VER, Södermanlands län, Miljögifter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökningar av miljögifter som kan användas vid statusklassning. Ofta är det engångsundersökningar som kan liknas vid screening.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Södermanlands län
VER, Verifieringsövervakning
SCR, Screening
2010
-
Pågående
Södermanland
2015-01-23 08:35
2017-12-22 09:15
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Björksundsbäcken SE651985-158506 Nyköpingsån Nyköpingsån Spånga Kustområde
2 Djulösjön SE653869-152465 Djulösjön Nyköpingsån
3 Eskilstunaån nedstr. avloppsverket SE658607-153750 Eskilstunaån - Torshällaån Eskilstunaån - Torshällaån Norrström
4 Eskilstunaån vid Eskilstuna vattenverk SE657810-153630 Eskilstunaån, Hyndevad Eskilstunaån, Hyndevad Norrström
5 Forssjösjön SE205246-479889 Forssjösjön Forssjösjön Nyköpingsån
6 Högsjöns utlopp, V21B SE654558-149625 Högsjön Högsjön Nyköpingsån
7 Mellanfjärden SE651360-157334 Mellanfjärden Havet
8 Nyköpingsån Spånga SE652370-156442 Sibbostäk till Sibbofjärden Björksundsbäcken Nyköpingsån
9 Näsnaren, Katrineholms tätort, mitt i sjön SE654395-152051 Näsnaren Nyköpingsån
10 Ramstaån, K28 SE654487-153879 Flodaån-Ramstaån Ramstaån, K28 Nyköpingsån
11 Ramsund SE659140-154702 Kafjärdsgraven Ramsund Norrström
12 Stadsfjärden SE651379-157092 Stadsfjärden Havet
13 Svärtaåns utl. SE651790-157390 Svärtaån Svärtaån Svärtaån
14 Vingåkersån, väg 52 SE654791-150539 Vingåkersån från sammanflödet med Gammalån till Kolsnaren Vingåkersån från sammanflödet med Gammalån till Kolsnaren Nyköpingsån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Aspån, Gimmersta SE655515-151466 Aspån, Gimmersta Aspån, Gimmersta Norrström
2 Brobybäcken SE658796-152615 Brobybäcken Brobybäcken Norrström
3 Duveholmssjön SE653925-152221 Duveholmssjön Duveholmssjön Nyköpingsån
4 Eksågsån SE658385-156015 Eksågsån Eksågsån Norrström
5 Eskilstunaån-Torshällaån, Charlottenburg SE659082-153890 Torshällaån Torshällaån Norrström
6 Eskilstunaån-Torshällaåns utlopp SE659186-153871 Eskilstunaån-Torshällaåns utlopp Eskilstunaån-Torshällaåns utlopp Norrström
7 Gärsån SE655516-151111 Gärsån Gärsån Norrström
8 Kilaån, Kastalruinen SE651367-156673 Kilaån (Tuna-Nyköping) Kilaån, Kastalruinen Kilaån
9 Kälbroån SE657251-154092 Kälbroån Kälbroån Norrström
10 Långhalsen, Kisäng SE652363-155648 Långhalsen, Kisäng Långhalsen, Kisäng Nyköpingsån
11 Långhalsen, Mjälnäsfjärden SE652633-155428 Långhalsen, Mjälnäsfjärden Långhalsen, Mjälnäsfjärden Nyköpingsån
12 Långhalsen, Spikö SE652666-156059 Långhalsen, Spikö Långhalsen, Spikö Nyköpingsån
13 Långsjöbäcken, Sundby SE652797-157468 Långsjöbäcken Långsjöbäcken, Sundby Svärtaån
14 Närjeholme SE658498-153872 Närjeholme Eskilstunaån, Närjeholme Norrström
15 Näsnaren, Lasstorpsviken SE654346-152202 Näsnaren, Lasstorpsviken Nyköpingsån
16 Näsnaren, Svinmossen SE654269-152092 Näsnaren, Svinmossen Nyköpingsån
17 Råckstaån, Stora Sundby SE657026-157651 Råckstaån Råckstaån Norrström
18 Viren, SO Näset SE654123-151724 Viren, SO Näset Viren Nyköpingsån