VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Södermanlands län
VER, Verifieringsövervakning
2006
-
Pågående
Södermanland
Östergötland
Stockholm
2015-02-27 15:15
2019-06-11 16:34
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bokvarn SE653850-151671 Forsaån Bokvarnsån Nyköpingsån
2 Bränn-Ekebybäcken, Stora Marsäng SE650846-156702 Bränn-Ekebybäcken Ligger utanför HARO
3 Enareån SE652124-154047 Enarenån Enarenån Nyköpingsån
4 Fimtaån, K27 SE654128-153790 Fimtaån från Långhalsen till Långhalsen Fimtaån från Tyven till Långhalsen Nyköpingsån
5 Forsaån, F28 SE654223-155394 Kvarngraven Forsaån Nyköpingsån
6 Forsån, Öljarens utlopp SE656030-150770 Forsån Forsån Norrström
7 Gäddån SE652722-150052 Gäddån Gäddån Nyköpingsån
8 Gänne kvarn SE654081-151960 Forssjöån från Lillsjön till Duveholmssjön Forssjöån från Lillsjön till Duveholmssjön Nyköpingsån
9 Hävla SE653257-150394 Svarttorpaån Nyköpingsån
10 Inflöde i Långhalsen från Viksjön SE653729-153927 Lerboån-Värnaån Lerboån-Värnaån Nyköpingsån
11 Inlopp Gårdsjön/Flensån SE654794-154515 Flensån Flensån Nyköpingsån
12 Kilaåns mynning SE651380-156925 Kilaån (Tuna-Nyköping) Kilaån (Tuna-Nyköping) Kilaån
13 Lifsingeån SE655455-158145 Lifsingeån Lifsingeån Trosaån
14 Lindö kanal SE653205-157036 Lindöån Lindöån Svärtaån
15 Långhalsen Ålspånga SE653629-154595 Värnaån Nyköpingsån
16 Milängsån SE655430-153606 Milängsån Milängsån Nyköpingsån
17 Morjanån SE654565-151060 Morjanån Morjanån Nyköpingsån
18 Mölnboån SE654520-158950 Natån Mölnboån Trosaån
19 Nynäsån SE652129-159016 Nynäsån Nynäsån Kustområde
20 Näveån, gamla kraftverket SE650102-155768 Näveån Ligger utanför HARO
21 Ramsundsån utl SE659162-154696 Kafjärdsgraven Kafjärdsgraven Norrström
22 Ramundsbäck SE651130-154055 Ramundsbäck Ramunds Bäck Kilaån
23 Sigtunaån SE654685-158770 Sigtunaån - nedre del Sigtunaån - nedre del Trosaån
24 Sigtunaån SE654790-158725 Sigtunaån - övre del Sigtunaån - övre del Trosaån
25 Skräddartorpsån, Blinkinge, N21 SE652775-154900 Skräddartorpsån Skräddartorpsån Nyköpingsån
26 Storsjöns utl. SE655105-158500 "Norrtunabäcken" Norrtunabäcken Trosaån
27 Tandlaåns mynning SE657330-153505 Tandlaån Tandlaån Norrström
28 Utlopp Vadsbrosjön SE653707-154545 Hedelundaån från Vadsbrosjön till Värnaån Hedelundaån från Vadsbrosjön till Värnaån Nyköpingsån
29 Vedaån SE652905-157972 Vedaån Vedaån Svärtaån
30 Väla å SE654955-157870 Harbro å - Väla å Harbro å - Väla å Trosaån
31 Västersjöns inl. SE655483-155568 Malmaån Nyköpingsån
32 Örboholmsån SE652396-159554 Örboholmsån Örboholmsån Kustområde

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Asp-ån övredel SE655937-151741 Aspån - övre del Aspån - övre del Norrström
2 Aspån, Gimmersta SE655515-151466 Aspån - nedre del Aspån - nedre del Norrström
3 Brobybäcken SE658796-152615 Brobybäcken Brobybäcken Norrström
4 Bålsjöån SE651312-154047 Bålsjöån Bålsjöån Kilaån
5 Bärle kanal SE653800-150944 Bärle kanal Bärle kanal Nyköpingsån
6 Dammkärren SE653874-158210 Dammkärren Dammkärren Svärtaån
7 Dragsjöbäcken SE657164-151792 Albergabäcken Albergabäcken Norrström
8 Eksågsån SE658385-156015 Eksågsån Eksågsån Norrström
9 Flättsjöbäcken SE656922-155524 Flättsjöbäcken Flättsjöbäcken Norrström
10 Forssjöån SE654078-151903 Forssjöån från Viren till Lillsjön Forssjöån från Viren till Lillsjön Nyköpingsån
11 Forsån/Getebodabäcken SE655952-151740 Getebodabäcken Getebodabäcken Norrström
12 Gammelsta SE651413-154717 Kilaån (Kila-Gammelsta) Kilaån (Kila-Gammelsta) Kilaån
13 Gärsån SE655516-151111 Gärsån Gärsån Norrström
14 Hagbyån SE657221-154062 Hagbyån Hagbyån Norrström
15 Hedelundaån från Veckeln till Hedelundasjön SE653638-154584 Hedelundaån från Veckeln till Hedelundasjön Hedelundaån från Veckeln till Hedelundasjön Nyköpingsån
16 Histaån SE657719-158131 Histaån Histaån Norrström
17 Järnaån SE655763-156339 Järnaån Järnaån Nyköpingsån
18 Jättnaån SE655438-156762 Jättnaån Jättnaån Nyköpingsån
19 Kilaån SE651285-156007 Kilaån (Gammelsta-Tuna) Kilaån (Gammelsta-Tuna) Kilaån
20 Kvarnån SE655264-151364 Kvarnån Kvarnån Norrström
21 Kälbroån SE657251-154092 Kälbroån Kälbroån Norrström
22 Långsjöbäcken, Sundby SE652797-157468 Långsjöbäcken Långsjöbäcken Svärtaån
23 Mellösaån, Mellösa SE655395-154393 Hälleforsnäsån Hälleforsnäsån Nyköpingsån
24 Moraån SE656077-156205 Moraån Moraån Nyköpingsån
25 Nyköpingsån SE653851-152257 Forssjöån från Duveholmssjön till Djulösjön Forssjöån från Duveholmssjön till Djulösjön Ligger utanför HARO
26 Näshultaån vid Hjälmaregården SE656985-152697 Näshultaån Näshultaån Norrström
27 Nässelstaån SE655165-156892 Nässelstaån Nässelstaån Nyköpingsån
28 Runnvikens utlopp SE652847-157579 Sundbyån Sundbyån Svärtaån
29 Sibbostäk SE651584-158750 Sibbostäk från Sibbofjärden till Kråkfjärden Sibbostäk från Sibbofjärden till Kråkfjärden Kustområde
30 Skarendalån (lundsbolsjöbäcken) SE652868-153051 Skarendalån från Storsjön till Viggaren Skarendalån från Storsjön till Viggaren Nyköpingsån
31 Skebokvarnsån från Holmsjön till Nedingen SE655491-154960 Skebokvarnsån från Holmsjön till Nedingen Skebokvarnsån från Holmsjön till Nedingen Nyköpingsån
32 Solbergaån från Ricksjön till Kyrksjön SE655392-156660 Solbergaån från Ricksjön till Kyrksjön Solbergaån från Ricksjön till Kyrksjön Nyköpingsån
33 Solbergaån från Ösjön till Ricksjön SE655414-156337 Solbergaån från Ösjön till Ricksjön Solbergaån från Ösjön till Ricksjön Nyköpingsån
34 Sågsjöbäcken SE653216-156856 Sågsjöbäcken Sågsjöbäcken Svärtaån
35 Tisnare kanal, Mellangården SE652888-151818 Tisnare Kanal från Älgsjön till Fjälaren Tisnare Kanal från Fjälaren till Visken Nyköpingsån
36 Täljareån SE653227-153915 Täljareån Täljareån Nyköpingsån
37 Utnorsån SE654038-156893 Bäcken till Ekebysjö Bäcken till Ekebysjö Nyköpingsån
38 Utnorsån SE654332-156917 Utnorsån Utnorsån Nyköpingsån
39 Vadsbro SE653981-154349 Hedelundaån från Hedelundasjön till Vadsbrosjön Hedelundaån från Hedelundasjön till Vadsbrosjön Nyköpingsån
40 Vadstorpån, Hjulbo SE652526-153003 Vadstorpån från Hålvetten till Näsnaren Vadstorpån från Hålvetten till Näsnaren Nyköpingsån
41 Varbroån SE654373-154065 Varbroån Varbroån Nyköpingsån
42 Vattendraget från Avlasjön till Nyckelsjön SE655608-157861 Vattendraget från Avlasjön till Nyckelsjön Vattendraget från Avlasjön till Nyckelsjön Trosaån
43 Vattendraget från Björken till Rundbosjön SE652467-159125 Vattendraget från Björken till Rundbosjön Vattendraget från Björken till Rundbosjön Kustområde
44 Vattendraget från Sticksjön till Likstammen SE653935-158175 Vattendraget från Sticksjön till Likstammen Vattendraget från Sticksjön till Likstammen Svärtaån
45 Vattendraget från Stora Kalven till Övre Gällringen, Rocklösa SE655857-156748 Vattendraget från Stora Kalven till Övre Gällringen Vattendraget från Stora Kalven till Övre Gällringen Trosaån
46 Vattendraget från Strången till Åkforsån, Smisken SE653867-152172 Vattendraget från Strången till Åkforsån Vattendraget från Strången till Åkforsån Nyköpingsån
47 Vingåkersån från Ölångssjön till Högsjön, inlopp Högsjön SE654465-149256 Vingåkersån från Ölångssjön till Högsjön Vingåkersån från Ölångssjön till Högsjön Nyköpingsån
48 Vingåkersån V22B SE654739-150409 Vingåkersån från sammanflödet med Gammalån till Kolsnaren Vingåkersån från sammanflödet med Gammalån till Kolsnaren Nyköpingsån
49 Vittorp SE653859-149736 Hällbäcken Hällbäcken Nyköpingsån
50 Åkers styckebruk SE657085-157336 Bergaån Bergaån Norrström
51 Åtorpsån SE655082-154272 Åtorpsån Åtorpsån Nyköpingsån