Inventering grundvatten - nya provtagningsplatser grundvatten

 • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med programmet är att förbättra miljöövervakningen med avseende på vattenförvaltningens behov. SGU har på uppdrag av HaV inventerat nya provtagnigsplatser för grundvatten som kan ingå i den framtida miljöövervakningen. Vid inventeringen har prover tagits och analyser av ett stort antal ämnen har gjorts. SGU dnr 35-1209-2017. HaV dnr 2062-17.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
NMÖ, Nationell miljöövervakning
RMÖ, Regional miljöövervakning
2015
2018
Pågående
Västernorrland
Västra Götaland
Skåne
Värmland
Jönköping
Stockholm
Kronoberg
Östergötland
Blekinge
Örebro
Gävleborg
Södermanland
Jämtland
Uppsala
Kalmar
Västmanland
2018-10-22 13:09
2019-06-20 07:35
 • Kemisk kontrollerande övervakning
  Kvalitetsfaktor Parameter
  pH
  pH
  pH
  pH
  Konduktivitet
  Konduktivitet
  Konduktivitet
  Ammonium
  Ammonium
  Ammonium
  Nitrat
  Nitrat
  Nitrat
  Kvalitetsfaktor Parameter
  pH
  pH
  pH
  pH
  Klorid
  Klorid
  Klorid
  Konduktivitet
  Konduktivitet
  Konduktivitet
  Ammonium
  Ammonium
  Ammonium
  Nitrat
  Nitrat
  Nitrat
  Sulfat
  Sulfat
  Sulfat
  Koppar
  Koppar
  Koppar
  Koppar
  Syrgas
  Syrgas
  Syrgas
  Syrgas
 • Kemisk operativ övervakning
  Kvalitetsfaktor Parameter
  Klorid
  Klorid
  Klorid
  Konduktivitet
  Konduktivitet
  Konduktivitet
  Ammonium
  Ammonium
  Ammonium
  Nitrat
  Nitrat
  Nitrat
  Sulfat
  Sulfat
  Sulfat
  Koppar
  Koppar
  Koppar
  Koppar