SRK, Rönne å

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Den samordnade vattenkontrollen inom Rönneåns avrinningsområde, nedströms Ringsjöarna, har sedan 1978 administrerats genom Rönneåkommittén som idag är en fristående grupp inom vattenrådet. www.ronnea.com.
Undersökningsprogrammet omfattar bl a vattenkemi, fisk, bottenfauna, plankton, påväxtalger, sediment i sjöar och hydrologiska mätningar.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Rönneåkommittén
SRK, Samordnad recipientkontroll
1978
-
Pågående
Skåne
2011-03-04 15:49
2022-10-13 11:10
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bäljaneå, före utfl t Rönneå SE621450-134550 Bäljaneå, före utfl t Rönneå 8 Bäljane å nr 2 (Lilla Bäljane å) Rönne å
2 Bäljaneå, uppstr. Klippan SE622640-133560 Bäljaneå, uppstr. Klippan 32 Bäljane å nr 1: Smålarpsån-Perstorpsån Rönne å
3 Bäljaneå, uppstr. Röstånga SE621075-134320 Bäljaneå, uppstr. Röstånga 6 Bäljane å nr 2 (Lilla Bäljane å) Rönne å
4 Bäljaneå, vid Hylstofta SE622560-134400 Bäljaneå, vid Hylstofta 30 Bäljane å nr 1: Smålarpsån-Perstorpsån Rönne å
5 Herrevadskloster SE622085-133987 Ybbarpsån, vid Herrevadskloster 22 Ybbarpsån:Rönne å-Östra Sorrödssjön in Rönne å
6 Hjälmsjön SE624170-134535 Pinnån, Hjälmsjön, ytan 37 Hjälmsjön Rönne å
7 Hålsaxabäcken SE620248-135192 hålsaxabäcken 73 Hålsaxabäcken Rönne å
8 Hörbyån, södra armen (Lybybäcken) SE619254-136604 Hörbyån södra armen Ri72 Lybybäcken Rönne å
9 Hörbyån,norra armen SE619290-136636 Hörbyån norra armen Ri71 Rönne å: Lybybäcken-Källa Rönne å
10 Klingstorpabäcken, Färingstofta SE621610-134834 Klingstorpabäcken, Färingstofta 59 Klingstorpsbäcken (Guvarpsbäcken, Munkabroån) Rönne å
11 Klövabäcken, vid Frumölla SE622460-133140 Klövabäcken, vid Frumölla 26 Klövabäcken Rönne å
12 Kägleån, vid Annelund SE624838-131747 Kägleån, vid Annelund 69 Kägleån:Rössjöholmsån-Margretetorp dammutlopp Rönne å
13 Kägleån, vid Ängeltofta SE624596-131727 Kägleån, vid Ängeltofta 70 Kägleån:Rössjöholmsån-Margretetorp dammutlopp Rönne å
14 Kägleån, vägbro Åkersholm SE624303-131765 Kägleån, vägbro Åkersholm 55 Rönne å
15 Perstorpsbäcken, nedstr. Perstorp SE622595-134625 Perstorpsbäcken, nedstr. Perstorp 29 Perstorpsbäcken Rönne å
16 Perstorpsbäcken, uppstr. Perstorp SE622760-135265 Perstorpsbäcken, uppstr. Perstorp 28 Perstorpsbäcken Rönne å
17 Pinnån, Kopparmölledammen SE623330-133400 Pinnån, Kopparmölledammen 62 Rönne å
18 Pinnån, nedstr. Åsljungasjön SE624410-134852 Pinnån, nedstr. Åsljungasjön 36 Pinnån: Hjälmsjön-Källa Rönne å
19 Pinnån, nedstr. Örkelljunga SE624145-134207 Pinnån, nedstr. Örkelljunga 40 Pinnån: Rönne å-Hjälmsjön Rönne å
20 Pinnån, uppstr. Extraco SE623490-133595 Pinnån, uppstr. Extraco 42 Pinnån: Rönne å-Hjälmsjön Rönne å
21 Pinnån, utlf ur Kopparmölledamm SE623325-133395 Pinnån, utlf ur Kopparmölledamm 44 Pinnån: Rönne å-Hjälmsjön Rönne å
22 Pinnån, vid stora mölla SE623480-132725 Pinnån, vid stora mölla 46 Pinnån: Rönne å-Hjälmsjön Rönne å
23 Pinnån, vid utfl t Rönneå SE623460-132520 Pinnån, vid utfl t Rönneå 58 Pinnån: Rönne å-Hjälmsjön Rönne å
24 Pråmöllebäcken, vid Ällekärr SE623890-132415 Promöllebäcken, vid Ällekärr 48 Hunserödsbäcken (Pråmmöllebäcken) Rönne å
25 Bäljane å ned Klippan SE622710-133275 Bäljaneå, nedstr. Klippan 33 Bäljane å nr 1: Rönne å-Smålarpsån Rönne å
26 Rönneå, huvudfåra SE623910-131825 Rönneå, uppstr. Ängelholm 49 Rönne å: Rössjöholmsån-Hunserödsbäcken Rönne å
27 Rönneå, Rössjöholmsån SE624275-131715 Rössjöholmsån, f utfl t Rönneå 56 Rössjöholmsån: Rönne å-Kägleån Rönne å
28 Rönneå, Stackarpsmagasinet SE622470-133280 Rönneå, Stackarpsmagasinet 61 Rönne å: Klövabäcken-Skärån Rönne å
29 Rönneå, uppstr. Bålamöllan SE620360-134872 Rönneå, uppstr. Bålamöllan 3 Rönne å: Snällerödsån-Hålsaxbäcken Rönne å
30 Rönneå, uppstr. Ljungbyheds AR SE621985-134013 Rönneå, uppstr. Ljungbyheds AR 14 Rönne å: Ybbarpsån-Bäljane å nr 2 Rönne å
31 Rönneå, utloppet ur Ringsjön SE620070-135222 Rönneå, utloppet ur Ringsjön 1 Rönne å: Hålsaxbäcken-Västra Ringsjön Rönne å
32 Rönneå, vid Djupadalsmölla SE621262-134902 Rönneå, vid Djupadalsmölla 11 Rönne å: Snällerödsån-Hålsaxbäcken Rönne å
33 Rönneå, vid Stackarps bro SE622455-133360 Rönneå, vid Stackarps bro 25 Rönne å: Klövabäcken-Skärån Rönne å
34 Rönneå, vid Sönnarslöv SE622602-133152 Rönneå, vid Sönnarslöv 27 Rönne å: Bäljane å nr 1-Klövabäcken Rönne å
35 Rönneå, vid Tranarps bro SE623135-132710 Rönneå, vid Tranarps bro 34 Rönne å: Pinnån-Bäljane å nr 1 Rönne å
36 Rönneå, vid utl t Skälderviken SE624130-131665 Rönneå, vid utl t Skälderviken 57 Rönne å: Havet-Rössjöholmsån Rönne å
37 Rössjöholmsån, Dalamölla SE624105-132235 Rössjöholmsån, Dalamölla 68 Rössjöholmsån: Kägleån-Rössjön Rönne å
38 Rössjön SE196123-418012 Rössjön Rönne å
39 Rössjön SE624660-133280 Rössjöholmsån, Rössjön, yta 51 Rössjön Rönne å
40 Skärån, vid Bonnarp SE621945-133755 Skärån, vid Bonnarp 64 Skärån Rönne å
41 Smålarpsån SE622743-133332 Smålarpsån 74 Smålarpsån Rönne å
42 Snällerödsbäcken, ned N Rörum SE621300-135485 Snällerödsbäcken, ned N Rörum 10 Snällerödsån Rönne å
43 Västersjön SE624740-132930 Rössjöholmsån, Västersjön yta 50 Västersjön Rönne å
44 Ybbarpsån, nedstr. Perstorp AB SE622415-134890 Ybbarpsån, nedstr. Perstorp AB 16 Rönne å
45 Ybbarpsån, Storarydsdamm. utl SE622185-134640 Ybbarpsån, Storarydsdamm. utl 17 Ybbarpsån Östra Sorrödssjön in-Storarydsdammen U Rönne å
46 Ybbarpsån, Storarydsdammen SE622199-134640 Ybbarpsån, Storarydsdammen 60 Storarydsdammen Rönne å
47 Ybbarpsån,utflödet ur Ybbarpssjön SE622520-135067 Ybbarpsån, utfl ur Ybbarpsån 15 Ybbarpsån:Storarydsdammen in-Ybbarpssjön U Rönne å
48 Östra Sorrödssjön SE622130-134385 Ybbarpsån, Ö Sorrödssjön, ytan 19 Ybbarpsån:Rönne å-Östra Sorrödssjön in Rönne å

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Skärån, vid Järbäck SE622145-133660 Skärån, vid Järbäck 23 Skärån Rönne å
2 Ybbarpsån, vid Värgapet SE622095-134445 Ybbarpsån, vid Värgapet 18 Ybbarpsån Östra Sorrödssjön in-Storarydsdammen U Rönne å