Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Ölman nedströms Svartån (WA95081130)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ölman nedströms Svartån (WA95081130)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ölman nedströms Svartån (WA95081130)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ölman nedströms Svartån (WA95081130)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:20 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Värmland - 17
Kommun
Kristinehamn - 1781
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Göta älv - SE108000
Åtgärdsområde
Vänern och dess närområden
Startår
1974
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6585343
SWEREF99 TM Östlig: 440992

RT 90 2,5 gon V - X: 6588340
RT 90 2,5 gon V - Y: 1395240

WGS84 Latitud: 59.4025929607
WGS84 Longitud: 13.9607392741

ETRS-89 Latitud: 59.40259
ETRS-89 Longitud: 13.96073

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Kr100 Ölman, Hult
SRK, Norra Vänern Påväxt Kr100 Ölman, Hult
Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Ölman, Hult

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   En gång 2007 2010
Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT En gång 2007 2010
Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index En gång 2007 2010
Validerande undersökningar, Värmlands län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA En gång 2007 2010
SRK, Norra Vänern Påväxt Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Påväxt Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2011 -
SRK, Norra Vänern Påväxt Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2011 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Syrgasförhållanden   12 gånger per år 1974 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 1974 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen   12 gånger per år 1974 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1974 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1987 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 1974 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1974 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen TOC 12 gånger per år 1987 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1974 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Näringsämnen Nitrat + nitrit 12 gånger per år 1974 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Temperaturförhållande   12 gånger per år 1974 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1974 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1974 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1974 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Försurning   12 gånger per år 1974 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Försurning pH 12 gånger per år 1974 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1974 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Försurning Sulfat 12 gånger per år 1974 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1974 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 1974 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1974 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 1974 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 1974 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1974 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1974 -
RMÖ, Vänerns tillflöden Vattenkemi i Vänerns tillflöden Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 12 gånger per år 1994 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Vänerns tillflödenFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
SRK, Norra VänernPåväxt-kiselalger
Operativ övervakningSRK, Norra VänernPåväxt-kiselalger
RMÖ, Vänerns tillflödenNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Nitratdirektivet Ja Ölman Hult Arbetsmaterial
Natura 2000
Dricksvattenförekomster
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter Klassning Version  
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad
HELCOM-station
Interkalibreringsstation
Referensstation