Verifieringsprovtagning Dalarna

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samlingsprogram för verifieringsprovtagningar i Dalarnas län.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Dalarnas län
VER, Verifieringsövervakning
0
-
Pågående
Dalarna
Västmanland
2015-02-27 09:55
2019-09-30 20:05
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 (Byrbäcken, innan utlopp i Dalälven) SE669920-149637 (Byrbäcken, innan utlopp i Dalälven) Byrbäcken Dalälven
2 Alderbäcken SE667089-154488 Alderbäcken Herrgårdsbäcken Dalälven
3 Anstaån delaro 13 SE669844-150587 Anstaån delaro 13 Anstaån Dalälven
4 Aspån SE671452-148441 Aspån Aspån Dalälven
5 Aspån SE671459-148439 Aspån Aspån Dalälven
6 Aspån SE671483-148416 Aspån Aspån Dalälven
7 Biflöde till Årängsån SE667943-153518 Biflöde till Årängsån WA78359585 Dalälven
8 Björkljustern SE668907-148636 Björkljustern Björkljustern Dalälven
9 Brossen SE674264-146738 Brossen Brossen Dalälven
10 Brossån SE674027-146967 Brossån Brossån Dalälven
11 Brossån SE674039-146956 Brossån Brossån Dalälven
12 Brossån SE674233-146747 Brossån Brossån Dalälven
13 Brossån (nedströms Brossen, övre rinnsträckan) SE674158-146808 Brossån Dalälven
14 Brovallsbäcken 2 SE666643-152897 Brovallsbäcken 2 WA36016935 Dalälven
15 Buskasjön SE667984-153569 Buskasjön Buskasjön Dalälven
16 Bynoret SE671520-144650 Bynoret Bynoret Dalälven
17 Bysjön SE670229-151845 Bysjön Bysjön Dalälven
18 Bysjön SE675758-146146 Bysjön Bysjön Dalälven
19 Bäcken från Sjövallsmossen SE665973-154053 Bäcken från Sjövallsmossen WA90046463 Dalälven
20 Bästen SE670675-146425 Bästen Bästen Dalälven
21 Dalkarlen SE668854-149775 Dalkarlen Dalkarlen Dalälven
22 Dalälven SE672117-145779 Dalälven Dalälven Dalälven
23 Dammsjön SE669457-149129 Dammsjön Dammsjön Dalälven
24 Dickasjön SE667392-152769 Dickasjön Dickasjön Dalälven
25 Edsken SE671169-151970 Edsken Edsken Dalälven
26 Faluån SE672202-148981 Faluån Faluån Dalälven
27 Fatburen utlopp SE669347-151374 Fatburen utlopp Dalälven
28 Faxen SE671065-148559 Faxen Aspån Dalälven
29 Fjällgrycken SE674155-148608 Fjällgrycken Fjällgrycken Dalälven
30 Fullen SE670766-152044 Fullen Fullen Dalälven
31 Fäbodfjärden SE671520-150582 Fäbodfjärden Fäbodfjärden Dalälven
32 Gessan SE668583-149829 Gessan WA83860549 Dalälven
33 Gimmen SE671817-147020 Gimmen Gimmen Dalälven
34 Gimån SE671433-147107 Gimån Gimån Dalälven
35 Gläcken SE668535-148497 Gläcken Gläcken Norrström
36 Gonäsåns inlopp Väsman SE667001-146186 Gonäsåns inlopp Väsman Gonäsån Norrström
37 Gopen SE673309-147622 Gopen Gopen Dalälven
38 Gravån SE673433-147759 Gravån Gravån Dalälven
39 Grundmången SE674188-142675 Grundmången Grundmången Dalälven
40 Gruvsjön SE668418-149482 Gruvsjön Gruvsjön Dalälven
41 Grängshammarsån SE670220-148046 Grängshammarsån Tunaån Dalälven
42 Gyllingen SE672155-145153 Gyllingen Gyllingen Dalälven
43 Gåran (utloppet) SE668629-150257 Gåran (utloppet) Dalälven
44 Gårdvikssjön SE673472-150266 Gårdvikssjön Gårdvikssjön Dalälven
45 Gåsbosjön SE667818-154126 Gåsbosjön Gåsbosjön Dalälven
46 Hamreån SE668622-151127 Hamreån Hamreån Dalälven
47 Helgån SE672804-146445 Helgån Helgån Dalälven
48 Herängsån SE667949-154031 Herängsån Herängsån Dalälven
49 Herängsån SE668141-153430 Herängsån Herängsån Dalälven
50 Hillersbodbäcken SE673274-150675 Hillersbodbäcken Hillersbodbäcken Dalälven
51 Hosjön SE675629-146141 Hosjön Hosjön Dalälven
52 Hyttbäcken SE669085-150637 Hyttbäcken Anstaån Dalälven
53 Hyttbäcken SE669621-149205 Hyttbäcken Hyttbäcken Dalälven
54 Hyttbäcken V4 SE667361-152518 Hyttbäcken V4 Dalälven
55 Hyttsjön SE673760-147055 Hyttsjön Hyttsjön Dalälven
56 Hålnan SE670594-151533 Hålnan Hålnan Dalälven
57 Håvran 2 SE668093-151239 Håvran 2 Håvran Dalälven
58 Hönsan SE669615-150732 Hönsan Hönsan Dalälven
59 Insjön SE672989-146017 Insjön Insjön Dalälven
60 Jularboån SE667249-152287 Jularboån Jularboån Dalälven
61 Jularboån V13 SE667221-152380 Jularboån V13 Jularboån Dalälven
62 Jularboån V14 SE667380-152468 Jularboån V14 Dalälven
63 Jularboån V3 SE667189-152596 Jularboån V3 Jularboån Dalälven
64 Kilsån SE666130-154410 Kilsån Kilsån Dalälven
65 Klutsjön SE689177-134540 Klutsjön Klutsjön Dalälven
66 Klämshyttan - Lustån SE667911-151047 Klämshyttan - Lustån WA81581455 Dalälven
67 Knivån SE671568-149837 Knivån Knivån Dalälven
68 Kollpellebäcken SE665978-154889 Kollpellebäcken WA62207089 Dalälven
69 Krondiket SE672054-148979 Krondiket Krondiksbäcken Dalälven
70 Kulbäcken SE669190-151321 Kulbäcken WA90206683 Dalälven
71 Kvarnbäcken SE667637-154343 Kvarnbäcken Kvarnbäcken Dalälven
72 Köarån SE678684-136225 Köarån Köarån Dalälven
73 L Getsjön SE683990-133103 Lilla Getsjön Lilla Getsjön Dalälven
74 Larsboån SE666677-148623 Larsboån Larsboån Norrström
75 Larsboån SE667148-149528 Larsboån Ässån Norrström
76 Leckenboån SE666264-153870 Leckenboån Storån Dalälven
77 Lilla Lönnvattnet SE671562-150402 Lilla Lönnvattnet Lilla Lönnvattnet Dalälven
78 Lilla Noran SE668729-148020 Lilla Noran Lilla Noran Dalälven
79 Lilla Ulvsjön SE669102-147817 Lilla Ulvsjön Lilla Ulvsjön Dalälven
80 Lillälven SE672050-149760 Lillälven Lillälven Dalälven
81 Lisselgårds-Dammsjön SE669028-148590 Lisselgårds-Dammsjön Lisselgårds-Dammsjön Dalälven
82 Lissjön SE669733-151254 Lissjön Lissjön Dalälven
83 Ljustjärnen SE673431-148225 Ljustjärnen Ljustjärnen Dalälven
84 Lången SE670435-151367 Lången Lången Dalälven
85 Långshytteån SE670422-151317 Långshytteån Långshytteån Dalälven
86 Långängesbäcken SE672277-149940 Långängesbäcken WA85465292 Dalälven
87 Mell-Valsan SE671930-147599 Mell-Valsan Mell-Valsan Dalälven
88 Milsboån SE670112-148922 Milsboån WA22337902 Dalälven
89 Mossbysjön SE669563-148948 Mossbysjön Mossbysjön Dalälven
90 Nedre Klingen SE670633-150490 Nedre Klingen Nedre Klingen Dalälven
91 Nedre Milsbosjön SE670202-149006 Nedre Milsbosjön Nedre Milsbosjön Dalälven
92 Nedre Risshyttesjön SE669095-149221 Nedre Risshyttesjön Nedre Risshyttesjön Dalälven
93 Norra Barken SE666165-148695 Norra Barken Norra Barken Norrström
94 Norra Barken 5 SE666885-148396 Norra Barken 5 WA57974130 Norrström
95 Norra Barken 6 SE666675-148509 Norra Barken 6 Stimmerboån Norrström
96 Norra Viggen SE669223-150684 Norra Viggen Norra Viggen Dalälven
97 Norsbobäcken SE671485-148944 Norsbobäcken Norsbobäcken Dalälven
98 Norsån SE667742-152778 Norsån Forsån Dalälven
99 Norån SE670146-147178 Norån Norån Dalälven
100 Nyängsån SE670204-150419 Nyängsån Nyängsån Dalälven
101 Nyängsån (mellan Övre och Nedre Klingen) SE670624-150239 Nyängsån Nyängsån Dalälven
102 Nässen SE667610-153946 Nässen Nässen Dalälven
103 Nästjärnen västra SE672222-148573 Nästjärnen Dalälven
104 Nävden SE209568-477355 Nävden Nävden Dalälven
105 Pålbenningsån SE667867-151761 Pålbenningsån Jularboån Dalälven
106 Rasjön SE670049-149515 Rasjön Rasjön Dalälven
107 Rogsån (vid utlopp till Varpan) SE672723-148978 Rogsån (vid utlopp till Varpan) Rogsån Dalälven
108 Rosshytteån SE666464-153136 Rosshytteån Bergshyttån Dalälven
109 Ryggen SE671800-151061 Ryggen Ryggen Dalälven
110 Rällan SE682525-140275 Rällan Rällan Dalälven
111 Rällingen SE670489-151307 Rällingen Rällingen Dalälven
112 Rämen SE668911-146655 Rämen Rämen Dalälven
113 Saluån SE674778-145973 Saluån Saluån Dalälven
114 Sandbäcken/Hästsvedsbäcken SE673509-148251 Sandbäcken/Hästsvedsbäcken WA10884704 Dalälven
115 SE668929-150210 SE668795-150269 SE668929-150210 WA36822879 Dalälven
116 SE670707-148364 SE670731-148364 SE670707-148364 Dalbäcken Dalälven
117 SE686854-136402 SE686854-136402 SE686854-136402 Öxningan Dalälven
118 Sellnässjön SE669997-147730 Sellnässjön Sellnässjön Dalälven
119 Sifferbobäcken SE671491-146802 Sifferbobäcken WA85600536 Dalälven
120 Silvbergssjön SE669265-148779 Silvbergssjön Gruvsjön Dalälven
121 Skarphån SE683898-133005 Skarphån Skarphån Dalälven
122 Sobäcken SE669838-147613 Sobäcken Sobäcken Dalälven
123 Sotbrobäcken SE666280-153951 Sotbrobäcken Sotbrobäcken Dalälven
124 Spjutsjön 1 SE672467-148031 Spjutsjön Spjutsjön Dalälven
125 St Gloten SE668358-149152 St Gloten Stora Gloten Dalälven
126 Stensjön SE668974-148747 Stensjön Stensjön Dalälven
127 Stora Aspan SE671807-148124 Stora Aspan Stora Aspan Dalälven
128 Stora Halsjön SE667817-152867 Stora Halsjön Stora Halsjön Dalälven
129 Stora Holmsjön SE670285-148586 Stora Holmsjön Stora Holmsjön Dalälven
130 Stora Illingen SE672035-147763 Stora Illingen Stora Illingen Dalälven
131 Stora Jälken SE668881-152393 Stora Jälken Stora Jälken Dalälven
132 Stora Konnsjön SE669063-152960 Stora Konnsjön Stora Konnsjön Dalälven
133 Stora Noran SE668653-147917 Stora Noran Stora Noran Dalälven
134 Stora Skällingen SE670707-152342 Stora Skällingen Stora Skällingen Dalälven
135 Storån 11 SE666604-154316 Storån 11 WA46900157 Dalälven
136 Storån 2 SE666186-153780 Storån 2 WA67381599 Dalälven
137 Storån 6 SE665962-154071 Storån 6 WA86791950 Dalälven
138 Styggbäcken SE686612-136217 Styggbäcken Öxningan Dalälven
139 Stålmyran SE672184-148483 Stålmyran Stålmyran Dalälven
140 Svedieån SE667995-152459 Svedieån Svedieån Dalälven
141 Svinsjöån SE669595-151347 Svinsjöån WA29982524 Dalälven
142 Svinssjön SE669638-151367 Svinssjön Svinssjön Dalälven
143 Sångan SE668871-146987 Sångan Sångan Dalälven
144 Södra Viggen SE669012-150698 Södra Viggen Södra Viggen Dalälven
145 Tangåa SE682240-134235 Tangåa Tangåa Dalälven
146 Toftan SE672655-149876 Toftan Toftan Dalälven
147 Trostbäcken SE672207-149854 Trostbäcken Trostbäcken Dalälven
148 Truttjärnen SE670499-148796 Truttjärnen Truttjärnen Dalälven
149 Tunsan SE668486-147148 Tunsan Tunsan Dalälven
150 Tvärhandsån (rinner till Hyen) SE670010-150220 Tvärhandsån (rinner till Hyen) Tvärhandsån Dalälven
151 Uckan SE687640-136009 Uckan Uckan Dalälven
152 Vallmoraån SE671458-147870 Vallmoraån Vallmoraån Dalälven
153 Vatebosjön SE668332-153847 Vatebosjön Vatebosjön Dalälven
154 Vatthyttsbäcken SE665930-154569 Vatthyttsbäcken WA32409998 Dalälven
155 Vikmanshyttesjöns utlopp SE668605-150081 Vikmanshyttesjöns utlopp Dalälven
156 Völsjön SE678190-136896 Völsjön Völsjön Dalälven
157 Ånan SE667656-153797 Ånan Ånan Dalälven
158 Ångermansbosjön SE666758-153588 Ångermansbosjön Ångermansbosjön Dalälven
159 Årängsån 3 SE668158-153333 Årängsån 3 Vinnarbäcken Dalälven
160 Årängsån, Nedre Hede SE667992-153530 Årängsån, Nedre Hede Årängsån Dalälven
161 Åsgarn SE667825-152684 Åsgarn Åsgarn Dalälven
162 Ö. Särnamannasjön SE683337-133785 Övre Särnmanssjön Särnmanssjöarna Dalälven
163 Överbo-Dammsjön SE668167-152832 Överbo-Dammsjön Överbo-Dammsjön Dalälven
164 Övre Hillen SE667086-146907 Övre Hillen Övre Hillen Norrström
165 Övre Klingen SE670816-150032 Övre Klingen Övre Klingen Dalälven
166 Övre Milsbosjön SE670324-149085 Övre Milsbosjön Övre Milsbosjön Dalälven
167 Övre Risshyttesjön SE669011-148946 Övre Risshyttesjön Övre Risshyttesjön Dalälven
168 Övre Ärtsjön SE673424-147881 Övre Ärtsjön Övre Ärtsjön Dalälven

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Ammtjärnsån SE675521-145905 Ammtjärnsån Ammtjärnsån Dalälven
2 Aspvasslen SE681210-140290 Aspvasslen Aspvasslen Dalälven
3 Aspån SE671381-148449 Aspån Aspån Dalälven
4 Billingsån SE679375-137322 Billingsån Billingsån Dalälven
5 Bodaån SE674201-145905 Bodaån Bodaån Dalälven
6 Bollnäsbäcken SE673043-148161 Bollnäsbäcken Bollnäsbäcken Dalälven
7 Borgan SE685178-131635 Borgan Borgan Dalälven
8 Bossån SE676066-142807 Bossån Bossån Dalälven
9 Bredvallen SE677740-135600 Bredvallen Bredvallen Dalälven
10 Brossån SE673996-146990 Brossån Brossån Dalälven
11 Brunnan SE686455-135000 Brunnan Brunnan Dalälven
12 Bröttjärnaån SE670990-145670 Bröttjärnaån Bröttjärnaån Dalälven
13 Bröttjärnaån SE671131-145609 Bröttjärnaån Bröttjärnaån Dalälven
14 Byggningan SE685490-134710 Byggningan Byggningan Dalälven
15 Bäcksälsvallen SE673262-139098 Bäcksälsvallen Bäcksälsvallen Dalälven
16 Böån SE680235-141770 Böån Böån Dalälven
17 Dalsjön SE670792-148422 Dalsjön Dalsjön Dalälven
18 Dammbäcken SE685055-132164 Dammbäcken Dammbäcken Dalälven
19 Djurån SE672670-144655 Djurån Djurån Dalälven
20 Drevsjön SE684176-131701 Drevsjön Drevsjön Dalälven
21 Dysån SE678226-140522 Dysån Dysån Dalälven
22 Ekorrån SE674889-143368 Ekorrån Ekorrån Dalälven
23 Enån SE675860-146715 Enån Enån Dalälven
24 Enån SE676550-146680 Enån Enån Dalälven
25 Enån SE676705-146465 Enån Enån Dalälven
26 Finnbobäcken SE667191-148053 Finnbobäcken Finnbobäcken Norrström
27 Fjätan SE684445-136545 Fjätan Fjätan Dalälven
28 Fjätan SE688255-135732 Fjätan Fjätan Dalälven
29 Fjölbusjön SE685641-131195 Fjölbusjön Fjölbusjön Dalälven
30 Flins Bäck SE669438-151458 Flins Bäck Flins Bäck Dalälven
31 Flins Bäck SE669462-151800 Flins Bäck Flins Bäck Dalälven
32 Flinssjön SE669461-151528 Flinssjön Flinssjön Dalälven
33 Foskan SE686610-135095 Foskan Foskan Dalälven
34 Foskan SE688808-132881 Foskan Foskan Dalälven
35 Fulubågan SE683700-133145 Fulubågan Fulubågan Dalälven
36 Fulubågan SE683840-133070 Fulubågan Fulubågan Dalälven
37 Färdsjövallen SE680091-135562 Färdsjövallen Färdsjövallen Dalälven
38 Gimån SE671427-147106 Gimån Gimån Dalälven
39 Gopalån SE677735-141515 Gopalån Gopalån Dalälven
40 Granån SE678558-145324 Granån Granån Dalälven
41 Griffelån SE681862-143938 Griffelån Griffelån Dalälven
42 Grundrämmen SE668509-139611 Grundrämmen Grundrämmen Göta älv
43 Grundöjan SE688670-133970 Grundöjan Grundöjan Dalälven
44 Grundöjan SE689360-134258 Grundöjan Grundöjan Dalälven
45 Gryveldammen SE680284-138206 Gryveldammen Gryvelstamn Dalälven
46 Gryvlan SE680092-138849 Gryvlan Gryvlan Dalälven
47 Gryvlan SE680590-137790 Gryvelån Gryvlan Dalälven
48 Gussarvshyttesjön SE670299-149487 Gussarvshyttesjön Gussarvshyttesjön Dalälven
49 Gussarvshyttesjön SE670303-149523 Gussarvshyttesjön Gussarvshyttesjön Dalälven
50 Gösjön SE671944-142939 Gösjön Gösjön Dalälven
51 Hafsbäcken SE674420-150650 Hafsbäcken Hafsbäcken Dalälven
52 Hagaån SE689502-133606 Hagaån Hagaån Dalälven
53 Hagaån SE690226-133700 Hagaån Hagaån Dalälven
54 Haggeån SE666235-146731 Haggeån Haggeån Norrström
55 Haggeån SE666779-147123 Haggeån Haggeån Norrström
56 Hedvasseln SE679120-143725 Hedvasseln Hedvasseln Dalälven
57 Hemulån SE676629-142158 Hemulån Hemulån Dalälven
58 Herängsån SE668404-153227 Herängsån WA44190027 Dalälven
59 Hillersbodbäcken SE673348-150347 Hillersbodbäcken Hillersbodbäcken Dalälven
60 Hornan SE683060-137175 Hornan Hornan Dalälven
61 Horrmunden SE680267-135829 Horrmunden Horrmunden Dalälven
62 Hyttån SE665845-148749 Hyttån Hyttån Norrström
63 Hässjön SE676296-137535 Hässjön Hässjön Dalälven
64 Juttulsjön SE689349-134080 Juttulsjön Juttulsjön Dalälven
65 Kallsjön SE684847-132270 Kallsjön Kallsjön Dalälven
66 Klintboån SE667355-151494 Klintboån Klintboån Dalälven
67 Knärån SE679787-139712 Knärån Knärån Dalälven
68 Kuttbäck SE679021-140452 Kuttbäck Kuttbäck Dalälven
69 Kvarnbäcken SE668376-139113 Kvarnbäcken Kvarnbäcken Göta älv
70 Källarbosjön SE669082-148761 Källarbosjön Källarbosjön Dalälven
71 Larsboån SE666635-148533 Larsboån Larsboån Norrström
72 Leran SE666984-147350 Leran Leran Norrström
73 Lervällan SE678978-137465 Lervällan Lervällan Dalälven
74 Lilla Göljån SE683221-134629 Lilla Göljån Lilla Göljån Dalälven
75 Lilla Härjån SE685409-131187 Lilla Härjån Lilla Härjån Dalälven
76 Lilla Härjån SE685613-131414 Lilla Härjån Lilla Härjån Dalälven
77 Lilla Rörsjön SE683925-133408 Lilla Rörsjön Lilla Rörsjön Dalälven
78 Lilla Vällan SE671881-148541 Lilla Vällan Lilla Vällan Dalälven
79 Lill-Fjätan SE687965-135191 Lill-Fjätan Lill-Fjätan Dalälven
80 Lisselån SE685485-136550 Lisselån Lisselån Dalälven
81 Liss-Granan SE670780-139670 Liss-Granan Liss-Granan Dalälven
82 Lisshöljan SE681270-134960 Lisshöljan Lisshöljan Dalälven
83 Ljusacksbäcken SE675600-147993 Ljusacksbäcken Ljusacksbäcken Dalälven
84 Ljusacksbäcken SE675949-147541 Ljusacksbäcken Ljusacksbäcken Dalälven
85 Lustbäcken SE670429-148111 Lustbäcken Lusbäcken Dalälven
86 Lustbäcken SE670637-147820 Lustbäcken Lusbäcken Dalälven
87 Lustån SE667917-151054 Lustån Lustån Dalälven
88 Lyan SE674895-138952 Lyan Lyan Dalälven
89 Lyån SE675105-138730 Lyån Lyån Dalälven
90 Långshytteån SE670153-152226 Långshytteån Långshytteån Dalälven
91 Långshytteån SE670264-151967 Långshytteån Långshytteån Dalälven
92 Länsbäcken SE671170-147241 Länsbäcken Länsbäcken Dalälven
93 Lödran SE673456-140661 Lödran Lödran Dalälven
94 Lövåsbäcken SE680985-140410 Lövåsbäcken Lövåsbäcken Dalälven
95 Mellre Långsjön SE684935-132543 Mellre Långsjön Mellre Långsjön Dalälven
96 Molnbyggen SE672727-145399 Molnbyggen Molnbyggen Dalälven
97 Musi SE677482-142602 Musi Musi Dalälven
98 Myckelsjön SE676724-140168 Myckelsjön Myckelsjön Dalälven
99 Mörttjärnen SE674637-148436 Mörttjärnen Mörttjärnen Dalälven
100 N Lötsjön SE677574-133607 Norra Lötsjön Norra Lötsjön Göta älv
101 Navarsjön SE681688-139711 Navarsjön Navarsjön Dalälven
102 Navran SE681645-139970 Navran Navran Dalälven
103 Norra Smågarna SE677749-137336 Norra Smågarna Smågarna Dalälven
104 Norrboån SE668023-145609 Norrboån Norrboån Norrström
105 Norrboån SE668425-145316 Norrboån Norrboån Norrström
106 Norsån SE668763-152207 Norsån Norsån Dalälven
107 Norån SE669899-147687 Norån Norån Dalälven
108 Norån SE670330-147971 Norån Norån Dalälven
109 Nysjön SE675860-151009 Nysjön Nysjön Gavleån
110 Nyängsån SE669812-150430 Nyängsån Nyängsån Dalälven
111 Nyängsån SE670800-150150 Nyängsån Nyängsån Dalälven
112 Näckån SE681751-136747 Näckån Näckån Dalälven
113 Näran SE679351-134143 Näran Näran Dalälven
114 Näsbäcken SE672051-145572 Näsbäcken Näsbäcken Dalälven
115 Nördre Långsjön SE685212-132435 Nördre Långsjön Nördre Långsjön Dalälven
116 Nöttjärnsån SE679355-147390 Nöttjärnsån Nöttjärnsån Dalälven
117 Orsälven SE679455-146390 Orsälven Orsälven Dalälven
118 Rappsmälingen SE673361-148134 Rappsmälingen Rappsmälingen Dalälven
119 Rasjön SE670047-149516 Rasjön Rasjön Dalälven
120 Rällan SE682494-140274 Rällan Rällan Dalälven
121 Rällsjön SE673889-147175 Rällsjön Rällsjön Dalälven
122 Rösjön SE676122-136395 Rösjön Rösjön Dalälven
123 SE665981-153913 SE666008-153964 SE665981-153913 WA96037895 Dalälven
124 SE670707-148364 SE670730-148365 SE670707-148364 Dalbäcken Dalälven
125 Skärvagsjön SE686948-131733 Skärvagsjön Skärvagsjön Dalälven
126 SLAGUSJÖN SE690628-132515 Slagusjön Slagusjön Göta älv
127 Småsjöarna H.738 SE688326-134637 Småsjöarna H.738 Småsjöarna H.738 Dalälven
128 Småsjöarna H.739 SE688387-134635 Småsjöarna H.739 Småsjöarna H 739 Dalälven
129 Stora Harundsjön SE688238-134367 Stora Harundsjön Stora Harundsjön Dalälven
130 Stora Rensjön SE684641-132558 Stora Rensjön Stora Rensjön Dalälven
131 Stora Vällan SE671767-148798 Stora Vällan Stora Vällan Dalälven
132 Stor-Acksen SE675712-146725 Stor-Acksen Stor-Acksen Dalälven
133 Stovallsjön SE688792-134446 Stovallsjön Stovallsjön Dalälven
134 Styrsjön SE673120-145397 Styrsjön Styrsjön Dalälven
135 Svärdsjön SE673627-150636 Svärdsjön Svärdsjön Dalälven
136 Syndre Långsjön SE684866-132572 Syndre Långsjön Syndre Långsjön Dalälven
137 Sången SE671769-144429 Sången Sången Dalälven
138 Särsjön SE689958-132356 Särsjön Särsjön Dalälven
139 Sästjärnen SE677286-142392 Sästjärnen Sästjärnen Dalälven
140 Södra Smågan SE677200-137506 Södra Smågarna Smågarna Dalälven
141 Tandsjön SE677856-134190 Tandsjön Tandsjön Göta älv
142 Tisken SE671990-149170 Tisken Tisken Dalälven
143 Vikasjön SE670967-149425 Vikasjön Vikasjön Dalälven
144 Västra Lillingen SE684358-132168 Västra Lillingen Västra Lillingen Dalälven
145 Yttre Fjätsjön SE690143-134303 Yttre Fjätsjön Yttre Fjätsjön Dalälven
146 Årängsån SE668313-153350 Årängsån Årängsån Dalälven
147 Äventjärnen SE684465-131810 Äventjärnen Äventjärnen Dalälven
148 Öjesjön (Rangvikarna) SE674350-139682 ÖJEN Öjen Dalälven
149 Öjsjön SE682466-135550 Öjsjön Öjsjön Dalälven
150 Östra Lillingen SE684452-132274 Östra Lillingen Östra Lillingen Dalälven