SRK, Helge å

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Den samordnade vattenkontrollen i Helge å har genomförts årligen sedan 1976. Kontrollprogrammet har därefter reviderats vid ett par tillfällen. Programmet omfattar fysikaliska och kemiska vattenundersökningar, analyser av metaller i vatten samt undersökningar av plankton, påväxt, bottenfauna och fisk. Makrofyter tillkom 2014. Undersökningar görs både i sjöarnas ytvatten och bottenvatten.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Kommittén för samordnad kontroll av Helge å
SRK, Samordnad recipientkontroll
1976
-
Under uppbyggnad
Kronoberg
Jönköping
Skåne
2011-02-20 23:15
2021-11-25 15:09
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Agunnarydsjöns utlopp SE628987-139930 Agunnarydsjöns utlopp 155 HELGE Å: Malasjön - Agunnarydsjön Helge å
2 Agunnarydsån nedstr. Rydaholms ARV SE631725-140985 Agunnarydsån nedstr. Rydaholms ARV 201 Helge å: Ålabäcken - Rubblarp Helge å
3 Agunnarydsån, ns. Stamm. SE631075-140695 Agunnarydsån nedstr. Stammaderna 202 Helge å: Ålabäcken - Rubblarp Helge å
4 Almaån, före utflödet i Helgeån SE622847-139385 Almaån, före utflödet i Helgeån 20AB Almaån: Helgeå-Fjärlövsån Helge å
5 Almaån, gamla fåran vid Spånga SE622874-139045 Almaån, gamla fåran vid Spånga 20AB Almaån: Helgeå-Fjärlövsån Helge å
6 Almaån, nedstr. Lillåns tillflöde SE623335-138015 Almaån, nedstr. Lillåns tillflöde 20Ä Almaån: Fjärlövsån-Lillån Helge å
7 Almaån, utloppet ur Finjasjön SE622865-137040 Almaån, utloppet ur Finjasjön 20L Almaån:Hörlingeån-Finjasjön Helge å
8 Bivarödsån, före utflödet i Helgeån SE622540-139772 Bivarödsån, före utflödet i Helgeån 21E Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
9 Bivarödsån, vid Bivarödsmölla SE622928-139803 Bivarödsån vid toffelfabriken i Hjärsås BH Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
10 Bivarödsån, vid hylta SE623548-140060 Bivarödsån, vid hylta 21C Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
11 Drivån nedstr. Älmhults ARV SE626595-139640 Drivån nedstr. Älmhults ARV 158 Drivån: Krusån- Källa Helge å
12 Drivån vid Killeberg SE626075-139410 Drivån vid Killeberg 8B DSK Drivån: Krusån- Källa Helge å
13 Farstorpsån för utflödet i Almaån SE623160-137340 Farstorpsån för utflödet i Almaån 20V Farstorpsån: Almaån-Fredskogsån Helge å
14 Femlingens utlopp SE626854-141110 Femlingens utlopp 104 GRETTAÅN: S Virestadsjön - Femlingen Helge å
15 Finjasjön yta SE622655-136844 Finjasjön 20Ky Finjasjön Helge å
16 Hammarsjön SE620406-140165 Hammarsjön utlopp 30AB Hammarsjön Helge å
17 Hammarsjön syd SE620700-140100 Hammarsjön S 30B Hammarsjön Helge å
18 Hammarsjön yta SE620990-139850 Hammarsjön yta 30A Hammarsjön Helge å
19 Helgeån N.Östanå vid Flackarp SE624600-138920 Helgeån N.Östanå vid Flackarp 11B Helge å: Kilingaån - Osbysjön Helge å
20 Helgeån vid Långebro SE621185-139710 Helgeån vid Långebro 27 Helge å: Råbelövskanalen - Araslövssjön Helge å
21 Helgeån vid Torsebro SE622020-139540 Helgeån vid Torsebro 22 Helge å: Araslövssjön - Bivarödsån Helge å
22 Helgeån, nedstr. Hammarsjön SE620280-140086 Helgeån, nedstr. Hammarsjön 31 Helge å: Vramsån - Hammarsjön Helge å
23 Helgeåns utlopp ur Osbysjön SE624805-138890 Helgeåns utlopp ur Osbysjön 11 Helge å: Kilingaån - Osbysjön Helge å
24 Knislinge nedströms ARV SE622965-139436 Knislinge nedströms ARV 19B Helge å: Almaån - Linebäck Helge å
25 Lindebäck vid Ullarp SE620433-137965 Lindebäck vid Ullarp 32 B Lindebäck Helge å
26 Mjöån nedstr. Everöds ARV SE619914-139743 Mjöån nedstr. Everöds ARV 33C Mjöån Helge å
27 Mjöån vid Åbjer SE619562-138746 Mjöån vid Åbjer 33AA Mjöån Helge å
28 Mjöån, Lyngby SE622872-139048 Mjöån Helge å
29 Målenån vid vägen Liatorp-Ljungby SE628862-140265 Målenån vid vägen Liatorp-Ljungby 167 LILLA HELGE Å: Möckeln - Målasjön Helge å
30 MÖCKELN SE628313-139680 Möckeln 109 Möckeln Helge å
31 Möckeln profundal SE628385-139821 Möckeln profundal 109 Möckeln Helge å
32 Möckeln södra 1,109S1 SE627811-139997 Möckeln Södra 1 109A Möckeln Helge å
33 Möckeln södra 2, 109s2 SE627469-139778 Möckeln Södra 2 109B Möckeln Helge å
34 Möckeln yta SE628535-140170 Möckeln Norra 109 Möckeln Helge å
35 Möckelns utlopp SE628325-139680 Möckelns utlopp 111 HELGE Å: Skeppshultasjön - Möckeln Helge å
36 Nöbbelöv, kvr-damm nedstr. Broby AVR SE623550-139265 Nöbbelöv, kvr-damm nedstr. Broby AVR 17 Helge å: Olingeån - Kilingaån Helge å
37 Olingeån i Gryt SE623245-139045 Olingeån i Gryt 18B Olingeån:Helge å-Tydingesjön Helge å
38 Osbysjön Norra delen SE625110-138830 Osbysjön Norra delen 9 Osbysjön Helge å
39 Prästebodaån uppstr. Delary SE627257-138478 Prästebodaån uppstr. Delary 166 LILLÅN: Helge å - Römningen Helge å
40 Råbelövssjön SE621900-140150 Råbelövssjön yta 28By Råbelövssjön Helge å
41 Svartevadsbäcken nedstr. Tyringe SE622690-136477 Svartevadsbäcken nedstr. Tyringe 20I Mjölkalångaån (Svartevadsbäcken) Helge å
42 Såganässjöns utlopp SE628037-140290 Såganässjöns utlopp 107 Helge å Helge å
43 Tormestorpsån före inloppet i Finjasjön SE622250-137087 Tormestorpsån före inloppet i Finjasjön 20C Tormestorpsån Helge å
44 Tormestorpsån nedstr. Sösdala SE621483-136887 Tormestorpsån nedstr. Sösdala 20B Tormestorpsån Helge å
45 Tormestorpsån uppströms Sösdala SE621214-136696 Tormestorpsån uppströms Sösdala 20A Tormestorpsån Helge å
46 Verumsån- före utflöde i Helgeån SE624990-137910 Verumsån- före utflöde i Helgeån 6G Vieån: Helge å - Vittsjön Helge å
47 Vinnö å, Kålaberga SE622018-138807 Vinnö å, Kålaberga 24F Vinne å: Araslövssjön - Åraslövsån Helge å
48 Vinnöån före inloppet i Araslövssjön SE621443-139400 Vinnöån före inloppet i Araslövssjön 24F Vinne å: Araslövssjön - Åraslövsån Helge å
49 Vittskövleån uppstr. ARV SE619350-139668 Vittskövleån uppstr. ARV 34 Vittskövleån Helge å
50 Vittskövleån, nedströms Vittskövle RV 34A SE619350-139667 Vittskövleån, nedströms Vittskövle RV 34A Helge å
51 Vramsån före utfl i Helgeån SE620171-139841 Vramsån före utfl i Helgeån 32L Vramsån: Helge å - Ryabäcken Helge å
52 Vramsån vid Gärds Köpinge SE620245-139745 Vramsån vid Gärds Köpinge 32Ac Vramsån: Helge å - Ryabäcken Helge å
53 Vramsån, nedstr. Tollarps AR SE620138-138842 Vramsån, nedstr. Tollarps AR 32E Vramsån: Ryabäcken - Källa Helge å
54 Vramsån, uppstr. Rickarum SE620950-137395 Vramsån, uppstr. Rickarum 32A Vramsån: Ryabäcken - Källa Helge å
55 Vramsån, vid Årröd SE620528-137980 Vramsån, vid Årröd 32 AB Vramsån: Ryabäcken - Källa Helge å

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Femlingen SE627110-141555 Femlingen 104S Femlingen Helge å
2 Sågmöllebäcken SE625497-136612 Sågmöllebäcken 6cc Helge å