Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Mälaren-Galten (SE659356-152200)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mälaren-Galten (WA54241959)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mälaren-Galten (WA54241959)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mälaren-Galten (WA54241959)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-02-18 16:15
Vattenkategori
Sjö
Län
Västmanland - 19
Kommun
Kungsör - 1960
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Galten-närområde
Startår
1964
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6590332
SWEREF99 TM Östlig: 567346

RT 90 2,5 gon V - X: 6591800
RT 90 2,5 gon V - Y: 1521700

WGS84 Latitud: 59.4461407937
WGS84 Longitud: 16.1876640946

ETRS-89 Latitud: 59.44613
ETRS-89 Longitud: 16.18764

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Mälaren, Galten
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Växtplankton Mälaren, Galten
RMÖ Kvicksilverhalt i fisk i Västmanlands län Kvicksilver i gädda SE659631-151422 Mälaren-Köpingsviken
VER, Västmanlands län, Verifierande undersökning, Makrofyter Makrofyter i sjöar

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Växtplankton Växtplankton   6 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 6 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger 5 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton 5 gånger per år 1992 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 5 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 5 gånger per år 1964 -
VER, Västmanlands län, Verifierande undersökning, Makrofyter Makrofyter i sjöar Makrofyter   En gång 2007 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   6 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kjeldahlkväve 6 gånger per år 1964 2010
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel 6 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1997 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 6 gånger per år 1964 1996
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   6 gånger per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 6 gånger per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 6 gånger per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 6 gånger per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   6 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Försurning   6 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Försurning pH 6 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 6 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   6 gånger per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik 6 gånger per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom 6 gånger per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink 6 gånger per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar 6 gånger per år 2017 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   6 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 1964 -
NMÖ, Stora sjöarna Mälaren Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 1964 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningNMÖ, Stora sjöarnaFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
VER, Västmanlands län, Verifierande undersökning, MakrofyterMakrofyter
Operativ övervakningNMÖ, Stora sjöarnaVäxtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Nitratdirektivet Ja Galten Arbetsmaterial
Natura 2000
Dricksvattenförekomster
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet Ja Beslutad

Internationellt övervakningsnätverk

Övervakningsstationen ingår i följande internationella övervaknings nätverk
Parameter Klassning Version  
OSPAR-station
State of Enviroment (SoE) Ja Beslutad
HELCOM-station
Interkalibreringsstation
Referensstation