15/Sed09 Roxen Motala ström
77 ROXEN S SE648168-148920 ROXEN S Li07 Roxen Motala ström
78 ROXEN UTL SE648849-150947 ROXEN UTL Li11 Motala ström: (Roxen-Glan) Motala ström
79 SKENAÅN Mö02 SE647672-146457 SKENAÅN Mö02 Skenaån Motala ström
80 Skuten, södra delen SE650880-149900 Skuten, södra delen Bf20 Dovern Motala ström
81 Skärsjösjön SE641200-143890 Skärsjösjön 304 Skärsjösjön Motala ström
82 Slätbaken, S Farmors holme SE648087-154429 Slätbaken Sö06/Sed15 Inre Slätbaken Havet
83 Sommen SE643475-145520 Sommen Väst 34 Sommen-Västra Motala ström
84 Sommen Nordväst SE644587-145084 Sommen Nordväst 36 Sommen-Västra Motala ström
85 Sommen, västra bäckenet SE643720-145475 Sommen, västra bäckenet Bf12 Sommen-Västra Motala ström
86 Sommen, östra bäckenet SE643293-146870 Sommen Bo01/Sed02 Sommen-Östra Motala ström
87 SOMMENS UTL SE644728-145497 SOMMENS UTL Bo02 Svartån: Laxberg Motala ström
88 STORA VÄNSTERN SE649975-146250 STORA VÄNSTERN Mo10 Stora Vänstern Motala ström
89 STORÅN BROKVARN SE648382-152905 STORÅN BROKVARN Sö02 Storån (Söderköping) Söderköpingsån
90 STORÅN TÅBY SE647662-151995 STORÅN TÅBY Sö12 Storån (Ö. Ryd - Hällerstadsjön) Söderköpingsån
91 STORÅNS UTL SE648415-153320 STORÅNS UTL Sö04 Söderköpingsån (Söderköping - Mem) Söderköpingsån
92 STROLÅNGEN UTL SE647365-153667 STROLÅNGEN UTL Sö11 Hällaån, Söderköpingsån Söderköpingsån
93 Strolången, Ö Lötsvik SE647070-153880 Strolången, Ö Lötsvik Bf28 Strolången Söderköpingsån
94 STRÖMMEN INL. I ROXEN SE648648-148438 STRÖMMEN INL. I ROXEN Li12 Motala Ström Motala ström
95 STÅNGÅN NYKVARN SE647760-148984 STÅNGÅN NYKVARN Li05 Stångån Motala ström
96 STÅNGÅN, STOREBRO SE638443-150188 STÅNGÅN, STOREBRO MS01 Stångån: Högerumsån - Älsterebäcken Motala ström
97 STÅNGÅN, VERVELÅN SE641012-149757 STÅNGÅN, VERVELÅN MS07 Stångån: Juttern - Vervelån Motala ström
98 Stångån, vid Sundsbro SE646891-149743 ÄRLÅNGEN UTL Li03 Stångån (Ärlången-Linköping) Motala ström
99 STÅNGÅN, VIMMERBY SE639558-150150 STÅNGÅN, VIMMERBY MS04 Stångån: Högerumsån - Älsterebäcken Motala ström
100 Stångåns inlopp i Roxen Li06 SE648015-148933 Stångåns inlopp i Roxen Li06 Stångån Motala ström
101 SVARTÅN HULTERSTAD SE646301-145946 SVARTÅN HULTERSTAD Bo04 Svartån (Mjölby) Motala ström
102 Svartån nedströms Frinnaryd SE642530-144195 Svartån nedströms Frinnaryd 22 Svartån: Dryllån - Ralången Motala ström
103 Svartån nedströms Gripenberg SE642965-144740 Svartån nedströms Gripenberg 24 Svartån: Säbysjön - Dryllån Motala ström
104 Svartån nedströms Säbysjön SE643232-144917 Svartån nedströms Säbysjön 28 Svartån: Sommen - Säbysjön Motala ström
105 SVARTÅN SVARTÅFORS SE648095-148170 SVARTÅN SVARTÅFORS Li13 Svartån Motala ström
106 Svartån, nedströms Anneberg SE640130-144035 Svartån, nedströms Anneberg 6 Svartån: Vässledasjön - Sjunnerydssjön Motala ström
107 Svartån, vid Albacken SE646847-146190 SVARTÅN ALBACKEN Mö01 Svartån (Mjölby) Motala ström
108 Svartån, vid Gudhem SE647030-146580 Svartån, vid Gudhem Bf14/Sed01 Svartån (Mjölby) Motala ström
109 Svartåns utlopp i Ralången SE641465-144265 Svartåns utlopp i Ralången 16 Svartån: Ralången-Hyllingen Motala ström
110 Sviestadsån SE648299-149398 Sviestadsån Li16 Sviestadsån (Bankekind-Roxen) Motala ström
111 Säbysjön SE642960-144842 Säbysjön 26 Säbysjön Motala ström
112 SÖDRA TEDEN SE646900-151250 SÖDRA TEDEN Åt07 Södra Teden Motala ström
113 Tranås ARV SE643623-145302 Tranås ARV 30 Svartån: Sommen - Säbysjön Motala ström
114 Trännöfjärden SE647656-155299 Trännöfjärden Sed16 Trännöfjärden Havet
115 TRÄNNÖFJÄRDEN SE647438-155410 Trännöfjärden Sö13 Trännöfjärden Havet
116 Tåkern utlopp SE647412-144341 Tåkerns utlopp VD01 Mjölnaån Motala ström
117 Valdemarsviken inre SE645029-154968 Valdemarsviken inre Inre Valdemarsviken Havet
118 Valdemarsviken Sed20 SE645218-154833 Valdemarsviken Sed20 Inre Valdemarsviken Havet
119 Valdemarsviken vid Grännäs SE645245-154814 Valdemarsviken inre Va03 Inre Valdemarsviken Havet
120 Valdemarsviken yttre SE644296-155731 Valdemarsviken yttre Yttre Valdemarsviken Havet
121 VALDEMARSVIKEN YTTRE SE644500-155472 Valdemarsviken yttre Va05 Yttre Valdemarsviken Havet
122 VERVELÅN SE640935-149519 VERVELÅN MS21 Vervelån: Ören - Verveln Motala ström
123 VINDÅN SE643413-155022 VINDÅN Va12 Vindån (Mörketorpsbäcken - Havet) Vindån
124 Vässledasjön SE640326-143979 Vässledasjön 8 Vässledasjön Motala ström
125 Vättern utlopp SE649035-145565 MOTALA STRÖM, MOTALA Mo02 Motala Ström (Motala) Motala ström
126 Yttre Bråviken SE650034-155334 Yttre Bråviken Yttre Bråviken Havet
127 Yxningen SE646062-153130 Yxningen Åt08/Sed12 Yxningen Söderköpingsån
128 ÅLÖSUNDET SE644461-155991 ÅLÖSUNDET Va10 Halsöfjärden Havet
129 ÅMLÅNGENS UTLOPP SE650790-150571 ÅMLÅNGENS UTLOPP Fi09 Lotorpsån (Lotorp - Glan) Motala ström
130 Åsunden, södra delen SE643072-149923 Åsunden Motala ström
131 ÄRLÅNGEN SE646539-150099 ÄRLÅNGEN Åt06 Ärlången Motala ström
132 Ärlången Sed06 SE646644-149963 Ärlången Sed06 Ärlången Söderköpingsån
133 ÖREN SE641038-149534 Ören MS22/Sed22 Ören Motala ström
134 ÖSTRA LÄGERN SE641163-146402 ÖSTRA LÄGERN Yd01 Östra Lägern Motala ström
135 Östra Lägern, östra delen SE641210-146450 Östra Lägern, östra delen Bf10 Östra Lägern Motala ström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Boren, V Strandbaden SE649230-146820 Boren, V Strandbaden Bf3 Boren Motala ström
2 BULSJÖÅN INL. SOMMEN SE641756-147518 BULSJÖÅN INL. SOMMEN Yd02 Bulsjöån Sommen-Östersjön Motala ström
3 Bysjön, östra delen SE645205-151070 Bysjön, östra delen Bf23 Bysjön Storån
4 Bäck till Boån SE640100-143825 Bäck till Boån 102 Motala ström
5 EMMAÅN SE652713-147512 EMMAÅN Hj01 Emmaån/Boverkeån mellan Storsjön och Lyren Motala ström
6 HADDEBOÅN SE653256-147504 HADDEBOÅN Hj03 Haddeboån mellan Hjärtasjön/Östersjön och Glottrabäcken Motala ström
7 Hamnarydssjöns utlopp SE639675-144210 Hamnarydssjöns utlopp 4A Svartån: Vässledasjön - Sjunnerydssjön Motala ström
8 JUTTERN UTL SE641506-149992 JUTTERN UTL Ki03 Stångån (Applerum) Motala ström
9 KORSFJÄRDEN SE646674-155958 KORSFJÄRDEN Sö15 Korsfjärden Havet
10 Risten SE646254-151449 Risten Risten Söderköpingsån
11 Roxen, mellan Rödudden och Ekängen SE648315-148810 Roxen, mellan Rödudden och Ekängen Bf4 Roxen Motala ström
12 Slätbaken, Kåreholm SE647793-155334 Slätbaken, Kåreholm A2 Trännöfjärden Havet
13 Stora Lundskär SE645335-157019 Stora Lundskär A3 Ytteröområdet Havet
14 Stångån, vid mynningen i Roxen SE648010-148940 Stångån, vid mynningen i Roxen Bf17 Stångån Motala ström
15 Valdemarsviken Va04 SE644815-155185 VALDEMARSVIKEN Va04 Inre Valdemarsviken Havet
16 Vänstern SE643395-143740 Vänstern 614 Vänstern Motala ström
17 Yttre Valdemarsviken 3 SE644286-155600 Valdemarsviken A4 Yttre Valdemarsviken Havet