SRK, Eskilstunaån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Den huvudsakliga målsättningen med recipientkontrollen är att bevaka vattenkvaliten inom Eskiltunaåns avrinningsområde. Kontrollen skall då visa hur den allmänna miljösituationen är i området, men för att man skall kunna förbättra situationen måste den också visa hur olika verksamheter påverkar vattenmiljön, och helst kvantifiera och relatera dessa för att effektivt kunna göra positiva insatser för miljön. På så sätt kan också enskilda medlemmar i vattenvårdsförbundet enklare använda recipientkontrollen för egna insatser, och i samband med ansökningar om tillstånd, koncessioner etc.

I Eskilstunaåns avrinningsområde har recipientkontroll utförts sedan början av 1970-talet. I början var kontrollen helt inriktad mot vattenkemiska analyser, varvid man främst inriktade sig på eutrofieringsproblem. I samband med att Naturvårdsverket tog fram riktlinjer för recipientkontroll (Allmänna Råd 86:3) utökades kontrollen med biologiska parametrar. Detta skedde när kontrollprogrammet skrevs om för att gälla under åren 1987-1991. Under femårsperioden 1992- 1996 kompletterades programmet bl.a. med vattenföringsberäkningar för att möjliggöra bestämning av ämnestransporter i avrinningssystemet. Inför perioden 1997-2001 var en utgångspunkt Naturvårdsverkets miljöövervakningshandbok. Dessutom hade man ambitionen att bland annat skapa ett program där man använder modem teknik för att få ut mesta möjliga av gjorda insatser. Uppdatering av programmet har utförts 2002 och 2010.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Hjälmarens vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1974
-
Pågående
Örebro
Södermanland
2011-02-09 13:35
2017-05-18 10:59
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Blackstaån inflöde i Tysslingen SE658021-145720 Blackstaån inflöde i Tysslingen 2609 Blackstaån Norrström
2 Eskilstunaån nedstr. avloppsverket SE658607-153750 Eskilstunaån nedstr. avloppsverket 7030 Eskilstunaån - Torshällaån Norrström
3 Eskilstunaån nedstr. Torshälla SE659028-153872 Eskilstunaån nedstr. Torshälla 7040 Eskilstunaån - Torshällaån Norrström
4 Eskilstunaån vid Eskilstuna vattenverk SE657810-153630 Eskilstunaån vid Eskilstuna vattenverk 7010 Eskilstunaån - Torshällaån Norrström
5 Falkasjön SE657935-144925 Falkasjön 2304 Falkasjön Norrström
6 Falkasjön2310 utlo SE657835-144970 Falkasjön2310 utlo 2310 Garphytteån-Falkabäcken Norrström
7 Forsån, Öljarens utlopp SE656030-150770 Forsån, Öljarens utlopp 4021 Forsån Norrström
8 Frommestabäcken vid Ekeby SE656060-146950 Frommestabäcken vid Ekeby 3210 Frommestabäcken Norrström
9 Garphytteån vid Hidinge SE656865-144720 Garphytteån vid Hidinge 2330 Garphytteån-Falkabäcken Norrström
10 Garphytteån vid Lannafors SE657375-144995 Garphytteån vid Lannafors 2320 Garphytteån-Falkabäcken Norrström
11 Hammarsån vid Hammar SE655975-147575 Hammarsån vid Hammar 3410 Sköllerstabäcken/Hammarsån Norrström
12 Hemfjärden SE657345-147335 Hemfjärden 9010 Hjälmaren-Hemfjärden Norrström
13 Hemfjärdens utl (N Ässundet/S Ässundet) SE657049-147778 Hemfjärdens utl (N Ässundet/S Ässundet) 2085 Hjälmaren-Hemfjärden Norrström
14 Kumlaån uppströms Kumla ARV SE655566-146340 Kumlaån uppströms Kumla ARV 3103 Kumlaån Norrström
15 Kumlaån vid Brånsta SE655780-146290 Kumlaån vid Brånsta 3110 Kumlaån Norrström
16 Kumlaån vid Mosjön SE656207-146503 Kumlaån vid Mosjön 3115 Kumlaån Norrström
17 Kvismare kanal vid Odensbacken SE656050-148410 Kvismare kanal vid Odensbacken 3040 Täljeån (Kvismare kanal) från Hammarsåns utlopp till Hjälmaren Norrström
18 Laxån vid Ågrena SE654510-143050 Laxån vid Ågrena 2121 Laxån från V Laxsjön med utlopp i Svartån vid Ågrena Norrström
19 Lillån från Logsjön vid Knista SE656438-144881 Lillån från Logsjön vid Knista 2410 Lillån mellan Logsjön och Svartån Norrström
20 Lillån från Lången SE657340-146725 Lillån från Lången 2740 Lillån från Lången Norrström
21 Mellanfjärden SE657315-148215 Mellanfjärden 9020 Hjälmaren-Mellanfjärden Norrström
22 Näshultasjön SE656730-153160 Näshultasjön 5010 Näshultasjön Norrström
23 Näshultaån vid Näshulta kvarn SE656967-152703 Näshultaån vid Näshulta kvarn 5021 Näshultaån Norrström
24 Ralaån uppströms Hallsbergs ARV SE654993-146110 Ralaån uppströms Hallsbergs ARV 3107 Ralaån Norrström
25 Storhjälmaren SE656600-149600 Storhjälmaren 9030 Hjälmaren-Storhjälmaren Norrström
26 Svartån Hidingebro SE656700-144795 Svartån Hidingebro 2060 Svartån från Garphytteåns utlopp till Logsjön-Lillåns utlopp Norrström
27 Svartån Karlslund SE657170-146205 Svartån Karlslund 2070 Svartån från Lindbacka till Hjälmaren Norrström
28 Svartån nedströms Skebäck SE657319-146891 Svartån nedströms Skebäck 2079 Svartån från Lindbacka till Hjälmaren Norrström
29 Svartån uppströms Skebäck SE657300-146840 Svartån uppströms Skebäck 2077 Svartån från Lindbacka till Hjälmaren Norrström
30 Svartån vid Brohyttan SE656534-144582 Svartån vid Brohyttan 2059 Svartån mellan Lillåns utlopp och Lekhytteån/Garphytteåns utlopp Norrström
31 Svartån vid Kvistbro SE655915-144340 Svartån vid Kvistbro 2058 Svartån mellan Lillåns utlopp och Lekhytteån/Garphytteåns utlopp Norrström
32 Svartån-Kvistbro2058 SE655960-144340 Svartån-Kvistbro2058 2058 Svartån mellan Lillåns utlopp och Lekhytteån/Garphytteåns utlopp Norrström
33 Svartåns inflöde i Teen SE655350-143400 Svartåns inflöde i Teen 2045 Svartån mellan Toften och Teen Norrström
34 Södra Lången SE658094-146423 Södra Lången 2730 Lången-Örebro kommun Norrström
35 Tandlaåns mynning SE657330-153505 Tandlaåns mynning 5030 Tandlaån Norrström
36 Toften SE655045-142755 Toften 2040 Toften Norrström
37 Tysslinge kanals utlopp i Svartån SE657191-146029 Tysslinge kanals utlopp i Svartån 2620 Svartån från Lindbacka till Hjälmaren Norrström
38 Täljeån utflöde i Storhjälmaren SE656150-148730 Täljeån utflöde i Storhjälmaren 3051 Täljeån (Kvismare kanal) från Hammarsåns utlopp till Hjälmaren Norrström
39 Täljeån vid Almbro SE656399-146810 Täljeån vid Almbro 3030 Täljeån (Kvismare kanal) från Kumlaåns utlopp till Näsbygravens utlopp Norrström
40 Täljeån vid Tybblebron SE656155-147778 Täljeån vid Tybblebron 3035 Täljeån (Kvismare kanal) från Hammarsåns utlopp till Hjälmaren Norrström
41 Täljeån vid Täby SE656435-145780 Täljeån vid Täby 3018 Täljeån från Torpabäckens utlopp till Stenebäckens utlopp Norrström
42 Utloppet ur Lill-Björken SE655520-142790 Utloppet ur Lill-Björken 2030 Svartån mellan Storbjörken och Toften Norrström
43 V Laxsjön SE653145-143345 V Laxsjön 2118 Västra Laxsjön Norrström
44 Vibysjöns utlopp SE654720-144730 Vibysjöns utlopp 3010 Täljeån från Vibysjön till Torpabäckens utlopp Norrström
45 Västra Laxsjöns utlopp SE653550-143200 Västra Laxsjöns utlopp 2119 Laxån från V Laxsjön med utlopp i Svartån vid Ågrena Norrström
46 Ö Laxsjön SE653060-143655 Ö Laxsjön 2110 Östra Laxsjön Norrström
47 Ölen SE656535-142575 Ölen 2010 Ölen Norrström
48 Ölen2020 utlo SE656350-142510 Ölen2020 utlo 2020 Svartån mellan Ölen och Stor-Björken Norrström
49 Öljaren SE655800-151170 Öljaren 4010 Öljaren Norrström
50 Östra Hjälmaren SE656910-152165 Östra Hjälmaren 9050 Hjälmaren-Östra Hjälmaren Norrström
51 Östra Laxsjön SE205057-450470 Östra Laxsjön 2114 Östra Laxsjön Norrström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Borasjöns utloppså vid Ågrena SE654530-143020 Borasjöns utloppså vid Ågrena 2122 Svartån mellan Borasjön och Toften Norrström
2 Eskilstunaån vid gevärsfaktoriet SE658405-153995 Eskilstunaån vid gevärsfaktoriet 7020 Eskilstunaån - Torshällaån Norrström
3 Loviseholmsbäcken SE656913-145448 Loviseholmsbäcken 2075 Norrström
4 Multen SE656285-143110 Multen 2210 Multen Norrström
5 Näshultaån vid Hjälmaregården SE656985-152697 Näshultaån vid Hjälmaregården 5020 Näshultaån Norrström
6 Storsjön SE656800-143635 Storsjön 2220 Storsjön-Lekeberg Norrström