SRK, Emån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnad recipientkontroll för Emåns avrinningsområde. Emåförbundet, www.eman.se
Moderna recipientkontrollprogram för Emån har funnits sedan 1992.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Emåförbundet
SRK, Samordnad recipientkontroll
1992
-
Pågående
Jönköping
Kalmar
2011-01-25 15:35
2022-10-13 10:28
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Aspödammen SE636750-146650 Aspödammen EM55 Emån: Gnyltån-Vetlandabäcken Emån
2 Brusaån nedstr. Hjältevad SE639025-147402 Brusaån nedstr. Hjältevad EM586 Brusaån: Högebro-Bruksdammen Emån
3 Brusaån nedstr. Mariannelund SE638680-148830 Brusaån nedstr. Mariannelund EM582 Brusaån: Silverån-Högebro Emån
4 Bysjön utlo SE636015-149672 Gårdvedaån EM402B Gårdvedaån: Emån - Flaten Emån
5 Ekenässjön SE637404-145229 Ekenässjön EM905 Ekenässjön Emån
6 Emån Emsfors SE633520-153920 Emån, Emsfors EM02 Emån: mynningen Emområdet - Lillån Emån
7 Emån, Bodalund SE636940-144930 Emån, Bodalund EM70 Emån: Flögen - Tjurken Emån
8 Emån, Bro vid Åsebo SE633387-151921 Emån, Bro vid Åsebo EM16 Emån Emån
9 Emån, Emsfors SE633559-153893 Emån, Emsfors EM02 Emån: mynningen Emområdet - Lillån Emån
10 Emån, Fliseryd SE633380-152788 Emån, Fliseryd EM14 Emån Emån
11 Emån, Fredriksborg SE635188-150670 Emån, Fredriksborg EM24 Emån: Marån - Järnvägsdiket Emån
12 Emån, Hembygdsparken SE633818-151300 Emån, Hembygdsparken EM25 Emån
13 Emån, Innan inflödet av Silverån SE635981-150670 Emån, Innan inflödet av Silverån EM26 Emån: Silverån - Stensjöbäcken Emån
14 Emån, Kungsbron; nedstr. Kvillsfors SE636457-148340 Emån, Kungsbron; nedstr. Kvillsfors EM50 Emån: Pauliströmsån - Gnyltån Emån
15 Emån, Nedstr. ARV Broholm SE636666-145906 Emån Nedstr. Broholm ARV EM63 Emån
16 Emån, Nedstr. Bodafors SE637315-143580 Emån, Nedstr. Bodafors EM84 EMÅN: Uppsjön - Storesjön Emån
17 Emån, Nedstr. Holsbybrunn SE636835-146412 Emån, Nedstr. Holsbybrunn EM60 Emån: Gnyltån-Vetlandabäcken Emån
18 Emån, Nedstr. Sjunnen SE636880-146260 Emån, Nedstr. Sjunnen EM62 Emån: Gnyltån-Vetlandabäcken Emån
19 Emån, Smederum SE633363-153123 Emån, Smederum EM12 Emån Emån
20 Farstorpaån SE635710-147112 Farstorpaån EM460 Farstorpaån Emån
21 Flen SE637450-148610 Flen EM625 Flen Emån
22 Gnyltån SE636530-148111 Gnyltån EM790 Gnyltån: Emån - Lillån Emån
23 Grumlan SE636365-145450 Grumlan EM65 Grumlan Emån
24 Grumlans utlopp SE636450-145650 Grumlans utlopp Emån: Vetlandabäcken - Grumlan Emån
25 Grönskogssjön SE633753-153280 Grönskogssjön EM09Y Grönskogssjön Emån
26 Gårdvedaån, bro innan inflöde SE635869-150107 Gårdvedaån, bro innan inflöde EM403 Gårdvedaån: Emån - Flaten Emån
27 Hulingen, djuphåla SE637149-150326 Hulingen, djuphåla EM515 Hulingen Emån
28 Järnsjön SE636445-148750 Järnsjön EM35 Järnsjön Emån
29 Kroppån/Linneån SE636495-144610 Kroppån/Linneån EM930 Kroppån (Linneån) Emån
30 Lilla Bellen SE638225-147210 Lilla Bellen Stora Bellen Emån
31 Lillesjö SE635702-150483 Lillesjö EM305 Lillesjö Emån
32 Lillesjön SE638175-143420 Lillesjön EM955 Lillesjön Emån
33 Långanäsasjön SE638875-144949 Långanäsasjön Långanäsasjön Emån
34 Mycklaflon SE638240-146730 Mycklaflon EM735 Mycklaflon Emån
35 Målilla; uppstr. Silverån SE636014-150109 Målilla; uppstr. Silverån EM28 Emån: Silverån - Stensjöbäcken Emån
36 Narrveten SE635980-148270 Narrveten EM445 Narrveten Emån
37 Nedre Svartsjön SE636923-144870 Nedre Svartsjön EM705 Emån
38 Nömmen SE638195-144270 Nömmen EM835 Nömmen Emån
39 Nömmenån SE637820-144135 Nömmenån EM840 Nömmenån Emån
40 Nötån, Nötebro mynning SE634281-150617 Nötån, Nötebro mynning EM202 Nötån: Emån - Salen Emån
41 Pauliströmsån, Bjurängen SE636600-148691 Pauliströmsån, Bjurängen EM703 Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen Emån
42 Pauliströmsån, Snickaredammen SE637180-148262 Pauliströmsån, Snickaredammen EM714 Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen Emån
43 Pauliströmsån, Väg 127, mynning SE636506-148780 Pauliströmsån, Väg 127, mynning Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen Emån
44 Prinsasjöns utlopp SE637058-143870 Prinsasjöns utlopp EM80 Emån: Lillån-Prinsasjön Emån
45 Saljen SE635750-147600 Saljen EM455 Saljen Emån
46 Silverån, Hagelsrum SE636537-150343 Silverån, Hagelsrum EM503 Silverån: Emån - Hulingen Emån
47 Silverån, Rosenfors; nedstr. Kraftstation SE636018-150194 Silverån, Rosenfors; nedstr. Kraftstation EM502A Silverån: Emån - Hulingen Emån
48 Silverån, Venabro SE637585-150344 Silverån, Venabro EM532 Silverån: Gnöttlebäcken - Lillån Emån
49 Simnatorp SE636060-145610 Simnatorp EM920 Hjärtån Emån
50 Skirösjön SE636000-147450 Skirösjön EM465B Skirösjön Emån
51 Skärveteån, slagdal SE635698-148685 Skärveteån, mynning EM442 Skärveteån: Gårdvedaån - Narrveten Emån
52 Smedhemsån, nedstr. Hult SE639040-146010 Smedhemsån, nedstr. Hult EM740 Smedhemsån Emån
53 Solgen SE638280-145940 Solgen EM815 Solgen Emån
54 Solgenån, inflöde Emån SE636885-146425 Solgenån, inflöde Emån EM802 Solgenån: Emån-Solgen Emån
55 Solgenån, Markestad SE638570-145450 Solgenån, Markestad EM820 Solgenån: Solgen - Havravikssjön Emån
56 Solgenån, Ryningsholm SE638655-145055 Solgenån, Ryningsholm EM822 Fuseån: Havraviksjön-Bodasjökanal Emån
57 Spexhultasjön SE638880-143280 Spexhultasjön Spexhultasjön Emån
58 Stora Bellen SE638035-147130 Stora Bellen EM725 Stora Bellen Emån
59 Storesjön SE637910-143290 Storesjön Storesjön Emån
60 Storgöl SE636660-150058 Storgöl EM555 Emån
61 Svansjön SE639225-144695 Svansjön EM865 Svansjön Emån
62 Sällevadsån, Kvarntorp mynning SE636518-148896 Sällevadsån, Kvarntorp mynning EM602 Sällevadsån: Emån - Vensjön Emån
63 Södra Vixen SE638920-144470 Södra Vixen EM875 Södra Vixen Emån
64 Tjuståsaån, V Kofällan SE633778-153776 Tjuståsaån, V Kofällan EM102 Lillån: Emån - Tjuståsasjön Emån
65 Torsjöån SE638950-145150 Torsjöån EM850 Torsjöån - Kvarnarpsån - Eksjöån Emån
66 Torsjöån, Kvarnarp SE639130-145078 Torsjöån, Kvarnarp EM852 Torsjöån - Kvarnarpsån - Eksjöån Emån
67 Vallsjön SE636661-143710 Vallsjön EM945 Vallsjön Emån
68 Vetlandabäcken, Nedstr. Vetlanda SE636600-145785 Vetlandabäcken, Nedstr. Vetlanda ARV EM902 Vetlandabäcken Emån
69 Vetlandabäcken, Uppstr. Vetlanda SE636930-145487 Vetlandabäcken, Uppstr. Vetlanda EM904 Vetlandabäcken Emån
70 Virserumssjön SE635435-148595 Virserumssjön EM415 Virserumssjön Emån
71 Virserumsån V Fridhem SE635583-148729 Gårdvedaån, V Fridhem EM406 Virserumsån: Skärveteån - Lillån Emån
72 Älmten SE633647-149444 Älmten EM215 Älmten Emån