NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Det övergripande syftet är att ge en tillståndsbild över svenskt grundvatten.
Stationsnätet består fr.o.m. år 2007 av totalt 548 stationer som är så geografiskt fördelade över landet att de ska ge så representativa haltnivåer som möjligt av olika kemiska ämnen i de olika grundvattenmiljöerna inom de nio (tio med den inofficiella fjällregionen) regionerna. Åttio stationer är trendstationer, som är lika fördelade på grundvattenförekomster i stora (mestadels isälvsavlagringar) och små (morän- och svallsandsavlagringar) grundvattenmagasin. Grundvatten i de små magasinen provtas fyra gånger per år för analys av variabler som ingår i ett baspaket. Motsvarande variabelomfattning analyseras två gånger per år på grundvatten från stora magasin. Metaller provtas och analyseras två gånger årligen. Genom att stationer tidigare kan ha ingått i såväl SGU:s grundvattennät som i PMK-programmet är de längsta tidserierna från 1968.
De övriga 468 stationerna är omdrevsstationer, som provtas en gång vart sjätte år. Varje år provtas 78 omdrevsstationer. Analyspaketet för dessa är mer omfattande.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
NMÖ, Nationell miljöövervakning
2007
-
Pågående
Västerbotten
Värmland
Västernorrland
Västra Götaland
Skåne
Jämtland
Jönköping
Kronoberg
Halland
Uppsala
Örebro
Södermanland
Gävleborg
Dalarna
Stockholm
Norrbotten
Västmanland
Gotland
Kalmar
Östergötland
2011-09-28 14:22
2019-03-14 10:11
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Abborrtjärn SE713000-169000 Abborrtjärn 10021_1 Vindelälvsåsen, Vindelnområdet Umeälven
2 Alstern SE662327-139340 Alstern 30000_154 Brattforsheden
3 Aspsele SE615506-169336 Aspsele 30000_324 Aspsele-Björna-Gideälven Gideälven
4 Backamo samfällighet SE645713-127457 Backamo samfällighet 30000_210 Grinneröd
5 Bjällerud SE624241-131688 Ängelholm 30000:24 SE624463-131830 Rönne å
6 Bjästatjärn SE701400-163500 Bjästatjärn 10031_1 Skorpedsåsen Bjästamon - Köpmanholmen Nätraån
7 Björnakällan SE634393-139250 Björnakällan 30000_179 Värnamo-Ekeryd
8 Bockaskede Kvarn SE648341-137906 Bockaskede Kvarn 30000_142 Billingen Lerskiffer
9 Bonnarp SE621890-133617 Bonarp 30000_196 Ängelholm-Ljungbyhed Rönne å
10 Brattforsheden SE661093-139154 Brattforsheden_15 19_15 Brattforsheden Göta älv
11 Braåsen SE632400-145200 Braåsen 10037_1 Dädesjöåsen, Braås Mörrumsån
12 Brobacken (Ryggebol) SE641317-129431 Brobacken (Ryggebol) 30000_215 Skallsjö
13 Bussgård SE633165-130966 Bussgård 30000_420 Okome
14 Byn SE693400-150200 Byn 10017_1 Magdbyn-Erikslund (Borgsjön) Ljungan
15 Dalsland SE652935-128984 Ödskölt(Dalsland)_13 70_13 Ödskölts moar Örekilsälven
16 Dalsland SE653846-129361 Ödskölt(Dalsland)_14 70_14 Lästevik Göta älv
17 Degernäs SE657100-142300 Degernäs 10010_1 Letälvsåsen, Degerforsområdet norra Göta älv
18 Djupkällorna SE641845-143465 Djupkällorna 30000_177 Gullhult-Vittaryd
19 Edebäck SE666337-137288 Edebäck_1 400_1 Ransäter-Fastnäs Göta älv
20 Eskilstuna SE658709-154912 Eskilstuna_1 75_1 Badelundaåsen-Eskilstuna-Västerås Norrström
21 Falkenberg SE632046-130684 Dalsgård 30000_30 Ätran
22 Flosta källa SE663574-156272 Flosta källa 30000_130 Enköpingsåsen Heby-Härnevi
23 Flåghult SE654760-124770 Flåghult 30000_206 Kustområde
24 Flästa SE681483-153402 Flästa 30000_224 Ljusnanåsen-Flästa
25 Forneby SE681759-153174 Lundnäs 30000_39 Ljusnanåsen-Arbrå
26 Forsås Järnkälla SE659543-139474 Forsås Järnkälla 30000_146 Brattforsheden
27 Fransborg SE628860-132442 Fransborg 30000_199 Halmstad
28 Fullerö källa SE664860-160299 Fullerö källa 30000_171 Vattholmaåsen-Storvreta
29 Gorran SE654662-161563 Gorran 30000:129 Sorundaåsen Södra Kustområde
30 Gårdviksbo fäbodar (Tref.källa) SE676605-150198 Gårdviksbo fäbodar (Tref.källa) 30000_245 SE676656-150173
31 Hallsberg SE654367-145689 Hallsberg_11 17_11 Hallsberg-Kumlaåsen, Åsbroområdet Nyköpingsån
32 Halmstad SE627680-132500 Halmstad_1 85_1 Genevadsån
33 Harads SE734300-173000 Harads 10034_1 SE735115-173327 Luleälven
34 Harmånger SE686900-157400 Harmånger 10026_1 Harmångersåsen-Harmånger Harmångersån
35 Hedesunda SE669720-156710 Hedesunda 30000_223 Gävleåsen-Hedesunda
36 Hedströmmen SE664221-148200 Hedströmmen 30000_235 Malingsboåsen_Lövslätten
37 Hångars SE641117-167491 Lärbro_1 12_1 Norra Gotland – Kappelshamn Kustområde
38 Hårkmon SE702300-145300 Hårkmon 10032_1 Indalsälven
39 Härjedalen SE692209-140337 Björnrike 30000_47 Vemdalen-Glissjöberg Ljusnan
40 Högland SE716300-150300 Högland 10033:1 Ås i Höglandområdet Ångermanälven
41 Högsön SE732100-180400 Högsön 10035_1 Jämtön Kustområde
42 Järleborg SE659336-146256 Järleborg 30000_155 Norrström
43 Järlåsa SE664500-157800 Järlåsa 10028_1 Järlaåsen-Norrbo Norrström
44 Järvsö SE684400-151900 Järvsö 10025_1 Ljusnanåsen-Järvsö Ljusnan
45 Karlsbyheden SE672400-150100 Karlsbyheden 10024_1 SE672652-150203 Dalälven
46 Karlsdal SE649728-144967 Karlsdal 30000_135 SE649660-145151
47 Katrineholm SE655844-151782 S Mo 30000_9 Köpingsåsen, Äsköping Norrström
48 Klinga källa SE679980-149571 Klinga källa 30000_252 Järboåsen-Långbo
49 Klippan SE623164-132710 Klippan 30000:21 Källna Rönne å
50 Kraftkällan (Myrbyn) SE670345-158743 Kraftkällan (Myrbyn) 30000_164 Uppsalaåsen-Marma
51 Kristianstad SE619560-140136 Kristianstad_53 3_53 Södra Kristianstadsslätten Helge å
52 Kristianstad SE620165-138559 Kristianstad 3:14 Västra Vram
53 Kristianstad SE620293-140616 Kristianstad 3_54 Norra Kristianstadsslätten Kustområde
54 Kristianstad SE621782-139278 Kristianstad 3_49 Färlöv-Vinnö Helge å
55 Kronsågen SE620345-171952 Kronsågen 10012_1 Uppsalaåsen-Marma Tämnarån
56 Kronsågen SE671600-159000 Kronsågen 10012:1 Uppsalaåsen-Marma Dalälven
57 Källefall SE645094-139912 Källefall 30000_216 Hökensås
58 Källtegen (Blomskog) SE658027-128849 Källtegen (Blomskog) 30000_151 Källtegen
59 Laholm SE627277-132986 Tjärbykällan 30000_29 Lagan
60 Linnekällan (Röbäck) SE708542-171657 Linnekällan (Röbäck) 30000_231 Vindelälvsåsen, Umeåområdet
61 Lugnås SE650167-137849 Lugnås 30000:217 Lugnås
62 Lummelundaån/Grottan SE640450-165490 Lummelunda (Grottan) 30000_190 Mellersta Gotland - Visby Kustområde
63 Medelås SE719037-160907 Medelås 30000_262 Umeälvens dalgång, Blåviksjönområdet
64 Mjölby SE647228-145979 Örbackens naturreservat 30000_11 Högby Motala ström
65 Motala SE649480-145113 Djurkälla (Motala) 30000_15 SE649660-145151 Motala ström
66 Munkestenskällan SE647625-130491 Munkestenskällan 30000_214 Halleberg
67 Märsta SE660800-161800 Märsta 10027_1 Stockholmsåsen-Norrsunda Norrström
68 No Myrängen SE662450-162135 No Myrängen 30000:166 Stockholmsåsen-Åslunda
69 Nordanskog SE669704-159034 Nordanskog 30000_174 Uppsalaåsen-Arvidsbo
70 Norr Timmersdala SE649251-138004 Norr Timmersdala 30000_137 Timmersdala Västra
71 Norrkällan (Hedtorp) SE665023-157912 Norrkällan (Hedtorp) 30000_172 Hedtorp
72 NV Källenässjön SE639415-138488 NV Källenässjön 30000_70 Bottnaryd
73 Nygårdskällan SE660420-139505 Nygårdskällan 30000_94 Brattforsheden
74 Ockelbo SE674529-153757 Ockelbo_4 58_4 Järboåsen-Jädraås Gavleån
75 Ockern SE622724-170846 Ockern 30000_336 Föllinge-Ockern Indalsälven
76 Perstorp SE628000-132800 Perstorp 10003_1 Eldsbergaåsen Fylleån
77 Reivo SE730226-165024 Reivo_106 91_106 SE729722-165299 Piteälven
78 Riseberga SE621649-134832 Riseberga 30000_80 SE621733-134852 Rönne å
79 S Färna SE662854-150289 S Färna 30000_160 Färnaåsen_Färna
80 Sala SE662925-154156 Sala 20:10 Badelundaåsen_Sätrabrunn Norrström
81 Sala SE663554-153914 Sala_1 20_1 Badelundaåsen_Sätrabrunn Norrström
82 Salomonsbesök SE709628-171290 Salomonsbesök 30000_230 Vindelälvsåsen, Umeåområdet
83 Sigtuna SE661518-160397 Sigtuna_9 21_9 Granby Norrström
84 Simrishamn SE616624-140239 Kulla (Vik) 30000_23 Rörums Fur Kustområde
85 Sjöbo SE616397-137264 Vitabäckskällan 30000_27 Eriksdal Nybroån
86 Sjöbo SE617106-136378 Björka 30000_26 Revingehed Kävlingeån
87 Skallsjö ängar SE641200-129400 Skallsjö ängar 10007_1 Skallsjö Göta älv
88 Skeda SE633186-146328 Skeda 30000_182 Skedaåsen, Norrhult
89 Skellefteå SE721397-173962 Skellefteå_15 34_15 SE721450-173806 Kustområde
90 Skinnskatteberg SE663953-148278 Klosstjärn 30000_35 Malingsboåsen_Lövslätten Norrström
91 Skultorp SE647087-138365 Skultorp 30000_92 Billingen Kalksten
92 Skålsjögården SE678226-150405 Skålsjögården 30000:251 Järboåsen-Häsbosjön
93 Skänninge (Midsommarkällan) SE647745-145614 Midsommarkällan (Skänninge) 30000_66 Lövingsborg
94 SO Erikslund SE653227-159481 SO Erikslund 30000_132 Tunsätter
95 Springkällan SE675648-146508 Springkällan 30000_236 Rättvik
96 Stenhamra SE657800-160600 Stenhamra 10029_1 Ekerö-Munsö Norrström
97 Stora Offerkällan SE622365-135814 Stora Offerkällan (Stora Tockarp) 30000_192 SE622624-135621
98 Storlien SE701906-131724 Rundhögen(Storlien)_1 27_1 Handöl-Storvallen Indalsälven
99 Storlien SE701995-131790 Storlien 27:2 Handöl-Storvallen
100 Storlien SE702237-132073 Rundhögen(Storlien)_7 27_7 Handöl-Storvallen Indalsälven
101 Stormurslaggen SE670512-154866 Stormurslaggen 30000_228 Enköpingsåsen-Årsunda
102 Storstupet SE679064-144543 Storstupet 30000_244 SE678692-144230
103 Stutagårdskällan SE645879-137837 Stutagårdskällan 30000_138 Kunglena
104 Sundbysjön SE656014-155073 Sundbysjön 30000_133 Strömsholmsåsen, Sundbyområdet
105 Svappavaara SE751775-172050 Svappavaara_14 38_14 Svappavaara-Jord Torneälven
106 Sveg SE688000-142200 Sveg 10015_1 Sveg Ljusnan
107 Sävar SE709900-173100 Sävar 10019_1 Sävaråsen, Sävarområdet Sävarån
108 Tandövala SE674949-135403 Tandövala_5 92_5 SE674897-135424 Göta älv
109 Timmersdala SE649175-138145 Timmersdala 30000_296 Timmersdala Östra Göta älv
110 Tjuvkällan SE669331-159188 Tjuvkällan 30000_173 Uppsalaåsen-Arvidsbo
111 Tjärn SE716365-174545 Tjärn 30000_229 Burträskåsen, Burträskområdet
112 Tomelilla SE615675-137985 Benestad 30000_22 Fyledalen Nybroån
113 Trappekälla SE652887-140806 Trappekälla (Struppkärr) 30000_143 Lokaåsen-Värpe-Fägre
114 Tvär Hoakällan SE692469-142784 Tvär Hoakällan 30000_259 Böle
115 Tärnsjö SE666592-155943 Tärnsjö_11 23_11 Hedenslund-Runbergsvreten Dalälven
116 Tärnsjö SE667045-155721 Tärnsjö_8 23_8 Hedenslund-Runbergsvreten Dalälven
117 Uddero (Krokom) SE702197-143286 Uddero (Krokom) 30000_337 Dvärsätt Indalsälven
118 Ulebo Kvarn SE666928-156228 Ulebo Kvarn 23:9 Hedenslund-Runbergsvreten
119 Ultuna källa SE663361-160445 Ultuna källa 30000_165 Uppsalaåsen-Uppsala
120 Upplands-Bro SE659843-160000 Lindomsnäs 30000_2 Uppsalaåsen-Lindormsnäs Norrström
121 Uppsala SE664746-161796 Källsjön, Rasbo 30000_4 SE664609-161705 Norrström
122 V Brotorp SE655748-156280 V Brotorp 30000_64 SE655789-156280 Nyköpingsån
123 V Johannesberg SE630324-155137 V Johannesberg 30000_188 Östra Ölands kalkberg
124 V.Håvra SE686280-149805 V.Håvra 30000_225 Ljusnanåsen-Laforsen/Färila
125 Varberg SE633687-129615 Varberg 30000:81
126 Varberg SE634398-129759 Varberg_1 13_1 Himleån
127 Vemdalsskalet SE693100-140600 Vemdalsskalet 10016_1 Vemdalsskalet Ljungan
128 Vimmerby_3 SE637654-150206 Vimmerby_3 84_3 Hultsfredsdeltat Emån
129 Värmsla källa SE646559-145558 Värmsla källa 30000_134 Lilla Ljuna
130 Åre SE702503-137685 Ristafallet 30000_44 Tossön Indalsälven
131 Åsele SE711700-157700 Åsele 10020:1 Ångermanälvåsen öster Åsele Ångermanälven
132 Älvdalen SE684637-135915 Nordomsjön 30000_37 SE684424-136053 Dalälven
133 Älvkarleby SE670888-158960 G:a Timmerrännan Marma 30000_3 Uppsalaåsen-Marma Tämnarån
134 Ödskölt SE653125-128925 Ödskölt 30000_140 Backen
135 Örebro (ej inventerad) SE656466-147742 Åsen (Örebro) 30000_34 Svennevadsåsen, Bärsta-Restaområdet Norrström
136 Överbo SE680266-155016 Överbo 30000_226

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Björkbäcken SE702650-378665 Björkbäcken 30000_428 Handöl-Storvallen Indalsälven
2 Bredestadskällan SE641141-144298 Bredestadskällan 30000_407 Aneby-Knutstorp Motala ström
3 Brunnen (Hede) SE692757-138196 Brunnen (Hede) 30000_365 Ljusnan
4 Börstil SE668441-684396 Börstil 30000_170 Östhammar
5 Dalasjö SE716400-155200 Dalasjö 10022_1 Vojmåsen, Bäskseleområdet Ångermanälven
6 Ekedalen SE645163-431570 Ekedalen 30000_298 Sandhem-Hömb Göta älv
7 Finnanäs SE642900-144100 Finnanäs 10008_1 Uddarp-Vippersjö Motala ström
8 Folkared SE632394-130081 Folkared 30000_295 Bergagård Kustområde
9 Frostbrunnsdalen SE670365-148170 Frostbrunnsdalen 30000_218 Badelundaåsen-Leksand Borlänge Dalälven
10 Gjuthögskällan SE663263-656403 Gjuthögskällan 30000_400 Sävjaån-Samnan Norrström
11 Gladbäcken SE687257-152422 Gladbäcken 30000_248 Hennanåsen-Västerstråsjö
12 Grimstofta SE616800-136800 Grimstofta 10001_1 Revingehed Kävlingeån
13 Gröntjärn SE687336-152022 Gröntjärn 30000_40 Hennanåsen-Västerstråsjö Delångersån
14 Gunnarvattnet SE711405-141842 Gunnarvattnet 30000_389 Indalsälven
15 Gällivare SE743592-171910 SO Ripats 30000_51 SE743399-171819 Råneälven
16 Hissefältet-Ottekil SE640823-814817 Hissefältet-Ottekil 10011_1 Hissefältet-Ottekil
17 Hägnen-4 SE648010-137635 Hägnen-4 30000_413 Magasinsgrupp Rösjön Hornborga Valle Timmersdala Göta älv
18 Jämserum SE636355-588871 Jämserum 30000_410 Ås vid Fårbo
19 Klapphuskällan SE674492-621444 Klapphuskällan 30000_227 Gävleåsen-Trödje Kustområde
20 Klintarp SE622200-133100 Klintarp 10002_1 Ängelholm-Ljungbyhed Rönne å
21 Kolbäck SE660500-152300 Kolbäck 10009_1 Strömsholmsåsen_Kvicksund-Surahammar Norrström
22 Kopparhult SE644529-140221 Kopparhult 30000_412 Hökensås Motala ström
23 Kungskällan (Visseltofta) SE625316-429341 Kungskällan (Visseltofta) 30000_76 WA52489318 Helge å
24 Källdalen SE635790-130432 Källdalen 30000_200 Tolken
25 Källna SE623165-132710 Källna 30000_21 Rönne å
26 Lappkällan SE665872-573338 Lappkällan 30000_426 Badelundaåsen_Brobacke Norrström
27 Lugnö SE680099-155152 Lugnö 30000_52
28 Mattisudden SE739180-168588 Mattisudden 30000_355 WA13088013 Luleälven
29 Mohed SE679700-155500 Mohed 10013_1 Ljusnan-/Söderalaåsen-Mohed Ljusnan
30 Mörsil SE702300-139100 Mörsil 10018_1 Mörsil Indalsälven
31 Mörsils-Eggen 2:233 SE702433-139321 Mörsils-Eggen 2:233 30000_340 Indalsälven
32 Råbäckens källa SE730265-499726 Råbäckens källa 30000_429 Rensimmarvallen Umeälven
33 Saxheden SE665847-147087 Saxheden 30000_425 Norrström
34 Skröven SE742000-176700 Skröven 10036_1 SE741584-177228 Kalixälven
35 Smålandsstenar SE634100-135600 Smålandsstenar 10006_1 Hulugård-Risamossen Nissan
36 Sorsele SE727200-157800 Sorsele 10023_1 Idbäckheden, Sorseleområdet Ronnebyån
37 Storberg SE726880-164672 Storberg 30000_310 SE726863-164413 Byskeälven
38 Stugubyn 4:106 SE700885-148382 Stugubyn 4:106 30000_339 Indalsälven
39 Sälla SE632643-354991 Sälla 30000_201 Sälla Ätran
40 Tellejåkk SE733613-168004 Tellejåkk 30000_366 SE733768-167641 Piteälven
41 Tyringe SE622700-136100 Tyringe 10005_1 Mjölkalånga Helge å
42 Tänndalen SE693857-360070 Tänndalen 30000_43 Tänndalen Ljusnan
43 Videgård SE728635-525459 Videgård 30000_275 SE728637-148734 Umeälven
44 Öglunda Offerkälla SE648076-137695 Öglunda Offerkälla 30000_414 Magasinsgrupp Rösjön Hornborga Valle Timmersdala Göta älv
45 Öje 17:39 SE674524-139521 Öje 17:39 30000_309 Dalälven
46 Ölvingtorpskällan SE627500-151900 Ölvingtorpskällan 10004_1 Nybroåsen vid Vassmolösa Ljungbyån