VER, Östergötland, grundvattenkemi

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Den verifierande provtagningen på grundvattnets kemi är till för att genom
förtätning av provtagningar förbättra underlaget till statusklassningen. Övervakning i den verifierande övervakningen ska därmed fungera som komplettering av den nationella och regionala övervakningen. Inom den verifierande övervakningen ingår även att testa nya provtagningspunkter. Bland annat ingår: källor, grundvattenrör samt nya brunnar och eventuellt nya grundvattentäkter. Provpunkterna provtas oftast endast en till två gånger under vattenförvaltnings cykeln. Även vattentäktsdata som har provtagits ingår i programmet. Där varierar provtagningsfrekvenser och vissa av dessa har vi provtagningsserier från år 1998 och framåt
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Östergötlands län
VER, Verifieringsövervakning
0
-
Pågående
Östergötland
2015-01-28 14:42
2019-06-25 12:43
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bottna_LST055 SE647445-155082 Bottna Kustområde
2 Byle SE625738-160964 Byle LST067 SE654029-150007 Nyköpingsån
3 Grytgöl SE627536-162352 Grytgöl LST069 Grytgöl Motala ström
4 Halsbråten VT414 SE624970-161688 Halsbråten VT414 LST070 SE651227-153217 Kilaån
5 Hällerstad (Ö_Ryd) SE620476-168680 Hällerstad (Ö_Ryd)_LST_102 LST102 Östra Ryd Söderköpingsån
6 Hävla SE621809-159941 Hävla LST050 SE653350-150365 Nyköpingsån
7 Igelfors SE616936-165242 Igelfors LST072 Igelfors Motala ström
8 Knutstorp SE647567-152326 Knutstorp LST062 Östra Ryd Söderköpingsån
9 Kvarn SE638880-177712 Kvarn LST020 Olivehult
10 Kvarsebo VT407 SE620375-159465 Kvarsebo VT407 LST073 SE650305-154749 Kustområde
11 Långerum_Mogata_LST 101 SE648088-152362 Långerum_Mogata_LST 101 LST101 Långerum Söderköpingsån
12 Mönnerum SE620597-160775 mönnerum VT510 (reserv) LST074 SE648804-155680 Kustområde
13 Norra Vi SE623664-165583 Norra Vi LST075 Norra Vi Motala ström
14 Rydsnäs SE623511-172158 Rydsnäs LST076 SE640965-146057 Motala ström
15 S:t Anna SE624481-158596 S:t Anna LST054 S.t Anna Kustområde
16 Sankt Laurentii kyrka SE648422-153000 Sankt Laurentii kyrka LST086 SE648299-153218 Söderköpingsån
17 Stubbetorp VT415 SE616587-169110 Stubbetorp VT415 LST078 SE651227-153217 Kilaån
18 Svinhult_LST100 SE640500-147624 Svinhult_LST100 LST100 Svinhult Motala ström
19 Torsåkra SE618391-164995 Torsåkra LST079 SE642077-150234 Motala ström
20 Ulrika SE616361-164082 Ulrika LST080 Ulrika Motala ström
21 Viggebyvägen SE648416-153098 Viggebyvägen LST091 SE648299-153218 Söderköpingsån
22 Örens SE621279-158968 Örens LST082 SE645629-150985 Motala ström
23 Östra Husby VT502 SE627143-162034 Östra Husby VT502 'LST016 SE649550-154297 Kustområde

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 14 Centrala Motala SE649168-145394 14 Centrala Motala 'LST014 Motala ström
2 15 Centrala Motala SE649078-145581 15 Centrala Motala 'LST015 WA87456290 Motala ström
3 6801 Åtvidaberg SE645689-150939 6801 Åtvidaberg LST027 SE645629-150985 Motala ström
4 Asby SE623504-164811 Asby LST066 Asby Motala ström
5 Falklyckan 1:3 SE643386-149100 Falklyckan 1:3 'LST010 SE643390-149113 Motala ström
6 fd Bryggeriet SE645293-151154 fd Bryggeriet LST041 SE645262-151223 Storån
7 Frörum (Gusum) SE656455-179913 Frörum (Gusum) LST026 SE646147-153908 Söderköpingsån
8 Gruvstugan VT403 SE624664-166893 Gruvstugan VT403 LST068 SE650525-153839 Kustområde
9 GV5, centrala industriomr, SE645293-151183 GV5, centrala industriomr, LST042 SE645262-151223 Storån
10 Högåsa 2:4 Vreta Kloster SE648663-147932 Högåsa 2:4 Vreta Kloster LST035 SE648634-147981 Motala ström
11 Höjden (nedlagt) SE622776-159950 Höjden (nedlagt) LST071 Norr om Sommen Motala ström
12 Järngården, Vreta Kloster SE648491-148109 Järngården, Vreta Kloster LST034 SE648634-147981 Motala ström
13 Kisa Mjällerum SE645301-177922 Kisa Mjällerum LST021 Kisa-Bjärkeryd Motala ström
14 Kölefors 1:6 SE643316-149110 Kölefors 1:6 'LST009 SE643390-149113 Motala ström
15 Ledberg SE647963-147953 Ledberg 'LST012 Slaka Norra Motala ström
16 Mjölby 037 SE646869-146052 Mandolinen 1 Mjölby LST037 Högby Motala ström
17 Mosshult SE641300-146886 Mosshult LST018 Österbymofältet Motala ström
18 R10064, Skänninge SE647572-145674 R10064, Skänninge LST024 Lövingsborg Motala ström
19 Rappestad Storgård SE647560-147747 Rappestad Storgård LST085 SE647443-147694 Motala ström
20 Rosendal 1:2 SE645569-151035 Rosendal 1:2 LST028 SE645629-150985 Motala ström
21 Runsven SE647342-145862 Runsven LST038 Lövingsborg Motala ström
22 Smeden 2:1 SE646811-145321 Smeden 2:1 LST025 Motala ström
23 Stora Bräng SE640942-146939 Stora Bräng LST019 Österbymofältet Motala ström
24 Stora Ljunga 3:4 SE647103-146717 Stora Ljunga 3:4 LST023 Mantorp Motala ström
25 Strålsnäs vattenverk SE645695-145785 Strålsnäs vattenverk LST088 Strålsnäs Motala ström
26 Södra delen av Slakaförek, SE646918-148882 Södra delen av Slakaförek, 'LST013 Slaka Södra Motala ström
27 Viby 11:11 Mantorp SE647235-147125 Viby 11:11 Mantorp LST036 Motala ström
28 Viken SE625415-170339 Viken LST081 Norr om Sommen Motala ström
29 Vikingstad SE634617-177336 Vikingstad 'LST011 SE647443-147694
30 Åby SE650521-152087 Åby LST017 SE650410-152120 Kustområde
31 Åtvidsnäs 1:14 Åtvidaberg SE645205-151260 Åtvidsnäs 1:14 Åtvidaberg LST043 SE645262-151223 Storån
32 Öringe 1:15 Strålsnäs SE645736-145756 Öringe 1:15 Strålsnäs LST089 Strålsnäs Motala ström