KEU, Örebro län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Målet är att kontrollera surhetstillståndet i kalkade vatten så att kommande återkalkningar kan göras vid rätt tidpunkt och med lämplig insats (dosering, strategi etc.).
Syftet med den kemiska effektuppföljningen i kalkade sjöar och vattendrag är att:
* ge underlag för en effektiv planering av kalkning och biologisk återställning.
* ge en bild av kalkningens långsiktiga effekter.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Örebro län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1977
-
Pågående
Örebro
Västra Götaland
Dalarna
2011-02-09 13:05
2020-03-06 20:31
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Abborrtjärn571 utlo SE660490-147680 Abborrtjärn571 utlo Pp300 Norrström
2 Andsjön östr SE662716-145580 Andsjön östr Pp089 Andsjön Norrström
3 Angsjön utlo SE657632-143100 Angsjön utlo Pp208 Valån mellan Våtsjön och Möckeln Göta älv
4 Aspen utlo SE661865-145530 Aspen utlo Aspen Norrström
5 Bavlingssjön utlo SE653353-147430 Bavlingssjön utlo Pp172 Bavlingssjön Motala ström
6 Bergtjärn562 utlo SE664600-142693 Bergtjärn562 utlo Pp283 Bergtjärnen Göta älv
7 Bjursjön545 utlo SE664012-143936 Bjursjön545 utlo Pp147 Bjursjön Norrström
8 Bjurtjärnen utlo SE662087-144923 Bjurtjärnen utlo Pp159 Bjurtjärnen Norrström
9 Björksjön492 utlo SE663484-144407 Björksjön492 utlo Pp060 Björksjön Norrström
10 Björktjärn59 utlo SE657900-144913 Björktjärn59 utlo Pp008 Björktjärnsbäcken, St Axsjön till inloppet i Falkasjön (Falkabäcken) Norrström
11 Blanksjön mitt SE651010-142885 Blanksjön mitt Pp378 Blanksjön Motala ström
12 Bläcktjärnsbäcken uppstr Kdos SE659966-142777 Bläcktjärnsbäcken uppstr Kdos Pp309 Göta älv
13 Bocksbosjön utlo SE658787-145168 Bocksbosjön utlo Pp115 Mogruvälven från St Ryggsjön till Venaån Norrström
14 Bondabrobäcken elfiske SE658765-145120 Bondabrobäcken elfiske Pp114 Mogruvälven från St Ryggsjön till Venaån Norrström
15 Borasjön utlo SE653948-142889 Borasjön utlo Borasjön Norrström
16 Bosjön utlo SE651974-143155 Bosjön utlo Pp198 Bosjön Motala ström
17 Botjärn234 utlo SE664244-146726 Botjärn234 utlo Pp400 Botjärnen Norrström
18 Botjärnen utlo SE662496-147415 Botjärnen utlo Pp078 Botjärnen Norrström
19 Brattforsbäcken SE661777-145633 Brattforsbäcken Pp058 Brattforsbäcken mellan Aspen och Usken Norrström
20 Bredsjöbäcken Stn 3 SE663262-145688 Bredsjöbäcken elfiske Pp062 Bredsjöbäcken Norrström
21 Bredsjön425 utlo SE661871-143700 Bredsjön425 utlo Pp276 Vattendrag från Holmsjön till inloppet i Sundsjön Göta älv
22 Bredsjön728 utlo SE663163-145643 Bredsjön728 utlo Pp063 Bredsjön Norrström
23 Brunnshyttebäcken SE661507-143900 Brunnshyttebäcken Pp244 Brunnshyttebäcken mellan Vasselsjön och Lundsfjärden Göta älv
24 Bäck nedan doserare L Lången SE660008-142969 Bäck nedan doserare L Lången Pp382 Göta älv
25 Bäck till N Bläcktjärn SE660091-142783 Bäck till N Bläcktjärn Göta älv
26 Bälgsjön utlo SE660495-144897 Bälgsjön utlo Pp064 Bälgsjön Norrström
27 Dalkarlssjön557 utlo SE664548-143653 Dalkarlssjön557 utlo Pp151 Dalkarsjön Norrström
28 Dalskogsbäcken SE660242-144291 Dalskogsbäcken Pp312 Hyttbäcken Norrström
29 Dammsjön194 utlo SE662596-147193 Dammsjön194 utlo Pp079 Restaån, Ösaren till inloppet i Glien Norrström
30 Dammsjön274 utlo SE659651-145449 Dammsjön274 utlo Pp070 Smygarebäcken, Ämten till inloppet i Åsbosjön Norrström
31 Dammsjön338 utlo SE659668-144567 Dammsjön338 utlo Pp069 Dammsjön Norrström
32 Dammsjön354 utlo SE660264-144299 Dammsjön354 utlo Pp139 Dammsjön Norrström
33 Dammsjön357 utlo SE659840-144405 Dammsjön357 utlo Pp140 Hyttbäcken från L Mosjön till inloppet i Saxen Norrström
34 Dammsjön434 utlo SE661543-144303 Dammsjön434 utlo Pp130 Dammsjön Norrström
35 Dammsjön644 utlo SE662554-145395 Dammsjön644 utlo Dammsjön Norrström
36 Djupedalsbäcken SE659810-142820 Djupedalsbäcken Pp307 Djupedalsbäcken Göta älv
37 Djupedalsbäcken elfiske SE659810-142818 Djupedalsbäcken elfiske Pp221 Djupedalsbäcken Göta älv
38 Dypottbäcken uppstr Kdos SE659988-142854 Dypottbäcken uppstr Kdos Pp308 Djupedalsbäcken Göta älv
39 Fagerbobäcken elfiske SE658955-144885 Fagerbobäcken elfiske Pp313 Fagerbobäcken Norrström
40 Falkabäcken Storstenshöjden SE657835-144983 Falkabäcken Storstenshöjden Pp314 Garphytteån-Falkabäcken Norrström
41 Falkasjön2310 utlo SE657835-144970 Falkasjön2310 utlo Pp303 Garphytteån-Falkabäcken Norrström
42 Fisklösen utlo SE659349-143472 Fisklösen utlo Pp260 Fisklösen Göta älv
43 Fisklösen199 utlo SE660189-143740 Fisklösen199 utlo Pp224 Göta älv
44 Fisklösenbäcken6121 SE660261-142644 Fisklösenbäcken6121 WA10248445 Göta älv
45 Flosjöbäcken utlo SE660577-143100 Flosjöbäcken utlo Pp316 Flosjöbäcken, Fräkentjärnen till inloppet i Halvarsnoren Göta älv
46 Flosjöbäcken stn 3 SE660515-143044 Flosjöbäcken elfiske Pp271 Flosjöbäcken, Fräkentjärnen till inloppet i Halvarsnoren Göta älv
47 Fräkentjärn utlo SE659978-142951 Fräkentjärn utlo Pp381 Flosjöbäcken, Fräkentjärnen till inloppet i Halvarsnoren Göta älv
48 Fräsebäcken utlo SE651085-142435 Fräsebäcken utlo Pp201 Fräsebäcken mellan Stora Trehörningen och Unden Motala ström
49 Fågelsjön utlo SE658189-143564 Fågelsjön utlo Pp296 Fågelsjön Göta älv
50 Färvilen utlo SE661134-144749 Färvilen utlo Pp075 Färvilsån Norrström
51 Färvilsån elfiske SE660985-145060 Färvilsån Pp074 Färvilsån Norrström
52 Galtjärnarna södr SE660344-142879 Galtjärnarna södr Pp388 Göta älv
53 Gilsåssjön SE657726-144463 Gilsåssjön utlo Pp220 Lanforsälven från Måckatjärnen till inloppet i Kärmen Göta älv
54 Gladhöjdsbäcken SE663795-143534 Gladhöjdsbäcken Pp373 Göta älv
55 Gladtjärn643 SE662740-145440 Gladtjärn643 Pp091 Gladtjärnen Norrström
56 Grecken norr SE660830-143960 Grecken norr Pp239 Grecken, Malen och Lundsfjärden Göta älv
57 Grytsjön261 utlo SE652729-143310 Grytsjön261 utlo Grytsjön Norrström
58 Grytsjön5 södr SE656843-141519 Grytsjön5 södr Pp225 Vattendrag från Grytsjön till inloppet i Vismen Göta älv
59 Gränsjön548 utlo SE664013-143806 Gränsjön548 utlo Pp149 Gränsjön-Hällefors Norrström
60 Gränsjön641 utlo SE662474-145600 Gränsjön641 utlo Gränsjön-Lindesberg Norrström
61 Gränsjöälven elfiske SE663980-143835 Gränsjöälven elfiske Pp148 Gränsjöälven/Grönsjöälven mellan Gränsjön och Stora Grängen Norrström
62 Grässjön259 utlo SE652795-143125 Grässjön259 utlo Pp013 Grässjön Motala ström
63 Gårdsjön20 utlo SE658315-145141 Gårdsjön20 utlo Pp016 Frösvidalsån Norrström
64 Gårdsjön63 utlo SE652573-141597 Gårdsjön63 utlo Pp192 Gårdsjön Motala ström
65 Gåssjön utlo SE655374-142208 Gåssjön utlo Pp226 Gåssjön Göta älv
66 Gåstjärnen145 mitt SE662301-147620 Gåstjärnen145 mitt Pp084 Gåstjärnen Norrström
67 Gåstjärnen469 utlo SE662030-144913 Gåstjärnen469 utlo Pp158 WA73627176 Norrström
68 Gäddtjärn239 mitt SE660413-142840 Gäddtjärn239 mitt Pp389 Göta älv
69 Gällen utlo SE656863-142967 Gällen utlo Pp052 Gällen Norrström
70 Göljan utlo SE658228-145117 Göljan utlo Pp014 Göljan Norrström
71 Hagasjön utlo SE658662-144717 Hagasjön utlo Pp111 Hovmantorpsån, St Gäddtjärnen till Mogruvälven Norrström
72 Hammarskogsån elfiske SE662075-145935 Hammarskogsån elfiske Pp085 Hammarskogsån mellan Gränsjön och Råsvalen Norrström
73 Hammarskogsån-R50 SE661976-146020 Hammarskogsån-R50 Pp379 Hammarskogsån mellan Gränsjön och Råsvalen Norrström
74 Hecklan utlo SE664169-142838 Hecklan utlo Pp228 Hecklan Göta älv
75 Hissjön utlo SE653448-146164 Hissjön utlo Pp175 Rönnesån från St Axsjön till inloppet i Skyllbergsån Motala ström
76 Holmsjön179 utlo SE657012-142887 Holmsjön179 utlo Pp051 Holmsjöbäcken från St Svinsjön till inloppet i Ölen Norrström
77 Holmsjön283 utlo SE661110-143961 Holmsjön283 utlo Pp243 Holmsjön Göta älv
78 Holmsjön293 utlo SE660748-144651 Holmsjön293 utlo Pp066 Holmsjön Norrström
79 Holmsjön427 utlo SE661863-143817 Holmsjön427 utlo Pp277 Vattendrag från Holmsjön till inloppet i Sundsjön Göta älv
80 Holmsjön586 utlo SE665369-143087 Holmsjön586 utlo Pp288 Holmsjön Göta älv
81 Holmsjön81 utlo SE657249-143870 Holmsjön81 utlo Pp218 Holmsjön Göta älv
82 Hovmanstorpasjön utlo SE658853-144694 Hovmanstorpasjön utlo Pp110 Hovmantorpsån, St Gäddtjärnen till Mogruvälven Norrström
83 Hullsjön utlo SE653287-143427 Hullsjön utlo Pp037 Hullsjön Norrström
84 Hultsjön utlo SE654461-146430 Hultsjön utlo Pp163 Hultsjön Nyköpingsån
85 Håkanbolbäcken utlo SE656366-141873 Håkanbolbäcken utlo Pp229 Håkanbolbäcken Göta älv
86 Håkanbolbäcken 4 km uppstr. SE656425-141650 Håkanbolbäcken 4 km uppstr. Pp231 Håkanbolbäcken Göta älv
87 Håkanbolbäcken elfiske SE656360-141875 Håkanbolbäcken elfiske Pp315 Håkanbolbäcken Göta älv
88 Håkansbodasjön utlo SE661868-144982 Håkansbodasjön utlo Pp094 Vasslabäcken från Kroktjärnen till Rastälven Norrström
89 Hällsjön240 utlo SE663948-147570 Hällsjön240 utlo Pp134 Hällsjön Norrström
90 Hänglandstjärn SE664616-142969 Hänglandstjärn Pp285 Sävälven Göta älv
91 Högmossjön utlo SE661020-148602 Högmossjön utlo Pp103 Högmossjön Norrström
92 Högsjön m Hyttsjön SE665595-143401 Högsjön m Hyttsjön Pp279 Göta älv
93 Imälven elfiske SE657925-143135 Imälven elfiske Pp316 Imälven mellan Älgsimmen och Svartälven Göta älv
94 Jämnlången utlo SE656604-143181 Jämnlången utlo Pp055 Jämnlången Norrström
95 Kalltjärn utlo SE658758-145316 Kalltjärn utlo Pp018 Kalltjärn Norrström
96 Kalven SE207845-456411 Kalven Pp411 Kvarnkärrsbäcken, Kviddtjärnen till inloppet i Aspen Norrström
97 Karltorpstjärn utlo SE660471-142955 Karltorpstjärn utlo Pp390 Göta älv
98 Knäppabäcken elfiske SE660050-144500 Knäppabäcken elfiske Pp138 Knäppabäcken Norrström
99 Knäppabäcken uppstr Kdos SE660242-144293 Knäppabäcken uppstr Kdos Pp311 Hyttbäcken Norrström
100 Knäppabäcken-kraftledning SE660025-144590 Knäppabäcken-kraftledning Pp137 Knäppabäcken Norrström
101 Kolken utlo SE653510-143613 Kolken utlo Pp038 Norrström
102 Kolsjön utlo SE652030-144209 Kolsjön utlo Pp177 Kolsjön Motala ström
103 Koängsbäcken SE663839-143448 Koängsbäcken Pp412 Koängsbäcken, Kotjärnen till inloppet i St Högsjön Göta älv
104 Kroksjön65 utlo SE653988-146321 Kroksjön65 utlo Pp206 Emmesån Motala ström
105 Kroktjärn564 utlo SE664795-142794 Kroktjärn564 utlo Pp284 Kroktjärnen Göta älv
106 Kråksjön utlo SE652974-142927 Kråksjön utlo Kråksjön Norrström
107 Kvarnbäcken575 SE665250-142840 Kvarnbäcken575 Pp287 Likalampib. Göta älv
108 Kvarnsjön m Lövsjön utlo SE664657-143346 Kvarnsjön m Lövsjön utlo Pp252 Lövsjön Göta älv
109 Kvarntjärn240 mitt SE660416-142810 Kvarntjärn240 mitt Pp391 Göta älv
110 Kviddtjärn SE207153-449450 Kviddtjärn Pp425 Göta älv
111 Kviddtjärn21 utlo SE658415-145037 Kviddtjärn21 utlo Pp017 Norrström
112 Kviddtjärnsbäcken SE659588-143075 Kviddtjärnsbäcken Pp426 Göta älv
113 Källtjärnsbäcken SE660212-142934 Källtjärnsbäcken Flosjöbäcken, Fräkentjärnen till inloppet i Halvarsnoren Göta älv
114 Kölsjön norr SE663909-146224 Kölsjön utlo Kölsjön Norrström
115 Kölsjön utlo SE663672-146381 Kölsjön utlo Pp097 Kölsjön Norrström
116 Kölsjöån elfiske SE663540-146445 Kölsjöån Pp095 Kölsjöån Norrström
117 Kölsjöån-Löa Hytta SE663165-146419 Kölsjöån-Löa Hytta Pp304 Kölsjöån Norrström
118 L Dammsjön utlo SE658437-145263 L Dammsjön utlo Pp042 Norrström
119 L Fisklösen mitt SE660385-142895 L Fisklösen mitt Pp392 Göta älv
120 L Högsjön utlo SE663588-143356 L Högsjön utlo Pp267 Stora Högsjön och Lilla Högsjön Göta älv
121 L Korslången utlo SE664063-146710 L Korslången utlo Pp083 Lilla Korslången Norrström
122 L Kringsjön utlo SE653621-148547 L Kringsjön utlo Pp182 Lilla Kringsjön Motala ström
123 L Kviddtj.(Abborrflyet) utlo SE664408-143180 L Kviddtj.(Abborrflyet) utlo Pp248 Göta älv
124 L Sandsjön utlo SE664285-143184 L Sandsjön utlo Pp247 Lilla Sandsjön Göta älv
125 L Sirsjön utlo SE656439-143549 L Sirsjön utlo Pp033 Lilla Sirsjön Norrström
126 L Stensjön utlo SE659273-145373 L Stensjön utlo Pp072 Lilla Stensjön Norrström
127 L Tomsjön utlo SE664829-142563 L Tomsjön utlo Pp269 Lillälven, L Tomsjön till inloppet i St Tomsjön Göta älv
128 Laxbäcken utlo SE665275-142930 Laxbäcken utlo Laxbäcken Göta älv
129 Laxtjärn238 utlo SE663720-147426 Laxtjärn238 utlo Laxtjärnen Norrström
130 Leken utlo SE657224-144245 Leken utlo Pp020 Leken Norrström
131 Lekhytteån SE656840-144690 Lekhytteån Lekeberga Pp019 Lekhytteån mellan Leken och Garphytteån Norrström
132 Lersjön utlo SE658898-143102 Lersjön utlo Pp235 Lersjön Göta älv
133 Lerälven-Elfiske SE658410-143050 Lerälven-Elfiske Pp234 Lerälven, Lersjön till Svartälven Göta älv
134 Likalampi573 utlo SE665182-142897 Likalampi573 utlo Pp286 Likalampi Göta älv
135 Lillsjön95 utlo SE656823-143863 Lillsjön95 utlo Pp021 Lillån vid Vekhyttan Norrström
136 Ljustjärn230 mitt SE660122-142906 Ljustjärn230 mitt Pp393 Göta älv
137 Ljustjärnen143 mitt SE661777-147659 Ljustjärnen143 mitt Pp102 Ljustjärnen Norrström
138 Lobergs-Abborrtjärn norr SE659287-143285 Lobergs-Abborrtjärn norr Pp236 Lobergs Abborrtjärnen Göta älv
139 Lobergstjärn utlo SE659384-143198 Lobergstjärn utlo Pp237 Lobergstjärnen Göta älv
140 Lopptjärn50 utlo SE660948-148597 Lopptjärn50 utlo Pp105 Lopptjärnen Norrström
141 Lundsfjärden utlo SE661340-143550 Lundsfjärden utlo Pp242 Grecken, Malen och Lundsfjärden Göta älv
142 Lången utlo SE653386-142797 Lången utlo Lången-Laxå kommun Norrström
143 Långenbäcken2272 SE660216-142912 Långenbäcken2272 WA85666655 Göta älv
144 Långsjön utlo SE658368-143765 Långsjön utlo Pp385 Långsjön Göta älv
145 Långsjön4 utlo SE653993-149012 Långsjön4 utlo Pp164 Långsjön Nyköpingsån
146 Långtjärn268 utlo SE659000-145556 Långtjärn268 utlo Pp100 Långtjärn Norrström
147 Lövsjö-Abborrtjärn utlo SE664785-143676 Lövsjö-Abborrtjärn utlo Pp253 Lövsjö-Abborrtjärnen Göta älv
148 Malen utlo SE661239-143394 Malen utlo Pp238 Grecken, Malen och Lundsfjärden Göta älv
149 Marstrandsbäcken SE664945-142560 Marstrandsbäcken Pp270 Göta älv
150 Mellansjön387 utlo SE664521-142207 Mellansjön387 utlo Pp292 Mellansjön Göta älv
151 Meshattbäcken Stn 3 SE661946-145031 Meshattbäcken Stn 3 Pp317 Vasslabäcken från Kroktjärnen till Rastälven Norrström
152 Mettjärn utlo SE664552-143395 Mettjärn utlo Pp250 Mettjärnen Göta älv
153 Mogruvälven SE659275-144755 Mogruvälven Pp108 Mogruvälven från St Ryggsjön till Venaån Norrström
154 Mosjökälla utlo SE661263-144342 Mosjökälla utlo Pp076 Färvilsån Norrström
155 Mången503 utlo SE664612-143232 Mången503 utlo Pp251 Mången Göta älv
156 Mänttorpsbäcken utlo SE663729-147401 Mänttorpsbäcken utlo Pp387 Norrström
157 Mögsjön105 utlo SE656953-143518 Mögsjön105 utlo Pp025 Mögsjön Norrström
158 Mörkestjärn utlo SE656284-142572 Mörkestjärn utlo Pp386 Norrström
159 Mörttjärn171 utlo SE659199-143641 Mörttjärn171 utlo Pp259 Mörttjärnen Göta älv
160 Mörttjärnsbäcken8901 utlo SE665236-144748 Mörttjärnsbäcken8901 utlo Pp354 Mörttjärnsbäcken mellan Barnfallsmossen och Stora Kumlan Norrström
161 N Asplången utlo SE651899-143910 N Asplången utlo Norra Asplången Motala ström
162 N Bläcktjärn mitt SE660048-142775 N Bläcktjärn mitt Pp394 Göta älv
163 N Bläcktjärn utlo SE660039-142780 N Bläcktjärn utlo Pp395 Göta älv
164 N Nordtjärn utlo SE665473-143871 N Nordtjärn utlo Pp122 Norra Nordtjärnen Norrström
165 N Porrtjärnen utlo SE656154-142255 N Porrtjärnen utlo Pp044 Norrström
166 N Slottjärnarna mitt SE660316-142851 N Slottjärnarna mitt Pp396 Göta älv
167 N Svensken utlo SE664610-142813 N Svensken utlo Pp282 Norra Svensken Göta älv
168 Nedre Sävsjön utlo SE664360-142967 Nedre Sävsjön utlo Pp280 Sävälven Göta älv
169 Nolsjön utlo SE655830-142914 Nolsjön utlo Pp034 Norrström
170 Nordsjön750 utlo SE664437-144055 Nordsjön750 utlo Pp154 Kaggabäcken, Nordsjön till Nittälven Norrström
171 Nordtjärnsälven-kvarnen SE665160-144002 Nordtjärnsälven-kvarnen Pp117 Nordtjärnsälven från Silksbäckens utlopp till inloppet i Nittälven Norrström
172 Noren utlo SE657406-143833 Noren utlo Pp217 Stora Noren och Lilla Noren Göta älv
173 Norrgryten utlo SE657086-143241 Norrgryten utlo Pp209 Norrgryten Göta älv
174 Norr-Ämten utlo SE657169-143374 Norr-Ämten utlo Pp211 Norr-Ämten Göta älv
175 Nätsjön utlo SE664175-142498 Nätsjön utlo Pp262 Nätsjön Göta älv
176 Orobäcken-Laggarmyren SE662094-145363 Orobäcken-Laggarmyren Pp346 Norrström
177 Paddtjärn612 utlo SE660226-142612 Paddtjärn612 utlo Pp273 Paddtjärnen Göta älv
178 Perstorpsbäcken uppstr Kdos SE660515-142790 Perstorpsbäcken uppstr Kdos Pp310 Göta älv
179 Rammsjön utlo SE659260-145573 Rammsjön utlo Pp099 Rammsjön Norrström
180 Restaån utlo SE662620-147225 Restaån utlo Pp077 Restaån, Ösaren till inloppet i Glien Norrström
181 Rotebäcken SE656265-141677 Rotebäcken Pp383 Göta älv
182 Rusasjön SE658551-145296 Rusasjön Pp384 Norrström
183 Rågrecken utlo SE660963-144145 Rågrecken utlo Rågrecken Göta älv
184 Rönnhöjdsbäcken SE665233-143768 Rönnhöjdsbäcken Pp119 Norrström
185 Rösimmen utlo SE658500-143982 Rösimmen utlo Rösimmen Göta älv
186 Rösjön36 utlo SE651802-143769 Rösjön36 utlo Pp169 Rösjöbäcken mellan Fagertärn och Södra Aspaån Motala ström
187 Rösjön54 utlo SE654128-147040 Rösjön54 utlo Pp185 Rösjön Motala ström
188 Rösjön626 utlo SE662668-145951 Rösjön626 utlo Pp088 Rösjön Norrström
189 Rötjärnsbäcken utlo SE663415-142404 Rötjärnsbäcken Pp377 Rötjärnsbäcken från L Rötjärnen till inloppet i Stor-Sången Göta älv
190 S Asplången utlo SE651636-143978 S Asplången utlo Pp168 Södra Asplången Motala ström
191 S Brunnsjön utlo SE660999-145995 S Brunnsjön utlo Pp160 Torphyttebäcken Norrström
192 S Dovrasjön utlo SE654235-145126 S Dovrasjön utlo Pp162 Vattendrag från Södra Dovrasjön till Tibons utlopp Nyköpingsån
193 S Nordtjärnen utlo SE665334-143912 S Nordtjärnen utlo Pp121 Nordtjärnsälven/Malmbrobäcken ner till Silksbäckens utlopp Norrström
194 S Porrtjärnen utlo SE656093-142142 S Porrtjärnen utlo Pp291 Göta älv
195 S Svensken utlo SE664450-142756 S Svensken utlo Pp281 Södra Svensken Göta älv
196 S Ånnabosjön utlo SE657963-145005 S Ånnabosjön utlo Pp302 Södra Ånnabosjön Norrström
197 Sandån utlo SE663019-147533 Sandån utlo Pp132 Sandån mellan Stora/Lilla Sångaren och å från Glien Norrström
198 Sandån elfiske SE663265-147495 Sandån elfiske Pp133 Sandån mellan Stora/Lilla Sångaren och å från Glien Norrström
199 Sarvtjärnen utlo SE664954-143405 Sarvtjärnen utlo Pp257 Sarvtjärnen Göta älv
200 Saxen utlo SE659888-144840 Saxen utlo Saxen-Nora Norrström
201 Sibbosjön utlo SE658787-144914 Sibbosjön utlo Pp112 Sibbosjön Norrström
202 Silken utlo SE665183-143872 Silken utlo Pp118 Silken Norrström
203 Silksbäcken elfiske SE665215-143925 Silksbäcken elfiske Silksbäcken från Silken till inloppet i Nordtjärnsälven Norrström
204 Simmelsjön6 utlo SE665309-146190 Simmelsjön6 utlo Simmelsjön Norrström
205 Skirasjön utlo SE654152-148687 Skirasjön utlo Pp165 Byggebäcken, Skirasjön till inloppet i Botaren (Brevensån) Nyköpingsån
206 Skiren241 utlo SE653398-143396 Skiren241 utlo Pp036 Skiren Norrström
207 Skirenån SE652018-143817 Skirenån Pp327 Aspaån biflöde uppströms N Asplången Motala ström
208 Skomakarsjön utlo SE664327-142988 Skomakarsjön utlo Pp246 Sikforsån från Mångsagen till Sävsjön Göta älv
209 Skärjen310 utlo SE661362-142456 Skärjen310 utlo Pp265 Finnhytteälven, Skärjen till inloppet i Torrvarpen Göta älv
210 Smalesjön utlo SE657143-143890 Smalesjön utlo Pp219 Göta älv
211 Smedsjön619 utlo SE662052-145778 Smedsjön619 utlo Pp305 Smedsjön Norrström
212 St Aspasjön utlo SE661440-146861 St Aspasjön utlo Pp141 Albäcksån Norrström
213 St Avlången utlo SE665490-146159 St Avlången utlo Stora Avlången Norrström
214 St Axsjön48 utlo SE657892-144790 St Axsjön48 utlo Pp009 Björktjärnsbäcken, St Axsjön till inloppet i Falkasjön (Falkabäcken) Norrström
215 St Bredsjön utlo SE663534-143987 St Bredsjön utlo Pp146 Gränsjöälven/Grönsjöälven mellan Gränsjön och Stora Grängen Norrström
216 St Dammsjön utlo SE658408-145322 St Dammsjön utlo Pp041 Stora Dammsjön Norrström
217 St Fisklösen mitt SE660403-142907 St Fisklösen mitt Pp397 Göta älv
218 St Flosjön utlo SE660457-143039 St Flosjön utlo Pp272 Flosjöbäcken, Fräkentjärnen till inloppet i Halvarsnoren Göta älv
219 St Grytsjön utlo SE658686-144344 St Grytsjön utlo Pp101 Sågsnårsälven från Stora Grytsjön till inloppet i Älvlången Norrström
220 St Havsjön utlo SE664208-144162 St Havsjön utlo Pp153 Kaggabäcken, Nordsjön till Nittälven Norrström
221 St Hemsjön utlo SE655899-143216 St Hemsjön utlo Pp039 Stora Hemsjöbäcken, St Hemsjön till inloppet i Teen Norrström
222 St Hällsjön utlo SE662328-143672 St Hällsjön utlo Pp266 Vattendrag från Hälltjärnen till inloppet i Halvtron Göta älv
223 St Kumlan utlo SE664979-144860 St Kumlan utlo Pp156 Stora Kumlan Norrström
224 St Ormtjärn mitt SE659756-143234 St Ormtjärn mitt Pp398 Göta älv
225 St Ryggsjön utlo SE658787-145276 St Ryggsjön utlo Pp116 Mogruvälven från St Ryggsjön till Venaån Norrström
226 St Rävtjärn utlo SE656530-143530 St Rävtjärn utlo Pp032 Stora Rävtjärn Norrström
227 St Sandsjön utlo SE664251-143224 St Sandsjön utlo Pp249 Sikforsån från Mångsagen till Sävsjön Göta älv
228 St Snesnaren utlo SE663835-146797 St Snesnaren utlo Pp082 Getryggsån mellan L. Korslången och Gryssjön Norrström
229 St Stensjön utlo SE659444-145402 St Stensjön utlo Pp071 Stora Stensjön Norrström
230 St Sångaren utlo SE663999-147620 St Sångaren utlo Pp135 Stora Sångaren Norrström
231 St Tolsjön utlo SE653688-142567 St Tolsjön utlo Pp005 Stora Tolsjön Norrström
232 St Tomsjön utlo SE664744-142444 St Tomsjön utlo Pp268 Stora Tomsjön Göta älv
233 St Trehörningen utlo SE651099-142774 St Trehörningen utlo Pp202 Stora Trehörningen Motala ström
234 St Ånsjön utlo SE662277-144662 St Ånsjön utlo Pp157 Lilla Ånsjön Norrström
235 St Ämten utlo SE661771-143555 St Ämten utlo Pp275 Stora Ämten Göta älv
236 Stenbotjärn SE659059-143477 Stenbotjärn Pp430 Svartälven mellan Malmlången och Imälvens inlopp Göta älv
237 Stenmalmen utlo SE660870-148703 Stenmalmen utlo Pp106 Stenmalmen Norrström
238 Stensjön295 utlo SE660853-144645 Stensjön295 utlo Pp067 Stensjön Norrström
239 Stensjön391 utlo SE664639-142268 Stensjön391 utlo Pp294 Stensjön Göta älv
240 Stensjön521 utlo SE665002-143503 Stensjön521 utlo Pp254 Lövsjöälven inloppet i Lövsjön Göta älv
241 Stora Kroktjärn SE659009-143243 Stora Kroktjärn Pp428 Stora Kroktjärnen Göta älv
242 Stora Svarttjärn SE659008-143347 Stora Svarttjärn Pp429 Svartälven mellan Malmlången och Imälvens inlopp Göta älv
243 Stor-Björken utlo SE655695-142624 Stor-Björken utlo Pp043 Stor-Björken Norrström
244 Storsjön100 utlo SE656850-143696 Storsjön100 utlo Pp022 Storsjön-Lekeberg Norrström
245 Sultabborren utlo SE656839-143262 Sultabborren utlo Pp054 Norrström
246 Sundsjön417 utlo SE661919-143578 Sundsjön417 utlo Sundsjön Göta älv
247 Svarthavet utlo SE664738-143825 Svarthavet utlo Pp152 Svarthavsbäcken Norrström
248 Svartsjön utlo SE654091-146395 Svartsjön utlo Pp167 Nyköpingsån
249 Svarttjärn65 utlo SE657090-143441 Svarttjärn65 utlo Pp213 Mell-Ämten Göta älv
250 Sågdammsån SE653916-142716 Sågdammsån Pp380 Sågdammsån Norrström
251 Sågkvarnsbäcken utlo SE652425-142730 Sågkvarnsbäcken utlo Pp196 Sågkvarnsbäcken mellan Bosjön och Unden Motala ström
252 Sågkvarnsbäcken elfiske SE652425-142735 Sågkvarnsbäcken elfiske Pp319 Sågkvarnsbäcken mellan Bosjön och Unden Motala ström
253 Sävsjön33 utlo SE656660-141865 Sävsjön33 utlo Pp278 Sävsjön Göta älv
254 Sävsjön58 utlo SE656997-143307 Sävsjön58 utlo Pp210 Sävsjön Göta älv
255 Sävälven-Silkesdamm SE664500-142960 Sävälven-Silkesdamm Pp375 Sävälven Göta älv
256 Sävälven-Strömsdalsvägen SE665780-142930 Sävälven-Strömsdalsvägen Pp289 Sävälven Göta älv
257 Sörgryten mitt SE656777-143112 Sörgryten mitt Pp053 Holmsjöbäcken från St Svinsjön till inloppet i Ölen Norrström
258 Sör-Ämten utlo SE657054-143385 Sör-Ämten utlo Pp212 Sör-Ämten Göta älv
259 Testen utlo SE654818-143265 Testen utlo Pp048 Klämmabäcken till inloppet i Toften Norrström
260 Tjogseln utlo SE656732-143423 Tjogseln utlo Pp024 Tjogseln Norrström
261 Toren127 utlo SE656167-143096 Toren127 utlo Pp029 Toren Norrström
262 Torksjöbäcken SE651339-143768 Torksjöbäcken Pp329 Aspaån biflöde uppströms S Asplången Motala ström
263 Trehörningen4 utlo SE653919-142172 Trehörningen4 utlo Pp263 Trehörningen Göta älv
264 Trehörningen530 utlo SE665055-143379 Trehörningen530 utlo Pp256 Trehörningen Göta älv
265 Tvärbäcken SE653679-148557 Tvärbäcken Pp306 WA54896389 Motala ström
266 Tvärådammen utlo SE659504-143571 Tvärådammen utlo Pp261 Tvärån, St Gällsjön till inloppet i Malmlången Göta älv
267 Tärnsjön utlo SE651921-144045 Tärnsjön utlo Pp170 Motala ström
268 Unden utlo SE651567-141795 Unden utlo Unden Motala ström
269 V Björntjärn utlo SE657660-143613 V Björntjärn utlo Pp216 Västra Björntjärn Göta älv
270 V Djupedalstjärn mitt SE659957-142811 V Djupedalstjärn mitt Pp399 Göta älv
271 Valsjön56 utlo SE653389-146524 Valsjön56 utlo Pp204 Valsjön Motala ström
272 Valsjön621 utlo SE662445-145890 Valsjön621 utlo Pp087 Valsjön Norrström
273 Vartjärn utlo SE665056-143575 Vartjärn utlo Pp255 Lövsjöälven inloppet i Lövsjön Göta älv
274 Vasselsjön utlo SE661456-143994 Vasselsjön utlo Pp245 Vasselsjön Göta älv
275 Vasslabäcken elfiske2 SE661695-144945 Vasslabäcken Pp093 Vasslabäcken från Kroktjärnen till Rastälven Norrström
276 Velamshyttebäcken SE656315-143345 Velamshyttebäcken elfiske Pp031 Velamshyttebäcken Norrström
277 Velamshyttebäcken utlo SE656296-143344 Velamshyttebäcken utlo Pp030 Velamshyttebäcken Norrström
278 Vithavet utlo SE664701-143951 Vithavet utlo Pp155 Vithavet Norrström
279 Våtsjön utlo SE657575-143299 Våtsjön utlo Pp214 Våtsjön Göta älv
280 Ymningen utlo SE658251-144824 Ymningen utlo Pp011 Stora Ymningen Norrström
281 Yxsjön429 utlo SE661791-144725 Yxsjön429 utlo Pp131 Yxsjön Norrström
282 Yxsjön800 utlo SE665913-144307 Yxsjön800 utlo Pp161 Yxsjön Norrström
283 Åsebolbäcken SE652270-141625 Åsebolbäcken Pp190 Åsebolsbäcken Motala ström
284 Åsebolbäcken Stn3 SE652485-141595 ÅsebolbäckenEfBf Pp320 Motala ström
285 Åtjärnarna utlo SE664101-146395 Åtjärnarna utlo Pp098 Sandån från Kälktjärnen till inloppet i Kölsjön Norrström
286 Älgsimmen utlo SE658298-143461 Älgsimmen utlo Älgsimmen Göta älv
287 Älgsjön östr SE656023-142477 Älgsjön östr Pp045 Älgsjön Norrström
288 Älgtjärnen600 utlo SE659828-142950 Älgtjärnen600 utlo Pp222 Göta älv
289 Ämten284 utlo SE659426-145238 Ämten284 utlo Pp073 Smygarebäcken, Ämten till inloppet i Åsbosjön Norrström
290 Ö Björntjärn utlo SE657632-143640 Ö Björntjärn utlo Pp215 WA58309341 Göta älv
291 Ö Djupedalstjärn utlo SE659934-142833 Ö Djupedalstjärn utlo Pp223 Djupedalsbäcken Göta älv
292 Ö Hällsjön utlo SE658270-145020 Ö Hällsjön utlo Pp015 Norrström
293 Öfallstjärn SE658781-143427 Öfallstjärn Pp258 Göta älv
294 Ölen2020 utlo SE656350-142510 Ölen2020 utlo Pp056 Svartån mellan Ölen och Stor-Björken Norrström
295 Ölsjön207 utlo SE662876-147051 Ölsjön207 utlo Pp081 Getryggsån mellan Gryssjön och Glien Norrström
296 Örkaggen utlo SE652550-143790 Örkaggen utlo Pp207 Örkaggen Motala ström
297 Örlaxbäcken SE662589-145216 Örlaxbäcken Pp350 Örlaxbäcken från Rasbackstjärnen till inloppet i Dammsjön Norrström
298 Örmalmen utlo SE661101-148583 Örmalmen utlo Pp104 Örmalmen Norrström
299 Ösaren utlo SE662661-146875 Ösaren utlo Pp080 Restaån, Ösaren till inloppet i Glien Norrström
300 Östersjön252 utlo SE653175-143759 Östersjön252 utlo Pp057 Östersjön-väster om Askersund Norrström
301 Östersjön388 utlo SE664532-142225 Östersjön388 utlo Pp293 Östersjön Göta älv
302 Öster-Ämten utlo SE651416-143169 Öster-Ämten utlo Pp199 Ykullaån Motala ström
303 Övartjärn utlo SE659543-143036 Övartjärn utlo Pp299 Övartjärn Göta älv
304 Övartjärnsbäcken SE659405-142853 Övartjärnsbäcken Pp298 Övartjärnsbäcken Göta älv

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Abborrtjärn172 utlo SE659291-143603 Abborrtjärn172 utlo Abborrtjärn Göta älv
2 Björken utlo SE661170-148435 Björken utlo Pp107 Västansjöbäcken från Björken till inloppet i Sällingsjön Norrström
3 Bofallstjärn mitt SE659742-143184 Bofallstjärn mitt Göta älv
4 Dammar vid Jontebygget SE654126-142651 Dammar vid Jontebygget Pp006 Norrström
5 Dammsjön177 utlo SE662829-148090 Dammsjön177 utlo Pp068 Dammsjön Norrström
6 Dammsjön422 utlo SE661443-144605 Dammsjön422 utlo Pp129 Dammsjön Norrström
7 Dypotten mitt SE660049-142873 Dypotten mitt Göta älv
8 Fisklösen613 mitt SE660302-142725 Fisklösen613 mitt Fisklösen Göta älv
9 Fräkentjärn232 mitt SE659963-142946 Fräkentjärn232 mitt Flosjöbäcken, Fräkentjärnen till inloppet i Halvarsnoren Göta älv
10 Garphyttedammen utlo SE661956-145786 Garphyttedammen utlo Pp086 Norrström
11 Gäddevikbäcken utlo SE652305-141905 Gäddevikbäcken utlo Pp193 Motala ström
12 Hällsjön21 utlo SE652782-146688 Hällsjön21 utlo Pp176 Hällsjön Motala ström
13 Höljebäcken utlo SE652530-142725 Höljebäcken utlo Pp195 Höljebäcken Motala ström
14 Immen utlo SE659843-142308 Immen utlo Pp232 Immen Göta älv
15 Kroksjöbäcken utlo SE651665-142590 Kroksjöbäcken utlo Pp200 Motala ström
16 Kvarnsjön122 utlo SE653145-144374 Kvarnsjön122 utlo Pp179 Kvarnsjöbäcken, Kvarnsjön till Bronaån Motala ström
17 Kvavsjön norr SE661547-147183 Kvavsjön norr Pp143 Albäcksån Norrström
18 Kälken mitt SE660115-142939 Kälken mitt Flosjöbäcken, Fräkentjärnen till inloppet i Halvarsnoren Göta älv
19 L Axsjön norr SE657814-144599 L Axsjön norr Pp010 Lilla Axsjön Norrström
20 L Flosjön mitt SE660253-142925 L Flosjön mitt Flosjöbäcken, Fräkentjärnen till inloppet i Halvarsnoren Göta älv
21 L Korslången södr SE664115-146778 L Korslången södr Lilla Korslången Norrström
22 L Lången231 mitt SE660019-142947 L Lången231 mitt Flosjöbäcken, Fräkentjärnen till inloppet i Halvarsnoren Göta älv
23 Lammitjärnen utlo SE666383-144509 Lammitjärnen utlo Pp127 Lammitjärnen Norrström
24 Lertjärn utlo SE666270-144629 Lertjärn utlo Pp125 Norra Hörken Norrström
25 Lillsjöhålet SE657080-143678 Lillsjöhålet Pp027 Norrström
26 Lomgölen SE657025-143595 Lomgölen Pp026 Mögsjön Norrström
27 Lången235 mitt SE660251-142892 Lången235 mitt Lången Göta älv
28 Långsjön104 mitt SE652505-143560 Långsjön104 mitt Mullsjöån, Långsjön till Dohnaforsån Motala ström
29 Mörttjärn234 mitt SE660222-142898 Mörttjärn234 mitt WA85666655 Göta älv
30 N Hörken utlo SE665755-145080 N Hörken utlo Pp123 Norra Hörken Norrström
31 Paddtjärn612 mitt SE660259-142604 Paddtjärn612 mitt Paddtjärnen Göta älv
32 S Slottstjärnarna mitt SE660265-142850 S Slottstjärnarna mitt Göta älv
33 Sirsjön223 SE655400-142520 Sirsjön223 Pp035 Sirsjön Norrström
34 St Flosjön mitt SE660362-142982 St Flosjön mitt Flosjöbäcken, Fräkentjärnen till inloppet i Halvarsnoren Göta älv
35 St Glattjärnen utlo SE660816-144107 St Glattjärnen utlo Pp241 Stora Glattjärnen Göta älv
36 St Krokvind utlo SE653161-144230 St Krokvind utlo Pp180 Store Krokvind Motala ström
37 St Mjugsjön utlo SE662094-146773 St Mjugsjön utlo Pp142 Stora Mjugsjön Norrström
38 St Sarven norr SE654159-147296 St Sarven utlo Pp166 Stora Sarven Nyköpingsån
39 St Ölen utlo SE652072-144308 St Ölen utlo Pp178 Stora Ölen Motala ström
40 Svarttjärn587 SE660625-146809 Svarttjärn587 Pp301 Norrström
41 Sågkvarnsbäcken uppströms SE652361-142802 Sågkvarnsbäcken uppströms Pp197 Sågkvarnsbäcken mellan Bosjön och Unden Motala ström
42 Trehörningen45 utlo SE652519-146206 Trehörningen45 utlo Pp186 Trehörningen Motala ström
43 Vinnasjön utlo SE653271-144253 Vinnasjön utlo Pp181 Vinnasjön Motala ström
44 Vreken utlo SE663591-146627 Vreken utlo Pp096 Vreken Norrström
45 Åbydammen utlo SE653350-142214 Åbydammen utlo Pp264 Skagersholmsån Göta älv
46 Ävaängsbäcken utlo SE652400-142010 Ävaängsbäcken utlo Pp194 Motala ström
47 Ö Djupedalstjärn mitt SE659945-142831 Ö Djupedalstjärn mitt Djupedalsbäcken Göta älv