Station för statusövervakning - MONITORING

  • Stationsparameter
2015-06-17 08:13

Övervakningsstationer

Filter
  Namn EU-ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Abbekås SE613400-136070 Del av Arkonahavets utsjövatten Havet
2 Abbekås SE614158-432850 Ö sydkustens kustvatten Havet
3 Abiskojaure SE758208-161749 Abiskojaure Torneälven
4 Allgjuttern SE642489-151724 Allgjuttern Botorpsströmmen
5 Amungen 1 SE670227-151147 Amungen Dalälven
6 Amungen 2 SE670113-150904 Amungen Dalälven
7 Arendal (31) SE640294-401964 Havet
8 Aspödammen SE636750-146650 Emån
9 Assman, nedströms Tranemosjön SE637518-135179 Assman: Genom Tranemosjön Ätran
10 Avan G17 Kluster SE673097-157526 Avan Havet
11 Avan G18 SE673054-157448 Avan Havet
12 Bergshyttån SE666601-153111 Bergshyttån Dalälven
13 Bolmen SE629511-136866 Bolmen Lagan
14 Botan SE668221-150358 Botan Dalälven
15 Brofjorden (319) SE647820-396490 Brofjorden Havet
16 Brofjorden (324) SE647961-124500 Brofjorden Havet
17 Brofjorden (S112) SE647727-395595 Yttre Brofjorden Havet
18 Brofjorden (S119) SE648088-396321 Brofjorden Havet
19 Brofjorden (S129) SE647627-395191 Yttre Brofjorden Havet
20 Brofjorden (S139) SE647789-396433 Brofjorden Havet
21 Brofjorden (S150) SE647823-395958 Brofjorden Havet
22 Brunflo SE699570-145143 Brunflo Indalsälven
23 BRÅVIKEN Ö LÖNÖ SE649754-156026 Yttre Bråviken Havet
24 Bråviken, Pampusfjärden SE650075-152920 Pampusfjärden
25 Brännträsket SE728095-175926
26 Byfjorden (18) SE647462-404808 Byfjorden Havet
27 Byngaren, södra delen SE646150-154305 Byngaren Söderköpingsån
28 Bysjön SE658086-130264 Bysjön Göta älv
29 Byttelocket (17) SE647902-392764 Kungshamn s skärgård Havet
30 Byviken SE654843-423439 Vänern - Dalbosjön Göta älv
31 Byxelkrok SE636580-157150 Del av V Gotlandshavets utsjövatten Havet
32 Båtsjön SE644992-151974 Båtsjön Storån
33 Bäsingen SE667072-153125 Bäsingen Dalälven
34 Bästeträsk SE642555-168553 Bästeträsk Kustområde
35 Dalälven SE670500-148675 Dalälven Dalälven
36 Dalälven uppströms Bäsingen 2 SE666781-152893 Dalälven Dalälven
37 Danafjord (4) SE640157-125349 Dana fjord Havet
38 Danafjord (4a) SE640113-399480 Dana fjord Havet
39 Deep Trench SE642611-276793 Del av Skagerraks utsjövatten Havet
40 Degervattnet SE708512-152086 Degervattnet Ångermanälven
41 Dovern, centrala delen SE650465-150080 Dovern Motala ström
42 E Landsort Deep SE650908-694601 Del av V Gotlandshavets utsjövatten Havet
43 Ekenässjön SE637404-145229 Ekenässjön Emån
44 Enån SE675408-146390 Enån Dalälven
45 Fegen V (pelagialt, djupaste punkten) SE634820-133920 Fegen Ätran
46 Fiolen SE633025-142267 Fiolen Mörrumsån
47 Fjällbacka SE651010-123620 Fjällbacka inre skärgård Havet
48 Fjällbacka (24) SE650921-393636 Fjällbacka inre skärgård Havet
49 Fjällen utlopp SE631638-135527 Fjällen Nissan
50 Fladen SE635110-126000 Del av Kattegatts utsjövatten Havet
51 Flosjön SE671186-144490 Flosjön Dalälven
52 Forssjön 1 SE667594-152806 Forssjön Dalälven
53 Forssjön 2 SE667602-152831 Forssjön Dalälven
54 fyrishov SE664044-160179 Uppsalaåsen-Uppsala Norrström
55 Fysingen SE660749-161885 Fysingen Norrström
56 Galterö (G2) SE640062-400487 Dana fjord Havet
57 Gaviksfjärden SE700510-164280 Gaviksfjärden Havet
58 Glan Sed10 SE650234-150859 Glan Söderköpingsån
59 Glan, mellan St Måshällen och St Skäret SE649885-150810 Glan Motala ström
60 Gopen SE673309-147622 Gopen Dalälven
61 Gotland So SE630890-167260 Del av Ö Gotlandshavets utsjövatten Havet
62 Granön (referens) SE720700-175730 N m Bottenvikens kustvatten Havet
63 Grycken 1 SE672894-148334 Grycken Dalälven
64 Grycken 5 SE672768-148448 Grycken Dalälven
65 Grytnäsån SE667328-152173 Jularboån Dalälven
66 Gråda SE672095-463917 Dalälven Dalälven
67 Gråda 2 SE672129-145775 Dalälven Dalälven
68 Gullmarn (GK2) SE647504-398369 Gullmarn centralbassäng Havet
69 Gävle Yttre fjärd G10 SE673274-158052 Yttre Fjärden Havet
70 Görslövsån-blåmussla SE623846-416191 Skälderviken Havet
71 H3 Simrishamn SE615808-140904 Sandhammaren-Simrishamn Havet
72 Hammarösjön (sed) SE658445-137467 Vänern - Hammarösjön Göta älv
73 Harufjärden SE729360-181720 Norrbottens skärgårds kustvatten Havet
74 Havstensfjord (19) SE646065-403837 Havstensfjorden Havet
75 Helsingborg skrubbskädda SE621433-130546 Helsingborgsområdet Havet
76 Herrgårdsdammen 1 SE668467-152213 Garpenbergsån Dalälven
77 Herrgårdsdammen 2 SE668483-152209 Garpenbergsån Dalälven
78 Hille SE673694-157533 Björke/Hille Kustområde
79 Hinsen 1 SE672693-151317 Hinsen Gavleån
80 Hjärtsjön SE632515-146675 Hjärtsjön Alsterån
81 Holmöarna SE707355-175080 N n Kvarkens kustvatten Havet
82 Hulingen, djuphåla SE637149-150326 Hulingen Emån
83 Hunn SE652400-150875 Hunn Nyköpingsån
84 Hyttsjön SE673977-147004 Hyttsjön Dalälven
85 Håvran 2 SE668093-151239 Håvran Dalälven
86 Hären mitt SE635505-137435 Hären Nissan
87 Inre Slätbaken SE648220-154101 Inre Slätbaken Havet
88 Jällunden SE632630-135950 Jällunden Nissan
89 Kallholmsfjärden SE718630-176050 Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) Havet
90 Kattfjorden SE658077-433238 Vänern - Kattfjorden Göta älv
91 Kinnbäcksfjärden SE720490-175920 Kinnbäcksfjärden Havet
92 Kolstrandsviken SE655065-140457 Vänern - Kolstrandsviken Göta älv
93 Kopparholmen (G6) SE640074-402066 Havet
94 Kosterfjorden (16) SE653789-391598 S Kosterfjorden Havet
95 Kosterfjorden (16a) SE653684-391633 S Kosterfjorden Havet
96 Krageholmssjön SE615375-137087 Krageholmssjön Kustområde
97 Krankesjön SE617797-135339 Krankesjön Kävlingeån
98 Kullen SE624940-128820 Del av Kattegatts utsjövatten Havet
99 Kungsö (G9) SE638904-400891 Göteborgs s skärgårds kustvatten Havet
100 Kvädöfjärden SE643000-155000 Kvädöfjärden Havet
101 Kvädöfjärden SE643195-155607 Lindödjupet Havet
102 L Rösö (G10) SE639669-402799 Asperöfjorden sek namn Havet
103 Lagmanshagasjön mitt SE638205-136915 Lagmanshagasjön Nissan
104 Lagnö SE659340-166010 Svartlögafjärden Havet
105 Landsort SE651030-163110 Del av V Gotlandshavets utsjövatten Havet
106 Lilla Bellen SE638225-147210 Stora Bellen Emån
107 Lilla Rängen SE645468-149174 Lilla Rängen Motala ström
108 Lill-Gösken SE671237-152863 Lill-Gösken Gavleån
109 Lima KRV 2 SE674656-137016 Västerdalälven Dalälven
110 Limmingsjön SE660804-142742 Limmingssjön Göta älv
111 Limsjön SE673523-145694 Limsjön Dalälven
112 Ljugaren SE675872-148547 Ljugaren Dalälven
113 Lunnerviken, väst SE658069-139009 Vänern - Bottenviken, Lunnerviken Göta älv
114 Lusbäcken 1 SE670554-147917 Lusbäcken Dalälven
115 Långhag 3 SE669771-149501 Dalälven Dalälven
116 Långvindsfjärden 22017 SE685220-158710 Långvindsfjärden Havet
117 Lönern (pelagialt, djupaste punkten) SE642348-137005 Lönern Ätran
118 Majsjön helsjö SE635334-135239 Majsjön Nissan
119 Malmö hamn SE616952-132254 Malmö hamnområde Havet
120 Mockfjärd 2 SE670763-145012 Västerdalälven Dalälven
121 Munksjön mitt SE640670-140210 Munksjön Motala ström
122 Nedre Virken SE644871-150952 Nedre Virken Storån
123 Nidingen SE635970-126500 N m Hallands kustvatten Havet
124 Norra Barken 1 SE666867-147868 Norra Barken Norrström
125 Norra Barken 2 SE666891-147887 Norra Barken Norrström
126 Norrsundet N2 SE676037-157355 Norrsundet Havet
127 ORREN Va08 SE645889-155886 Orren Havet
128 Rasjön mitt SE638565-138630 Rasjön Nissan
129 Remmarsjön SE708619-162132 Remmarsjön Gideälven
130 Runn 3 SE671541-149568 Runn Dalälven
131 Ryssbysjön mitt SE639800-143050 Ryssbysjön Motala ström
132 Rånefjärden SE731090-180270 Gussöfjärden Havet
133 Ränneskär (G3) SE640245-400394 Dana fjord Havet
134 Rävungarna (5) SE641308-400566 Nordre Älvs fjord Havet
135 Rönneån-blåmussla SE624228-419079 Skälderviken Havet
136 Rönnskär SE718623-176179 Skelleftebukten Havet
137 S Laholmsbukten-fisk SE626187-420299 Laholmsbukten Havet
138 Saltkällefjorden (12) SE648516-400509 Saltkällefjorden Havet
139 Saxån, bron i Häljarp SE619598-131823 SAXÅN: Havet-Braån Saxån
140 Seskaröfjärden SE732000-592993 Seskaröfjärden Havet
141 Siljan SE676453-143390 Siljan Dalälven
142 Skalkorgarna (2) SE640238-125935 Havet
143 Skeppstadsholmen (G4) SE640367-401331 Havet
144 Skälderviken-fisk SE623825-417703 Skälderviken Havet
145 Slätbaken, S Farmors holme SE648087-154429 Inre Slätbaken Havet
146 Sommen SE643475-145520 Sommen-Västra Motala ström
147 Spexhultasjön SE638880-143280 Spexhultasjön Emån
148 Spjutsjön 1 SE672467-148031 Spjutsjön Dalälven
149 Spjutsjön 3 SE672499-148001 Spjutsjön Dalälven
150 Stavsten SE614086-422378 V sydkustens kustvatten Havet
151 Stensjön SE683673-154083 Stensjön Ljusnan
152 Stensån-blåmussla SE626048-419535 Laholmsbukten Havet
153 Stenungsund (A3) SE643660-401235 Hake fjord Havet
154 Stenungsund (B3) SE644042-402063 Hake fjord Havet
155 Stenungsund (C2) SE644348-402474 Hake fjord Havet
156 Stenungsund (D1) SE644506-402687 Askeröfjorden Havet
157 Stenungsund (D7) SE644672-402535 Askeröfjorden Havet
158 Stenungsund (E1) SE644606-402350 Askeröfjorden Havet
159 Stenungsund (F2) SE644750-402633 Askeröfjorden Havet
160 Stenungsund (F4) SE644802-402477 Askeröfjorden Havet
161 Stenungsund (G1) SE644909-402589 Askeröfjorden Havet
162 Stenungsund (G2) SE644905-126403 Askeröfjorden Havet
163 Stenungsund (H3) SE645048-402802 Halsefjorden Havet
164 Stenungsund (I2) SE645193-403156 Halsefjorden Havet
165 Stenungsund (K2) SE645551-403681 Havstensfjorden Havet
166 Stora Envättern SE655587-158869 Stora Envättern Trosaån
167 Stora Karlsö SE635280-163150 V Gotlands s kustvatten Havet
168 Stora Skärsjön SE628606-133205 Stora Skärsjön Genevadsån
169 Stor-Backsjön SE695220-143383 Stor-Backsjön
170 Stor-Björsjön SE706083-132287 Stor-Björsjön
171 Storesjön SE637910-143290 Storesjön Emån
172 Storfjärden SE726400-565605 Storfjärden Havet
173 Stor-Tjulträsket SE731799-151196 Stor-Tjulträsket
174 Storvindeln SE728960-156080 Storvindeln Umeälven
175 Strömstad (23) SE654352-392659 Strömstadsfjorden Havet
176 Stångåns inlopp i Roxen Li06 SE648015-148933 Stångån Motala ström
177 Svarte SE614512-435570 Ö sydkustens kustvatten Havet
178 Svartån 2 SE666614-152273 Svartån Dalälven
179 Svartån 4 SE666671-152389 Svartån Dalälven
180 Sågdammen SE674123-146823 Brossån Dalälven
181 Sämsjön (pelagialt, djupaste punkten) SE639350-135475 Sämsjön Ätran
182 Sännen SE624421-147234 Sännen
183 Sätterholmsfjärden SE658162-438598 Vänern - Sätterholmsfjärden Göta älv
184 Södra Barken 1 SE665529-149263 Södra Barken Norrström
185 Södra Färgen utlopp SE631309-134951 Södra Färgen Nissan
186 Södra Gussjön mitt SE636365-136695 Södra Gussjö Nissan
187 Tjärnesjön (pelagialt, djupaste punkten) SE633925-132165 Tjärnesjön Ätran
188 TRÄNNÖFJÄRDEN SE647438-155410 Trännöfjärden Havet
189 Tunaån SE670465-148422 Tunaån Dalälven
190 Tåkern mitt SE646870-144200 Tåkern Motala ström
191 Tärnan SE660688-164478 Tärnan Kustområde
192 Utlängan SE620290-149890 Del av Hanöbuktens utsjövatten Havet
193 Valdemarsviken vid Grännäs SE645245-154814 Inre Valdemarsviken Havet
194 VALDEMARSVIKEN YTTRE SE644500-155472 Yttre Valdemarsviken Havet
195 Vallsjön Norra mitt SE637445-137750 Norra Vallsjön Nissan
196 Valö (1) SE638580-400570 Onsala kustvatten Havet
197 Varnumsviken, djuphålan SE657940-140120 Vänern - Varnumsviken Göta älv
198 Varpan 2 SE672418-148944 Varpan Dalälven
199 Varpan 3 SE672681-148818 Varpan Dalälven
200 Vegeån-blåmussla SE623674-417601 Skälderviken Havet
201 Vindommen SE644600-153180 Vindommen Vindån
202 Vinga (30) SE639431-399347 Göteborgs s skärgårds kustvatten Havet
203 Vismen SE657385-450175 Vismen Göta älv
204 Väderöarna SE649860-121420 Del av Skagerraks utsjövatten Havet
205 Väsman 1 (Lyviken) SE666952-146442 Väsman Norrström
206 Väsman 5 (Lyviken) SE666942-146429 Väsman Norrström
207 Västerdalälven SE671090-145520 Västerdalälven Dalälven
208 Västerdalälven uppströms Djurås SE671509-146264 Västerdalälven Dalälven
209 Västerdalälven, Skamhed SE671004-142526 Västerdalälven Dalälven
210 Västerdalälven, Transtrand SE678384-136357 Västerdalälven Dalälven
211 Västra Hanöbukten SE618170-140460 Del av Hanöbuktens utsjövatten Havet
212 Yttre Bråviken SE650034-155334 Yttre Bråviken Havet
213 Yttre Åsunden (pelagialt, djupaste punkten) SE639550-135075 Åsunden Ätran
214 Yxningen SE646127-152432 Yxningen Söderköpingsån
215 Åland Deep SE667964-724318 Del av N Ålands havs utsjövatten Havet
216 Årängsån SE667753-153661 Årängsån Dalälven
217 Åsfjorden SE658027-134987 Vänern - Åsfjorden Göta älv
218 Åsunden (pelagialt, djupaste punkten) SE640550-135617 Åsunden Ätran
219 Åsunden, södra delen SE643072-149923 Åsunden Motala ström
220 Ängskärsklubb SE673670-161260 Öregrundsgrepen Havet
221 Ö Storsjön SE671862-155723 Storsjön Gavleån
222 Örefjärden SE703990-167930 Örefjärden Havet
223 Örefjärden SE705296-541191 Örefjärden Havet
224 Österdalälven uppströms Djurås SE671584-146270 Dalälven Dalälven
225 Österdalälven, Leksand SE673319-145823 Dalälven Dalälven
226 Österdalälven, Östnor SE677032-142610 Dalälven Dalälven
227 ÖVF 1:3 SE623538-129347 N Öresunds kustvatten Havet
228 ÖVF 1:5 SE622708-129969 N Öresunds kustvatten Havet
229 ÖVF 2:3 SE621443-130648 Helsingborgsområdet Havet
230 ÖVF 3:2 SE618791-131845 Lundåkrabukten Havet
231 ÖVF 3:5 SE619269-131231 S m Öresunds kustvatten Havet
232 ÖVF 4:11 SE617259-132552 Lommabukten Havet
233 ÖVF 4:12 SE617253-132341 Lommabukten Havet
234 ÖVF 4:13 SE617337-132555 Lommabukten Havet
235 ÖVF 4:8 SE617676-132603 Lommabukten Havet
236 ÖVF 4:9 SE617863-131790 S m Öresunds kustvatten Havet
237 ÖVF 5:2 SE615859-131575 S Öresunds kustvatten Havet
238 ÖVF 5:5 SE615239-131627 Höllviken Havet
239 Övre Hillen 2 SE667089-146906 Övre Hillen Norrström
240 Övre Hillen 3 SE667027-146732 Övre Hillen Norrström
241 Övre Skärsjön SE663532-148571 Övre Skärsjön Norrström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 S-2 SE625222-129880 Skälderviken Havet