SRK Tidan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021) Förlängning av förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Tidans Vattenförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1981
-
Pågående
Västra Götaland
Jönköping
2011-03-03 09:16
2021-06-22 11:23
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Djuran SE647258-140142 Djuran, Brunstorp T-139 Göta älv
2 Fägrebäcken SE649933-139746 Fägrebäcken, Moholm T-161 Göta älv
3 Klämmabäcken SE649112-138968 Klämmabäcken T-171 Göta älv
4 Kräftån SE649753-138350 Kräftån, väg 48 T-189 Göta älv
5 Lillån SE646700-140090 Lillån, Korsberga T-131 Göta älv
6 Lången SE648950-137940 Lången T-183 Göta älv
7 Mullsjöb. SE642317-138367 Mullsjöån T-113 Göta älv
8 Mullsjön SE642220-138595 Mullsjön T-109 Göta älv
9 Stråken SE641650-138495 Stråken T-108 Göta älv
10 Strängseredssjön SE640908-137344 Strängseredssjön T-101 Göta älv
11 Svartån SE642837-138197 Svartån, Olofstorp T-119 Göta älv
12 Svesån SE647540-138821 Svesån T-229 Göta älv
13 Tidan SE641680-137940 Tidan T-105 B Göta älv
14 Tidan SE641992-137207 Tidan, Jogens utlopp T-102 Göta älv
15 Tidan SE643179-138415 Tidan, Kyrkekvarn T-120 Göta älv
16 Tidan SE643870-138575 Tidan T-123 B Göta älv
17 Tidan SE644974-138963 Tidan, Nedre Baltak T-126 Göta älv
18 Tidan SE645975-139485 Tidan T-134 B Göta älv
19 Tidan SE645990-139591 Tidan, Fröjered T-134 Göta älv
20 Tidan SE648105-140400 Tidan T-152 B Göta älv
21 Tidan SE649493-138837 Tidan, Odensåker T-174 Göta älv
22 Tidan SE649750-139504 Tidan, Vaholm T-168 Göta älv
23 Tidan SE650605-138545 Tidan T-184 B Göta älv
24 Tidan SE650941-138523 Tidan, Marieforsleden T-186 Göta älv
25 Tidan Åreberg SE648103-140399 Tidan, Åreberg T-152 Göta älv
26 Valstadsbäcken SE644607-138246 Ösan, Valstadbäcken T-204 Göta älv
27 Yan SE646585-139933 Yan, Hamrum T-129 Göta älv
28 Ölebäcken SE649639-138792 Ölebäcken T-179 Göta älv
29 Ömboån SE647540-138878 Ömboån, före Svesån T-231 Göta älv
30 Ömboån SE647642-138876 Ömboån, före Ösan T-233 Göta älv
31 Ösan SE647235-139155 Ösan T-210 B Göta älv
32 Ösan SE647237-139153 Ösan, Törnestorp T-210 Göta älv
33 Ösan SE647657-138874 Ösan, bron vid Asketorp T-220 Göta älv
34 Ösan SE649093-138777 Ösan, Herrgården T-240 Göta älv
35 Östen SE649570-139120 Östen T-172 Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Kulle Kraftverk, Tidaholm SE645330-139216 Göta älv
2 Mörkerbäcken SE647594-138724 Göta älv
3 Rosån (nedre) SE647011-138834 Göta älv
4 Rosån (övre) SE646353-138288 Göta älv
5 Stadskvarnen i Mariestad SE651082-138529 Göta älv
6 Svartekulla SE645634-139248 Göta älv
7 Tidan SE648120-139025 Tidan T-236 B Göta älv
8 Tidan SE651100-138505 Tidan T-190 B Göta älv
9 Ösans utlopp i Östen SE649206-138826 Göta älv