RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag.

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet förser vattenförvaltningen med värdefull data för klassificering av ekologisk status och miljökvalitetsnormer. Det är önskvärt men
inte ekonomiskt möjligt att undersöka samtliga kvalitetsfaktorer enligt förordningen i programmets stationer. Länsstyrelsen har därför prioriterat
kvalitetsfaktorn perifytiska kiselalger (påväxt) som i vissa fall kompletteras med lågintensiv vattenkemisk provtagning.

Programmet beskriver tillstånd och utveckling hos vattendrag, främst med avseende på övergödning. Programmet inkluderar undersökningstyperna "Påväxt i rinnande vatten" (39 stationer som provtas vart 6:e år) och "Vattenkemi i vattendrag" (Karaktäriserande provtagning med 4 prov under ett år).
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Stockholms län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2008
-
Pågående
Stockholm
2011-02-27 20:55
2023-05-24 09:49
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bergshamraån, hembygdsgården SE661703-165883 Bergshamraån, hembygdsgården AB1 Bergshamraån Kustområde
2 Bergshamraån, mynning SE661635-165970 Bergshamraån, Bergshamra AB1 Bergshamraån Kustområde
3 Bodaån, mynningen SE665064-166978 Bodaån, mynningen AB2 Bodaån Kustområde
4 Bodaån, Smedjebacken SE664989-166790 Bodaån, Smedjebacken AB2 Bodaån Kustområde
5 Bottenfjärdsbäcken SE664013-166478 Bottenfjärdsbäcken AB68 Broströmmen-Bottenfjärdsbäcken Broströmmen
6 Brinkbäcken, nedst fallet 2 SE655494-161554 Kagghamraån-Brinkbäcken Kustområde
7 Brinkbäcken, Väg 225 SE655554-161426 Brinkbäcken, Väg 225 AB61 Kagghamraån-Brinkbäcken Kustområde
8 Broströmmen, mynning SE663172-166693 Broströmmen, mynning AB3 Broströmmen-Lundaströmmen Broströmmen
9 BROSTRÖMMEN, STENSTA SE664034-166242 BROSTRÖMMEN, STENSTA AB67 Broströmmen-Järsöströmmen Broströmmen
10 Broströmmen-Kristineholmsån SE664016-164931 Broströmmen-Kristineholm AB42 Broströmmen-Kristineholmsån Broströmmen
11 Bränningeån, mynning SE655936-160660 Bränningeån, Bruket AB4 Bränningeån Kustområde
12 Dyviksdalsbäcken SE660487-165344 Dyviksdalsbäcken AB62 Dyviksdalsbäcken Kustområde
13 Edsån, Holmbodavägen SE659831-161837 Edsån, Holmbodavägen AB57 Oxundaån-Edsån Norrström
14 Fitunaån, Fituna SE655036-161240 Fitunaån, Fituna AB6 Fitunaån Kustområde
15 Fyrisån-Vidboån, Krogsta SE662625-162382 Fyrisån-Vidboån, Krogsta AB7 Vidboån Norrström
16 Gråskaån-Ronöholm SE666800-165332 Gråskaån-Ronöholm AB9 Gråskaån Kustområde
17 Holmsjöbäcken SE662693-166915 Holmsjöbäcken AB63 Holmsjöbäcken Kustområde
18 Husbyån, mynning SE655612-163654 Husbyån (Haninge), Årsta AB10 Husbyån Kustområde
19 Källstaån, Källsta SE654880-161462 Fitunaån-Källstaån AB69 Fitunaån-Källstaån Kustområde
20 Långbrobäcken SE654803-159139 Långbrobäcken AB60 Långbrobäcken Trosaån
21 Malstaån, Lommarens inlopp SE663095-166055 Norrtäljeån-Malstaån, Vigelsjö AB17-2 Norrtäljeån-Malstaån Norrtäljeån
22 Moraån, mynning SE655275-160386 Moraån, Pilkrog AB12 Moraån Kustområde
23 MUSKÅN-HAMMERSTA SE654648-162526 Muskån-Hammerstaån, Hammersta gård AB14 Muskån-Hammerstaån Kustområde
24 Muskån-Lillån SE654563-162015 Muskån-Lillån, Sjötäppan AB11 Muskån-Lillån Kustområde
25 Mölnboån SE654520-158950 Trosaån-Mölnboån, Usta AB26-2 Mölnboån Trosaån
26 Norrtäljeån-Balkensån-Finsta SE662746-165344 Norrtäljeån-Balkensån, Finsta AB16 Norrtäljeån-Balkensån Norrtäljeån
27 Norrtäljeån-Vretaån, Vreta SE662528-165052 Norrtäljeån-Vretaån, Vreta AB43 Norrtäljeån-Vretaån Norrtäljeån
28 Norsjöbäcken, Nor SE664321-166998 Norsjöbäcken, Nor AB18 Norsjöbäcken Kustområde
29 Nynäsån, Nynäs gods SE653494-162180 Nynäsån, Nynäs gods AB70 Kustområde
30 Ogaån, Risbro SE655392-159926 Ogaån, Risbro AB59 Moraån-Ogaån Kustområde
31 Oxundaån-Hagbyån SE659811-162290 Oxundaån-Hagbyån AB50 Oxundaån-Hagbyån Norrström
32 Oxundaån-Hargsån, Hargsbro SE660757-162207 Oxundaån-Hargsån, Hargsbro AB19 Oxundaån-Hargsån Norrström
33 Oxundaån-Verkaån, Verka SE660540-161773 Oxundaån-Verkaån, Verka AB45 Oxundaån-Verkaån Norrström
34 Oxundaån-Väsbyån SE660252-161856 Oxundaån-Väsbyån AB48 Oxundaån-Väsbyån Norrström
35 Penningbyåns mynning SE662117-166366 PENNINGBYÅN, Penningby AB20 Penningbyån Kustområde
36 Penningbyån-V- Ledinge SE662270-165043 Penningbyån-uppströms Länna Kyrksjö-V Ledinge AB21 Penningbyån-uppströms Länna Kyrksjö Kustområde
37 Saxbroån (Kagghamraån), Saxbro SE655669-161457 Saxbroån (Kagghamraån), Saxbro AB54 Kagghamraån Kustområde
38 Saxbroån, mynning SE655475-161360 Saxbroån (Kagghamraån), Lilla Ström AB22 Kagghamraån Kustområde
39 Skeboån, Skebobruk SE665325-165636 Skeboån, Skebobruk AB23 Skeboån Skeboån
40 Skeboån-Harbroholmsån SE665162-165765 Skeboån-Harbroholmsån, Stensäter AB24 Skeboån-Harbroholmsån Skeboån
41 Skeboån-Vagnboströmmen SE664467-165008 Vagnboströmmen AB52 Skeboån-Vagnboströmmen Skeboån
42 Skillebyån, Eneby krog SE654850-160412 Skillebyån, Eneby krog AB46 Skillebyån Kustområde
43 Taxingeån, mynning SE657010-158565 Taxingeån, mynning AB25 Taxingeån Norrström
44 Trosaån-Mölnboån, Hjortsberga SE654616-159061 Trosaån-Mölnboån, Hjortsberga AB26 Mölnboån Trosaån
45 Tulkaströmmen, Västernäs SE666620-166001 Tulkaströmmen, Västernäs AB27 Tulkaströmmen Kustområde
46 Tumbaån, Åvägen SE656640-161627 Tumbaån, Åvägen AB28 Tumbaån-nedstr Uttran Norrström
47 Turingeån, mynning SE656875-159257 Turingeån, mynning AB29 Turingeån Norrström
48 Turingeån, Turinge SE656503-159335 Turingeån. Turinge AB44 Turingeån (i Nykvarn) Norrström
49 Tyresån, mynning SE657067-164264 Tyresån, mynning AB30 Tyresån Tyresån
50 Ullnaån, Nybygget SE659484-163230 Ullnaån AB51 Ullnaån Kustområde
51 Vallbyån SE662783-164451 Vallbyån AB66 Norrtäljeån-Vallbyån Norrtäljeån
52 Vitsån, Berga SE655381-163431 Vitsån, mynning AB47 Vitsån Kustområde
53 Vitsån, Fors SE655572-163234 Vitsån, Fors AB31 Vitsån Kustområde
54 Åbyån, Åbykvarn SE654553-160344 Åbyån, Åbykvarn AB32 Åbyån Kustområde
55 Åkersström-Helgöån, Husa SE660868-163602 Åkersström-Helgöån, Husa AB33 Åkerströmmen-Husaån Åkersström
56 Åkersström-Holmbroån SE661679-163460 Åkersström-Holmbroån AB34 Åkerströmmen-Holmbroån Åkersström
57 Åkersström-Husaån SE660744-163693 Åkersström-Husaån AB49 Åkerströmmen-Husaån Åkersström
58 Åkerström-Kyrkån, Helgö SE661382-163439 Åkerström-Kyrkån, Helgö AB35 Åkerströmmen-Kyrkån Åkersström
59 Åkerströmmen-Garnsviken SE660018-163987 Åkerströmmen-Garnsviken AB36 Garnsviken Åkersström
60 Åkerströmmen-Hackstabäcken SE660838-163581 Åkerströmmen-Hackstabäcken AB37 Åkerströmmen-Hackstabäcken Åkersström
61 Åkerströmmen-Lillån SE661713-163779 Åkerströmmen-Lillån AB38 Åkerströmmen-Lillån Åkersström
62 Åvaån, fiskfällan SE656365-164590 Åvaån, fiskfällan AB39 Åvaån Kustområde
63 Älvestaån, mynning SE656904-161729 Älvestaån, mynning AB40 Älvestaån Norrström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Enviksbäcken SE661530-166050 Enviksbäcken 2828 Enviksbäcken Kustområde
2 Erken-utlopp, 3A SE664072-166068 Broströmmen-Järsöströmmen Broströmmen-Järsöströmmen Broströmmen
3 Gråskaån, Kvarngården SE666509-165038 Gråskaån, Kvarngården AB8 Gråskaån Kustområde
4 Kyrksjön, inlopp fr Sörsjön SE654375-160133 Kyrksjön inlopp 2 2829 WA24432100 Kustområde
5 Kyrksjöns utlopp SE654526-160238 Kyrksjöns utlopp 2830 Åbyån Kustområde
6 Lillsjön inlopp SE654432-159827 Lillsjöns inlopp 2831 Åbyån Kustområde
7 Lillsjöns utlopp SE654407-159955 Lillsjöns utlopp 2832 Åbyån Kustområde
8 Loån, Söderede SE660884-165270 Loån, Söderede AB53 Loån (mellan Tärnan och Viren) Kustområde
9 Muskån, Söderbykvarn SE655340-162072 Muskån, Söderbykvarn AB13 Kustområde
10 Märstaån F SE661413-161710 Märstaån Broby Märstaån Norrström
11 Norrtäljeån-Malstaån-Ekeby SE663177-166004 Norrtäljeån-Malstaån, Ekeby AB17 Norrtäljeån-Malstaån Norrtäljeån