Screening TBT 2011

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Mätning av tributyltenn i sediment från Bolmen (i samarbete med Lagan VR) och TBT+metaller i sediment från Helgasjön, Möckeln, Kalven, Sandsjön, Oset samt Viren.

Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Kronobergs län
SCR, Screening
2011
2011
0
Kronoberg
2018-02-22 12:25
2018-02-22 15:26
  • Det finns inga flaggor för den valda kategorien