KEU, Skåne län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Länets åtgärder för kalkning, effektuppföljning och biologiskt återställningsarbete bedrivs samordnat inom 17 utpekade åtgärdsområden. Dessa har skurits ner från tidigare 20 områden. För 2010 kalkas eller kalkpåverkas totalt 67 målområden varav 49 är målsjöar och 18 är rinnande målsträckor. Vattenkemiskt styrs effektuppföljningen av väderåret. I Skåne inträffar högflödesperioden vanligen under perioden oktober-april/maj och orsakas av höst och vinterregn eller vissa år av snö och snösmältning. Vinter, dvs. normalt sett från mitten av januari till mitten/slutet av mars är vanligen, men sannerligen ej alltid, den årstid då mest sura förhållanden uppträder i Skånes vatten. Mest sura förhållande kan emellertid lika väl inträffa under hösten med långvariga höstregn som kan starta någon gång i september och vara fram över jultiden eller under våren, dvs. från mitten av mars till mitten av maj, framför allt år då vi haft en vinter med tjälad mark och mycket nederbörd vare sig den fallit som snö eller regn.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Skåne län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1982
-
Pågående
Skåne
Kronoberg
Halland
Blekinge
2011-04-13 14:40
2021-12-15 12:02
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Abborragyl Svensatorpet V SE624801-140444 Abborragyl Svensatorpet V 12HelBivPP16 Vässlarpssjön Helge å
2 Abborrasjön SE625291-141086 Abborrasjön Hunshult C 12SkrImmPP74 Abborrasjön Skräbeån
3 Abborrasjön Hunshult SE625286-141089 Abborrasjön Hunshult C 12SkrImmPP94 Abborrasjön Skräbeån
4 Abborrasjön Hunshult SE625290-141084 Abborrasjön Hunshult 12SkrImmPP100 Abborrasjön Skräbeån
5 Abborrasjön Hunshult C SE625300-141090 Abborrasjön Hunshult C 12SkrImmPP47 Abborrasjön Skräbeån
6 Abborrasjön S SE625292-141087 Abborrasjön Hunshult S 12SkrImmPP13 Abborrasjön Skräbeån
7 Algustorpasjön Ö SE623995-135735 Algustorpasjön Ö 12HelRökPP08 Algustorpasjön Helge å
8 Bjäretdammen N SE625264-138264 Bjäretdammen N 12HelSimPP11 Skeingesjön Helge å
9 Blistorpasjön SE623123-141677 Blistorpasjön 12SkrVånPP91 Blistorpasjön Skräbeån
10 Blistorpasjön SE623226-141633 Blistorpasjön 12SkrVånPP71 Blistorpasjön Skräbeån
11 Blistorpasjön C SE623195-141639 Blistorpasjön C 12SkrVånPP46 Blistorpasjön Skräbeån
12 Blistorpasjön N SE623215-141640 Blistorpasjön N 12SkrVånPP03 Blistorpasjön Skräbeån
13 Bodarpa sjö SE625369-137607 Bodarpa sjö 12HelBodPP72 Bodarpa Sjö Helge å
14 Bodarpa sjö Tillflöde SV SE625358-137594 Bodarpa sjö Tillflöde SV 12HelBodPP02 Helge å
15 Bodarpa sjö U SE625314-137616 Bodarpa sjö U 12HelBodPP04 Bodarpa Sjö Helge å
16 Bodarpasjön SE625324-137620 Bodarpa sjö 12HelBodPP91 Bodarpa Sjö Helge å
17 Bodarpasjön C SE625360-137625 Bodarpa sjö C 12HelBodPP46 Bodarpa Sjö Helge å
18 Bodarpasjön V SE625370-137605 Bodarpa sjö V 12HelBodPP01 Bodarpa Sjö Helge å
19 Brännhultsbäcken Upp dos SE626381-138628 Brännhultsbäcken Upp dos 12HelSimPP09 Simontorpsåbäcken Helge å
20 Brönasjö U SE625608-136899 Bröna sjö U 12HelViePP21 Bröna sjö Helge å
21 Bäenbäcken SE623743-141072 Bäenbäcken 12SkrImmPP29 Bäenbäcken Skräbeån
22 Ca 1 km SV Drivebro SE625602-139072 Ca 1 km SV Drivebro 12HelDriPP81 Drivån: Krusån- Källa Helge å
23 Drivån Drivebro SE625659-139089 Drivån Drivebro 12HelDriPP61 Drivån: Krusån- Källa Helge å
24 Drivån Osby SE625270-138850 Drivån Osby 12HelDriPP03 Drivån: Krusån- Källa Helge å
25 Drivån Osby SE625283-138848 Drivån: Krusån- Källa Helge å
26 Duvhult Ned dos SE625514-140682 Duvhult Ned dos 12SkrImmPP02 SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa (Ekeshultsån övre, Tommabodaån) Skräbeån
27 Duvhult Upp dos SE625502-140785 Duvhult Upp dos 12SkrImmPP01 SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa (Ekeshultsån övre, Tommabodaån) Skräbeån
28 Edre ström, uppströms ålkista SE624166-141306 Edre ström, uppströms ålkista 12SkrImmPP110 Immeln Skräbeån
29 Ekeröd Ned dos SE625372-139576 Ekeröd Ned dos 12HelKilPP18 Kilingaån Helge å
30 Ekeröd Upp dos SE625407-139581 Ekeröd Upp dos 12HelKilPP17 Kilingaån Helge å
31 Ekeshult mellan broarna SE624336-140747 Ekeshult mellan broarna 12SkrImmPP82 SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre) Skräbeån
32 Ekeshult Upp dos SE624345-140742 Ekeshult Upp dos 12SkrImmPP06 SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre) Skräbeån
33 Ekeshultsån Ekeshult SE624320-140757 Ekeshultsån Ekeshult 12SkrImmPP86 SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre) Skräbeån
34 Ekeshultsån Ekeshult SE624344-140742 Ekeshultsån Ekeshult 12SkrImmPP87 SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre) Skräbeån
35 Enegylet SE622712-142247 Enegylet 12SkrEnePP03 Skräbeån
36 Enegylet SE622725-142258 Enegylet 12SkrEnePP04 Ivösjön Skräbeån
37 Enegylet C SE622730-142251 Enegylet C 12SkrEnePP02 Ivösjön Skräbeån
38 Enegylet S SE622715-142250 Enegylet 12SkrEnePP05 Ivösjön Skräbeån
39 Farlången SE624248-140534 Farlången 12SkrImmPP104 Farlången Skräbeån
40 Farlången SE624511-140583 Farlången 12SkrImmPP97 Farlången Skräbeån
41 Farlången C SE624320-140510 Farlången C 12SkrImmPP41 Farlången Skräbeån
42 Farlången S SE624250-140535 Farlången S 12SkrImmPP04 Farlången Skräbeån
43 Faxeröd ned dos SE624825-132677 Faxeröd Ned dos 12RönFaxPP06 Faxerödsbäcken (Västersjöån) Rönne å
44 Faxeröd Upp dos SE624980-132717 Faxeröd Upp dos 12RönFaxPP05 Faxerödsbäcken (Västersjöån) Rönne å
45 Faxerödsbäcken ned dos SE624840-132682 Faxeröd 12RönFaxPP09 Faxerödsbäcken (Västersjöån) Rönne å
46 Fulagylet N SE625761-141712 Fulagylet N 12SkrVilPP15 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
47 Fulagylsbäcken SE625539-141704 Fulagylsbäckn 12SkrVilPP16 Rönnesjöbäcken:Vilshultsån-Sandören in Skräbeån
48 Furutorp Ned dos SE624722-136274 Furutorp Ned dos 12HelViePP03 Vieån: Åldammsbäcken - Värsjön Helge å
49 Furutorp Upp dos SE624722-136215 Furutorp Upp dos 12HelViePP02 Vieån: Åldammsbäcken - Värsjön Helge å
50 Fåglasjön C SE622410-135589 Fåglasjön C 12RönYbbPP92 Fåglasjön Rönne å
51 Gamla bron N Sibbhult SE623946-140062 Gamla bron N Sibbhult 12HelBivPP82 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
52 Getabäcken SE624308-137577 Getabäcken 12HelTviPP09 WA72577412 Helge å
53 Gryde bäck SE624180-140153 Gryde bäck 12HelBivPP33 Gryde bäck Helge å
54 Grydeå SE624572-140231 Grydeå 12HelBivPP23 Grydå Helge å
55 Grösjön SE622276-135961 Grösjön 12HelGröPP71 Grösjön Helge å
56 Grösjön SE622305-135958 Grösjön 12HelGröPP91 Grösjön Helge å
57 Grösjön C SE622285-135960 Grösjön C 12HelGröPP46 Grösjön Helge å
58 Grösjön S SE622277-135960 Grösjön S 12HelGröPP01 Grösjön Helge å
59 Grösjön,centralt på södra sidan SE622272-135966 Grösjön 12HelGröPP72 Grösjön Helge å
60 Gylet Björstorp U SE625323-136914 Gylet Björstorp U 12HelViePP65 Emmaljungabäcken Helge å
61 Gylet Grimmatorpet U SE625912-138378 Gylet Grimmatorpet U 12HelSimPP23 Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) Helge å
62 Gårdsjön Vässlarp SE624640-140500 Gårdsjön Vässlarp 12HelBivPP72 Gårdsjön Vässlarp Helge å
63 Gårdsjön Vässlarp Tillflöde S SE624617-140509 Gårdsjön Vässlarp Tillflöde S 12HelBivPP26 WA47895316 Helge å
64 Gårdsjön,Hyngarp, öster om utlopp, målområde SE625381-137815 Gårdsjön Hyngarp 12HelViePP85 Gårdsjön Hyngarp Helge å
65 Gårdsjön Hyngarp SE625301-137017 Gårdsjön Hyngarp 12HelViePP96 Gårdsjön Hyngarp Helge å
66 Gårdsjön Hyngarp SE625302-137021 Gårdsjön Hyngarp 12HelViePP76 Gårdsjön Hyngarp Helge å
67 Gårdsjön Hyngarp U SE625301-137016 Gårdsjön/Hyng U 12HelViePP20 Gårdsjön Hyngarp Helge å
68 Gårdsjön Hyngarp C SE625315-137027 Gårdsjön Hyngarp C 12HelViePP60 Gårdsjön Hyngarp Helge å
69 Gårdsjön Vässlarp SE624680-140492 Gårdsjön Vässlarp 12HelBivPP92 Gårdsjön Vässlarp Helge å
70 Gårdsjön Vässlarp C SE624675-140520 Gårdsjön Vässlarp C 12HelBivPP47 Gårdsjön Vässlarp Helge å
71 Gårdsjön Vässlarp Ö SE624675-140540 Gårdsjön Vässlarp Ö 12HelBivPP06 Gårdsjön Vässlarp Helge å
72 Gårdsjön Änglarp SE624209-135883 Gårdsjön Änglarp 12HelRööPP22 Helge å
73 Gårdsjön Änglarp SE624243-135901 Gårdsjön Änglarp 12HelRööPP20 Helge å
74 Änglarp Ned dos SE624251-135915 Änglar Ned dos 12HelRööPP02 Helge å
75 Gårdsjön Änglarp S SE624213-135840 Gårdsjön Änglarp S 12HelRööPP05 Helge å
76 Änglarp Upp dos SE624285-135980 Änglar Upp dos 12HelRööPP01 Helge å
77 Gårdsjön/Änglarp,båtplats i söder SE624209-135841 Gårdsjön Änglarp 12HelRööPP24 Gårdsjön/Änglarp Helge å
78 Gårdsjön Örnanäs Ö SE624422-140652 Gårdsjön Örnanäs Ö 12SkrImmPP05 Gårdsjön/Örna Skräbeån
79 Gårdsjön Änglarp C SE624220-135875 Gårdsjön Änglarp C 12HelRööPP07 Gårdsjön/Änglarp Helge å
80 Gängessjön U SE624830-136454 Gängessjön U 12HelViePP59 Gängessjön Helge å
81 Gängessjön V SE624782-136396 Gängessjön V 12HelViePP28 Gängessjön Helge å
82 Hamsarp Upp dos SE626157-139748 Hamsarp Upp dos 12HelKilPP07 Kilingaån Helge å
83 Hamsarpasjön U SE625970-139725 Hamsarpasjön U 12HelKilPP01 Hamsarpasjö Helge å
84 Hjärtasjön SE625269-140569 Hjärtasjön C 12SkrImmPP44 Hjärtasjön Skräbeån
85 Hjärtasjön SE625362-140596 Hjärtasjön 12SkrImmPP79 Hjärtasjön Skräbeån
86 Hjärtasjön C SE625335-140570 Hjärtasjön C 12SkrImmPP46 Hjärtasjön Skräbeån
87 Hjärtasjön N SE625360-140595 Hjärtasjön N 12SkrImmPP03 Hjärtasjön Skräbeån
88 Hjärtasjön Tillflöde SV SE625299-140540 Hjärtasjön Tillflöde SV 12SkrImmPP32 Hjärtasjön Skräbeån
89 Humlesjöbäcken SE623786-135975 Humlesjöbäcken 12HelRönPP14 Humlesjöbäcken Helge å
90 Humlesjöbäcken SE623795-136020 Humlesjöbäcken 12HelRönPP02 Humlesjöbäcken Helge å
91 Humlesjön SE623847-136162 Humlesjön 12HelRönPP12 Humlesjön Helge å
92 Humlesjön SE623868-136197 Humlesjön 12HelRönPP10 Humlesjön Helge å
93 Humlesjön C SE623845-136190 Humlesjön C 12HelRönPP04 Humlesjön Helge å
94 Humlesjön U SE623850-136160 Humlesjön U 12HelRönPP01 Humlesjön Helge å
95 Humlesjön,nordväst, strax norr ny brygga SE623864-136181 Humlesjön 12HelRönPP11 Humlesjön Helge å
96 Håkantorpet Ned dos SE625714-141770 Håkantorpet Ned dos 12SkrVilPP02 Rönnesjöbäcken:Vilshultsån-Sandören in Skräbeån
97 Håkantorpet Upp dos SE625840-141772 Håkantorpet Upp dos 12SkrVilPP01 Rönnesjöbäcken:Vilshultsån-Sandören in Skräbeån
98 Håkantorpet Upp dos SE625870-141770 Håkantorpet Upp dos 12SkrVilPP81 Humlesjöbäcken Skräbeån
99 Håkantorps ö d U SE622242-135445 Håkantorps övre damm U 12RönYbbPP02 Rönne å
100 Hårsjöbäcken V3 SE624510-136292 Hårsjöbäcken V3 12HelViePP09 Hårsjöbäcken Helge å
101 Hårsjön SE624514-136278 Hårsjön 12HelViePP92 Hårsjön Helge å
102 Hårsjön SE624526-136235 Hårsjön 12HelViePP72 Hårsjön Helge å
103 Hårsjön C SE624515-136220 Hårsjön C 12HelViePP46 Hårsjön Helge å
104 Hårsjön N SE624525-136220 Hårsjön N 12HelViePP07 Hårsjön Helge å
105 Hårsjön, centralt i norr SE624526-136203 Hårsjön 12HelViePP81 Hårsjön Helge å
106 Immeln SE623977-140982 Immeln 12SkrImmPP103 Immeln Skräbeån
107 Immeln U SE624180-141251 Immeln U 12SkrImmPP98 Immeln Skräbeån
108 Immeln U SE624172-141270 Immeln U 12SkrImmPP22 Immeln Skräbeån
109 Kilingaån Traneveka upp bro SE624798-139605 Kilingaån Traneveka upp bro 12HelKilPP81 Kilingaån Helge å
110 Kilingaån, Hemlinge SE624359-139626 Kilingaån Hemlinge 12HelKilPP63 Kilingaån Helge å
111 Kilingaån,Traneveka, målområde SE624785-139605 Kilingaån Traneveka saknas Kilingaån Helge å
112 Killeberg Ned dos SE626072-139409 Killeberg Ned dos 12HelDriPP02 Drivån: Krusån- Källa Helge å
113 Killeberg Upp dos SE626195-139465 Killeberg Upp dos 12HelDriPP01 Drivån: Krusån- Källa Helge å
114 Knösebäck SE624528-141034 Knösebäck 12SkrImmPP30 WA51468020 Skräbeån
115 Krokgylet U SE624243-140553 Krokgylet U 12SkrImmPP72 Farlången Skräbeån
116 Kroksjön Sibbhult SE623748-140164 Kroksjön Sibbhult 12HelBivPP103 Kroksjön Helge å
117 Kroksjön Sibbhult SE623735-140161 Kroksjön Sibbhult 12HelBivPP76 Kroksjön Helge å
118 Kroksjön Sibbhult SE623763-140178 Kroksjön Sibbhult 12HelBivPP96 Kroksjön Helge å
119 Kroksjön Sibbhult V SE623735-140160 Kroksjön Sibbhult V 12HelBivPP12 Kroksjön Helge å
120 Kroksjön Sibbhult C SE623740-140176 Kroksjön Sibbhult C 12HelBivPP51 Kroksjön Helge å
121 Krusasjön SE626316-139009 Krusasjön 12HelDriPP73 Krusasjön Helge å
122 Krusasjön SE626319-139009 Krusasjön 12HelDriPP93 Krusasjön Helge å
123 Krusasjön C SE626388-139028 Krusasjön C 12HelDriPP47 Krusasjön Helge å
124 Krusasjön S SE626344-139008 Krusasjön S 12HelDriPP08 Krusasjön Helge å
125 Krusasjön U SE626315-139009 Krusasjön U 12HelDriPP14 Krusasjön Helge å
126 Kruseböke Ned dos SE626208-139051 Kruseböke Ned dos 12HelDriPP05 Krusån Helge å
127 Kruseböke Upp dos 1 SE626335-139153 Kruseböke Upp dos 1 12HelDriPP10 Krusån Helge å
128 Krusån Källedal SE625262-138806 Krusån Helge å
129 Krusån Osby SE625260-138815 Krusån Osby 12HelDriPP08 Krusån Helge å
130 Krusån Sågmylletorpet SE625844-138895 Krusån Sågmylletorpet 12HelDriPP62 Krusån Helge å
131 Krusån Sågmylletorpet SE625845-138896 Krusån Sågmylletorpet 12HelDriPP82 Krusån Helge å
132 Kvarnagölen S SE625554-137191 Lilla Nosta Helge å
133 Kvarnagölen U SE625557-137186 Kvarnagölen U 12HelViePP63 Lilla Nosta Helge å
134 Kvarnen SE622975-141845 Kvarnen 12SkrVånPP81 Lillån Skräbeån
135 Kyrkmossedammen SE625144-132825 Kyrkmossedammen 12RönRösPP71 Faxerödsbäcken (Västersjöån) Rönne å
136 Kyrkmossedammen U SE625145-132825 Kyrkmossedammen U 12RönRösPP01 Faxerödsbäcken (Västersjöån) Rönne å
137 Kätteboda Ned dos SE625783-141588 Kätteboda Ned dos 12SkrVilPP07 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
138 Kättebodabäcken Ulvshult SE625492-141605 Kättebodabäcken Ulvshult 12SkrVilPP09 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
139 Kättebodabäcken Ulvshult SE625493-141603 Kättebodabäcken Ulvshult 12SkrVilPP43 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
140 Kätteboda Upp dos SE625875-141570 Kätteboda Upp dos 12SkrVilPP06 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
141 Kättebodadammen SE625733-141606 Kättebodadammen 12SkrVilPP73 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
142 Kättebodadammen Ö SE625736-141612 Kättebodadammen Ö 12SkrVilPP08 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
143 Lehultasjön SE624657-136577 Lehultasjön 12HelViePP83 Lehultasjön Helge å
144 Lehultasjön SE624660-136594 Lehultasjön 12HelViePP74 Lehultasjön Helge å
145 Lehultasjön SE624725-136618 Lehultasjön 12HelViePP94 Lehultasjön Helge å
146 Lehultasjön C SE624680-136585 Lehultasjön C 12HelViePP48 Lehultasjön Helge å
147 Lehultasjön Tillflöde S SE624643-136562 Lehultasjön Tillflöde S 12HelViePP57 Lehultasjön Helge å
148 Lehultasjön S SE624655-136590 Lehultasjön S 12HelViePP13 Lehultasjön Helge å
149 Lekp 200 m upp stn 1 SE624750-133420 Trollbäcken saknas Trollabäcken (Trollbäcken) Rönne å
150 Liasjöbäcken SE625757-138818 Liasjöbäcken 12HelDriPP11 Liasjöbäcken Helge å
151 Liasjön SE625911-138823 Liasjön 12HelDriPP91 Liasjön Helge å
152 Lilla Nosta N SE625543-137181 Lilla Nosta N 12HelViePP31 Lilla Nosta Helge å
153 Lilla Nosta U SE625518-137134 Lilla Nosta U 12HelViePP64 Lilla Nosta Helge å
154 Lilla sjö, nordöstra delen, söder om utlopp SE624694-136405 Lilla sjö Höjalen 12HelViePP82 Lilla sjö Helge å
155 Lilla sjö Höjalen SE624652-136413 Lilla sjö Höjalen 12HelViePP73 Lilla sjö Helge å
156 Lilla sjö Höjalen SE624700-136409 Lilla sjö Höjalen 12HelViePP93 Lilla sjö Helge å
157 Lilla sjö Höjalen C SE624665-136403 Lilla sjö Höjalen C 12HelViePP47 Lilla sjö Helge å
158 Lilla sjö Höjalen U SE624702-136408 Lilla sjö Höjalen U 12HelViePP11 Lilla sjö Helge å
159 Lillån Visseltofta sågverk SE625706-137914 Lillån Helge å
160 Lillån Hanavrå SE625690-137830 Lillån Hanavrå 12HelLilPP03 Helge å
161 Lillån Sibbarp SE622975-141847 Lillån Sibbarp 12SkrVånPP02 Lillån Skräbeån
162 Lillån Sibbarp SE622979-141841 Lillån Sibbarp 12SkrVånPP61 Lillån Skräbeån
163 Lillån Visseltofta SE625695-137830 Lillån Visseltofta 12HelLilPP81 Helge å
164 Lursjön V SE623897-137866 Lursjön V 12HelSärPP03 Lursjön Helge å
165 Lyngsjön Ö SE620170-139135 Lyngsjön Ö 12HelSärPP01 Lyngsjön Helge å
166 Långhultsb SE624764-133006 Långhultsbäcken 12RönRösPP06 Svartabäcken (Långhultsbäcken) Rönne å
167 Lärkesholmssjön SE624178-134911 Lärkesholmssjön 12RönSärPP15 Lärkesholmssjön Rönne å
168 Lönsbodabäcken SE625170-140745 Lönsbodabäcken 12SkrImmPP24 SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa (Ekeshultsån övre, Tommabodaån) Skräbeån
169 Lönsholma Ned dos SE624856-136372 Lönsholma Ned dos 12HelViePP17 Åldammsbäcken/Sågmöllebäcken Helge å
170 Lönsholma Upp dos SE624883-136372 Lönsholma Upp dos 12HelViePP16 Åldammsbäcken/Sågmöllebäcken Helge å
171 Mellansjön S SE624868-136632 Mellansjön S 12HelViePP30 Mellansjön Helge å
172 Mjöasjön C SE625783-139545 Mjöasjö C 12HelKilPP46 Mjöasjö Helge å
173 Mjöasjön N SE625810-139540 Mjöasjön saknas Mjöasjö Helge å
174 Möllesjön SE624136-135779 Möllesjön 12HelRööPP21 Helge å
175 Möllesjön SE624160-135791 Möllesjön 12HelRööPP23 Helge å
176 Möllesjön C SE624180-135835 Möllesjön C 12HelRööPP08 Helge å
177 Möllesjön S SE624125-135780 Möllesjön S 12HelRööPP04 Helge å
178 Möllesjön Tillflöde NO SE624193-135890 Möllesjön Tillflöde NO 12HelRööPP06 Gårdsjö Änglarpsbäcken Helge å
179 Möllesjön, sydväst, utanför gammal, flatbottnad eka SE624125-135778 Möllesjön 12HelRööPP25 Möllesjön Helge å
180 Norra Smedsjön U SE625505-141232 Norra Smedsjön U 12SkrImmPP53 Norra Smedsjön Skräbeån
181 Norra Smedsjön S SE625510-141212 Norra Smedsjön S 12SkrImmPP11 Norra Smedsjön Skräbeån
182 N Ulvshult SE625572-141586 N Ulvshult 12SkrVilPP38 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
183 Ned Humlesjön SE623727-135930 Ned Humlesjön 12HelRönPP13 Humlesjöbäcken Helge å
184 Ned Århult Ned dos SE624815-132750 Ned Århult Ned dos 12RönÅrhPP02 Nedre Århultsbäcken Rönne å
185 Ned Århult Upp dos SE624950-132927 Ned Århult Upp dos 12RönÅrhPP01 Nedre Århultsbäcken Rönne å
186 Nedre Århultsbäcken SE624822-132753 Nedre Århultsbäcken 12RönÅrhPP05 Nedre Århultsbäcken Rönne å
187 Nedre Århultsbäcken SE624830-132785 Nedre Århultsbäcken 12RönÅrhPP04 Nedre Århultsbäcken Rönne å
188 Norra Hajsgyl S SE624972-140469 Norra Hajsgyl S 12HelBivPP17 Mell Myllesjön Helge å
189 Norra Smedsjön SE625511-141213 Norra Smedsjön 12SkrImmPP92 Norra Smedsjön Skräbeån
190 Norra Smedsjön SE625516-141212 Norra Smedsjön 12SkrImmPP90 Norra Smedsjön Skräbeån
191 Norra Smedsjön C SE625518-141205 Norra Smedsjön C 12SkrImmPP45 Norra Smedsjön Skräbeån
192 Norresjöbäcken SE624525-136270 Norresjöbäcken 12HelViePP08 Hårsjöbäcken Helge å
193 Nybygdasjön S SE625302-138505 Nybygdasjön S 12HelSimPP07 Nybygdasjön Helge å
194 Nybygdasjön Tillflöde S SE625296-138405 Nybygdasjön Tillflöde S 12HelSimPP14 Nybygdasjön Helge å
195 Nytebodaån SE624475-141290 Nytebodaån 12SkrImmPP19 Nytebodaån Skräbeån
196 Oresjön SE624870-136507 Oresjön 12HelViePP79 Oresjön Helge å
197 Oresjön SE624937-136646 Oresjön 12HelViePP98 Oresjön Helge å
198 Oresjön C SE624864-136528 Oresjön C 12HelViePP52 Oresjön Helge å
199 Oresjön N SE624961-136650 Oresjön N 12HelViePP29 Oresjön Helge å
200 Oresjön S SE624822-136536 Oresjön S 12HelViePP58 Oresjön Helge å
201 Oretorp Upp dos SE625022-136670 Oretorp Upp dos 12HelViePP22 Helge å
202 Orsjön SE625806-138390 Orsjön 12HelSimPP91 Orsjön Helge å
203 Orsjön SE625833-138423 Orsjön 12HelSimPP71 Orsjön Helge å
204 Orsjön C SE625840-138415 Orsjön C 12HelSimPP20 Orsjön Helge å
205 Orsjön Ö SE625837-138425 Orsjön 12HelSimPP65 Orsjön Helge å
206 Orsjön Ö SE625840-138430 Orsjön Ö 12HelSimPP02 Orsjön Helge å
207 Osbysjön SE624815-138826 Osbysjön 12HelDriPP92 Osbysjön Helge å
208 Osbysjön SE624889-138783 Osbysjön 12HelDriPP72 Osbysjön Helge å
209 Osbysjön SE624897-138784 Osbysjön 12HelDriPP74 Osbysjön Helge å
210 Osbysjön C SE625065-138825 Osbysjön C 12HelDriPP46 Osbysjön Helge å
211 Osbysjön Ö SE624894-138775 Osbysjön Ö 12HelDriPP09 Osbysjön Helge å
212 Pickelsjön U SE624930-136735 Pickelsjön U 12HelViePP24 Pickelsjön Helge å
213 Rammsjön Marieholm C SE623291-142178 Rammsjön Marieholm C 12SkrRamPP05 Rammsjön Skräbeån
214 Rammsjön Marieholm N SE623300-142140 Rammsjön Marieholm N 12SkrRamPP03 Rammsjön Skräbeån
215 Rammsjön Marieholm U SE623297-142135 Rammsjön Marieholm U 12SkrRamPP02 Rammsjön Skräbeån
216 Rammsjön Sibbhult SE623497-140241 Rammsjön Sibbhult 12HelBivPP102 Rammsjön/Sibbhult Helge å
217 Rammsjön Sibbhult Tillflöde S SE623478-140279 Rammsjön Sibbhult Tillflöde S 12HelBivPP30 Rammsjön/Sibbhult Helge å
218 Rammsjön Sibbhult SE623493-140241 Rammsjön Sibbhult 12HelBivPP75 Rammsjön/Sibbhult Helge å
219 Rammsjön Sibbhult SE623521-140260 Rammsjön Sibbhult 12HelBivPP95 Rammsjön/Sibbhult Helge å
220 Rammsjön Sibbhult C SE623500-140248 Rammsjön Sibbhult C 12HelBivPP50 Rammsjön/Sibbhult Helge å
221 Rammsjön Sibbhult S SE623510-140230 Rammsjön Sibbhult S 12HelBivPP11 Rammsjön/Sibbhult Helge å
222 Raslången/Böke U SE623315-141455 Raslången/Böke U 12SkrVånPP01 Raslången Skräbeån
223 Rinn Ned dos SE624730-133205 Rinn Ned dos 12RönRinPP02 Rinn Rönne å
224 Rinn Ned dos SE624735-133210 Rinn Ned dos 12RönRinPP04 Rinn Rönne å
225 Rinn Sofiedal SE624735-133205 Rinn Sofiedal 12RönRinPP05 Rinn Rönne å
226 Rinn Upp dos SE624838-133235 Rinn Upp dos 12RönRinPP01 Rinn Rönne å
227 Rolstorpssjön SE624426-140357 Rolstorpssjön 12HelBivPP74 Rolstorpssjön Helge å
228 Rolstorpssjön SE624625-140318 Rolstorpssjön 12HelBivPP94 Rolstorpssjön Helge å
229 Rolstorpssjön SE624638-140354 Rolstorpssjön 12HelBivPP101 Rolstorpssjön Helge å
230 Rolstorpssjön C SE624445-140355 Rolstorpssjön C 12HelBivPP49 Rolstorpssjön Helge å
231 Rolstorpssjön S SE624436-140368 Rolstorpssjön S 12HelBivPP08 Rolstorpssjön Helge å
232 Rökeån Hörja SE623280-136165 Rökeån Hörja 12HelRökPP11 Rökeån Helge å
233 Rökeån Vedema SE623320-136520 Rökeån Vedema Rökeån Helge å
234 Biskopsgården Ned dos SE625542-140274 Biskopsgården Ned dos 12HelBivPP02 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
235 Biskopsgården Upp dos SE625795-140365 Biskopsgården Upp dos 12HelBivPP01 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
236 Rönneb Hylta SE623550-140062 Rönneb Hylta 12HelBivPP85 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
237 Rönneb Högsma SE624266-140121 Rönneb Högsma 12HelBivPP32 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
238 Rönneb Simontorp SE624758-140180 Rönneb Simontorp 12HelBivPP86 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
239 Rönneb Simontorp SE624766-140180 Rönneb Simontorp 12HelBivPP03 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
240 Trallemöllan Ned dos 1 SE623947-140064 Trallemöllan Ned dos 1 12HelBivPP15 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
241 Trallemöllan Upp dos SE624080-140080 Trallemöllan Upp dos 12HelBivPP10 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
242 Rönnesjön SE625612-141770 Rönnesjön 12SkrVilPP92 Rönnesjön Skräbeån
243 Rönnesjön SE625682-141791 Rönnesjön 12SkrVilPP72 Rönnesjön Skräbeån
244 Rönnesjön N SE625665-141795 Rönnesjön C 12SkrVilPP47 Rönnesjön Skräbeån
245 Rönnesjön N SE625666-141794 Rönnesjön N 12SkrVilPP04 Rönnesjön Skräbeån
246 Rövarebäcken Upp dos SE625722-137330 Rövarebäcken Upp dos 12HelLilPP01 Rövarebäcken Helge å
247 Södra Kroksjön SE624565-141211 Södra Kroksjön 12SkrImmPP101 Södra Kroksjön Skräbeån
248 Södra Kroksjön SE624565-141240 Södra Kroksjön 12SkrImmPP96 Södra Kroksjön Skräbeån
249 Södra Kroksjön V SE624558-141211 Södra Kroksjön V 12SkrImmPP17 Södra Kroksjön Skräbeån
250 Sandören SE626218-141764 Sandören 12SkrVilPP93 Sandören Skräbeån
251 Sandören SE626345-141794 Sandören 12SkrVilPP74 Sandören Skräbeån
252 Sandören C SE626245-141754 Sandören C 12SkrVilPP48 Sandören Skräbeån
253 Sandören N SE626342-141796 Sandören N 12SkrVilPP13 Sandören Skräbeån
254 Sibbhult ned damm SE623907-140056 Sibbhult ned damm 12HelBivPP84 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
255 Simontorp Ned dos SE625423-138439 Simontorp Ned dos 12HelSimPP05 Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) Helge å
256 Simontorp Upp dos SE625520-138460 Simontorp Upp dos 12HelSimPP04 Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) Helge å
257 Simontorpsån Kylen SE625982-138652 Simontorpsån Kylen 12HelSimPP61 Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) Helge å
258 Simontorpsån Nybygda SE625265-138302 Simontorpsån Nybygda 12HelSimPP06 Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) Helge å
259 Simontorpsån,Kylen,målpunkt SE625877-138544 Simontorpsån Kylen 12HelSimPP64 Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) Helge å
260 Simontorpsån,uppströms Skeingesjön, målområde SE625270-138302 Simontorpsån,uppströms Skeingesjön 12HelSimPP63 Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) Helge å
261 Skeingesjön SE624976-138228 Skeingesjön 12HelSimPP93 Skeingesjön Helge å
262 Skeingesjön SE625228-138293 Skeingesjön 12HelSimPP73 Skeingesjön Helge å
263 Skeingesjön C SE625105-138233 Skeingesjön C 12HelSimPP21 Skeingesjön Helge å
264 Skeingesjön Ö SE625103-138247 Skeingejön 12HelSimPP66 Skeingesjön Helge å
265 Skeingesjön Ö SE625113-138252 Skeingesjön Ö 12HelSimPP08 Skeingesjön Helge å
266 Skäravattnet C SE624486-141154 Skäravattnet C 12SkrImmPP105 Skäravattnet Skräbeån
267 SO St Rönhult SE625310-141661 SO St Rönhult 12SkrVilPP39 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
268 Stora Nosta SE625470-137088 Stora Nosta 12HelViePP96 Stora Nosta Helge å
269 Stora Nosta SE625505-137120 Stora Nosta 12HelViePP75 Stora Nosta Helge å
270 Stora Nosta C SE625490-137095 Stora Nosta C 12HelViePP49 Stora Nosta Helge å
271 Stora Nosta S SE625453-137125 Stora Nosta S 12HelViePP32 Stora Nosta Helge å
272 Stora Nosta Ö SE625515-137120 Stora Nosta Ö 12HelViePP19 Stora Nosta Helge å
273 Stora Nosta, nordöstra delen SE625517-137118 Stora Nosta 12HelViePP84 Stora Nosta Helge å
274 Store Damm U SE622337-135447 Store Damm U 12RönYbbPP03 Store Damm Rönne å
275 Strönasjön SE625357-141296 Strönasjön 12SkrImmPP99 Strönasjön Skräbeån
276 Strönasjön SE625358-141299 Strönasjön 12SkrImmPP93 Strönasjön Skräbeån
277 Strönasjön SE625362-141304 Strönasjön 12SkrImmPP73 Strönasjön Skräbeån
278 Strönasjön C SE625405-141295 Strönasjön C 12SkrImmPP46 Strönasjön Skräbeån
279 Strönasjön U SE625350-141299 Strönasjön U 12SkrImmPP12 Strönasjön Skräbeån
280 Strönasjön Ö SE625380-141303 Strönasjön Ö 12SkrImmPP26 Strönasjön Skräbeån
281 Strönhultsbäcken SE624545-140975 Strönhultsbäcken 12SkrImmPP15 Strönhultsbäcken (Strönhultsån, Tosthultsån) Skräbeån
282 Strönhultsbäcken SE624545-140976 Strönhultsbäcken 12SkrImmPP88 Strönhultsbäcken (Strönhultsån, Tosthultsån) Skräbeån
283 Stålagyl S SE624588-141293 Stålagyl S 12SkrImmPP31 Norra Kroksjön Skräbeån
284 Svanshalssjön C SE625612-138546 Svanshalssjön C 12HelSimPP92 Svanshalssjön Helge å
285 Svinasjön Ö SE624505-136557 Svinasjön Ö 12HelViePP12 Lehultasjön Helge å
286 Sågmöllebacken Upp dos SE625565-136641 Sågmöllebacken Upp dos 12HelViePP14 Åldammsbäcken/Sågmöllebäcken Helge å
287 Tostesjön Skeinge N SE625046-138245 Tostesjön Skeinge N 12HelSimPP13 Tostesjön Helge å
288 Tosthult Ned dos SE625548-141318 Tosthult Ned dos 12SkrImmPP10 Strönhultsbäcken (Strönhultsån, Tosthultsån) Skräbeån
289 Tosthult Upp dos SE625610-141330 Tosthult Upp dos 12SkrImmPP09 Strönhultsbäcken (Strönhultsån, Tosthultsån) Skräbeån
290 Tranegylet N SE625614-141800 Tranegylet N 12SkrVilPP17 Rönnesjön Skräbeån
291 Trollbäcken SE624732-133412 Trollbäcken saknas Trollabäcken (Trollbäcken) Rönne å
292 Trollsjön Ö SE624462-134858 Trollsjön Ö 12RönSärPP11 Åsljungasjön Rönne å
293 Tviggasjöbäcken SE624252-137477 Tviggasjöbäcken 12HelTviPP81 Farstorpsån: Fredskogsån-Källa Helge å
294 Tviggasjöbäcken Tofta SE624287-137632 Tviggasjöbäcken Tofta 12HelTviPP61 Farstorpsån: Fredskogsån-Källa Helge å
295 Tydingen Ö SE623765-138990 Tydingen Ö 12HelSärPP02 Tydingen Helge å
296 Tyska gylet N SE625606-140529 Tyskagylet N 12SkrImmPP62 Hjärtasjön Skräbeån
297 Ubbasjön SE625087-141142 Ubbasjön 12SkrImmPP95 Ubbasjön Skräbeån
298 Ubbasjön SE625186-141174 Ubbasjön 12SkrImmPP101 Ubbasjön Skräbeån
299 Ubbasjön C SE625165-141175 Ubbasjön C 12SkrImmPP48 Ubbasjön Skräbeån
300 Ubbasjön Tillflöde N SE625186-141152 Ubbasjön Tillflöde N 12SkrImmPP66 Abborrasjöbäcken Skräbeån
301 Ubbasjön V SE625158-141156 Ubbasjön V 12SkrImmPP27 Ubbasjön Skräbeån
302 Udryen SE625956-141898 Udryen 12SkrVilPP91 Udryen Skräbeån
303 Udryen SE625975-141918 Udryen 12SkrVilPP71 Udryen Skräbeån
304 Udryen C SE626000-141910 Udryen C 12SkrVilPP46 Udryen Skräbeån
305 Udryen V SE625986-141891 Udryen V 12SkrVilPP12 Udryen Skräbeån
306 Ulkenesjön SE625013-140573 Ulkenesjön 12HelBivPP91 Ulkenesjön Helge å
307 Ulkenesjön SE625057-140561 Ulkenesjön 12HelBivPP98 Ulkenesjön Helge å
308 Ulkenesjön SE625057-140563 Ulkenesjön 12HelBivPP71 Ulkenesjön Helge å
309 Ulkenesjön C SE625035-140565 Ulkenesjön C 12HelBivPP46 Ulkenesjön Helge å
310 Ulkenesjön N SE625050-140560 Ulkenesjön N 12HelBivPP04 Ulkenesjön Helge å
311 Ulkenesjön Tillflöde N SE625060-140565 Ulkenesjön Tillflöde N 12HelBivPP18 Ulkenesjön Helge å
312 Upp damm Mjöbygget SE625987-138656 Upp damm Mjöbygget 12HelSimPP83 Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) Helge å
313 V Tviggasjö V SE624244-137237 V Tviggasjö V 12HelTviPP07 Västra Sjö Helge å
314 Vesljungasjön SE625659-137423 Vesljungasjön 12HelLilPP62 Vesljungasjön Helge å
315 Vesljungasjön SE625683-137417 Vesljungasjön 12HelLilPP91 Vesljungasjön Helge å
316 Vesljungasjön C SE625665-137390 Vesljungasjön C 12HelLilPP46 Vesljungasjön Helge å
317 Vesljungasjön U SE625685-137417 Vesljungasjön U 12HelLilPP02 Vesljungasjön Helge å
318 Vilshultsån ned Kättebodadammen SE625637-141590 Vilshultsån ned Kättebodadammen 12SkrVilPP32 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
319 Vilshultsån Rönne SE625510-141695 Vilshultsån Rönne 12SkrVilPP05 Skräbeån
320 Vilshultsån S Rönhultsg SE625315-141660 Vilshultsån S Rönhultsg 12SkrVilPP10 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
321 Vilshultsån SO. S Rönhultsg SE625310-141660 Vilshultsån S Rönhultsg 12SkrVilPP44 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
322 Vinnö å Dammhuset SE621985-137760 Vinnö å Dammhuset 12HelSärPP04 Vinne å: Åraslövsån - Källa Helge å
323 Vittsjön SE624928-136990 Vittsjön 12HelViePP97 Vittsjön Helge å
324 Vittsjön SE624949-136825 Vittsjön 12HelViePP78 Vittsjön Helge å
325 Vittsjön C SE624857-136793 Vittsjön C 12HelViePP42 Vittsjön Helge å
326 Vittsjön U SE624940-136992 Vittsjön U 12HelViePP26 Vittsjön Helge å
327 Vittsjön, udde i östra delen, norr om utlopp SE624942-136964 Vittsjön 12HelViePP86 Vittsjön Helge å
328 Värsjön SE624510-135618 Värsjön 12HelViePP71 Värsjön Helge å
329 Värsjön SE624606-135677 Värsjön 12HelViePP91 Värsjön Helge å
330 Värsjön C SE624613-135635 Värsjön C 12HelViePP41 Värsjön Helge å
331 Värsjön U SE624615-135685 Värsjön U 12HelViePP01 Värsjön Helge å
332 Värsjön, nordöstra delen, väster om utlopp SE624608-135668 Värsjön 12HelViePP80 Värsjön Helge å
333 Vässlarpssjön SE624667-140364 Vässlarpssjön 12HelBivPP93 Vässlarpssjön Helge å
334 Vässlarpssjön SE624710-140425 Vässlarpssjön 12HelBivPP73 Vässlarpssjön Helge å
335 Vässlarpssjön C SE624745-140400 Vässlarpssjön C 12HelBivPP48 Vässlarpssjön Helge å
336 Vässlarpssjön S SE624705-140417 Vässlarpssjön 12HelBivPP100 Vässlarpssjön Helge å
337 Vässlarpssjön S SE624707-140423 Vässlarpssjön S 12HelBivPP14 Vässlarpssjön Helge å
338 Vässlarpssjön Tillflöde N SE624856-140413 Vässlarpssjön Tillflöde N 12HelBivPP31 Vässlarpssjön Helge å
339 Vässlarpssjön U SE624661-140361 Vässlarpssjön U 12HelBivPP07 Vässlarpssjön Helge å
340 Ålabäcken SE623223-141682 Ålabäcken 12SkrVånPP04 Lillån Skräbeån
341 Ö Tviggasjö SE624240-137422 Ö Tviggasjö 12HelTviPP71 Östra Sjö Helge å
342 Ö Tviggasjö SE624251-137453 Ö Tviggasjö 12HelTviPP91 Östra Sjö Helge å
343 Ö Tviggasjö C SE624270-137418 Ö Tviggasjö C 12HelTviPP46 Östra Sjö Helge å
344 Ö Tviggasjö S SE624240-137420 Ö Tviggasjö S 12HelTviPP08 Östra Sjö Helge å
345 Örsjön SE626071-138652 Örsjön 12HelSimPP74 Örsjön Helge å
346 Örsjön SE626148-138684 Örsjön 12HelSimPP94 Örsjön Helge å
347 Örsjön C SE626169-138507 Örsjön C 12HelSimPP22 Örsjön Helge å
348 Örsjön Ö SE626122-138622 Örsjön 12HelSimPP67 Örsjön Helge å
349 Östersjön Ö SE623550-141250 Östersjön Ö 12SkrImmPP20 Östersjön Skräbeån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Abboragylet Tosthult C SE625480-141392 Abborragylet Tosthult C 12SkrImmPP34 WA95110958 Skräbeån
2 Abborragylet Tosthult N SE625482-141396 Abborragylet Tosthult N 12SkrImmPP33 WA95110958 Skräbeån
3 Bandsjön SE621974-134428 Bandsjön 12RönBanPP03 Bandsjön Rönne å
4 Bandsjön C SE621967-134430 Bandsjön C 12RönBanPP02 Bandsjön Rönne å
5 Bandsjön S SE621960-134434 Bandsjön S 12RönBanPP01 Bandsjön Rönne å
6 Bodarpasjön SE625371-137607 Bodarpa sjö 12HelBodPP71 Bodarpa Sjö Helge å
7 Brännhultsbäcken Ned dos SE626371-138618 Brännhultsbäcken Ned dos 12HelSimPP10 Simontorpsåbäcken Helge å
8 Bröna sjö C SE625663-136933 Bröna sjö C 12HelViePP60 Bröna sjö Helge å
9 Bröna sjö Tillflöde N SE625762-137042 Bröna sjö Tillflöde N 12HelViePP36 Bröna sjö Helge å
10 Bröna sjö SE625638-136932 Bröna sjö 12HelViePP77 Bröna sjö Helge å
11 Bäen C SE623565-141162 Bäen C 12SkrImmPP21 Bäen Skräbeån
12 Bäen V SE623480-141140 Bäen V 12SkrImmPP35 Bäen Skräbeån
13 Bälingesjön C SE623825-134905 Bälingesjön C 12RönSärPP02 Bälingesjön Rönne å
14 Bälingesjön N SE623852-134930 Bälingesjön N 12RönSärPP01 Bälingesjön Rönne å
15 Bökegylsbäcken SE625975-141745 Bökegylsbäcken 12SkrVilPP22 Rönnesjöbäcken:Vilshultsån-Sandören in Skräbeån
16 Drivån Oset SE625148-138864 Drivån: Krusån- Källa Helge å
17 Edre ström SE624168-141307 Edre ström 12SkrImmPP109 Immeln Skräbeån
18 Ekeshult Ned dos SE624155-140835 Ekeshult Ned dos 12SkrImmPP08 SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre) Skräbeån
19 Ekeshult Ned dos 1 SE624320-140758 Ekeshult Ned dos 1 12SkrImmPP07 SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre) Skräbeån
20 Ekeshultssjön C SE624300-140680 Ekeshultssjön C 12SkrImmPP37 Ekeshultssjön Skräbeån
21 Ekeshultssjön N SE624309-140689 Ekeshultssjön N 12SkrImmPP38 Ekeshultssjön Skräbeån
22 Ekeshultssjön U SE624337-140717 Ekeshultssjön U 12SkrImmPP36 Ekeshultssjön Skräbeån
23 Ekeshultsån Traneboda SE624885-140740 Traneboda Ned dos 12SkrImmPP108 SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa (Ekeshultsån övre, Tommabodaån) Skräbeån
24 Ekeshultsån Åtorpet SE625069-140678 Ekeshultsån Åtorpet 12SkrImmPP25 SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa (Ekeshultsån övre, Tommabodaån) Skräbeån
25 Emmaljungabäcken Hyngarp SE625238-136942 Emmaljungabäcken Hyngarp 12HelViePP04 Emmaljungabäcken Helge å
26 Emmaljungabäcken,målområde SE625237-136940 Emmaljungabäcken V Gundrastorp 12HelViePP62 Emmaljungabäcken Helge å
27 Farlången Ö SE624319-140553 Farlången Ö 12SkrImmPP39 Farlången Skräbeån
28 Faxeröd Kullahus SE625143-132706 Faxeröd Kullahus 12RönFaxPP01 Faxerödsbäcken (Västersjöån) Rönne å
29 Filkesjön SE624108-141421 Filkesjön 12SkrSärPP14 Filkesjön Skräbeån
30 Filkesjön C SE624075-141380 Filkesjön C 12SkrSärPP01 Filkesjön Skräbeån
31 Filkesjön Ö SE624073-141393 Filkesjön Ö 12SkrSärPP02 Filkesjön Skräbeån
32 Forknasjön C SE624830-140980 Forknasjön C 12SkrImmPP51 Forknasjön Skräbeån
33 Forknasjön S SE624818-140978 Forknasjön S 12SkrImmPP45 Forknasjön Skräbeån
34 Forknasjön U SE624798-141005 Forknasjön U 12SkrImmPP44 Forknasjön Skräbeån
35 Fåglasjön SE622350-135608 Fåglasjön 12RönYbbPP72 Fåglasjön Rönne å
36 Fåglasjön S SE622324-135520 Fåglasjön S 12RönYbbPP08 Fåglasjön Rönne å
37 Fåglasjön V SE622347-135535 Fåglasjön V 12RönYbbPP05 Fåglasjön Rönne å
38 Gisslabodasjön U SE624975-140862 Gisslabodasjön U 12SkrImmPP50 Gisslabodasjön Skräbeån
39 Grösjön U SE622302-136035 Grösjön U 12HelGröPP02 Grösjön Helge å
40 Gylet Björstorp N SE625324-136925 Gylet Björstorp N 12HelViePP35 Emmaljungabäcken Helge å
41 Gylet Grimmatorpet S SE625915-138386 Gylet Grimmatorpet S 12HelSimPP12 Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) Helge å
42 Gårdsjön Örnanäs SE624442-140659 Gårdsjön Örnanäs 12SkrImmPP106 Gårdsjön/Örna Skräbeån
43 Gårdsjön Örnanäs C SE624422-140642 Gårdsjön Örnanäs C 12SkrImmPP51 Gårdsjön/Örna Skräbeån
44 Gårdsjön/Ängl U SE624200-135855 Gårdsjön Änglarp U 12HelRööPP03 Helge å
45 Hallsjön N SE624238-141299 Hallsjön N 12SkrImmPP28 Hallsjön Skräbeån
46 Hamsarp Ned dos SE626052-139742 Hamsarp Ned dos 12HelKilPP08 Kilingaån Helge å
47 Hamsarpasjön Ned dos SE625783-139647 Hamsarpasjön Ned dos 12HelKilPP02 Kilingaån Helge å
48 Hjärtasjön U SE625249-140570 Hjärtasjön U 12SkrImmPP52 Hjärtasjön Skräbeån
49 Humlesjön N SE623862-136175 Humlesjön N 12HelRönPP03 Humlesjön Helge å
50 Håkantorpet Upp dos SE625870-141771 Håkantorpet Upp dos 12SkrVilPP64 Rönnesjöbäcken:Vilshultsån-Sandören in Skräbeån
51 Håkantorps ö d Upp dos SE622190-135513 Håkantorps ö d Upp dos 12RönYbbPP01 Klingstorpsbäcken (Guvarpsbäcken, Munkabroån) Rönne å
52 Håkantorps övre damm N SE622232-135491 Håkantorps övre damm N 12RönYbbPP06 Håkantorps Ö Damm Rönne å
53 Hålabäck SE625435-177656 Hålabäck 12HelBodPP03 Helge å
54 Kilingaån Abrölla SE625570-139545 Kilingaån Abrölla 12HelKilPP03 Kilingaån Helge å
55 Kilingaån Ekeröd SE625481-139577 Kilingaån Ekeröd 12HelKilPP12 Kilingaån Helge å
56 Kilingaån Glimåkra SE624319-139612 Kilingaån Glimåkra 12HelKilPP13 Kilingaån Helge å
57 Kilingaån Kilinge SE624122-139444 Kilingaån S Kilinge saknas Kilingaån Helge å
58 Kilingaån Rumperöd SE624598-139615 Kilingaån Rumperöd 12HelKilPP14 Kilingaån Helge å
59 Kilingaån Svenst SE625183-139565 Kilingaån Svenst 12HelKilPP05 Kilingaån Helge å
60 Kilingaån Traneveka SE624794-139604 Kilingaån Traneveka 12HelKilPP15 Kilingaån Helge å
61 Kroksjön Sibbhult U SE623793-140138 Kroksjön Sibbhult U 12HelBivPP19 Kroksjön Helge å
62 Kruseböke Upp dos SE626294-139106 Krusån Helge å
63 Krusån Kruseböke SE626339-139138 Krusån Helge å
64 Kvarnagölen V SE625559-137189 Kvarnagölen V 12HelViePP33 Lilla Nosta Helge å
65 Lerjesjön SE623161-140769 Lerjesjön 12SkrSärPP15 Lerjesjön Skräbeån
66 Lerjesjön C SE623175-140762 Lerjesjön C 12SkrSärPP04 Lerjesjön Skräbeån
67 Lerjesjön Ö SE623179-140765 Lerjesjön Ö 12SkrSärPP03 Lerjesjön Skräbeån
68 Liasjön SE625918-138795 Liasjön saknas Liasjön Helge å
69 Liasjön C SE625939-138809 Liasjön C 12HelDriPP06 Liasjön Helge å
70 Liasjön V SE625919-138797 Liasjön V 12HelDriPP12 Liasjön Helge å
71 Lilla Nosta C SE625510-137150 Lilla Nosta C 12HelViePP39 Lilla Nosta Helge å
72 Lilla Nosta V SE625520-137145 Lilla Nosta V 12HelViePP18 Lilla Nosta Helge å
73 Lillesjö C SE623141-142147 Lillesjö C 12SkrRamPP01 Lillesjö Skräbeån
74 Lillesjö Ö SE623150-142155 Lillesjö Ö 12SkrRamPP04 Lillesjö Skräbeån
75 Lillån Visseltofta SE625703-137959 Lillån Visseltofta 12HelLilPP61 Helge å
76 Långhultsb SE624760-133007 Långhultsbäcken 12RönRösPP64 Rönne å
77 Lärkesholmssjön SE624246-135047 Lärkesholmssjön 12RönSärPP16 Lärkesholmssjön Rönne å
78 Lärkesholmssjön C SE624245-135011 Lärkesholmssjön C 12RönSärPP03 Lärkesholmssjön Rönne å
79 Lärkesholmssjön V SE624240-134975 Lärkesholmssjön V 12RönSärPP04 Lärkesholmssjön Rönne å
80 Malmsjön U SE624912-137128 Malmsjön U 12HelViePP40 Malmsjön Helge å
81 Mellomsjön SE625404-137064 Mellomsjön saknas Mellomsjön Helge å
82 Mellomsjön SE625414-137059 Mellomsjön saknas Mellomsjön Helge å
83 Mellomsjön Tillflöde Ö SE625421-137118 Mellomsjön Tillflöde Ö saknas Mellomsjön Helge å
84 Mjöasjö C SE625784-139543 Mjöasjö C 12HelKilPP19 Mjöasjö Helge å
85 Mjöasjö Tillflöde N SE625811-139549 Mjöasjö Tillflöde N 12HelKilPP09 Kilingaån Helge å
86 Mjöasjön SE625738-139520 Mjöasjön 12HelBivPP96 Mjöasjö Helge å
87 Mjöasjön SE625809-139552 Mjöasjön saknas Mjöasjö Helge å
88 Mjöasjön U SE625667-139511 Mjöasjön U 12HelKilPP11 Mjöasjö Helge å
89 Mjösjön C SE623895-140268 Mjösjön C 12HelBivPP22 Mjösjön Helge å
90 Mjösjön U SE623841-140216 Mjösjön U 12HelBivPP20 Mjösjön Helge å
91 Mjösjön V SE623899-140261 Mjösjön V 12HelBivPP21 Mjösjön Helge å
92 Ned Ulkenesjön SE624968-140551 Ned Ulkenesjön saknas Grydå Helge å
93 Nedre Store sjö U SE622429-135080 Nedre Store sjö U 12RönSärPP12 Nedre Store Sjö Rönne å
94 Nedstr Rönnesjön SE625504-141692 Nedstr Rönnesjön 12SkrVilPP37 Rönnesjöbäcken:Vilshultsån-Sandören in Skräbeån
95 Nejlikesjön C SE623355-141463 Nejlikesjön C 12SkrSärPP06 Raslången Skräbeån
96 Nejlikesjön V SE623350-141460 Nejlikesjön V 12SkrSärPP05 Raslången Skräbeån
97 Norra Skärsjön SE624044-141165 Norra Skärsjön 12SkrSärPP13 Norra Skärsjön Skräbeån
98 Norra Skärsjön C SE624000-141152 Norra Skärsjön C 12SkrSärPP08 Norra Skärsjön Skräbeån
99 Norra Skärsjön N SE624030-141165 Norra Skärsjön N 12SkrSärPP09 Norra Skärsjön Skräbeån
100 Norra Skärsjön U SE624086-141239 Norra Skärsjön U 12SkrSärPP07 Norra Skärsjön Skräbeån
101 Norra Skärsjön V SE623995-141147 Norra Skärsjön V 12SkrSärPP10 Norra Skärsjön Skräbeån
102 Nytebodaån ned väg SE624439-141229 Nytebodaån ned väg saknas Nytebodaån Skräbeån
103 Oretorp Ned dos SE624990-136664 Oretorp Ned dos 12HelViePP23 Helge å
104 Orsjön U SE625722-138344 Orsjön U 12HelSimPP15 Orsjön Helge å
105 Osbäcken Boalt SE624715-135760 Osbäcken Boalt 12HelViePP26 Vieån: Vittsjön - Åldammsbäcken Helge å
106 Osbäcken Rommentorp SE624735-136130 Osbäcken Rommentorp 12HelViePP27 Vieån: Åldammsbäcken - Värsjön Helge å
107 Pennebobäcken Upp dos SE625273-132891 Pennebobäcken Upp dos 12RönFaxPP02 Faxerödsbäcken (Västersjöån) Rönne å
108 Pickelsjön C SE624873-136691 Stora Nosta U 12HelViePP43 Stora Nosta Helge å
109 Rammsjön Marieholm SE623298-142139 Rammsjön Marieholm 12SkrRamPP91 Rammsjön Skräbeån
110 Rammsjön Marieholm SE623300-142145 Rammsjön Marieholm 12SkrRamPP71 Rammsjön Skräbeån
111 Rinn Upp dos SE624832-133235 Rinn Upp dos 12RönRösPP87 Rinn Rönne å
112 Rågebodasjön U SE624698-140937 Rågebodasjön U 12SkrImmPP56 Rågebodasjön Skräbeån
113 Rönneb Norraryd SE625680-140320 Rönneb Norraryd saknas Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
114 Rönneb Rönneboda SE625154-140170 Rönneb Rönneboda 12HelBivPP29 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
115 Rössjön U SE624595-133120 Rössjön U 12RönRösPP10 Rössjön Rönne å
116 Sandören Tillflöde N SE626347-141808 Sandören Tillflöde N 12SkrVilPP18 Sandören Skräbeån
117 Skinningeholmssjön U SE624763-135263 Skinningeholmssjön U 12RönSärPP05 Skinningeholmssjön Rönne å
118 Skäravattnet SE624520-141137 Skäravattnet 12SkrImmPP77 Skäravattnet Skräbeån
119 Skäravattnet C SE624510-141142 Skäravattnet C 12SkrImmPP18 Skäravattnet Skräbeån
120 Skäravattnet N SE624515-141133 Skäravattnet N 12SkrImmPP56 Skäravattnet Skräbeån
121 Skäravattnet Ö SE624480-141145 Skäravattnet Ö 12SkrImmPP55 Skäravattnet Skräbeån
122 Smedegylet C SE624807-141261 Smedegylet C 12SkrImmPP57 Smedegylet Skräbeån
123 Smedegylet U SE624794-141255 Smedegylet U 12SkrImmPP68 Smedegylet Skräbeån
124 Smedegylet Ö SE624809-141266 Smedegylet Ö 12SkrImmPP16 Smedegylet Skräbeån
125 Stensgylsbäcken SE624262-135850 Stensgylsbäcken 12HelRökPP04 Gårdsjön/Änglarp Helge å
126 Stensjön C SE625150-140440 Stensjön C 12HelBivPP25 Stensjön Helge å
127 Stensjön Ö SE625130-140442 Stensjön Ö 12HelBivPP24 Stensjön Helge å
128 Stjärneholmssjön U SE624918-135350 Stjärneholmssjön U 12RönSärPP06 Stjärneholmssjön Rönne å
129 Store damm SE622349-135317 Store damm 12RönYbbPP91 Store Damm Rönne å
130 Store Damm SE622349-135435 Store Damm 12RönYbbPP71 Store Damm Rönne å
131 Store Damm C SE622327-135415 Store Damm C 12RönYbbPP46 Store Damm Rönne å
132 Strönhultssjön C SE624593-140983 Strönhultssjön C 12SkrImmPP60 Strönhultssjön Skräbeån
133 Svanshalssjön C SE625628-138552 Svanshalssjön C 12HelSimPP03 Svanshalssjön Helge å
134 Svanshalssjön Ö SE625640-138560 Svanshalssjön Ö 12HelSimPP16 Svanshalssjön Helge å
135 Svenstorpssjön C SE622404-135433 Svenstorpssjön C 12RönSärPP14 Svenstorpssjön Rönne å
136 Svenstorpssjön U SE622418-135499 Svenstorpssjön U 12RönSärPP07 Svenstorpssjön Rönne å
137 Svinasjön C SE624504-136557 Svinasjön C 12HelViePP44 Lehultasjön Helge å
138 Syrkhultasjön U SE621673-135659 Syrkhultasjön U 12RönSärPP08 Syrkhultasjön Rönne å
139 Sågen Simontorp SE624761-140179 Sågen Simontorp 12HelBivPP61 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
140 Sågmöllebacken Ned dos SE625458-136598 Sågmöllebacken Ned dos 12HelViePP15 Åldammsbäcken/Sågmöllebäcken Helge å
141 Södra Kroksjön C SE624565-141215 Södra Kroksjön C 12SkrImmPP40 Södra Kroksjön Skräbeån
142 Södra Myllesjön U SE624800-140540 Södra Myllesjön U 12HelBivPP05 Södra Myllesjön Helge å
143 Södra Smedsjön C SE625475-141230 Södra Smedsjön C 12SkrImmPP60 Södra Smedsjön Skräbeån
144 Södra Smedsjön N SE625481-141224 Södra Smedsjön N 12SkrImmPP61 Södra Smedsjön Skräbeån
145 Södra Smedsjön U SE625411-141266 Södra Smedsjön U 12SkrImmPP59 Södra Smedsjön Skräbeån
146 Toffelfabriken Hjärsås SE623348-139825 Kilingaån,Traneveka, målområde 12HelKilPP61 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
147 Trallemöllan Ned dos SE623910-140059 Trallemöllan Ned dos 12HelBivPP09 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
148 Trollbäcken SE624734-133415 Trollbäcken 12RönRösPP07 Trollabäcken (Trollbäcken) Rönne å
149 Trollsjön C SE624459-134841 Trollsjön C 12RönSärPP10 Åsljungasjön Rönne å
150 Trollsjön U SE624459-134861 Trollsjön U 12RönSärPP09 Åsljungasjön Rönne å
151 Ubbasjön U SE625045-141115 Ubbasjön U 12SkrImmPP14 Ubbasjön Skräbeån
152 Ubbasjön Ö SE625359-141298 Ubbasjön Ö 12SkrImmPP71 Ubbasjön Skräbeån
153 Ulkenesjön U SE624969-140553 Ulkenesjön U 12HelBivPP28 Ulkenesjön Helge å
154 Uppstr Rönnesjön SE625700-141770 Uppstr Rönnesjön 12SkrVilPP48 Rönnesjöbäcken:Vilshultsån-Sandören in Skräbeån
155 Vejshultagylsbäcken SE624279-135914 Vejshultagylsbäcken 12HelRökPP14 Vejshultagylsbäcken Helge å
156 Verumsån Boalt SE624791-135891 Verumsån Boalt 12HelViePP61 Vieån: Åldammsbäcken - Värsjön Helge å
157 Verumsån Ned Vittsjön SE624935-137410 Verumsån Ned Vittsjön saknas Vieån: Helge å - Vittsjön Helge å
158 Vesljungasjön SE625661-137422 Vesljungasjön 12HelLilPP71 Vesljungasjön Helge å
159 Vieån Gundrastorps kvarn SE624942-136995 Vieån Gundrastorps kvarn saknas Vieån: Helge å - Vittsjön Helge å
160 Vieån Mölleröd, landsvägen SE624950-137280 Vieån Mölleröd, landsvägen saknas Vieån: Helge å - Vittsjön Helge å
161 Vieån Stavshult SE624935-137405 Vieån Stavshult saknas Vieån: Helge å - Vittsjön Helge å
162 Vieån Upp damm Stavshult SE624938-137335 Vieån Upp damm Stavshult saknas Vieån: Helge å - Vittsjön Helge å
163 Vilshultsån ned Rönnesjön SE625519-141695 Vilshultsån ned Rönnesjön 12SkrVilPP61 Skräbeån
164 Vilshultsån Rönne SE625505-141695 Vilshultsån Rönne 12SkrVilPP05 Rönnesjöbäcken:Vilshultsån-Sandören in Skräbeån
165 Vilshultsån S Rönhultsg SE625312-141662 Vilshultsån S Rönhultsg 12SkrVilPP33 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
166 Vittsjö Brunnsh V1 SE624422-136094 Vittsjö Brunnsh V1 12HelViePP05 Hårsjön Helge å
167 Vittsjö våtmark V2 SE624475-136123 Vittsjö våtmark V2 12HelViePP06 Hårsjön Helge å
168 Vittsjö våtmark V4 SE624465-136167 Vittsjö våtmark V4 12HelViePP10 Hårsjön Helge å
169 Vittsjö våtmark V5 SE624531-136362 Vittsjö våtmark V5 12HelViePP45 Hårsjöbäcken Helge å
170 Vittsjö våtmark V6 SE624597-136396 Vittsjö våtmark V6 12HelViePP53 Hårsjöbäcken Helge å
171 Vittsjö våtmark V7 SE624639-136414 Vittsjö våtmark V7 12HelViePP34 Hårsjöbäcken Helge å
172 Värsjön Ned dos SE624411-135523 Värsjön Ned dos 12HelViePP54 Värsjön Helge å
173 Värsjön Upp dos SE624405-135520 Värsjön Upp dos 12HelViePP55 Värsjön Helge å
174 Västersjön U SE624682-133077 Västersjön U 12RönRösPP11 Västersjön Rönne å
175 Yllevadsbäcken Upp dos SE625188-132940 Yllevadsbäcken Upp dos 12RönFaxPP03 Faxerödsbäcken (Västersjöån) Rönne å
176 Åbroaån SE624362-140797 Åbroaån 12SkrImmPP65 Åbroaån Skräbeån
177 Örsjön N SE626340-138617 Örsjön N 12HelSimPP18 Örsjön Helge å
178 Örsjön U SE626056-138676 Örsjön U 12HelSimPP17 Örsjön Helge å
179 Östersjön C SE623560-141233 Östersjön C 12SkrImmPP64 Östersjön Skräbeån
180 Östersjön U SE623551-141196 Östersjön U 12SkrImmPP63 Östersjön Skräbeån