RMÖ, Okalkade sjöar och vattendrag, Örebro län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med programmet är att resultaten skall kunna användas som
referensvärden till kalkade sjöar och vattendrag och även för
bedömning av forsurningsstatus samt eventuella förändringar i
vattenkemin främst gällande pH-värde, alkalinitet och vattenfärg.
Resultaten skall även ge underlag för vidareutveckling och
utvärdering av bedömningsgrunder och miljökvalitetsmål.

De övergripande målen är att beskriva tillstånd och storskaliga
förändringar i vattenmiljön, samt att ge underlag för att kunna
bedöma hotbilder och för eventuella åtgärder.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Örebro län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1971
-
Pågående
Örebro
Dalarna
Västra Götaland
2013-06-26 10:53
2021-06-29 10:16
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Abborrtjärn410 östr SE661850-144941 Abborrtjärn410 östr 18STA122410ostr Norrström
2 Björksjön492 utlo SE663484-144407 Björksjön492 utlo 18STA0151 Björksjön Norrström
3 Bornsälven elfiske SE662900-144200 Bornsälven elfiske 18STA122495EL Gränsjöälven/Grönsjöälven mellan Gränsjön och Stora Grängen Norrström
4 Bronaån 237 SE653271-144519 Bronaån 237 18STA0839 Bronaån Motala ström
5 Brunnsjön utlo SE661410-142690 Brunnsjön utlo 18STA670171M Brunnsjön Göta älv
6 Dalskogsbäcken SE660242-144291 Dalskogsbäcken 18STA1223521 Hyttbäcken Norrström
7 Dammsjön-Nor SE659799-144712 Dammsjön-Nor 18STA0185 Dammsjön Norrström
8 Falkabäcken Storstenshöjden SE657835-144983 Falkabäcken Storstenshöjden 18STA0846 Garphytteån-Falkabäcken Norrström
9 Fjöldammen utlo SE661861-144955 Fjöldammen utlo 18STA0383 Norrström
10 Flaxen utlo SE664227-142214 Flaxen utlo 18STA122409 Flaxen Göta älv
11 Gladhöjdsbäcken SE663795-143534 Gladhöjdsbäcken 18STA138472 Göta älv
12 Grässjön401 utlo SE664831-142192 Grässjön401 utlo 18STA0629 Gräsjön Göta älv
13 Gåssjöbäcken elfiske SE655414-142038 Gåssjöbäcken elfiske SE655414-142038 Gåssjöbäcken, Gåssjön till Letälven Göta älv
14 Hagbyåns infl. i Norasjö SE659965-145670 Hagbyåns inflöde i Norasjön 18STA6330SRK Hagbyån mellan Åsbosjön och Norasjön Norrström
15 Hammarskogsån elfiske SE662075-145935 Hammarskogsån elfiske 18STA122616EfBf Hammarskogsån mellan Gränsjön och Råsvalen Norrström
16 Hedtjärn utlo SE663358-142640 Hedtjärn utlo 18STA138352 Hedtjärnen Göta älv
17 Hjulsjön utlo SE664526-142465 Hjulsjön utlo 18STA138372 Hjulsjön Göta älv
18 Hornfisksjön mitt SE663006-148253 Hornfisksjön mitt 18STA0116 Hornfisksjön Norrström
19 Hultasjön SE660786-147397 Hultasjön Undersbäcken, Hultasjön till Sågån Norrström
20 Hållsjön utlo SE659708-142682 Hållsjön utlo 18STA138608 Trösälven Göta älv
21 Högborntjärn utlo SE661523-143034 Högborntjärn utlo 18STA138292 Göta älv
22 Hörksälven gångbron SE664856-144978 Hörksälven gångbron 18STA1228823 Hörksälven ner till Kumla älvs utlopp Norrström
23 Järleån Stn 2 SE659965-146300 Järleån Stn 2 18STA122248EL Dyltaån mellan Klockarbäckens utlopp och Väringen Norrström
24 Kaggabäcken SE663972-144394 Kaggabäcken Kaggabäcken, Nordsjön till Nittälven Norrström
25 Kalven SE207845-456411 Kalven Kvarnkärrsbäcken, Kviddtjärnen till inloppet i Aspen Norrström
26 Kotjärn utlo SE664124-143142 Kotjärn utlo 18STA6548 Göta älv
27 Koängsbäcken SE663839-143448 Koängsbäcken Koängsbäcken, Kotjärnen till inloppet i St Högsjön Göta älv
28 Kroksjön65 utlo SE653988-146321 Kroksjön65 utlo 18STA138479 Emmesån Motala ström
29 Lekhytteån SE656840-144690 Lekhytteån Lekeberga 18STA023 Lekhytteån mellan Leken och Garphytteån Norrström
30 Lerkesån elfiske2 SE659545-145520 Lerkesån elfiske2 18STA1222632 Kvarnbäcken-Lerkesån Norrström
31 Lilla och Stora Hällsjön480 utlo SE662912-144501 Hällsjön480 utlo 18STA0134 Lilla Hällsjöbäcken, St Hällsjön till Lankälven Norrström
32 Lillsjöbäcken elfiske SE660523-146104 Lillsjöbäcken elfiske 18STAel122253 Lillsjöbäcken, Storsjön till Järleån Norrström
33 Lillsjön111 utlo SE654090-149005 Lillsjön111 utlo 18STA0540 Nyköpingsån
34 Lillsjön255 utlo SE660546-146103 Lillsjön255 utlo 18STA0877 Lillsjöbäcken, Storsjön till Järleån Norrström
35 Lillån nedan banvall SE655895-143623 Lillån nedan banvall 18STA1211111 Lillån vid Mullhyttan Norrström
36 Ljussjön398 utlo SE664822-141896 Ljussjön398 utlo 18STA0176 Ljussjön Göta älv
37 Lången302 norr SE658357-146516 Lången302 norr 18STA121302M Lången-Örebro kommun Norrström
38 Mänttorpsbäcken utlo SE663729-147401 Mänttorpsbäcken utlo 18STA1222381 Norrström
39 Mörttjärnsbäcken mitt SE665406-144750 Mörttjärnsbäcken mitt 18STA1228902 Mörttjärnsbäcken mellan Barnfallsmossen och Stora Kumlan Norrström
40 Mörttjärnsbäcken8901 utlo SE665236-144748 Mörttjärnsbäcken8901 utlo 18STA1228901 Mörttjärnsbäcken mellan Barnfallsmossen och Stora Kumlan Norrström
41 Nittälven SE664213-144524 Nittälven SE664213-144524 Nittälven Norrström
42 Nittälven elfiske SE665383-144199 Nittälven elfiske 122STAel122734 Nittälven ner till Nordtjärnsälvens utlopp Norrström
43 Nittälven6110 SE664038-144558 Nittälven6110 18STA6110SRK Nittälven Norrström
44 Norasjöns utfl. Hammarby SE660144-145995 Norasjöns utflöde, Hammarby 18STA6345SRK Järleån/Dyltaån Norrström
45 Notbindartjärn utlo SE661580-143036 Notbindartjärn utlo 18STA138293 Göta älv
46 Nya sjön SE661963-145805 Nya sjön 18STA1226170 Norrström
47 Orobäcken-Laggarmyren SE662094-145363 Orobäcken-Laggarmyren 18STA1223851 Norrström
48 Perstorpsbäcken uppstr Kdos SE660515-142790 Perstorpsbäcken uppstr Kdos 18STA1382401us Göta älv
49 Rastälven SE661251-145106 Rastälven 18STA122405 Rastälven mellan Sången och Fåsjön Norrström
50 Rastälven elfiske SE662300-144260 Rastälven elfiske 18STAel122405 Rastälven mellan Stora/Lilla Grängen och Sången Norrström
51 Ringshyttebäcken elfiske SE660161-145237 Ringshyttebäcken elfiske 18STA122286EL Ringshyttebäcken mellan Bälgsjön och Hagbyån Norrström
52 Rotebäcken SE656265-141677 Rotebäcken 18STA1383002 Göta älv
53 Rudtjärn utlo SE654079-149040 Rudtjärn utlo 18STA0541 Nyköpingsån
54 Rusasjön SE658551-145296 Rusasjön 18STA122314 Norrström
55 Rötjärnsbäcken utlo SE663415-142404 Rötjärnsbäcken 18STA138345 Rötjärnsbäcken från L Rötjärnen till inloppet i Stor-Sången Göta älv
56 Sirsjöbäcken elfiske SE660887-142953 Sirsjöbäcken elfiske 18STA138245EF Sirsjöbäcken mellan Sirsjön och Halvarsnoren Göta älv
57 Sirsjön248 utlo SE660918-142950 Sirsjön248 utlo 18STA138248 Sirsjön Göta älv
58 Sjösjön utlo SE653889-144347 Sjösjön utlo 18STA067115 Byabäcken Motala ström
59 Skagersholmsån elfiske5 SE653515-142050 Skagersholmsån elfiske5 18STA138002EF5 Skagersholmsån Göta älv
60 Smygarebäcken elfiske SE659828-145512 Smygarebäcken elfiske 18STA1222731 Smygarebäcken, Ämten till inloppet i Åsbosjön Norrström
61 Spettån SE655086-142694 Spettå 18STA121218 Spettån, Sirsjön till inloppet i Toften Norrström
62 St Gloppsjön utlo SE663309-143388 St Gloppsjön utlo 18STA0159 Allmosälven Göta älv
63 St Sirsjön utlo SE663230-143586 St Sirsjön utlo 18STA122516 Allmosälven Norrström
64 St Ånsjön utlo SE662277-144662 St Ånsjön utlo 18STA0206 Lilla Ånsjön Norrström
65 Svarttjärnen ovan Våtsjön SE657658-143452 Göta älv
66 Svennevadsån elfiske stn1 SE654458-146903 Svennevadsån elfiske stn1 18STA1el6525 Skogaån Nyköpingsån
67 Sverkestaån elfiske5 SE661955-147935 Sverkestaån elfiske5 18STA122112EF5 Sverkestaån mellan Sörmogen och Ullersättersbäcken Norrström
68 Sågån södr SE660802-147224 Sågån södr Sågån Norrström
69 Södra Lången SE658094-146423 Lången302 södr 18STA121302S Lången-Örebro kommun Norrström
70 V Gäddsjön utlo SE663200-142851 V Gäddsjön utlo 18STA138350 Västra Gäddsjön Göta älv
71 Vasslabäcken SE661268-145122 Vasslabäcken 18STA122406 Vasslabäcken från Kroktjärnen till Rastälven Norrström
72 Vasslabäcken elfiske1 SE661370-145080 Vasslabäcken elfiske1 18STA122406EfBf Vasslabäcken från Kroktjärnen till Rastälven Norrström
73 Vasslabäcken elfiske2 SE661695-144945 Vasslabäcken elfiske2 18STA122406EF2 Vasslabäcken från Kroktjärnen till Rastälven Norrström
74 Venaån elfiske SE659335-144590 Venaån elfiske 18STA122317EF Mogruvälven mellan Venaån och Vikern Norrström
75 Väster-Ämten SE651363-143131 Väster-Ämten 18STA670120 Väster-Ämten Motala ström
76 Ö Gäddsjön utlo SE663328-142954 Ö Gäddsjön utlo 18STA138468 Östra Gäddsjön Göta älv
77 Öfallstjärn SE658781-143427 Öfallstjärn 18STA138162 Göta älv
78 Örlaxbäcken SE662589-145216 Örlaxbäcken 18STA122645 Örlaxbäcken från Rasbackstjärnen till inloppet i Dammsjön Norrström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Björnlidenbäcken elfiske SE659613-142834 Björnlidenbäcken elfiske 18STA5981EL Göta älv
2 Blackstaån elfiske SE658187-145777 Blackstaån elfiske 18STA121004EL Blackstaån Norrström
3 Blanksjön mitt SE650987-142871 Blanksjön mitt 18STA670171M Blanksjön Motala ström
4 Bobäcken mitt SE657661-142087 Bobäcken mitt 18STA138038M Bobäcken/Lankbäcken Göta älv
5 Bodarneån elfiske SE654412-142993 Bodarneån elfiske SE654412-142993 Svartån mellan Borasjön och Toften Norrström
6 Brunnsjöbäcken elfiske SE661506-142645 Brunnsjöbäcken elfiske Brunnsjöbäcken elfiske WA64139008 Göta älv
7 Brusebäcken SE658169-146355 Brusebäcken 18STA1213022 Norrström
8 Bäck ovan doserare L Lången SE660008-142974 Bäck ovan doserare L Lången 18STA1382311OvDO Göta älv
9 Dike till Källtjärnen SE660175-142958 Dike till Källtjärnen SE660175-142958 Göta älv
10 Dikessystem SSV Kälken SE660103-142949 Dikessystem SSV Kälken SE660103-142949 Göta älv
11 Djupsjön61 utlo SE653835-146430 Djupsjön61 utlo 18STA122340 Djupsjön Motala ström
12 Fallhyttesjön utlo SE652858-145708 Fallhyttesjön utlo 18STA611061 Motala ström
13 Finnhytteälven elfiske SE661323-142501 Finnhytteälven elfiske Finnhytteälven elfiske Finnhytteälven, Skärjen till inloppet i Torrvarpen Göta älv
14 Fisksjön mitt SE657704-142344 Fisksjön mitt 18STA675008 Fisksjön Göta älv
15 Forsaån SE651270-145250 Forsaån 18STA67188 Forsaån Motala ström
16 Forsaån elfiske SE651312-145353 Forsaån elfiske 18STA67188e Forsaån Motala ström
17 Glien utlo SE663011-147547 Glien utlo 18STA0113 Glien Norrström
18 Granbergsdalbäcken elfiske SE658737-143004 Granbergsdalbäcken elfiske 18STA0819 WA86978685 Göta älv
19 Gruvbäcken SE664850-144461 WA13957414 Norrström
20 Grängen utlo SE662336-144287 Grängen utlo 18STA0193 Lilla Grängen Norrström
21 Hagbyåns inflöde i Åsbosjön SE659930-145300 Hagbyåns inflöde i Åsbosjön 18STA122271A Hagbyån från Vikern till inloppet från Åsbobergsbäcken Norrström
22 Hembäcken SE665149-144322 Norrström
23 Hjulsjön496 utlo SE662859-144286 Hjulsjön496 utlo 18STA0123 Gränsjöälven/Grönsjöälven mellan Gränsjön och Stora Grängen Norrström
24 Hultasjön utlo SE660790-147426 Hultasjön utlo 18STA0031 Hultasjön Norrström
25 Hyttdammen utlo SE662798-144378 Hyttdammen utlo 18STA0126 Lankälven Norrström
26 Hönstjärnen mitt SE666282-144084 Hönstjärnen mitt 18STA0636 Hönstjärnen Norrström
27 Hörksälven ovan Brattforsen SE665310-145095 Hörksälven ovan Brattforsen 18STAel122882 Hörksälven ner till Kumla älvs utlopp Norrström
28 Iljansjön SE658623-147550 Iljansjön 18STA0361 Iljansjön Norrström
29 Iresjön mitt SE661076-148803 Iresjön mitt 18STA0016 Iresjön Norrström
30 Jonassonbrottet SE655509-146688 Jonassonbrottet 18STA1213103 Norrström
31 Kalven338 SE653130-146098 Kalven338 18STA6710338 Motala ström
32 Karsjön306 utlo SE658400-147678 Karsjön306 utlo 18STA121306 Karsjön Norrström
33 Kedjans mynning SE658561-142435 Kedjans mynning SRK138Spec5 Kedjan Göta älv
34 Kläsjön utlo SE653991-146537 Kläsjön utlo 18STA6548 Kläsjön Nyköpingsån
35 Kobäcken SE664874-144396 Norrström
36 Kockorabäcken SE665549-144034 Norrström
37 Kroktjärnsbäcken SE664707-144594 Norrström
38 Kvarntorpsbäcken SE657198-142232 Kvarntorpsbäcken STA138037EF Kvarntorpsbäcken Göta älv
39 Kvavsjön69 SE660575-148618 Kvavsjön69 18STA671065 Norrström
40 Kvisttjärnsmyren SE659788-143001 Kvisttjärnsmyren SE659788-143001 Laxån från V Laxsjön med utlopp i Svartån vid Ågrena Göta älv
41 Kyrkesjön mitt SE653832-144754 Kyrkesjön mitt 18STA122069 Torsbroån från Åmmen till inloppet i Östersjön Motala ström
42 Källtjärn mitt SE660174-142949 Källtjärn mitt 18STA138228M Göta älv
43 Kärstabäcken SE657782-148244 Kärstabäcken 18STA0880 Kärstabäcken Norrström
44 Laxbäcken208 elfiske SE651233-145235 Laxbäcken208 elfiske 18STA67208EL Forsaån Motala ström
45 Laxtjärnsbäcken SE664209-144586 Norrström
46 Laxån naturfåra SE654092-143246 Laxån elfiske SE654092-143246 Laxån från V Laxsjön med utlopp i Svartån vid Ågrena Norrström
47 Lerälven-LV243 SE658422-143050 Lerälven-LV243 18STA138134LV243 Lerälven, Lersjön till Svartälven Göta älv
48 Lillån33 elfiske SE656124-144723 Lillån33 elfiske 18STA121033E Lillån mellan Logsjön och Svartån Norrström
49 Lindesbysjön utlo SE661575-144666 Lindesbysjön utlo 18STA138228M Rastälven mellan Sången och Fåsjön Norrström
50 Loviseholmsbäcken2075 SE656899-145444 Loviseholmsbäcken2075 18STA2075SRK Norrström
51 Lången302 mitt SE658200-146475 Lången302 mitt 18STA0595 Lången-Örebro kommun Norrström
52 Långsjön35 SE653088-146216 Långsjön35 18STA671035 Brofallsbäcken/Bastubäcken till inloppet i Örgaveln Motala ström
53 Lövtjärnsbäcken SE665741-144041 Norrström
54 Malmlången utlo SE658849-143585 Malmlången utlo 18STA138166 Malmlången Göta älv
55 Mosjön54 utlo SE654056-145954 Mosjön54 utlo 18STA6554 Nyköpingsån
56 N Kvistttjärnsbäcken SE659871-142994 N Kvistttjärnsbäcken SE659871-142994 Göta älv
57 N Ånnabosjön utlo SE658089-145072 N Ånnabosjön utlo 18STA121032 Norra Ånnabosjön Norrström
58 Nittälven (Nittkvarn) SE665888-144047 Nittälven ner till Nordtjärnsälvens utlopp Norrström
59 Nittälven (Uvbergsbron) SE664861-144360 Nittälven Norrström
60 Noren38 mitt SE653368-146006 Noren38 mitt 18STA0878 Motala ström
61 Norrmogen utlo SE662565-147947 Norrmogen utlo 18STA0131 Norrmogen Norrström
62 NV Kujamossdiket SE660185-143001 NV Kujamossdiket SE660185-143001 Göta älv
63 Nyasjöbäcken SE661989-145873 Nyasjöbäcken Nyasjöbäcken Norrström
64 Oppäsen utlo SE660555-148736 Oppäsen utlo 18STA0012 Oppäsen Norrström
65 Palambäcken Palammossen SE664613-486660 Norrström
66 Rastälven elfiske2 SE662175-144235 Rastälven elfiske2 18STA122405EF2 Rastälven mellan Stora/Lilla Grängen och Sången Norrström
67 Rällsälven elfiske SE663335-145685 Rällsälven elfiske 18STA122725EF Rällsälven mellan Ljusnaren och Norrsjön Norrström
68 S Axsjön SE655903-142958 S Axsjön 18STA121148 Södra Axsjön Norrström
69 Segersjödammen SE656199-148744 Segersjödammen 18STA1213102 Täljeån (Kvismare kanal) från Hammarsåns utlopp till Hjälmaren Norrström
70 Seltorpsbäcken SE658508-146601 Seltorpsbäcken 18STA1213021 Norrström
71 Sjöbodasjön SE659698-146722 Sjöbodasjön 18STA0061 Sjöbodasjön Norrström
72 Skagersholmsån elfiske3 SE653682-141924 Skagersholmsån elfiske3 18STA0859 Skagersholmsån Göta älv
73 Skinnfiskbäcken SE664065-144837 Norrström
74 Slytbäcken SE657917-148438 Slytbäcken 18STA0881 WA42977923 Norrström
75 Spjuttjärnsbäcken SE664047-144841 Norrström
76 St Borrsjön SE660021-147789 St Borrsjön 18STA122119 Stora Borrsjön Norrström
77 St Gryttjärnen SE661993-144065 St Gryttjärnen 18STA122440 Stora Gryttjärnen Norrström
78 Sundtjärnen utlo SE660274-142230 Sundtjärnen utlo 18STA0092 Sundtjärnen Göta älv
79 Svartsjöbäcken utlo SE652065-141630 Svartsjöbäcken utlo 18STA0608 Motala ström
80 Svennevadsån elfiske stn2 SE654440-147339 Svennevadsån elfiske stn2 18STA2el6525 Svennevadsån Nyköpingsån
81 Sången utlo SE661968-144326 Sången utlo 18STA0216 Sången Norrström
82 Säbylundssjön utlo SE656078-146263 Säbylundssjön utlo 18STA1213101 Norrström
83 Södra bäcken-Dike till Store Flosjön SE660247-142988 Södra bäcken-Dike till Store Flosjön SE660247-142988 Göta älv
84 Sörmogen utlo SE661969-147933 Sörmogen utlo 18STA0213 Sverkestaån mellan Sörmogen och Ullersättersbäcken Norrström
85 Sörsjön37 norr SE652964-146197 Sörsjön37 norr 18STA0831 Motala ström
86 Tjugestasjön SE658334-147604 Tjugestasjön 18STA121305 Tjugestasjön Norrström
87 Trehörningen66 norr SE653928-144719 Trehörningen66 norr 18STA0879 Trehörningen Motala ström
88 Trollbäcken SE664872-144474 Norrström
89 Trösälven elfiske18 SE659802-142652 Trösälven elfiske18 18STA138591E18 Trösälven Göta älv
90 Trösälven S Gälleråsen SE658422-142697 Trösälven S Gälleråsen 18STA138591S Trösälven Göta älv
91 Ulvbäcken SE660334-143062 Ulvbäcken SE660334-143062 Göta älv
92 Ulvdrågen-Brunemyrbäcken Bergavägen SE659932-142989 Ulvdrågen-Brunemyrbäcken Bergavägen SE659932-142989 Göta älv
93 Ulvdrågen-Brunemyrbäcken Dikeskorsning SE659933-143053 Ulvdrågen-Brunemyrbäcken Dikeskorsning SE659933-143053 Göta älv
94 Uskenån elfiske SE661025-145495 Uskenån elfiske 18STA122369EL Uskenån Norrström
95 Vasslasjön utlo SE662188-144516 Vasslasjön utlo 18STA0208 Vasslasjön Norrström
96 Vikern6320 utlo SE659873-145236 Vikern6320 utlo 18STA6320SRK Vikern Norrström
97 Våtsjön utlo SE657575-143300 Våtsjön utlo 18STA0333 Våtsjön Göta älv
98 Åsbosjön utlo SE660047-145527 Åsbosjön utlo 18STA122272 Åsbosjön Norrström
99 Älgtjärnarna utlo SE657316-144572 Älgtjärnarna utlo 18STA0341 Norrström
100 Äsplundabäcken SE657514-147385 Äsplundabäcken 18STA0882 WA20416871 Norrström
101 Ö bäcken till Fräkentjärn SE659972-142962 Ö bäcken till Fräkentjärn 18STA1382321 Göta älv