Station för statusövervakning - MONITORING

  • Stationsparameter
2015-06-17 08:13

Övervakningsstationer

Filter
  Namn EU-ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Abbekås SE613400-136070 Del av Arkonahavets utsjövatten Havet
2 Abbekås (Miljögifter - Blåmussla) SE614158-432850 Ö sydkustens kustvatten Havet
3 Abiskojaure SE758208-161749 Abiskojaure Torneälven
4 Allgjuttern SE642489-151724 Allgjuttern Botorpsströmmen
5 Amungen 1 SE670227-151147 Amungen Dalälven
6 Amungen 2 SE670113-150904 Amungen Dalälven
7 Arendal (31) SE640294-401964 Rivö fjord nord Havet
8 Aspödammen SE636750-146650 Emån: Gnyltån-Vetlandabäcken Emån
9 Assman, nedströms Tranemosjön SE637518-135179 Assman: Genom Tranemosjön Ätran
10 Avan G17 Kluster SE673097-157526 Avan Havet
11 Avan G18 SE673054-157448 Avan Havet
12 Bergshyttån SE666601-153111 Bergshyttån Dalälven
13 Bolmen SE629511-136866 Bolmen Lagan
14 Botan SE668221-150358 Botan Dalälven
15 Brofjorden (319) SE647820-396490 Brofjorden Havet
16 Brofjorden (324) SE647961-124500 Brofjorden Havet
17 Brofjorden (S112) SE647727-395595 Yttre Brofjorden Havet
18 Brofjorden (S119) SE648088-396321 Brofjorden Havet
19 Brofjorden (S129) SE647627-395191 Yttre Brofjorden Havet
20 Brofjorden (S139) SE647789-396433 Brofjorden Havet
21 Brofjorden (S150) SE647823-395958 Brofjorden Havet
22 Brunflo SE699570-145143 Brunflo Indalsälven
23 BRÅVIKEN Ö LÖNÖ SE649754-156026 Yttre Bråviken Havet
24 Bråviken, Pampusfjärden SE650075-152920 Pampusfjärden
25 Brännträsket SE728095-175926 Brännträsket
26 Byfjorden (18) SE647462-404808 Byfjorden Havet
27 Byngaren, södra delen SE646150-154305 Byngaren Söderköpingsån
28 Bysjön SE658086-130264 Bysjön Göta älv
29 Byttelocket (17) SE647902-392764 Kungshamn s skärgård Havet
30 Byviken SE654843-423439 Vänern - Dalbosjön Göta älv
31 Byxelkrok SE636580-157150 Del av V Gotlandshavets utsjövatten Havet
32 Båtsjön SE644992-151974 Båtsjön Storån
33 Bäsingen SE667072-153125 Bäsingen Dalälven
34 Bästeträsk SE642555-168553 Bästeträsk Kustområde
35 Dalälven SE670500-148675 Dalälven Dalälven
36 Dalälven uppströms Bäsingen 2 SE666781-152893 Dalälven Dalälven
37 Danafjord (4) SE640157-125349 Dana fjord Havet
38 Danafjord (4a) SE640113-399480 Dana fjord Havet
39 Deep Trench SE642611-276793 Del av Skagerraks utsjövatten Havet
40 Degervattnet SE708512-152086 Degervattnet Ångermanälven
41 Dovern, centrala delen SE650465-150080 Dovern Motala ström
42 E Landsort Deep SE650908-694601 Del av V Gotlandshavets utsjövatten Havet
43 Ekenässjön SE637404-145229 Ekenässjön Emån
44 Enån SE675408-146390 Enån Dalälven
45 Fegen V (pelagialt, djupaste punkten) SE634820-133920 Fegen Ätran
46 Fiolen SE633025-142267 Fiolen Mörrumsån
47 Fjällbacka SE651010-123620 Fjällbacka inre skärgård Havet
48 Fjällbacka (24) SE650921-393636 Fjällbacka inre skärgård Havet
49 Fjällen utlopp SE631638-135527 Fjällen Nissan
50 Fladen SE635110-126000 Del av Kattegatts utsjövatten Havet
51 Flosjön SE671186-144490 Flosjön Dalälven
52 Forssjön 1 SE667594-152806 Forssjön Dalälven
53 Forssjön 2 SE667602-152831 Forssjön Dalälven
54 fyrishov SE664044-160179 Uppsalaåsen-Uppsala Norrström
55 Fysingen SE660749-161885 Fysingen Norrström
56 Galterö (G2) SE640062-400487 Dana fjord Havet
57 Gaviksfjärden SE700510-164280 Gaviksfjärden Havet
58 Glan Sed10 SE650234-150859 Glan Söderköpingsån
59 Glan, mellan St Måshällen och St Skäret SE649885-150810 Glan Motala ström
60 Gopen SE673309-147622 Gopen Dalälven
61 Gotland So SE630890-167260 Del av Ö Gotlandshavets utsjövatten Havet
62 Granön (referens) SE720700-175730 N m Bottenvikens kustvatten Havet
63 Grycken 5 SE672768-148448 Grycken Dalälven
64 Grytnäsån SE667328-152173 Jularboån Dalälven
65 Gråda SE672095-463917 Dalälven Dalälven
66 Gråda 2 SE672129-145775 Dalälven Dalälven
67 Gullmarn (GK2) SE647504-398369 Gullmarn centralbassäng Havet
68 Gävle Yttre fjärd G10 SE673274-158052 Yttre Fjärden Havet
69 Görslövsån (Miljögifter - Blåmussla) SE623846-416191 Skälderviken Havet
70 H3 Simrishamn SE615808-140904 Sandhammaren-Simrishamn Havet
71 Hammarösjön (sed) SE658445-137467 Vänern - Hammarösjön Göta älv
72 Harufjärden SE729360-181720 Norrbottens skärgårds kustvatten Havet
73 Havstensfjord (19) SE646065-403837 Havstensfjorden Havet
74 Helsingborg skrubbskädda SE621433-130546 Helsingborgsområdet Havet
75 Herrgårdsdammen 1 SE668467-152213 Garpenbergsån Dalälven
76 Herrgårdsdammen 2 SE668483-152209 Garpenbergsån Dalälven
77 Hille SE673694-157533 Gävleåsen-Björke Kustområde
78 Hinsen 1 SE672693-151317 Hinsen Gavleån
79 Hjärtsjön SE632515-146675 Hjärtsjön Alsterån
80 Holmöarna SE707355-175080 N n Kvarkens kustvatten Havet
81 Hulingen, djuphåla SE637149-150326 Hulingen Emån
82 Hunn SE652400-150875 Hunn Nyköpingsån
83 Hyttsjön SE673977-147004 Hyttsjön Dalälven
84 Håvran 2 SE668093-151239 Håvran Dalälven
85 Hären mitt SE635505-137435 Hären Nissan
86 Inre Slätbaken SE648220-154101 Inre Slätbaken Havet
87 Jällunden SE632630-135950 Jällunden Nissan
88 Kallholmsfjärden SE718630-176050 Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) Havet
89 Kattfjorden SE658077-433238 Vänern - Kattfjorden Göta älv
90 Kinnbäcksfjärden SE720490-175920 Kinnbäcksfjärden Havet
91 Kolstrandsviken SE655065-140457 Vänern - Kolstrandsviken Göta älv
92 Kopparholmen (G6) SE640074-402066 Havet
93 Kosterfjorden (16) SE653789-391598 S Kosterfjorden Havet
94 Kosterfjorden (16a) SE653684-391633 S Kosterfjorden Havet
95 Krageholmssjön SE615375-137087 Krageholmssjön Kustområde
96 Krankesjön SE617797-135339 Krankesjön Kävlingeån
97 Kullen SE624940-128820 Del av Kattegatts utsjövatten Havet
98 Kungsö (G9) SE638904-400891 Göteborgs s skärgårds kustvatten Havet
99 Kvädöfjärden SE643000-155000 Kvädöfjärden Havet
100 Kvädöfjärden SE643195-155607 Lindödjupet Havet
101 L Rösö (G10) SE639669-402799 Asperöfjorden sek namn Havet
102 Lagmanshagasjön mitt SE638205-136915 Lagmanshagasjön Nissan
103 Lagnö SE659340-166010 Svartlögafjärden Havet
104 Landsort SE651030-163110 Del av V Gotlandshavets utsjövatten Havet
105 Lilla Bellen SE638225-147210 Stora Bellen Emån
106 Lilla Rängen SE645468-149174 Motala ström
107 Lill-Gösken SE671237-152863 Lill-Gösken Gavleån
108 Lima KRV 2 SE674656-137016 Västerdalälven Dalälven
109 Limmingsjön SE660804-142742 Limmingssjön Göta älv
110 Limsjön SE673523-145694 Limsjön Dalälven
111 Ljugaren SE675872-148547 Ljugaren Dalälven
112 Lunnerviken, väst SE658069-139009 Vänern - Bottenviken, Lunnerviken Göta älv
113 Lusbäcken 1 SE670554-147917 Lusbäcken Dalälven
114 Långhag 3 SE669771-149501 Dalälven Dalälven
115 Långvindsfjärden 22017 SE685220-158710 Långvindsfjärden Havet
116 Lönern (pelagialt, djupaste punkten) SE642348-137005 Lönern Ätran
117 Majsjön helsjö SE635334-135239 Majsjön Nissan
118 Malmö hamn SE616952-132254 Malmö hamnområde Havet
119 Mockfjärd 2 SE670763-145012 Västerdalälven Dalälven
120 Munksjön mitt SE640670-140210 Munksjön Motala ström
121 Nedre Virken SE644871-150952 Nedre Virken Storån
122 Nidingen SE635970-126500 N m Hallands kustvatten Havet
123 Norra Barken 1 SE666867-147868 Norra Barken Norrström
124 Norra Barken 2 SE666891-147887 Norra Barken Norrström
125 Norrsundet N2 SE676037-157355 Norrsundet Havet
126 ORREN Va08 SE645889-155886 Orren Havet
127 Rasjön mitt SE638565-138630 Rasjön Nissan
128 Remmarsjön SE708619-162132 Remmarsjön Gideälven
129 Runn 3 SE671541-149568 Runn Dalälven
130 Ryssbysjön mitt SE639800-143050 Ryssbysjön Motala ström
131 Rånefjärden SE731090-180270 Gussöfjärden Havet
132 Ränneskär (G3) SE640245-400394 Dana fjord Havet
133 Rävungarna (5) SE641308-400566 Nordre Älvs fjord Havet
134 Rönneå (Miljögifter - Blåmussla) SE624228-419079 Skälderviken Havet
135 Saltkällefjorden (12) SE648516-400509 Saltkällefjorden Havet
136 Saxån, bron i Häljarp SE619598-131823 SAXÅN: Havet-Braån Saxån
137 Seskaröfjärden SE732000-592993 Seskaröfjärden Havet
138 Siljan SE676453-143390 Siljan Dalälven
139 Skalkorgarna (2) SE640238-125935 Rivö fjord nord Havet
140 Skeppstadsholmen (G4) SE640367-401331 Havet
141 Slätbaken, S Farmors holme SE648087-154429 Inre Slätbaken Havet
142 Sommen SE643475-145520 Sommen-Västra Motala ström
143 Spexhultasjön SE638880-143280 Spexhultasjön Emån
144 Spjutsjön 1 SE672467-148031 Spjutsjön Dalälven
145 Spjutsjön 3 SE672499-148001 Spjutsjön Dalälven
146 Stavsten SE614086-422378 V sydkustens kustvatten Havet
147 Stensjön SE683673-154083 Stensjön Ljusnan
148 Stensån (Miljögifter - Blåmussla) SE626048-419535 Laholmsbukten Havet
149 Stensån (Miljögifter - Skrubbskädda) SE626187-420299 Laholmsbukten Havet
150 Stenungsund (A3) SE643660-401235 Hake fjord Havet
151 Stenungsund (B3) SE644042-402063 Hake fjord Havet
152 Stenungsund (C2) SE644348-402474 Hake fjord Havet
153 Stenungsund (D1) SE644506-402687 Askeröfjorden Havet
154 Stenungsund (D7) SE644672-402535 Askeröfjorden Havet
155 Stenungsund (E1) SE644606-402350 Askeröfjorden Havet
156 Stenungsund (F2) SE644750-402633 Askeröfjorden Havet
157 Stenungsund (F4) SE644802-402477 Askeröfjorden Havet
158 Stenungsund (G1) SE644909-402589 Askeröfjorden Havet
159 Stenungsund (G2) SE644905-126403 Askeröfjorden Havet
160 Stenungsund (H3) SE645048-402802 Halsefjorden Havet
161 Stenungsund (I2) SE645193-403156 Halsefjorden Havet
162 Stenungsund (K2) SE645551-403681 Havstensfjorden Havet
163 Stora Envättern SE655587-158869 Stora Envättern Trosaån
164 Stora Karlsö SE635280-163150 V Gotlands s kustvatten Havet
165 Stora Skärsjön SE628606-133205 Stora Skärsjön Genevadsån
166 Stor-Backsjön SE695220-143383 Stor-Backsjön
167 Stor-Björsjön SE706083-132287 Stor-Björsjön
168 Storesjön SE637910-143290 Storesjön Emån
169 Storfjärden SE726400-565605 Storfjärden Havet
170 Stor-Tjulträsket SE731799-151196 Stor-Tjulträsket
171 Storvindeln SE728960-156080 Storvindeln Umeälven
172 Strömstad (23) SE654352-392659 Strömstadsfjorden Havet
173 Stångåns inlopp i Roxen Li06 SE648015-148933 Stångån Motala ström
174 Svarte SE614512-435570 Ö sydkustens kustvatten Havet
175 Svartån 4 SE666671-152389 Svartån Dalälven
176 Sågdammen SE674123-146823 Brossån Dalälven
177 Sämsjön (pelagialt, djupaste punkten) SE639350-135475 Sämsjön Ätran
178 Sännen SE624421-147234 Sännen
179 Sätterholmsfjärden SE658162-438598 Vänern - Sätterholmsfjärden Göta älv
180 Södra Barken 1 SE665529-149263 Södra Barken Norrström
181 Södra Färgen utlopp SE631309-134951 Södra Färgen Nissan
182 Södra Gussjön mitt SE636365-136695 Södra Gussjö Nissan
183 Tjärnesjön (pelagialt, djupaste punkten) SE633925-132165 Tjärnesjön Ätran
184 TRÄNNÖFJÄRDEN SE647438-155410 Trännöfjärden Havet
185 Tunaån SE670465-148422 Tunaån Dalälven
186 Tåkern mitt SE646870-144200 Tåkern Motala ström
187 Tärnan SE660688-164478 Tärnan Kustområde
188 Utlängan SE620290-149890 Del av Hanöbuktens utsjövatten Havet
189 Valdemarsviken vid Grännäs SE645245-154814 Inre Valdemarsviken Havet
190 VALDEMARSVIKEN YTTRE SE644500-155472 Yttre Valdemarsviken Havet
191 Vallsjön Norra mitt SE637445-137750 Norra Vallsjön Nissan
192 Valö (1) SE638580-400570 Onsala kustvatten Havet
193 Varnumsviken, djuphålan SE657940-140120 Vänern - Varnumsviken Göta älv
194 Varpan 2 SE672418-148944 Varpan Dalälven
195 Varpan 3 SE672681-148818 Varpan Dalälven
196 Vegeå (Miljögifter - Blåmussla) SE623674-417601 Skälderviken Havet
197 Vegeå (Miljögifter - Skrubbskädda) SE623825-417703 Skälderviken Havet
198 Vindommen SE644600-153180 Vindommen Vindån
199 Vinga (30) SE639431-399347 Göteborgs s skärgårds kustvatten Havet
200 Vismen SE657385-450175 Vismen Göta älv
201 Väderöarna SE649860-121420 Del av Skagerraks utsjövatten Havet
202 Väsman 1 (Lyviken) SE666952-146442 Väsman Norrström
203 Väsman 5 (Lyviken) SE666942-146429 Väsman Norrström
204 Västerdalälven SE671090-145520 Västerdalälven Dalälven
205 Västerdalälven uppströms Djurås SE671509-146264 Västerdalälven Dalälven
206 Västerdalälven, Transtrand SE678384-136357 Västerdalälven Dalälven
207 Västra Hanöbukten SE618170-140460 Del av Hanöbuktens utsjövatten Havet
208 Yttre Bråviken SE650034-155334 Yttre Bråviken Havet
209 Yttre Åsunden (pelagialt, djupaste punkten) SE639550-135075 Åsunden Ätran
210 Yxningen SE646127-152432 Yxningen Söderköpingsån
211 Åland Deep SE667964-724318 Del av N Ålands havs utsjövatten Havet
212 Årängsån SE667753-153661 Årängsån Dalälven
213 Åsfjorden SE658027-134987 Vänern - Åsfjorden Göta älv
214 Åsunden (pelagialt, djupaste punkten) SE640550-135617 Åsunden Ätran
215 Åsunden, södra delen SE643072-149923 Åsunden Motala ström
216 Ängskärsklubb SE673670-161260 Öregrundsgrepen Havet
217 Ö Storsjön SE671862-155723 Storsjön Gavleån
218 Örefjärden SE703990-167930 Örefjärden Havet
219 Örefjärden SE705296-541191 Örefjärden Havet
220 Österdalälven uppströms Djurås SE671584-146270 Dalälven Dalälven
221 Österdalälven, Leksand SE673319-145823 Dalälven Dalälven
222 Österdalälven, Östnor SE677032-142610 Dalälven Dalälven
223 ÖVF 1:3 SE623538-129347 N Öresunds kustvatten Havet
224 ÖVF 1:5 SE622708-129969 N Öresunds kustvatten Havet
225 ÖVF 2:3 SE621443-130648 Helsingborgsområdet Havet
226 ÖVF 3:2 SE618791-131845 Lundåkrabukten Havet
227 ÖVF 3:5 SE619269-131231 S m Öresunds kustvatten Havet
228 ÖVF 4:11 SE617259-132552 Lommabukten Havet
229 ÖVF 4:12 SE617253-132341 Lommabukten Havet
230 ÖVF 4:13 SE617337-132555 Lommabukten Havet
231 ÖVF 4:8 SE617676-132603 Lommabukten Havet
232 ÖVF 4:9 SE617863-131790 S m Öresunds kustvatten Havet
233 ÖVF 5:2 SE615859-131575 S Öresunds kustvatten Havet
234 ÖVF 5:5 SE615239-131627 Höllviken Havet
235 Övre Hillen 2 SE667089-146906 Övre Hillen Norrström
236 Övre Hillen 3 SE667027-146732 Övre Hillen Norrström
237 Övre Skärsjön SE663532-148571 Övre Skärsjön Norrström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Grycken 1 SE672894-148334 Grycken Dalälven
2 Rönnskär, strax N Lotsstationen SE718623-176179 Skelleftebukten Havet
3 S-2 SE625222-129880 Skälderviken Havet
4 Svartån 2 SE666614-152273 Svartån Dalälven
5 Västerdalälven, Skamhed SE671004-142526 Västerdalälven Dalälven