SRK, Upperudsälven

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökningarna i Upperudsälvens avrinningsområde är uppdelade i basprogram och specialundersökningar. Nuvarande kontrollprogram har varit gällande sedan 2002.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Dalslands kanals Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1968
-
Pågående
Västra Götaland
Värmland
2011-02-21 11:03
2015-02-13 11:45
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bengstsbrohöljen utlopp SE654780-129552 Bengtsbrohöljens utlopp Be Upperudsälven - mellan Bengtsbrohöljen och Laxsjön Göta älv
2 Foxen, djupområde SE659300-127600 Foxen, djupområdet VF5 Foxen Göta älv
3 Foxen, norr SE660240-127660 Foxen, norr VF4 Foxen Göta älv
4 Foxens utlopp, landsvägsbron SE658397-127781 Foxens utlopp, landsvägsbron Le1 Foxen Göta älv
5 Iväg, syd SE653444-129164 Iväg, syd Iv1 Iväg Göta älv
6 Järnsjön, djupområde SE658620-129660 Järnsjön, djupområde J2 Järnsjön Göta älv
7 Karlsforsälven, Ka SE657976-130074 Karlsforsälven Ka Karlsforsälven ns Magdebäcken 108
8 Köpmannebro, gamla landsvägsbron SE652205-130917 Upperudsälven, Köpmannebro 18 Upperudsälven Göta älv
9 Laxsjön västra djupområde SE654430-129635 Laxsjön västra djupområde 5 Laxsjön Göta älv
10 Laxsjön östra djupområde SE654530-129840 Laxsjön östra djupområde 6 Laxsjön Göta älv
11 Laxsjöns utlopp, järnvägsbron SE654031-129719 Laxsjöns utlopp, järnvägsbron 7 Upperudsälven - mellan Laxsjön och Råvarp Göta älv
12 Lelång, centralt djupområde SE656470-128975 Lelång, centralt djupområde Le4 Lelång Göta älv
13 Lelångs utlopp, landsvägsbron SE655087-129475 Lelångs utlopp, landsvägsbron 1a Upperudsälven - mellan Lelång och Bengtsbrohöljen Göta älv
14 Norra Upperudshöljens utlopp SE652570-130526 Norra Upperudshöljens utlopp 13a Upperudsälven - mellan Åklång och Svanefjorden Göta älv
15 Råvarpen, djupområde SE653370-130195 Råvarpen, djupområde Råvarp Göta älv
16 Silbodalsälven, vid Ruus verkstad SE659055-129065 Silbodalsälven, vid Ruus verkstad År1 Silbodalsälven Göta älv
17 Stenebyälven SE654457-129571 Stenebyälven St Stenebyälven Göta älv
18 Stora Le syd SE653830-127670 Stora Le, syd SL1 Stora Le Göta älv
19 Stora Le, norr SE657620-127360 Stora Le, norr SL3 Stora Le Göta älv
20 Svärdslångs utlopp, gamla bron SE654966-129733 Svärdslångs utlopp, gamla bron Sk1 Vattendrag mellan Svärdlång och Laxsjön Göta älv
21 Töcks utlopp, töcksfors SE660550-127530 Töcks utlopp, bron uppströms kraftverket Tö1 Töck Göta älv
22 Upperudsälven nedströms Dals Långed SE653770-129910 Nedströms Dals Långed DL Upperudsälven - mellan Laxsjön och Råvarp Göta älv
23 Västra Silen Vårvik, 100 m NO fiskodling SE656756-129507 Västra Silen Vårvik, 100 m NO fiskodling VS7 Västra Silen Göta älv
24 Västra Silen Vårvik, 100 m SO fiskodling SE656742-129506 Västra Silen Vårvik, 100 m SO fiskodling VS8 Västra Silen Göta älv
25 Västra Silen, djupområde SE657900-129060 Västra Silen, djupområde År5 Västra Silen Göta älv
26 Västra Silen, norr SE658915-129015 Västra Silen, norr År3 Västra Silen Göta älv
27 Västra Silens utlopp, Skifors SE656305-129628 Västra Silens utlopp, Skifors Si2 Vattendrag mellan Västra Silen och Svärdlång Göta älv
28 Åklångens utlopp, intaget till kraftverket SE652711-130383 Åklångens utlopp, intaget till kraftverket 10 Upperudsälven - mellan Åklång och Svanefjorden Göta älv
29 Östra Silen, V Egenäs SE656980-129980 Östra Silen, V Egenäs ÖS Östra Silen Göta älv
30 Östra Silens utlopp, uppströms kraftverket SE656742-129568 Östra Silens utlopp, uppströms kraftverket Si1 Karlsforsälven - mellan Östra och Västra Silen Göta älv
31 Öv. Upperudshöljen Håverud, 100 m NO fiskodl. SE652688-130443 Öv. Upperudshöljen Håverud, 100 m NO fiskodl. 11 Upperudsälven - mellan Åklång och Svanefjorden Göta älv
32 Öv. Upperudshöljen Håverud, 100 m SO fiskodl. SE652672-130441 Öv. Upperudshöljen Håverud, 100 m SO fiskodl. 12 Upperudsälven - mellan Åklång och Svanefjorden Göta älv