GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Kiselalger i sjöar och vattendrag, Skåne län. Kiselalger har tagits inom regional miljöövervakning både vid enstaka tillfällen (screening) och som tidsserier. Flera stationer har samfinansierats och undersökts i samarbete med bl.a. UC4LIFE-projektet, kalkeffektuppföjning KEU, vattenförvaltning, Ivösjökomíttén. Flera av dessa lokaler har övergått till att ingå i kommunal miljöövervakning, samordnad recipientkontroll etc, och undersöks därmed vidare.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Skåne län
KEU, Kalkeffektuppföljning
Annat
RMÖ, Regional miljöövervakning
SCR, Screening
2007
-
Pågående
Skåne
Kronoberg
Blekinge
2015-01-15 14:37
2020-10-22 18:28
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Albäcken,upp- och nedströms gångbro SE614199-132832 Albäcken,upp- och nedströms gångbro Si13M Albäcken Kustområde
2 Alnarpsån SE617214-132908 Alnarpsån Si149M Alnarpsån Kustområde
3 Brandstorpsbäcken,uppströms vägtrumma Brandstorpsvägen SE623174-130201 Brandstorpsbäcken,uppströms vägtrumma Brandstorpsvägen Si108M Görslövsån Kustområde
4 Braån, Billeberga SE619808-132440 Braån, Billeberga Si148M Braån Saxån
5 Braån,träbro norr om Tågerup SE619603-132123 Braån,träbro norr om Tågerup Si8M Braån Saxån
6 Bråån,Rövarekulan SE618706-135548 Bråån,Rövarekulan Si29M Bråån:Damm i Rolfsberga-Källa Kävlingeån
7 Bråån,Åkarp, söder om Fridsvägen SE618792-136451 Bråån,Åkarp, söder om Friidsvägen Si76M Bråån:Damm i Rolfsberga-Källa Kävlingeån
8 Dalköpingeån,uppströms vägbro nära havet SE614038-133492 Dalköpingeån,uppströms vägbro nära havet Si14M Dalköpingeån Kustområde
9 Drivån Osby SE625270-138850 Drivån,Osby, målpunkt Si123M Drivån: Krusån- Källa Helge å
10 Dybäcksån,Hörte hamn uppströms vägbro SE614201-135692 Dybäcksån,Hörte hamn uppströms vägbro Si16M Dybäcksån Kustområde
11 Edre ström, uppströms ålkista SE624169-141307 Edre ström,uppströms ålkista, målpunkt Si120M SKRÄBEÅN:Filkesjön-Immeln (Edre ström) Skräbeån
12 Ekeshultsån Ekeshult SE624344-140742 Ekeshultsån,Ekeshult, uppströms doserare, målpkt Si71M SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre) Skräbeån
13 Farlången SE624248-140534 Farlången,båtplatsen, målområde Si89M Farlången Skräbeån
14 Fyleån,Fyleån, nedströms sammanflödet med Trydeån SE616004-137721 Fyleån,Fyleån, nedströms sammanflödet med Fyleån Si95M NYBROÅN: Örupsån-källa Nybroån
15 Fyleån,Nedströms åtgärd UC4LIFE; uppströms sammanflödet med Tryde å SE616007-137721 Fyleån,Nedströms åtgärd UC4LIFE; uppströms sammanflödet med Tryde å Si93M Fyleån Nybroån
16 Fyleån,Uppströms åtgärd UC4LIFE; nedströms Eriksdalsvägen SE616343-137283 Fyleån,Uppströms åtgärd UC4LIFE; nedströms Eriksdalsvägen Si96M Fyleån Nybroån
17 Gessiebäcken,mellan väg- och gångbro SE615615-132234 Gessiebäcken,mellan väg- och gångbro Si12M Gessiebäcken Kustområde
18 Gessiebäcken,uppströms kustvägen NV Gessie villastad SE615651-131908 Gessiebäcken,uppströms kustvägen NV Gessie villastad Si39M Gessiebäcken Kustområde
19 Grösjön,centralt på södra sidan SE622272-135966 Grösjön,centralt på södra sidan Si131M Grösjön Helge å
20 Gårdsjön,Hyngarp, öster om utlopp, målområde SE625381-137815 Gårdsjön,Hyngarp, öster om utlopp, målområde Si85M Gårdsjön Hyngarp Helge å
21 Gårdsjön/Änglarp,båtplats i söder SE624209-135841 Gårdsjön/Änglarp,båtplats i söder Si129M Gårdsjön/Änglarp Helge å
22 Görslövsån,nedströms Jonstorpsvägen, höger sida SE623674-130608 Görslövsån,nedströms Jonstorpsvägen, höger sida Si35M Görslövsån Kustområde
23 Görslövsån/Brandstorpsbäcken,Minnesstensvägen, uppströms vägbro SE623293-130136 Görslövsån/Brandstorpsbäcken,Minnesstensvägen, uppströms vägbro Si61M Görslövsån Kustområde
24 Hasslarpsån, Skavebäck-källa, nedstr Frillestadväxt AB SE621484-131676 Hasslarpsån, Skavebäck-källa, nedstr Frillestadväxt AB Si147M HASSLARPSÅN:Skavebäck-källa Vege å
25 Hasslarpsån,Ådalavägen, nedströms vägbro SE622572-131495 Hasslarpsån,Ådalavägen, nedströms vägbro Si62M HASSLARPSÅN:Skavebäck-källa Vege å
26 Holjeån, Länsgränsen SE623244-141998 Holjeån,Ljungryda-Östafors, uppströms vägbro höger sida Si56M SKRÄBEÅN: Lillån - Snöflebodaån (Holjeån) Skräbeån
27 Hovdalaån,Hovdala slott. Uppströms gångbro och hölja SE622145-136977 Hovdalaån,Hovdala slott. Uppströms gångbro och hölja Si51M Hovdalaån Helge å
28 Humlebäcken,nedströms Tulebo-Olsbovägen, O Grytevad SE622770-132303 Humlebäcken,nedströms Tulebo-Olsbovägen, O Grytevad Si33M Humlebäcken Vege å
29 Humlesjön,nordväst, strax norr ny brygga SE623864-136181 Humlesjön,nordväst, strax norr ny brygga Si128M Humlesjön Helge å
30 Hårsjön, centralt i norr SE624526-136203 Hårsjön, centralt i norr Si139M Hårsjön Helge å
31 Höje å,uppströms gångbro vid Lomma kyrka SE617656-132847 Höje å,uppströms gångbro vid Lomma kyrka Si10M Höje å: Havet- Södra Västkustvägen Höje å
32 Julebodaån,vid vägbro med färist SE618298-139883 Julebodaån,vid vägbro med färist Si22M Julebodaån Kustområde
33 Kabusaån, nedströms cykelbro Tingshögsvägen SE614597-138427 Kabusaån,nedströms cykelbro Tingshögsvägen Si117M KABUSAÅN: Havet-Tuvebäcken Kustområde
34 Kabusaån,nedströms väg 9 vid Svalevad SE614690-138483 Kabusaån,nedströms väg 9 vid Svalevad Si19M Kabusaån: Tuvebäcken-källa Kustområde
35 Kilingaån, Hemlinge SE624359-139626 Kilingaån, Hemlinge Si156M Kilingaån Helge å
36 Kilingaån,Traneveka, målområde SE624785-139605 Kilingaån,Traneveka, målområde Si77M Kilingaån Helge å
37 Klingavälsån,Nedströms åtgärd UC4LIFE; uppströms järnvägsbro SE616963-135797 Klingavälsån,Nedströms åtgärd UC4LIFE; uppströms järnvägsbro Si98M KLINGAVÄLSÅN: Kävlingeån-Sövdesjön Kävlingeån
38 Klingavälsån,Uppströms åtgärd UC4LIFE; nedströms Ilstorpsvägen SE616802-136258 Klingavälsån,Uppströms åtgärd UC4LIFE; nedströms Ilstorpsvägen Si97M KLINGAVÄLSÅN: Kävlingeån-Sövdesjön Kävlingeån
39 Klingavälsån,Vomb, nationell möv-lokal SE617265-135607 Klingavälsån,Vomb, nationell möv-lokal Si30M KLINGAVÄLSÅN: Kävlingeån-Sövdesjön Kävlingeån
40 Klingstorpabäcken,Färingtofta, nedströms vägbro SE621606-134831 Klingstorpabäcken,Färingtofta, nedströms vägbro Si60M Klingstorpsbäcken (Guvarpsbäcken, Munkabroån) Rönne å
41 Krusån Källedal SE625262-138806 Krusån,Osby, Källedal, uppströms gångbro höger fåra målpkt Si69M Krusån Helge å
42 Kättebodabäcken Ulvshult SE625493-141603 Kättebodabäcken,Ulvshult, uppströms vägbro, målpkt Si73M VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
43 Kätteboda Upp dos SE625875-141570 Kättebodabäcken,Rumpeboda, uppströms vägbro, okalkad pkt Si74M VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
44 Kävlingeån,uppströms vägbro i Löddeköpinge SE618433-132509 Kävlingeån,uppströms vägbro i Löddeköpinge Si9M KÄVLINGEÅN: Havet-Bråån Kävlingeån
45 Kölebäcken,nedströms väg 107, V Västra Broby SE622536-131841 Kölebäcken,nedströms väg 107, V Västra Broby Si34M WA92002614 Vege å
46 Lehultasjön S SE624655-136590 Lehultasjön,vid bryggan, målområde Si86M Lehultasjön Helge å
47 Lilla sjö, nordöstra delen, söder om utlopp SE624694-136405 Lilla sjö, nordöstra delen, söder om utlopp Si140M Lilla sjö Helge å
48 Lillån Visseltofta sågverk SE625706-137914 Lillån-Vesljunga ,Väst Visseltofta sågverk, nedströms vägbro Si54M Lillån Helge å
49 Möllesjön, sydväst, utanför gammal, flatbottnad eka SE624125-135778 Möllesjön,sydväst, utanför gammal, flatbottnad eka Si130M Möllesjön Helge å
50 Ned Humlesjön SE623727-135930 Humlesjöbäcken,Röke, målpunkt (Ned Humlesjön) Si125M Humlesjöbäcken Helge å
51 Nedre Århultsbäcken SE624822-132753 Nedre Århultsbäcken,Nedre Århult, uppströms vägtrumma, målpkt Si65M Nedre Århultsbäcken Rönne å
52 Oderbäcken,nedströms vägbro SE623616-130691 Oderbäcken,nedströms vägbro Si6M Oderbäcken Kustområde
53 Orsjön Ö SE625837-138425 Orsjön Ö Si172M Orsjön Helge å
54 Rinn Sofiedal SE624735-133205 Rinn,Sofiedal, uppströms vägbro målpkt Si67M Rinn Rönne å
55 Råån,Sireköpinge, nedströms kyrka SE620346-132407 Råån,Sireköpinge, nedströms kyrka Si27M Råån Råån
56 Råån,trägångbro vid Raus kyrka SE621208-131028 Råån,trägångbro vid Raus kyrka Si7M Råån Råån
57 Råån,uppströms valvbro, N fiskehamn i Råå SE621194-130903 Råån,uppströms valvbro, N fiskehamn i Råå Si36M Råån Råån
58 Rörums Södra å,mynningen SE616821-140381 Rörums Södra å,mynningen Si63M Rörums Södra å Kustområde
59 Rörums Södra å,Sträntemölla SE616662-140136 Rörums Södra å,Sträntemölla Si64M Rörums Södra å Kustområde
60 Rörums Södra å,vägbro öster om Rödingsborg SE616789-140324 Rörums Södra å,vägbro öster om Rödingsborg Si21M Rörums Södra å Kustområde
61 Rössjöholmsån,Munka-Ljungby, daghem SE624089-132476 Rössjöholmsån,Munka-Ljungby, daghem Si26M Rössjöholmsån: Kägleån-Rössjön Rönne å
62 Rössjöholmsån,Munka-Ljungby, daghem SE624092-132479 Rössjöholmsån,Munka-Ljungby, daghem Si26M Rössjöholmsån: Kägleån-Rössjön Rönne å
63 Rössjöholmsån,Östra kvarn SE624271-131715 Rössjöholmsån,Östra kvarn Si25M Rössjöholmsån: Rönne å-Kägleån Rönne å
64 Sege å, havet -Torrebergabäcken SE616904-133112 Sege å, havet -Torrebergabäcken Si150M SEGE Å: Havet-Torrebergabäcken Sege å
65 Sege å,Nordanå vid vägbro SE616903-133110 Sege å,Nordanå vid vägbro Si11M SEGE Å: Havet-Torrebergabäcken Sege å
66 Segesholmsån,uppströms träbro SE618808-139930 Segesholmsån,uppströms träbro Si23M Segesholmsån Kustområde
67 Simontorpsån,Kylen,målpunkt SE625877-138544 Simontorpsån,Kylen, målpunkt Si124M Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) Helge å
68 Simontorpsån,uppströms Skeingesjön, målområde SE625270-138302 Simontorpsån,uppströms Skeingesjön, målområde Si82M Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) Helge å
69 Skavebäck, i biflöde nedströms kullabygdens handelsträdgård AB SE622819-130897 Skavebäck, i biflöde nedströms kullabygdens handelsträdgård AB Si146M Vege å
70 Skeingesjön Ö SE625103-138247 Skeingesjön Ö Si171M Skeingesjön Helge å
71 Skivarpsån,golfbanan uppströms vägbro SE614474-136041 Skivarpsån,golfbanan uppströms vägbro Si17M Skivarpsån Kustområde
72 Skräbeån,Nymölla kvarn nedströms bro SE621350-141663 Skräbeån,Nymölla kvarn nedströms bro Si24M SKRÄBEÅN: Havet-Ivösjön (Skräbeån) Skräbeån
73 Skärån, Tostarp SE621576-133939 Tostarpsbäcken Si113M Skärån Rönne å
74 Skärån, vid Bonnarp SE621945-133755 Skärån, vid Bonnarp Si159M Skärån Rönne å
75 Snällerödsån, N Rörum Osinga hall SE621303-135786 Snällerödsån, N Rörum Osinga hall Si157M Snällerödsån Rönne å
76 Stora Nosta, nordöstra delen SE625517-137118 Stora Nosta, nordöstra delen Si138M Stora Nosta Helge å
77 Strönhultsbäcken SE624545-140975 Strönhultsbäcken,Strönhult, mellan vägbroar,målpunkt Si119M Strönhultsbäcken (Strönhultsån, Tosthultsån) Skräbeån
78 Svartån,Svarte nedströms väg 9 SE614614-136806 Svartån,Svarte nedströms väg 9 Si18M Svarteån Kustområde
79 Tommarpsån,Möv-lokal musslor SE615909-139491 Tommarpsån,Möv-lokal musslor Si92M Tommarpsån Kustområde
80 Tommarpsån,Tobisborg uppströms gammal stenbro SE616103-140723 Tommarpsån,Tobisborg uppströms gammal stenbro Si20M Tommarpsån Kustområde
81 Tommarpsån,väg 11 i Järrestad, uppströms bro SE615724-140473 Tommarpsån,väg 11 i Järrestad, uppströms bro Si41M Tommarpsån Kustområde
82 Trydeån,Trydeån, uppströms sammanflödet med Fyleån SE616009-137727 Trydeån,Trydeån, uppströms sammanflödet med Fyleån Si94M NYBROÅN: Örupsån-källa Nybroån
83 Tullstorpsån,nedströms vägbro SE614199-135225 Tullstorpsån,nedströms vägbro Si15M Tullstorpsån (Skateholmsån) Kustområde
84 Tuvebäcken,väg söderut från Ingelstorp, nedströms bro SE614627-138795 Tuvebäcken,väg söderut från Ingelstorp, nedströms bro Si40M Tuvebäcken Kustområde
85 Ulkenesjön SE625057-140561 Ulkenesjön,strax söder stigslut Si126M Ulkenesjön Helge å
86 Vege å,uppströms Hallabäcken SE621799-132686 Vege å,uppströms Hallabäcken Si5M VEGE Å:Hallabäcken-Källa Vege å
87 Vege å,Utvälinge uppströms gammal tågbro SE623571-131332 Vege å,Utvälinge uppströms gammal tågbro Si4M VEGE Å: Havet-Hasslarpsån Vege å
88 Vesljungasjön SE625659-137423 Vesljungasjön,öster, strax söder badplats Si127M Vesljungasjön Helge å
89 Vilshultsån SO. S Rönhultsg SE625310-141660 Vislhultsån SO. S Rönhultsg Si118M VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
90 Vinnö å,Karpalund nedströms väg 19, höger sida SE621421-139306 Vinnö å,Karpalund nedströms väg 19, höger sida Si47M Vinne å: Araslövssjön - Åraslövsån Helge å
91 Vittsjön, udde i östra delen, norr om utlopp SE624942-136964 Vittsjön, udde i östra delen, norr om utlopp Si141M Vittsjön Helge å
92 Vollsjöån,Brösarp, uppströms väg SE617396-137272 Vollsjöån,Brösarp, uppströms väg Si31M KÄVLINGEÅN:Djurrödsbäcken-Källa (Vollsjöån) Kävlingeån
93 Vramsån,nedströms stora vägbron i Köpinge, vänster sida SE620242-139745 Vramsån,nedströms stora vägbron i Köpinge, vänster sida Si45M Vramsån: Helge å - Ryabäcken Helge å
94 Vramsån,Årröd, uppströms trävägbro SE620525-137980 Vramsån,Årröd, uppströms trävägbro Si46M Vramsån: Ryabäcken - Källa Helge å
95 Välabäcken,Allarpsvägen, uppströms vägbron SE619203-133020 Välabäcken,Allarpsvägen, uppströms vägbron Si28M Välabäcken Saxån
96 Välabäcken,uppströms Annelövsvägen NO Dösjebro SE619162-132648 Välabäcken,uppströms Annelövsvägen NO Dösjebro Si37M Välabäcken Saxån
97 Värsjön, nordöstra delen, väster om utlopp SE624608-135668 Värsjön, nordöstra delen, väster om utlopp Si137M Värsjön Helge å
98 Ybbarpsån,utflödet ur Ybbarpssjön SE622520-135067 Ybbarpsån,utflödet ur Ybbarpssjön Si101M Ybbarpsån:Storarydsdammen in-Ybbarpssjön U Rönne å
99 Å på Bjärehalvön,mellan Dalen och Bäckastenen SE626262-130699 Å på Bjärehalvön,mellan Dalen och Bäckastenen Si3M WA99972962 Kustområde
100 Önnerupsbäcken,under träbro, golfbana SE617732-132824 Önnerupsbäcken,under träbro, golfbana Si38M Önnerupsbäcken Höje å
101 Önnerupsbäcken,Önnerup, upp-och nedströms vägbron SE617897-132814 Önnerupsbäcken,Önnerup, upp-och nedströms vägbron Si32M Önnerupsbäcken Höje å
102 Örebäcken,nedströms Axeltorpsvägen SE625769-131718 Örebäcken,nedströms Axeltorpsvägen Si2M Örebäcken Stensån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Abborrasjön S SE625290-141085 Abborrasjön S Si167M Abborrasjön Skräbeån
2 Allarpsbäcken,nära mynningen till Ivösjön SE622198-141772 Allarpsbäcken,nära mynningen till Ivösjön Si90M Allarpsbäcken Skräbeån
3 Almaån,Nedströms Finjasjön, nedströms nya vägen SE622866-137041 Almaån,Nedströms Finjasjön, nedströms nya vägen Si50M Almaån:Hörlingeån-Finjasjön Helge å
4 Almaån,nära inlopp i Helge å, uppströms väg 19 SE622843-139390 Almaån,nära inlopp i Helge å, uppströms väg 19 Si49M Almaån: Helgeå-Fjärlövsån Helge å
5 Björkaån, Omma, nedströms vägbro vid dämme SE617100-136551 Björkaån, Omma, nedströms vägbro vid dämme Si142M KÄVLINGEÅN:Vombsjön-Tranåsbäcken (Björkaån/Åsumsån/Tolångaån) Kävlingeån
6 Bodarpasjön SE625371-137607 Bodarpasjön Si155M Bodarpa Sjö Helge å
7 Borstbäcken, väg 104, uppströms bro SE617676-136032 Borstbäcken, väg 104, uppströms bro Si144M Borstbäcken (Borstabäcken) Kävlingeån
8 Bråån, Pärup SE618804-137112 Bråån, Pärup Si145M Bråån:Damm i Rolfsberga-Källa Kävlingeån
9 Bröna sjö,landtunga vid utloppet, målområde SE625608-136896 Bröna sjö,landtunga vid utloppet, målområde Si87M Bröna sjö Helge å
10 Byaån,nedströms Vånga, nedströms vägbro uppströms ARV-dammar SE622804-141127 Byaån,nedströms Vånga, nedströms vägbro uppströms ARV-dammar Si57M Byaån Skräbeån
11 Djurrödsbäcken, nedströms trävägbro måleri SE617263-137825 Djurrödsbäcken,nedströms trävägbro måleri Si132M Djurrödsbäcken (Sillarödsbäcken) Kävlingeån
12 Dybäcksån, 25 m nedströms färist/vägbro till Dybäcksgården SE614290-135544 Dybäcksån,25 m nedströms färist/vägbro till Dybäcksgården Si112M Dybäcksån Kustområde
13 Dövabäck,Lannamärket SE625209-132220 Dövabäck,Lannamärket Si58M Dövabäck Rönne å
14 Ekeshultsån,Duvhult, uppströms doserare, okalkad pkt SE625504-140790 Ekeshultsån,Duvhult, uppströms doserare, okalkad pkt Si72M SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa (Ekeshultsån övre, Tommabodaån) Skräbeån
15 Emmaljungabäcken,målområde SE625237-136940 Emmaljungabäcken,målområde Si84M Emmaljungabäcken Helge å
16 Enegylet, SO Drögsperyd SE622713-142245 Enegylet, SO Drögsperyd Si151M Skräbeån
17 Faxerödsbäcken,nedströms väg, målområde SE624825-132671 Faxerödsbäcken,nedströms väg, målområde Si80M Faxerödsbäcken (Västersjöån) Rönne å
18 Fäbrobäcken,uppströms träspång/gångled-cykelväg SE622649-141941 Fäbrobäcken,uppströms träspång/gångled-cykelväg Si106M Fäbrobäcken Skräbeån
19 Görslövsån,uppströms väg 112 Jonstorp, vänster sida SE623634-130546 Görslövsån,uppströms väg 12 Jonstorp, vänster sida Si107M Görslövsån Kustområde
20 Hallabäcken, Skaftarp, ca 35 m nedströms väg i åkrök SE621551-132941 Hallabäcken, Skaftarp, ca 35 m nedströms väg i åkrök Si164M Hallabäcken Vege å
21 Hallabäcken, uppströms inflödet i Vege å, nedströms vägbro SE621884-132651 Hallabäcken, uppströms inflödet i Vege å, nedströms vägbro Si165M Hallabäcken Vege å
22 Hasslarpsån,Välinge SE623160-131418 Hasslarpsån,Välinge V02 HASSLARPSÅN:Vege å-Skavebäck Vege å
23 Hjärtasjön, V Lönsboda SE625349-140600 Hjärtasjön, V Lönsboda Si152M Hjärtasjön Skräbeån
24 Holjeån,Humletorkan/Näsumleden, nedstr träbro SE622696-141693 Holjeån,Humletorkan/Näsumleden, nedstr träbro Si99M SKRÄBEÅN: Ivösjön-Lillån (Holjeån) Skräbeån
25 Holjeån,Näsum, uppströms valvbro, nedströms kvarn SE622831-141832 Holjeån,Näsum, uppströms valvbro, nedströms kvarn Si55M SKRÄBEÅN: Ivösjön-Lillån (Holjeån) Skräbeån
26 Hovdalaån, uppströms Finjasjön SE622255-136995 Hovdalaån, uppströms Finjasjön F-P2b Hovdalaån Helge å
27 Hunserödsbäcken, vid Ällekärr, uppströms Ellenbergavägen SE623892-132426 Hunserödsbäcken, vid Ällekärr, uppströms Ellenbergavägen Si163M Hunserödsbäcken (Pråmmöllebäcken) Rönne å
28 Höganäs/Steglinge,utlopp från bostadsområde SE623482-130027 Höganäs/Steglinge,utlopp från bostadsområde Si109M Kustområde
29 Höje å, ca 200m nedströms gångbro vid kyrka i Lomma SE617646-132829 Höje å,ca 200m nedströms gångbro vid Lomma kyrka Si110M HÖJE Å:Södra Västkustvägen-Önnerupsbäcken Höje å
30 Klingstorpabäcken-Klingstorp,Norr om Borgen, ca 30 m nedströms vägbro SE621633-134874 Klingstorpabäcken-Klingstorp,Norr om Borgen, ca 30 m nedströms vägbro Si75M Klingstorpabäcken (Klingstorp) Rönne å
31 Klövabäcken, ca 100 m N Klövamölla SE621907-133289 Klövabäcken, ca 100 m N Klövamölla Si161M Klövabäcken Rönne å
32 Klövabäcken, Älgahult, V Sönnarslöv SE622515-133138 Klövabäcken, Älgahult, V Sönnarslöv Si162M Klövabäcken Rönne å
33 Krusån Kruseböke SE626339-139138 Krusån,Kruseböke, uppströms vägbro, okalkad pkt Si70M Krusån Helge å
34 Kyrkmossedammen, grillplats nära utloppet, målområde SE625143-132823 Kyrkmossedammen, grillplats nära utloppet, målområde Si81M Faxerödsbäcken (Västersjöån) Rönne å
35 Kägleån,ca 300 m 2:a p-plats nedströms Benmöllan SE625064-132179 Kägleån,ca 300 m 2:a p-plats nedströms Benmöllan Si59M Kägleån:Margretetorp dammutlopp-Källa Rönne å
36 Långhultsbäcken,alias Svartabäcken uppströms väg, referens SE624765-133005 Långhultsbäcken,alias Svartabäcken uppströms väg, referens Si79M Svartabäcken (Långhultsbäcken) Rönne å
37 Maglekärrsbäcken, uppströms Finjasjön SE622479-137151 Maglekärrsbäcken, uppströms Finjasjön F-P8 Helge å
38 Matterödsån, uppströms Finjasjön SE622441-136612 Matterödsån, uppströms Finjasjön F-P3 Matterödsån Helge å
39 Mjöasjön,målområde SE625807-139542 Mjöasjön,målområde Si78M Mjöasjö Helge å
40 Mjölkalångaån, uppströms Finjasjön SE622555-136715 Mjölkalångaån, uppströms Finjasjön F-P5 Mjölkalångaån (Svartevadsbäcken) Helge å
41 Mjöån,uppströms utflödet i Helge å SE619912-139744 Mjöån,uppströms utflödet i Helge å Si43M Mjöån Helge å
42 Mjöån,vid Åbjär SE619577-138774 Mjöån,vid Åbjär Si44M Mjöån Helge å
43 Nedre Århultsbäcken,Djursholm, uppströms vägtrumma, okalkad pkt SE624955-132924 Nedre Århultsbäcken,Djursholm, uppströms vägtrumma, okalkad pkt Si66M Nedre Århultsbäcken Rönne å
44 Norra Smedsjön, SV Tosthult SE625508-141212 Norra Smedsjön, SV Tosthult Si153M Norra Smedsjön Skräbeån
45 Oppmanna kanal,uppströms gamla valvbron SE621820-140933 Oppmanna kanal,uppströms gamla valvbron Si91M Oppmannakanalen Skräbeån
46 Osbysjön Ö SE624895-138782 Osbysjön Ö Si170M Osbysjön Helge å
47 Osbäcken,Boalt, uppströms vägbro, målområde SE624708-135756 Osbäcken,Boalt, uppströms vägbro, målområde Si83M Vieån: Åldammsbäcken - Värsjön Helge å
48 Rinn,skogsväg mot Häggabygget, uppströms vägbro, okalkad pkt SE624839-133236 Rinn,skogsväg mot Häggabygget, uppströms vägbro, okalkad pkt Si68M Rönne å
49 Ryabäcken, nedströms vägbro Marielund SE620222-138888 Ryabäcken,nedströms vägbro Marielund Si136M Helge å
50 Rönnebodaån,Hylta, målpunkt SE623545-140059 Rönnebodaån,Hylta, målpunkt Si122M Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
51 Rönnebodaån,Simontorp, målpunkt SE624758-140179 Rönnebodaån, Simontorp,målpunkt Si121M Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
52 Rönnesjön N SE625673-141797 Rönnesjön N Si168M Rönnesjön Skräbeån
53 Sandören, SO Allamåla SE626343-141793 Sandören, SO Allamåla Si154M Sandören Skräbeån
54 Skavebäck, Skave, nedströms järnväg SE622946-131202 Skavebäck, Skave, nedströms järnväg Si166M Skavebäck Vege å
55 Skräbeån,uppstr betongbro,nedstr Ivösjöns utlopp SE621658-141647 Skräbeån,uppstr betongbro,nedstr Ivösjöns utlopp Si100M SKRÄBEÅN: Havet-Ivösjön (Skräbeån) Skräbeån
56 Skärån, vid Järbäck SE622145-133660 Skärån, vid Järbäck Si160M Skärån Rönne å
57 Snällerödsån, uppströms utflöde i Rönne å vid Djupadalsmölla SE621292-134920 Snällerödsån, uppströms utflöde i Rönne å vid Djupadalsmölla Si158M Snällerödsån Rönne å
58 Stensån, Hemmeslövs gård SE625964-132183 Stensån, Hemmeslövs gård M003 Stensån Stensån
59 Stensån,Hemmeslövsstrand uppströms vägbro SE625977-131917 Stensån,Hemmeslövsstrand uppströms vägbro Si1M STENSÅN:Havet-Järnvägen Stensån
60 Svartevadsbäcken, nedströms pumpstation SE622730-136411 Svartevadsbäcken, nedströms pumpstation F-P5c Mjölkalångaån (Svartevadsbäcken) Helge å
61 Svartevadsbäcken, uppströms pumpstation SE622732-136392 Svartevadsbäcken, uppströms pumpstation F-P5cH Helge å
62 Svinasjön,nordöst om brygga, referens SE624505-136559 Svinasjön,nordöst om brygga, referens Si88M Helge å
63 Tjörningabäcken, nedströms vägbron Skättilljungavägen SE620338-138397 Tjörningabäcken,nedströms vägbron Skättilljungavägen Si135M Tjörningabäcken Helge å
64 Tommarpsån,Smedstorp, uppströms bro SE615998-139399 Tommarpsån,Smedstorp, uppströms bro Si42M Tommarpsån Kustområde
65 Tormestorpsån, uppströms Finjasjön SE622234-137110 Tormestorpsån, uppströms Finjasjön F-P1a2 Tormestorpsån Helge å
66 Tormestorpsån,Uppströms (söder om) cykelväg SE622164-137137 Tormestorpsån,Uppströms (söder om) cykelväg Si52M Tormestorpsån Helge å
67 Torpsbäcken, södra Övedsvägen, uppströms vägbro SE617424-136302 Torpsbäcken, södra Övedsvägen, uppströms vägbro Si143M Torpsbäcken Kävlingeån
68 Tranåsbäcken, uppströms vägbro Eggelstad SE616994-137553 Tranåsbäcken,uppströms vägbro Eggelstad Si133M Tranåsbäcken Kävlingeån
69 Tullstorpsån, nedströms vägtrumma mot Stora Beddinge SE614178-135185 Tullstorpsån,nedströms vägtrumma mot Stora Beddinge Si111M Tullstorpsån (Skateholmsån) Kustområde
70 Udryen NV SE626050-141901 Udryen NV Si169M Udryen Skräbeån
71 Vieån/Verumsån,vid Mölleröd SE624939-137433 Vieån/Verumsån,vid Mölleröd Si53M Vieån: Helge å - Vittsjön Helge å
72 Vinnö å,Lommarp, uppströms spång SE622059-137950 Vinnö å,Lommarp, uppströms spång Si48M Vinne å: Åraslövsån - Källa Helge å
73 Vramsån, uppströms Tjörningabäckens utflöde SE620319-138388 Vramsån,uppströms Tjörningabäckens utflöde Si134M Vramsån: Ryabäcken - Källa Helge å
74 Vramsån,före utflöde i Helge å SE620170-139840 Vramsån,före utflöde i Helge å Si45aM Vramsån: Helge å - Ryabäcken Helge å
75 Vramsån,nedströms Skättilljunga såg SE620312-138402 Vramsån,nedströms Skättilljunga såg Si115M Vramsån: Ryabäcken - Källa Helge å
76 Vramsån,SO Skättilljungavägen SE620240-138383 Vramsån,SO Skättilljungavägen Si116M Vramsån: Ryabäcken - Källa Helge å
77 Vramsån,uppströms Skättilljunga såg SE620320-138392 Vramsån,uppströms Skättilljunga såg Si114M Vramsån: Ryabäcken - Källa Helge å
78 Väjlabäcken,nedstr vägbro,där buskridå börjar i höjd med pumphus SE621514-141123 Väjlabäcken,nedstr vägbro,där buskridå börjar i höjd med pumphus Si105M Väjlabäcken Skräbeån
79 Ybbarpsån,nedströmsPerstorps AB SE622409-134864 Ybbarpsån,nedströmsPerstorps AB Si102M Ybbarpsån:Storarydsdammen in-Ybbarpssjön U Rönne å
80 Ybbarpsån,Storarydsdammens utlopp SE622183-134634 Ybbarpsån,Storarydsdammens utlopp Si103M Ybbarpsån Östra Sorrödssjön in-Storarydsdammen U Rönne å
81 Ybbarpsån,Vid Herrevadskloster SE622082-133988 Ybbarpsån,Vid Herrevadskloster Si104M Ybbarpsån:Rönne å-Östra Sorrödssjön in Rönne å
82 Ärlabäcken SE621209-134252 Ärlabäcken Rönne å