VER, Jönköpings län, Verifierande undersökningar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Olika punktinsatser för att förbättra underlaget till statusklassningen.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Jönköpings län
RMÖ, Regional miljöövervakning
VER, Verifieringsövervakning
SCR, Screening
2000
-
Pågående
Jönköping
Örebro
Västra Götaland
Kalmar
Kronoberg
Östergötland
Halland
2014-09-26 09:23
2023-03-23 15:48
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Allsarpasjön utlopp SE635076-142186 Allsarpasjön Allsarpasjön Lagan
2 Alsedabäcken, Mederyd SE636440-146290 Alsedabäcken, Mederyd Alsedabäcken
3 Alsedabäcken, Nedan damm SE636575-146630 Alsedabäcken, Nedan damm Alsedabäcken
4 Anderstorpsån Häreryd SE635620-137290 Anderstorpsån Häreryd Anderstorpaån: Älgeå - Hären Nissan
5 Anderstorpsån inlopp Nissan SE634700-136420 Anderstorpsån inlopp Nissan Anderstorpaån: Nissan - Älgeå Nissan
6 Aspödammen SE636750-146650 Aspö Damm Emån
7 Assjön SE201249-455359 Assjön Motala ström
8 Barkerydssjön, utlopp SE640026-142708 Barkerydssjön, utlopp LokalID i Vkemidatabasen 7395 Barkerydssjön Motala ström
9 Bordsjöbäcken Norra fåran omlöp SE640780-145602 Bordsjöbäcken Norra fåran omlöp Bordsjöbäcken: V Lägern - Assjön Motala ström
10 Bordsjöbäcken V Oron ned damm södr SE640765-145609 Bordsjöbäcken V Oron ned damm södr Bordsjöbäcken: V Lägern - Assjön Motala ström
11 Bordsjöbäcken, nedan kraftledning SE640752-145545 Bordsjöbäcken Nedan kraftledning Bordsjöbäcken: V Lägern - Assjön Motala ström
12 Bordsjöbäcken, Vära SE640768-145443 Bordsjöbäcken, Vära Bordsjöbäcken: V Lägern - Assjön Motala ström
13 Boån, uppströms Vässledasjön SE640253-143921 Boån, uppströms Vässledasjön LokalID Vkemidatabasen 7839 Boån Motala ström
14 Brusaån, Vid väg 33 SE639116-146399 Brusaån, Vid väg 33 Brusaån: Bruksdammen - Stensjön
15 Brusaån, ned Bruksdammen SE639066-146773 Brusaån, ned Bruksdammen 8334 Brusaån: Högebro-Bruksdammen Emån
16 Bullerbäcken Spafors SE639425-138040 Bullerbäcken Spafors Bullerbäcken Nissan
17 Bunn mitt SE642925-142350 Bunn Motala ström
18 Bäck fr Hindsen Bor SE633311-140097 Bäck fr Hindsen Bor Borån Lagan
19 Bäck från Teresjön, Upp Klockesjön SE634146-144573 Bäck från Teresjön, Upp Klockesjön Bäck från Teresjön
20 Bäck från Ärnäsasjön NV Hällarydsmossen SE635813-142735 Bäck från Ärnäsasjön NV Hällarydsmossen Bäck från Ärnanäsasjön Lagan
21 Bäck till Hägnaån Nedstr Norrsjön SE635823-143231 Bäck till Hägnaån Nedstr Norrsjön Bäck till Hägneån Lagan
22 Djäknabäcken Ned kulvert Djäknasu SE650153-142796 Djäknabäcken Ned kulvert Djäknasu Djäknabäcken Motala ström
23 Domneån, Ned Fröjden SE641655-139531 Domneån, Ned Fröjden Domneån
24 Eckern mitt SE638950-140071 Eckern Lagan
25 Ekhultaån, Hultafors SE636750-137795 Ekhultaån, Hultafors 8694 Götarpsån:Töllstorpaån - Hällsjön Nissan
26 Emån, Kvill upp vatteninta SE636541-145742 Emån, Kvill upp vatteninta Emån: Vetlandabäcken - Grumlan
27 Emån, Kungsbron; nedstr. Kvillsfors SE636457-148340 Emån, Kungsbron; nedstr. Kvillsfors Emån: Pauliströmsån - Gnyltån Emån
28 Emån, Kvillsfors SE636483-148318 Emån, Kvillsfors Emån: Pauliströmsån - Gnyltån
29 Emån, SRK Holsbybrunn SE636878-146260 Emån, SRK Holsbybrunn Emån: Gnyltån-Vetlandabäcken
30 Eskilstorpasjön SE199229-431338 Eskilstorpasjön Lagan
31 Farstorpaån, Larmatorpet SE635838-147151 Farstorpaån, Larmatorpet Farstorpaån
32 Fjärasjö SE638725-146677 Fjärasjö Emån
33 Flankabäcken 100 m nedstr bro SE636718-136760 Flankabäcken 100 m nedstr bro Flankabäcken Nissan
34 Flankabäcken Sprottebo ovan damm SE636520-136402 Flankabäcken Sprottebo ovan damm Flankabäcken Nissan
35 Flankabäcken, innan Skjutsebobäcken SE636539-136529 Flankabäcken, innan Skjutsebobäcken 8004 Flankabäcken Nissan
36 Flaten helsjö SE633186-136948 Flaten Flaten (Gislaved) Lagan
37 Flen SE637450-148610 Flen Emån
38 Flisbysjön SE201121-452775 Flisbysjön Motala ström
39 Fredriksdalaån, SE639030-142895 Fredriksdalaån, 293 Fredriksdalaån Motala ström
40 Furen SE198703-439728 Furen Lagan
41 Furusjön SE642470-139060 Furusjön Motala ström
42 Furusjön utlopp SE642474-139056 Furusjön Furusjön Motala ström
43 Fågelforsdammen söder SE636980-139800 Fågelforsdammen Fågelforsdammen Lagan
44 Fängen SE200384-441339 Fängen Lagan
45 Försjön SE639260-145910 Försjön Emån
46 Gagnån, Harrlekplatsen SE643080-140179 Gagnån, Harrlekplatsen Gagnån
47 Gagnån, uppstr Fjölabäcken SE643190-140004 Gagnån, uppstr Fjölabäcken 8580 Gagnån Motala ström
48 Gisshultån, Lövhult cykelbron SE639245-143720 Gisshultån, Lövhult cykelbron Lövhultsbäcken (Gisshultaån: Gisshultasjön övre - källan)
49 Gnyltån, Mjölängarna SE637181-147596 Gnyltån, Mjölängarna Gnyltån: Lillån - Fagerhultasjön
50 Gnyltån, Fredriksdal SE638064-139986 Gnyltån, Fredriksdal Gnyltån ovan Hjortsjön
51 Granviksån Granviks värdshus SE650196-142687 Granviksån Granviks värdshus Granviksån Motala ström
52 Grissleån Nedre gångbro SE640005-138120 Sågån/Grissleån 575 Grissleån/ Sågån Nissan
53 Gårdvedaån, Rössholmskvarn SE634677-147691 Gårdvedaån, Rössholmskvarn Gårdvedaån: Hjortesjön - Serarpasjön
54 Gårdvedaån, Uppstr Säljen SE634425-146870 Gårdvedaån, Uppstr Säljen Gårdvedaån: Säljen - Hagasjön
55 Götarpsån inlopp Hären SE635810-137520 Götarpsån inlopp Hären Götarpsån: Hären - Töllstorpaån Nissan
56 Götarpsån nedstsr Åsenhöga SE636400-137600 Götarpsån nedstsr Åsenhöga Götarpsån:Töllstorpaån - Hällsjön Nissan
57 Handskebobäcken, SE634370-134556 Handskebobäcken, 8345 Betarpsbäcken Nissan
58 Hjorsetån, Hemmersryd ned o ova SE637041-142056 Hjorsetån, Hemmersryd ned o ova Hjorsetån
59 Hjorsetån, Södragårdskvarnen SE636815-142080 Hjorsetån, Södragårdskvarnen Hjorsetån
60 Hjorteboån, väg 132 SE640663-142504 Hjorteboån, väg 132 LokalID Vkemidatabasen 7544 Hjorteboån Motala ström
61 Hjällöbäcken Gate kvarn sammanflö SE645136-140537 Hjällöbäcken Gate kvarn sammanflö Hjällöbäcken Motala ström
62 Hjällöbäcken Norra grenen nordhag SE645129-140424 Hjällöbäcken Norra grenen nordhag Hjällöbäcken Motala ström
63 Hjärtasjön helsjö SE635461-145821 Hjärtasjön Hjärtasjön Emån
64 Hornån, Harrleksträckan SE642797-140017 Hornån, Harrleksträckan Hornån
65 Hunsnäsen SE200775-455544 Hunsnäsen Emån
66 Huskvarnaån utlopp SE640881-140842 Huskvarnaån utlopp Huskvarnaån: Vättern - Lillån vid Huskvarna Motala ström
67 Hären mitt SE635505-137435 Hären mitt Hären Nissan
68 Härån, Gustavsberg SE635246-140031 Härån, Gustavsberg Härån: Lillån - Ruskån
69 Härån, Hemmershult SE635377-140142 Härån, Hemmershult Härån: Lillån - Ruskån
70 Hästhultasjön mitt SE635545-137975 Hästhultasjön mitt Hästhultasjön Lagan
71 Hästsjön SE640243-143249 Hästsjön Motala ström
72 ingarpasjön, helsjö SE638458-145177 ingarpasjön, helsjö Ingarpasjön
73 Kallebäcken, Omlöpet Åsafors SE640132-139892 Kallebäcken, Omlöpet Åsafors Kallebäcken Motala ström
74 Kansjön, helsjö SE639170-142371 Kansjön, helsjö Kansjön
75 Kattån 250 m ned Hägnasjön SE639546-138471 Kattån 250 m ned Hägnasjön Lillån: Kattån - Kyrkebäcken Nissan
76 Kattån Sågeviken nedre SE639649-138388 Kattån Sågeviken nedre Lillån: Kattån - Kyrkebäcken Nissan
77 Knipån, Sjömo SE642515-140010 Knipån, Sjömo Knipån
78 Knipån, Kvarnkulla SE642538-139877 Knipån, Kvarnkulla 2239 Knipån Motala ström
79 Krakhultabäcken Mynningen SE639496-138017 Krakhultabäcken, vid mynningen i Nissan Nissan: Svanån - Lillån Nissan
80 Kvarnbäcken, SE634200-135102 Kvarnbäcken, 8354 Kvarnbäcken Nissan
81 Kvarndammen, utlopp SE640219-142856 Kvarndammen, utlopp LokalID Vkemidatabasen 6720 Huluån Motala ström
82 Kyrkbäcken Angeredshestra kyrka SE639535-138658 Kyrkbäcken Angeredshestra kyrka Lillån: Kattån - Kyrkebäcken Nissan
83 Källerydsån Ned järnväg ned damm SE636631-137037 Källerydsån Ned järnväg ned damm Källerydsån Nissan
84 Källerydsån, SE636668-136931 Källerydsån, 8709 Källerydsån Nissan
85 Källerydsån, Hjortronmossen, innan Stenbäcken SE636624-137199 Källerydsån, Hjortronmossen, innan Stenbäcken 8331 Källerydsån Nissan
86 Källundasjön SE633725-138372 Källundasjön Källundasjön Lagan
87 Lagan G:a järnvägsbron SE638821-140413 Lagan G:a järnvägsbron Lagan: Fängen - Eckern Lagan
88 Lagan Götafors SE637480-139945 Lagan Götafors Lagan: Stödstorpaån - Sandsjön Lagan
89 Lagan Nedströms Värnamo SE633855-139410 Lagan : Vidöstern - Härån Lagan
90 Lagan, Ned Vaggeryds kvarn SE637575-140069 Lagan, Ned Vaggeryds kvarn Lagan: Stödstorpaån - Sandsjön
91 Lagan, Götafors SE637480-139947 Lagan, Götafors Lagan: Stödstorpaån - Sandsjön
92 Landsjön mitt SE641650-141090 Landsjön Motala ström
93 Lanån, Stenkar SE640318-143215 Lanån, Stenkar 343 Lanån: Skärsjön - Hästsjön Motala ström
94 Lillån Bankeryd utlopp Vättern SE641732-140096 Lillån Bankeryd utlopp Vättern Lillån vid Bankeryd Motala ström
95 Lillån Huskvarna SE640763-140924 Lillån Huskvarna Lillån vid Huskvarna Motala ström
96 Lillån Lekeryd, inlopp Huskvarnaån SE640698-141711 Lillån Lekeryd, inlopp Huskvarnaån LokalID Vkemidatabasen 7551 Lillån vid Lekeryd Motala ström
97 Lillån, Klevarp-Norrgården SE640315-141050 Lillån, Klevarp-Norrgården Lillån vid Huskvarna
98 Lillån, Lalleryd SE641055-139785 Lillån, Lalleryd Lillån vid Bankeryd
99 Lillån, Rustorp SE640950-139695 Lillån, Rustorp 382 Lillån vid Bankeryd Motala ström
100 Lomsjöån Ned Lomsjön vändplan SE637477-138733 Lomsjöån Ned Lomsjön vändplan Västerån ovan Älgabäcken Lagan
101 Loren SE643881-143790 Loren Loren Motala ström
102 Lyen mitt SE633420-141240 Lyen Lagan
103 Lången helsjö SE633118-140608 Lången helsjö Lången Lagan
104 Lövsjöbäcken, 1100 m ned Lövsjön SE639157-146738 Lövsjöbäcken, 1100 m ned Lövsjön Lövsjöbäcken
105 Lövsjöbäcken, Vattenfallet SE639100-146780 Lövsjöbäcken, Vattenfallet Lövsjöbäcken
106 Majsjön helsjö SE635334-135239 Majsjön helsjö Majsjön Nissan
107 Majsjön, söder mitt SE635425-135290 Majsjön, söder mitt 118 Majsjön Nissan
108 Malmbäcksån, Brantaliden SE637455-141115 Malmbäcksån, Brantaliden Malmbäcksån
109 Marieholmskanalen Skärvhult SE636448-138206 Marieholmskanalen Skärvhult Skärvån Lagan
110 Marieholmskanalen, inlopp Mosjön SE636367-138309 Marieholmskanalen, inlopp Mosjön 8555 Skärvån Lagan
111 Moa sågbäck Ovan RV 27 SE635810-136310 Moa sågbäck Ovan RV 27 Moa Sågbäck Nissan
112 Moa Sågbäck, nedstr bäck från Nässjön SE635871-136166 Moa Sågbäck, nedstr bäck från Nässjön 8033 Moa Sågbäck Nissan
113 Modalaån Rosendal SE636383-138485 Modalaån Rosendal Modalaån Lagan
114 Mossjön mitt SE638085-138862 Mossjön Lagan
115 Mossån 100 m upp Dammängen SE651071-141361 Mossån 100 m upp Dammängen Mossån nedre Motala ström
116 Mossån 150 m upp Dammängen SE651082-141363 Mossån 150 m upp Dammängen Mossån nedre Motala ström
117 Mossån 500 m upp mynn träbr SE650764-141379 Mossån 500 m upp mynn träbr Mossån nedre Motala ström
118 Mullsjön, helsjö SE642253-138558 Mullsjön, helsjö Mullsjön
119 Mullsjöån, Ån Mullsjö-Stråken SE642304-138384 Mullsjöån, Ån Mullsjö-Stråken 431 Vasabäcken Göta älv
120 Munksjön mitt SE640670-140210 Munksjön mitt Munksjön Motala ström
121 Musslebobäcken, 0 SE640305-140830 Musslebobäcken, 0 Musslebobäcken
122 Mycklaflon SE638240-146730 Mycklaflon Emån
123 Mörke-Malen SE199705-426342 Mörke-Malen Nissan
124 Nedstr Herrekvarn SE646609-140927 Hjoån Nedstr Herrekvarn Hjoån
125 Nissan Nissafors vägbron SE637050-137079 Nissan Nissafors vägbron Nissan: Algustorpasjön - Norra Gussjö Nissan
126 Nissan Sågen SE639422-138012 Nissan Sågen Nissan: Svanån - Lillån Nissan
127 Nissan Unnefors damm SE639035-137840 Nissan Unnefors damm Nissan: Svanån - Lillån Nissan
128 Nissan Vid p-plats väg 40 SE640481-138693 Nissan Vid p-plats väg 40 Nissans källflöde Nissan
129 Nissan, Alabo-Mårtenstorps k SE637976-137405 Nissan, Alabo-Mårtenstorps k Nissan: Norra Gussjön - Svanån
130 Nissan, Spafors SE639492-138014 Nissan, Spafors Nissan: Svanån - Lillån
131 Noen SE642926-143653 Noen Motala ström
132 Norra Gussjön SE637089-137096 Norra Gussjön Norra Gussjö Nissan
133 Närmrebäck, Väg till g:a soptipp SE638621-137472 Närmrebäck, Väg till g:a soptipp Närmrebäck
134 Nässjöån SE639620-143103 Nässjöån Nässjöån Motala ström
135 Nästasjön SE634046-138677 Nästasjön Nästasjön Lagan
136 Nätaren Lilla Mitt SE640570-142800 Lilla Nätaren Motala ström
137 Nätaren Lilla, utlopp SE640613-142734 Lilla Nätaren, utlopp LokalID i Vkemidatabasen 6727 Lilla Nätaren Motala ström
138 Nömmen SE638195-144270 Nömmen Emån
139 Omberg SE645856-142778 Omberg Vättern - Storvättern Motala ström
140 Radan Moarydet 1 km nedstr SE638445-137615 Radan Moarydet 1 km nedstr Radan: Svanån - Stengårdshultasjön Nissan
141 Radan Stenbron SE638323-137944 Radan Stenbron Radan: Svanån - Stengårdshultasjön Nissan
142 Ralången SE641900-144150 Ralången Motala ström
143 Rannäsa sjö ned SE633680-138230 Rannäsa sjö Lillån vid Forsheda Lagan
144 Rannäsa sjö, mitt SE633650-138207 Rannäsa sjö, mitt 1411 Rannäsa Sjö Lagan
145 Rocksjön mitt SE640625-140365 Rocksjön Motala ström
146 Rosjön SE640103-144811 Rosjön Emån
147 Rummaån, SE639191-142078 Rummaån, 8742 Rummaån Motala ström
148 Ruppen SE642254-142410 Ruppen Ruppen Motala ström
149 Rymmen SE198773-442918 Rymmen Lagan
150 Ryssbysjön mitt SE639800-143050 Ryssbysjön Motala ström
151 Sandhemssjön SE201946-433436 Sandhemssjön Sandhemssjön Göta älv
152 Sandsjön SE637990-140480 Sandsjön Sandsjön Lagan
153 Sibbobäcken, Stenbron ned lv ny SE634050-135871 Sibbobäcken, Stenbron ned lv ny Stålebobäcken
154 Skedesjön, söder SE638513-146360 Skedesjön Emån
155 Skärsjön SE199383-452916 Skärsjön Emån
156 Skärveteån, Kvarntorpet damm NO SE635885-148105 Skärveteån, Kvarntorpet damm NO Skärveteån: Narrveten - Saljen
157 Smedhemsån, nedstr. Hult SE639040-146010 Smedhemsån, Emån Smedhemsån Emån
158 Solgen SE638280-145940 Solgen Emån
159 St. Aspön SO SE651417-144822 St. Aspön SO Vättern - Storvättern Motala ström
160 Stensjön mitt SE640200-141495 Stensjön Motala ström
161 Stora Bellen SE638035-147130 Stora Bellen Emån
162 Stora Nätaren SE201301-447205 Stora Nätaren, utlopp LokalID i Vkemidatabasen 7545 Stora Nätaren Motala ström
163 Stora Nätaren mitt SE640930-142590 Stora Nätaren Motala ström
164 Storesjön, helsjö SE637788-143448 Storesjön, helsjö Storesjön Emån
165 Storån, uppstr Flaten SE636020-138720 Storån, uppstr Flaten 149 Storån: Flaten - Långasjön Lagan
166 Stråken SE641650-138495 Stråken Göta älv
167 Stålebobäcken, mynning till Ängån SE634135-136206 Stålebobäcken, mynning till Ängån 8338 Stålebobäcken Nissan
168 Svanån , Karsholmen SE638708-137691 Svanån , Karsholmen 8383 Svanån: Radan - Gettrabosjön Nissan
169 Svanån, innan sammanflödet med Nissan SE638287-137496 Svanån, innan sammanflödet med Nissan 8386 Svanån: Nissan - Radan Nissan
170 Svartån, inlopp i Sommen SE643620-145305 Svartån, inlopp i Sommen 469 Svartån: Sommen - Säbysjön Motala ström
171 Svedån, Kröken stenmuren SE643354-140260 Svedån, Kröken stenmuren Svedån
172 Sågarebäcken Kvarntorp SE650625-143210 Sågarebäcken Kvarntorp Moabäcken Motala ström
173 Sågbäcken, Ned def. Vhinder SE640993-139767 Sågbäcken, Ned def. Vhinder Lillån vid Bankeryd
174 Säbysjön SE642960-144842 Säbysjön Motala ström
175 Sällevadsån, Sandfällevägen SE636986-148889 Sällevadsån, Sandfällevägen Sällevadsån: Vensjön - Flen
176 Sällevadsån, Uppstr ålkistan SE637162-148879 Sällevadsån, Uppstr ålkistan Sällevadsån: Vensjön - Flen
177 Sävsjöån Skjutbanan SE636455-143035 Sävsjöån Skjutbanan Sävsjöån Lagan
178 Södra Vixen SE638920-144470 Södra Vixen Emån
179 Tabergsån Bron Bårarp SE640275-139985 Tabergsån Bron Bårarp Tabergsån: Lillån vid Råslätt - Vederydssjön Motala ström
180 Tabergsån inlopp i Munksjön SE640596-140197 Tabergsån inlopp i Munksjön Tabergsån: Munksjön - Lillån vid Råslätt Motala ström
181 Trollsjöån 250 m ned Mellansjön SE637270-137905 Trollsjöån 250 m ned Mellansjön Trollsjöån Nissan
182 Vallsjön SE636661-143710 Vallsjön Emån
183 Vallsjön Norra mitt SE637445-137750 Norra Vallsjön Nissan
184 Valån Nedan vägen SE637273-137512 Valån Nedan vägen Valån: Södra Vallsjön - Norra Vallsjön Nissan
185 Vedabäcken , Lilläng SE637340-140750 Vedabäcken , Lilläng 8299 Vedabäcken Lagan
186 Vederydssjön, helsjö SE639243-139625 Vederydssjön, helsjö Vederydssjön Motala ström
187 Vederydsån, Trollamossen Ö SE638601-139418 Vederydsån, Trollamossen Ö 8578 Vederydsån Motala ström
188 Vetlandabäcken, NO Arvingetorp SE637115-145360 Vetlandabäcken, NO Arvingetorp Vetlandabäcken
189 Vetlandabäcken, Nedstr. Vetlanda SE636600-145785 Vetlandabäcken Emån
190 Vetlandabäcken, uppstr dagvattendamm SE636634-145762 Vetlandabäcken, uppstr dagvattendamm 7573 Vetlandabäcken Emån
191 Virstorpabäcken, norra Virstorp SE636976-141619 Virstorpabäcken, norra Virstorp 1687 Bodaån öster Lagan
192 Visingsö SV SE642554-140803 Visingsö SV Vättern - Storvättern Motala ström
193 Vässledasjön SE640326-143979 Vässledasjön Motala ström
194 Vässledasjön, nedströms SE640475-144061 Vässledasjön, nedströms LokalID Vkemidatabasen 7840 Svartån: Flisbysjön - Vässledasjön Motala ström
195 Västerån 2 km N Kinnared O ön SE632746-133668 Västerån 2 km N Kinnared O ön Västerån: Österån - Bolån Nissan
196 Västerån Gångbron SE636443-139021 Västerån Gångbron Västerån: Långasjön - Älgabäcken Lagan
197 Västerån Kvarntorp SE638490-136755 Västerån Kvarntorp Västerån Nissan
198 Västerån Timmersh. ned damm SE633008-133751 Västerån Timmersh. ned damm Västerån: Österån - Bolån Nissan
199 Årån, N:a fåran ned vägbro SE632876-140461 Årån, N:a fåran ned vägbro Årån: Furen - Lången
200 Ören mitt SE642900-142750 Ören Motala ström
201 Österån, v. 153 SE633576-134841 Österån, v. 153 8337 Österån Nissan

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Adelövsbäcken Adelöv SE643460-143293 Adelövsbäcken Adelöv Adelövån Motala ström
2 Algustorpasjön SE636801-136926 Algustorpasjön Algustorpasjön Nissan
3 Anderstorpsån, nedstr Stjärnehultsdamm SE635394-137091 Anderstorpsån, nedstr Stjärnehultsdamm 6928 Anderstorpaån: Älgeå - Hären Nissan
4 Askersunds Småbåtshamn SE652852-144771 Askersunds Småbåtshamn Vättern - Storvättern Motala ström
5 Barkerydssjön SE640018-142712 Barkerydssjön Barkerydssjön
6 Belån, innan Sågbäcken SE633662-136853 Belån, innan Sågbäcken 8038 Belån Lagan
7 Besekullaån Önnarp SE637898-143685 Besekullaån Önnarp Besekullaån Emån
8 Betarpsbäcken, Betarp SE634238-134691 Betarpsbäcken, Betarp 8344 Betarpsbäcken Nissan
9 Bifl till Bordsjöbäcken, nedströms väg till Johanstorp SE640721-145278 Bifl till Bordsjöbäcken, nedströms väg till Johanstorp MovstatID 5815 Motala ström
10 Björnbäcken SE633984-138832 Bäck till Gunnen Nästaån - Björnbäcken Lagan
11 Bokån Ned Fridkulla SE639652-142009 Bokån Ned Fridkulla Bokån Motala ström
12 Bokån, Norrgården söder om Forserum SE639677-141941 Bokån, Norrgården söder om Forserum Bokån Motala ström
13 Bordsjöbäcken Vägbron ned Mohemmet SE641157-145062 Bordsjöbäcken Vägbron ned Mohemmet Bordsjöbäcken: Utlopp NV Kvarntorpet - Bordsjön Motala ström
14 Bordsjöbäcken, Kvarntorpet (tillfl från Assjön) SE640935-145058 Bordsjöbäcken, Kvarntorpet (tillfl från Assjön) MovstatID 5818 Motala ström
15 Bordsjöbäcken, vägbro nedströms Mohemmet SE641156-145063 Bordsjöbäcken, vägbro nedströms Mohemmet MovstatID 5817 Motala ström
16 Boån SE640095-143869 Boån MSF1 Boån Motala ström
17 Boån Väg Solberga-Annebo SE640097-143870 Boån Väg Solberga-Annebo Boån Motala ström
18 Brusaån Mellan Bruksdammarna SE638832-148582 Brusaån Mellan Bruksdammarna Brusaån: Silverån-Högebro Emån
19 Brusaån Ned nedre bruksdamm SE638817-148602 Brusaån Ned nedre bruksdamm Brusaån: Silverån-Högebro Emån
20 Brusaån Nedstr reningsverket SE638678-148742 Brusaån Nedstr reningsverket Brusaån: Silverån-Högebro Emån
21 Brusaån Ost ind. Frälsemon SE638720-148665 Brusaån Ost ind. Frälsemon Brusaån: Silverån-Högebro Emån
22 Bråarpasjön SE635182-137126 Bråarpasjön Töråsbäcken Nissan
23 Bäck från Johansjömossen, SE639384-137573 Bäck från Johansjömossen, 8546 Jonsbobäcken Nissan
24 Domsand Småbåtshamn SE641817-139981 Domsand Småbåtshamn Vättern - Storvättern Motala ström
25 Draven helsjö SE633816-137033 Draven Lagan
26 Dunkehallaån SE640841-140155 Dunkehallaån Motala ström
27 Dunkehallaån Statoil SE640840-140145 Dunkehallaån Statoil Dunkehallaån Motala ström
28 Eckersholmsdammen, utl SE638804-140336 Eckersholmsdammen, utl 8276 Lagan: Fängen - Eckern Lagan
29 Ekenässjön (0103) SE637121-145383 Ekenäs-Kvarndammen Emån
30 Ekenässjön (0111) SE637117-145382 Ekenäs-Kvarndammen Emån
31 Ekenässjön (0113) SE637119-145378 Ekenäs-Kvarndammen Emån
32 Eksjöån SE639250-145000 Torsjöån - Kvarnarpsån - Eksjöån Emån
33 Eksjöån Bron bykvarn SE639305-145030 Eksjöån Bron bykvarn Torsjöån - Kvarnarpsån - Eksjöån Emån
34 Eksjöån Järnvägsbron SE639347-145023 Eksjöån Järnvägsbron Torsjöån - Kvarnarpsån - Eksjöån Emån
35 Eksjöån, uppströms Västerlånggatan SE639403-145000 Eksjöån, uppströms Västerlånggatan ID i rapport JÖ-E8 Emån
36 Emån Bodafors SE637379-143477 Emån Bodafors EMÅN: Uppsjön - Storesjön Emån
37 Emån Bodafors SE637413-143475 Emån Bodafors EMÅN: Uppsjön - Storesjön Emån
38 Emån Bodafors SE637435-143470 Emån Bodafors EMÅN: Uppsjön - Storesjön Emån
39 Emån Bodafors SE637449-143471 Emån Bodafors EMÅN: Uppsjön - Storesjön Emån
40 Emån grävd fåra Årisanäs, Åhult nedre SE636392-144499 Emån grävd fåra Årisanäs, Åhult nedre EF4 Emån: Kroppån-Lillån Emån
41 Emån Huvudf ned gångbron SE636524-145722 Emån Huvudf ned gångbron Emån: Vetlandabäcken - Grumlan Emån
42 Emån Illharjen ned gångbr SE636531-145729 Emån Illharjen ned gångbr Emån: Vetlandabäcken - Grumlan Emån
43 Emån Ned Åhult åkermark SE636396-144330 Emån Ned Åhult åkermark Emån: Kroppån-Lillån Emån
44 Emån Nedstr Sjunnen SE636889-146237 Emån Nedstr Sjunnen Emån: Aspödamm - Vetlandabäcken Emån
45 Emån nedströms ARV SE636688-145925 Emån nedströms ARV Emån: Gnyltån-Vetlandabäcken Emån
46 Emån Upp brofäste SE636706-145961 Emån Upp brofäste Emån: Aspödamm - Vetlandabäcken Emån
47 Emån Uppstr Råskejord SE636504-144170 Emån Uppstr Råskejord Emån: Kroppån-Lillån Emån
48 Emån, Emån nedströms Ädelfors SE636392-147652 Emån, Emån nedströms Ädelfors Emån: Gnyltån-Vetlandabäcken Emån
49 Emån, Holsbybrunn SE636826-146416 Emån, Holsbybrunn Emån: Aspödamm - Vetlandabäcken Emån
50 Emån, nedstr Råskejord SE636495-144214 Emån Nedstr Råskejord Emån: Kroppån-Lillån Emån
51 Emån, Åhult nedre SE636456-144301 Emån Åhult nedre Emån: Kroppån-Lillån Emån
52 Femtingaån SE640013-141361 Femtingaån MSF5 Femtingaån Motala ström
53 Flinterydsbäcken , Lilla Högshult SE633116-134036 Flinterydsbäcken , Lilla Högshult 8348 Flinterydsbäcken Nissan
54 Fredriksdalaån SE639709-142948 Fredriksdalaån MSF6 Fredriksdalaån Motala ström
55 Fredriksdalsån G:a bron nära järnvä SE639485-142940 Fredriksdalsån G:a bron nära järnvä Fredriksdalaån Motala ström
56 Frickabäcken SE639836-142027 Frickabäcken Lillån vid Lekeryd Motala ström
57 Frucken SE643401-143852 Frucken Frucken Motala ström
58 Gagnån Ö. Bjälkatorp SE643100-140155 Gagnån Ö. Bjälkatorp Gagnån Motala ström
59 Gnyltån NV Nymåla SE636692-147966 Gnyltån NV Nymåla Gnyltån: Lillån - Fagerhultasjön Emån
60 Gräleboån, N Grälebo SE639000-139370 Gräleboån, N Grälebo 8726 Vederydsån Motala ström
61 Gränna hamn SE643476-142031 Gränna hamn Vättern - Storvättern Motala ström
62 Gränna småbåtshamn SE643476-142037 Vättern - Storvättern Motala ström
63 Gårdvedaån Hällaverket SE634715-147427 Gårdvedaån Hällaverket Gårdvedaån: Hjortesjön - Serarpasjön Emån
64 Götarpsån nedströms Götarpssjön SE636466-137660 Götarpsån nedströms Götarpssjön Götarpsån:Töllstorpaån - Hällsjön Nissan
65 Götarpsån nedströms Marieströmsdammen SE636067-137591 Götarpsån nedströms Marieströmsdammen Götarpsån: Hären - Töllstorpaån Nissan
66 Götarpsån nedströms Törestorpsdammen SE636360-137594 Götarpsån nedströms Törestorpsdammen Götarpsån:Töllstorpaån - Hällsjön Nissan
67 Götarpsån uppströms Törestorpsdammen SE636463-137644 Götarpsån uppströms Törestorpsdammen Götarpsån:Töllstorpaån - Hällsjön Nissan
68 Hjo Småbåtshamn SE646533-141127 Hjo Småbåtshamn Vättern - Storvättern Motala ström
69 Hjorteboån Väg mot Finneryd SE640350-142509 Hjorteboån Väg mot Finneryd Hjorteboån Motala ström
70 Hjorteboån, St. Julsäng SE640340-142515 Hjorteboån, St. Julsäng ID i rapport 2009: 52 Motala ström
71 Hokaån SE637603-140935 Hokaån LF7 Hokaån: Härån - Hokasjön Lagan
72 Hokaån Asafors SE637457-140985 Hokaån Asafors Hokaån: Härån - Hokasjön Lagan
73 Holmån Vitaspången SE643983-140295 Holmån Vitaspången Holmån Motala ström
74 Hornån Källebäckens öv.o.ne SE642819-139903 Hornån Källebäckens öv.o.ne Hornån Motala ström
75 Hornån Ned Hallefors SE642859-139832 Hornån Ned Hallefors Hornån Motala ström
76 Hornån Olofström SE642916-139727 Hornån Olofström Hornån Motala ström
77 Hornån, ned fallsträckan SE642805-139975 Hornån Ned fallsträckan Hornån Motala ström
78 Hornån, ovan Myrebo SE642964-139581 Hornån Ovan Myrebo Hornån Motala ström
79 Huluån Strömsfors SE640231-142856 Huluån Strömsfors Huluån Motala ström
80 Hurven, viken SE633843-134001 Hurven, viken 8584 Hurven Nissan
81 Huskvarna Småbåtshamn SE640990-140880 Huskvarna Småbåtshamn Vättern - Storvättern Motala ström
82 Huskvarnaån Huskvarna krv SE640792-140944 Huskvarnaån Huskvarna krv Huskvarnaån: Lillån vid Huskvarna - Stensjön Motala ström
83 Huskvarnaån nedstr Lekeryd SE640585-141687 Huskvarnaån nedstr Lekeryd MSF7 Huskvarnaån: Stensjön - Lillån vid Lekeryd Motala ström
84 Huskvarnaån Nedströms Lillån SE640694-141688 Huskvarnaån Nedströms Lillån Huskvarnaån: Stensjön - Lillån vid Lekeryd Motala ström
85 Huskvarnaån Rammbron - Lekeryd SE640575-141670 Huskvarnaån Rammbron - Lekeryd Huskvarnaån: Stensjön - Lillån vid Lekeryd Motala ström
86 Huskvarnaån Strömsholm SE641475-142015 Huskvarnaån Strömsholm Huskvarnaån: Ramsjön - Ylen Motala ström
87 Huskvarnaån, Strömsholm SE641475-142014 Huskvarnaån, Strömsholm ID i rapport 2009: 53 Motala ström
88 Hägneån nedströms ARV SE636177-143037 Hägnaån Hägneån, övre Lagan
89 Häradssjöbäcken/Bäck till V. Lägern N kraftledning SE640255-145905 Häradssjöbäcken/Bäck till V. Lägern N kraftledning Häradssjöbäcken Motala ström
90 Härån Fryelefallet nedre SE635010-139866 Härån Fryelefallet nedre Härån: Lagan - Lillån Lagan
91 Högaforsån SE637164-141216 Högaforsån LF8 Hagaforsån Lagan
92 Högaforsån, Plätt SE637763-139714 Högaforsån, Plätt 1803 Stödstorpaån övre Lagan
93 Hökesån SE642391-140022 Hökesån MSF12 Hökesån Motala ström
94 Hökesån N g:a elljusspåret SE642115-139627 Hökesån N g:a elljusspåret Hökesån Motala ström
95 Hökesån Ovan Laggaredammen SE642246-139732 Hökesån Ovan Laggaredammen Hökesån Motala ström
96 Hökesån, ned 195 SE642297-139889 Hökesån, ned 195 Hökesån Motala ström
97 Jönköpings hamn SE640785-140260 Jönköpings hamn Vättern - Storvättern Motala ström
98 Kacklebäcken, Gammelrödjan SE636711-138429 Kacklebäcken, Gammelrödjan 8035 Modalaån Lagan
99 Kallebäcken Bäckalyckan bifl Tab SE640100-139849 Kallebäcken Bäckalyckan bifl Tab Kallebäcken Motala ström
100 Kalvsjön, mitt SE633990-141198 Kalvsjön, mitt 7694 Bäck från Kalvsjön Lagan
101 Kalvån Nedstr väg SE643864-143617 Kalvån Nedstr väg Noån: Vänstern - Loren Motala ström
102 Karlsborgs Gästhamn SE649078-142518 Karlsborgs Gästhamn Vättern - Storvättern Motala ström
103 Kattån , innan Sågeviksdammen SE639573-138456 Kattån , innan Sågeviksdammen 8378 Lillån: Kattån - Kyrkebäcken Nissan
104 Kattån, utflöde Sågeviksdammen SE639611-138407 Kattån, utflöde Sågeviksdammen NF3 Lillån: Kattån - Kyrkebäcken Nissan
105 Kierydsån SE642461-142827 Kierydsån MSF8 Kierydån Motala ström
106 Knipån Alarp väg Kivarp-Dyk SE642525-139605 Knipån Alarp väg Kivarp-Dyk Knipån Motala ström
107 Knipån Gäbo SE642520-139502 Knipån Gäbo Knipån Motala ström
108 Knipån Kvarnekulla SE642544-139863 Knipån Kvarnekulla Knipån Motala ström
109 Knipån Lilla Simontorp SE642500-139980 Knipån Lilla Simontorp Knipån Motala ström
110 Knipån Ned Skårhultsdammen SE642585-139831 Knipån Ned Skårhultsdammen Knipån Motala ström
111 Knipån Öster Kivarp SE642572-139735 Knipån Öster Kivarp Knipån Motala ström
112 Knipån, Julared SE642424-138928 Knipån, Julared 7849 Knipån övre Motala ström
113 Knipån, uppstr v 195 SE642541-139891 Knipån, uppstr v 195 Knipån Motala ström
114 Krakhultabäcken, nedre SE639515-138012 Krakhultabäcken, nedre MovstatID 147 Nissan
115 Krakhultabäcken, övre SE639546-137902 Krakhultabäcken, övre MovstatID 5824 Nissan
116 Krikån Väg till Bärtebo SE644153-140399 Krikån Väg till Bärtebo Krikån Motala ström
117 Krikån, Bärtebo SE644115-140376 Krikån, Bärtebo ID i rapport 2009: 51 Motala ström
118 Kroppån, SE636427-144680 Kroppån, 8699 Kroppån (Linneån) Emån
119 Kvarnarpasjön SE639171-145032 Kvarnarpasjön Torsjöån - Kvarnarpsån - Eksjöån Emån
120 Kvarnån SE639658-138428 Kvarnån NF4 Kvarnån Nissan
121 Kvarnån, SE634041-136967 Kvarnån, 7973 Kvarnån: Draven - Annebergssjön Lagan
122 Kylahovsån, SE633149-138771 Kylahovsån, ID i rapport 2009: 4 Lagan
123 Kävsjön helsjö SE635472-138728 Kävsjön Lagan
124 Lagan nedstr Värnamo SE633658-139411 Lagan nedstr Värnamo LF1 Lagan : Vidöstern - Härån Lagan
125 Lagan Skillingarydslägret SE636790-139784 Lagan Skillingarydslägret Lagan: Lillån - Stödstorpaån Lagan
126 Lanån Gamla sågen SE640350-143165 Lanån Gamla sågen Lanån: Skärsjön - Hästsjön Motala ström
127 Lillån (Lekeryd), Störestorp SE640728-141996 Lillån (Lekeryd), Störestorp ID i rapport JÖ-V32 Motala ström
128 Lillån (Tranås), Tranås SE643779-144911 Lillån, Tranås ID i rapport JÖ-MS10 Motala ström
129 Lillån före utl i Vrigstadån SE635671-141920 Lillån före utl i Vrigstadån LF4 Lillån: Vrigstadsån - Sörsjön Lagan
130 Lillån Före utlopp i Huskvarnaån SE640723-141994 Lillån Före utlopp i Huskvarnaån MSF11 Lillån vid Lekeryd Motala ström
131 Lillån Huskvarna SE640765-140923 Lillån Huskvarna MSF10 Lillån vid Huskvarna Motala ström
132 Lillån Kvarnkullen SE635695-144200 Lillån Kvarnkullen Lillån (Linneån) Emån
133 Lillån Lalleryd nedre SE641099-139800 Lillån Lalleryd nedre Lillån vid Bankeryd Motala ström
134 Lillån ned Bredaryd SE633802-137598 Lillån ned Bredaryd Havridaån Lagan
135 Lillån Ned Sjöåkradammen SE641725-140065 Lillån Ned Sjöåkradammen Lillån vid Bankeryd Motala ström
136 Lillån Ned vägkulv. Lockebo SE640220-140115 Lillån Ned vägkulv. Lockebo Lillån vid Råslätt Motala ström
137 Lillån nedstr Bankeryd SE641735-140098 Lillån nedstr Bankeryd MSF9 Lillån vid Bankeryd Motala ström
138 Lillån Tjurhagen SE641245-139895 Lillån Tjurhagen Lillån vid Bankeryd Motala ström
139 Lillån vid Gamla Råslätt SE640411-140129 Lillån vid Gamla Råslätt Lillån vid Råslätt Motala ström
140 Lillån vid Konungsökvarn SE639475-140435 Lillån vid Konungsökvarn Lillån vid Råslätt Motala ström
141 Lillån, nedstr Herrestadssjön SE634235-138362 Lillån, nedstr Herrestadssjön 7972 Lillån vid Herrestad Lagan
142 Lillån, Höreda SE640382-142046 Lillån, Höreda 7752 Lillån vid Lekeryd Motala ström
143 Lillån, innan utlopp till Huskvarnaån SE640779-140921 Lillån, innan utlopp till Huskvarnaån Lillån vid Huskvarna Motala ström
144 Lillån, Kvarnkullen SE635704-144196 Lillån, Kvarnkullen ID i rapport JÖ-E18 Emån
145 Lillån, Modala SE635243-138102 Lillån, Modala Storån: Lillån vid Herrestad - Lillån från Hästhultasjön Lagan
146 Linnesjön , inlopp N SE636505-140125 Linnesjön , inlopp N 8287 Linnesjön Lagan
147 Linneån SE636433-144678 Linneån EF3 Kroppån (Linneån) Emån
148 Linneån Gärdes kvarn SE635468-144276 Linneån Gärdes kvarn Linneån: Lillån - Kvarnabrobäcken Emån
149 Ljungaån SE636121-142169 Ljungaån LF5 Ljungaån: Vämmesån - Hägnaån Lagan
150 Långserumssjön, NÖ inlopp SE637565-141525 Långserumssjön, NÖ inlopp 8558 Hagaforsån Lagan
151 Långserumsån, SE637375-141095 Långserumsån, 8327 Hagaforsån Lagan
152 Marebäck Hällaryd bron SE637130-146119 Marebäck Hällaryd bron Nygårdsbäcken Emån
153 Marebäck Marebäck SE637112-146175 Marebäck Marebäck Nygårdsbäcken Emån
154 Marebäck Nedstr vägtrumman SE637113-146193 Marebäck Nedstr vägtrumman Nygårdsbäcken Emån
155 Marieholmskanalen, Marieholmskanalen SE636220-138520 Marieholmskanalen, Marieholmskanalen 157 Marieholmskanalen: Flaten - Långebrobäcken Lagan
156 Marieholmskanalen, uppstr Marieholm SE636383-138288 Marieholmskanalen, uppstr Marieholm 8036 Skärvån Lagan
157 Marieströmsdammen SE636074-137606 Götarpsån:Töllstorpaån - Hällsjön Nissan
158 Mossån Norra spetsen ön SE650982-141387 Mossån Norra spetsen ön Mossån nedre Motala ström
159 Mossån Norra spetsen ön 2 SE650985-141383 Mossån Norra spetsen ön 2 Mossån nedre Motala ström
160 Motala Småbåtshamn SE649013-145345 Motala Småbåtshamn Vättern - Storvättern Motala ström
161 Mulserydsån, SE640021-138276 Mulserydsån, 8381 Nissan: Lillån - Grissleån Nissan
162 Musslebobäcken Kraftledningen SE640475-140990 Musslebobäcken Kraftledningen Musslebobäcken Motala ström
163 Musslebobäcken Ned Åkarp SE640398-140955 Musslebobäcken Ned Åkarp Musslebobäcken Motala ström
164 Nissabäcken (Rödån), 450 m ovan Rödån SE643724-140242 Nissabäcken (Rödån), 450 m ovan Rödån MovstatID 5820 Motala ström
165 Nissan Ned Gyllenforsdammen SE635456-136378 Nissan Ned Gyllenforsdammen Nissan: Anderstorpaån - Södra Gussjö Nissan
166 Nissan Nissafors 200 m ned SE637048-137064 Nissan Nissafors 200 m ned Nissan: Algustorpasjön - Norra Gussjö Nissan
167 Nissan Nissafors 400 m ned SE637038-137072 Nissan Nissafors 400 m ned Nissan: Algustorpasjön - Norra Gussjö Nissan
168 Nissan Spafors SE639495-138015 Nissan Spafors Nissan: Svanån - Lillån Nissan
169 Nissan, Jära SE640396-138724 Nissan, Jära NF7 Nissans källflöde Nissan
170 Nissan, Nissafors SE637047-137066 Nissan, Nissafors ID i rapport 2009: 7 Nissan
171 Noån SE642199-143843 Noån Noån: Ralången - Lillån Motala ström
172 Nödjehultaån Ovan Nödjehultavägen SE639151-146232 Nödjehultaån Ovan Nödjehultavägen Brusaån: Bruksdammen - Stensjön Emån
173 Nömmenån Gamla stenbron SE638150-143970 Nömmenån Gamla stenbron Nömmenån Emån
174 Pauliströmsån Ned Stjärneberg SE636691-148575 Pauliströmsån Ned Stjärneberg Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen Emån
175 Pauliströmsån Nedströms vägbron SE636602-148690 Pauliströmsån Nedströms vägbron Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen Emån
176 Pauliströmsån Ovan Svartsjöarna SE637033-148349 Pauliströmsån Ovan Svartsjöarna Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen Emån
177 Pauliströmsån Stjärneberg SE636735-148553 Pauliströmsån Stjärneberg Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen Emån
178 Pauliströmsån Väster om Venshult SE636825-148564 Pauliströmsån Väster om Venshult Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen Emån
179 Pirkåsabäcken SE642242-139714 Pirkåsabäcken Kvillabäcken Motala ström
180 Pirkåsabäcken SE642242-139715 Pirkåsabäcken MSF13 Kvillabäcken Motala ström
181 Radan , vid Brynsbacken SE638419-137721 Radan , vid Brynsbacken 8387 Radan: Svanån - Stengårdshultasjön Nissan
182 Rallån Hulukvarn SE642725-144790 Rallån Hulukvarn Rallån Motala ström
183 Ramkvillabäcken Österkvarn SE634495-144955 Ramkvillabäcken Österkvarn Ramkvillaån Mörrumsån
184 Rolstorpasjön, inlopp SE636130-140750 Rolstorpasjön, inlopp 8556 Härån: Ruskån - Hokaån Lagan
185 Rummaån Sandtaget SE639049-142189 Rummaån Sandtaget Rummaån Motala ström
186 Ruskån SE635569-140959 Ruskån LF2 Ruskån: Skärsjöbäcken - Sköldbosjön Lagan
187 Rödån Bäcken SE643705-140383 Rödån Bäcken Rödån Motala ström
188 Rödån Strömbäck SE643824-140195 Rödån Strömbäck Rödån Motala ström
189 Rödån, bäcken SE643704-140378 Rödån, bäcken MovstatID 5822 Motala ström
190 Rödån, Strömbäck SE643825-140200 Rödån, Strömbäck MovstatID 5821 Motala ström
191 Röttleån Turbinfundamentet SE643120-141875 Röttleån Turbinfundamentet Röttleån Motala ström
192 Sandserydsån SE640347-139645 Sandserydsån Motala ström
193 Sandserydsån Kullen SE640277-139707 Sandserydsån Kullen Sandserydsån Motala ström
194 Sandserydsån Ned Hassafallsvägen SE640234-139927 Sandserydsån Ned Hassafallsvägen Sandserydsån Motala ström
195 Sandserydsån Ovan flygplatsen SE640405-139603 Sandserydsån Ovan flygplatsen Sandserydsån Motala ström
196 Segerstadån, uppstr Refetle SE633937-136522 Segerstadån, uppstr Refetle 8040 Segerstadån Lagan
197 Sibbobäcken , LV 153 SE633969-135849 Sibbobäcken , LV 153 8366 Stålebobäcken Nissan
198 Sjunnendammen SE636800-146164 Sjunnendammen Emån: Aspödamm - Vetlandabäcken Emån
199 Sjöhesterbäcken, Sjöhester SE640697-145519 Sjöhesterbäcken, Sjöhester MovstatID 5823 Motala ström
200 Skiverstadsån, Nordholmen SE639919-145208 Skiverstadsån, Nordholmen ID i rapport JÖ E30 Emån
201 Skiverstadån Kvarndammen SE639860-145155 Skiverstadån Kvarndammen Skiverstadsån Emån
202 Skämningsforsån Skogshemmet nedre SE644503-140327 Skämningsforsån Skogshemmet nedre Skämningsforsån Motala ström
203 Skämningsforsån Svärkefors SE644327-140426 Skämningsforsån Svärkefors Skämningsforsån Motala ström
204 Skärsjöbäcken SE634574-140772 Skärsjöbäcken LF3 Skärsjöbäcken Lagan
205 Skärsjöbäcken Hälla länsgränsen SE641904-145278 Skärsjöbäcken Hälla länsgränsen Skärsjöbäcken Motala ström
206 Skärvsjö SE636570-138139 Skärvsjö Skärvsjö Lagan
207 Solgenån Bron Katterydsvägen SE638077-144629 Solgenån Bron Katterydsvägen Fuseån: Bodasjökanal-Nömmen Emån
208 Solgenån Bron nedstr terminal SE638642-144936 Solgenån Bron nedstr terminal Fuseån: Bodasjökanal-Nömmen Emån
209 Solgenån Forsen SE638390-144952 Solgenån Forsen Fuseån: Bodasjökanal-Nömmen Emån
210 Solgenån Fuseån Husarbron SE638334-144368 Solgenån Fuseån Husarbron Fuseån: Bodasjökanal-Nömmen Emån
211 Solgenån Kvarnkullen SE638577-144910 Solgenån Kvarnkullen Fuseån: Bodasjökanal-Nömmen Emån
212 Solgenån Lekbotten grillplats SE637249-146108 Solgenån Lekbotten grillplats Solgenån: Emån - Brunnshultadammen Emån
213 Solgenån Lillån öppnad kvill SE637250-146110 Solgenån Lillån öppnad kvill Solgenån: Emån - Brunnshultadammen Emån
214 Solgenån Solgebron/Kanalen SE638422-144358 Solgenån Solgebron/Kanalen Fuseån: Bodasjökanal-Nömmen Emån
215 Solgenån Utlopp Svartbäcken SE638623-144885 Solgenån Utlopp Svartbäcken Fuseån: Bodasjökanal-Nömmen Emån
216 Solgenån, Billstorp SE637584-145928 Solgenån, Billstorp ID i rapport 2009: 2 Emån
217 Stensjöån Kvarnrännan SE640119-141634 Stensjöån Kvarnrännan Stensjöån Motala ström
218 Storån Hillerstorp SE635657-138398 Storån Hillerstorp Storån: Fläsebäcken - Flaten Lagan
219 Stuverydsbäcken 400 m ned Västre sjö SE639460-146493 Stuverydsbäcken 400 m ned Västre sjö Stuverydsbäcken Emån
220 Stuverydsbäcken Ned vandringshinder SE639086-146715 Stuverydsbäcken Ned vandringshinder Stuverydsbäcken Emån
221 Stuverydsbäcken, Stuveryd SE639330-146510 Stuverydsbäcken Stuveryd Stuverydsbäcken Emån
222 Sunneråsabäcken Uppstr Grönedamm SE633076-137087 Sunneråsabäcken Uppstr Grönedamm Sunneråsbäcken Lagan
223 Svalabäcken Ovan Svedsjön o.damm SE643824-139368 Svalabäcken Ovan Svedsjön o.damm Svedån Motala ström
224 Svanshalsen SE635799-137497 Hären Nissan
225 Svanån Västra kvillen SE638405-137527 Svanån Västra kvillen Svanån: Nissan - Radan Nissan
226 Svartån Elverket ned utlopp SE643540-145151 Svartån Elverket ned utlopp Svartån: Sommen - Säbysjön Motala ström
227 Svartån Hultastugan SE639977-144102 Svartån Hultastugan Svartån: Vässledasjön - Sjunnerydssjön Motala ström
228 Svartån Katarp SE643205-144862 Svartån Katarp Svartån: Sommen - Säbysjön Motala ström
229 Svartån nedstr Flisbysjön SE640588-144154 Svartån nedstr Flisbysjön MSF2 Svartån: Anebysjön - Flisbysjön Motala ström
230 Svartån Tranås elverket övre SE643535-145140 Svartån Tranås elverket övre Svartån: Sommen - Säbysjön Motala ström
231 Svartån Tranås Åsvallehultda SE643375-145080 Svartån Tranås Åsvallehultda Svartån: Sommen - Säbysjön Motala ström
232 Svartån Vagnfabriken SE643322-144974 Svartån Vagnfabriken Svartån: Sommen - Säbysjön Motala ström
233 Svartån Vriggebodamm s:a får SE643318-145019 Svartån Vriggebodamm s:a får Svartån: Sommen - Säbysjön Motala ström
234 Svartån, Hultastugan SE639976-144105 Svartån, Hultastugan ID i rapport 2009: 55 Motala ström
235 Svarvaretorpasjön SE635134-137022 Svarvaretorpasjön Töråsbäcken Nissan
236 Svedån Mell. Sved och länsg SE643441-139859 Svedån Mell. Sved och länsg Svedån Motala ström
237 Svedån Ned Engelmann.damm SE643465-139820 Svedån Ned Engelmann.damm Svedån Motala ström
238 Svedån Nedan Svedsjön SE643513-139700 Svedån Nedan Svedsjön Svedån Motala ström
239 Svedån Torrfåran övre del SE643425-140187 Svedån Torrfåran övre del Svedån Motala ström
240 Svedån, Ovan Svedsjön SE643764-139396 Svedån, Ovan Svedsjön 7918 Svedån Motala ström
241 Sävsjöån SE636413-143059 Sävsjöån Sävsjöån Lagan
242 Sävsjöån SE636721-143307 Sävsjöån LF6 Sävsjöån Lagan
243 Södra Vallsjön, mitt SE637234-137350 Södra Vallsjön Södra Vallsjön Nissan
244 Sötåsabäcken Åsen SE642992-143355 Sötåsabäcken Åsen Bäck mellan Valen och Sötåsasjön Motala ström
245 Tabergsån Hammargården SE639750-139855 Tabergsån Hammargården Tabergsån: Lillån vid Råslätt - Vederydssjön Motala ström
246 Tabergsån Ned blockdammen SE639662-139830 Tabergsån Ned blockdammen Tabergsån: Lillån vid Råslätt - Vederydssjön Motala ström
247 Tabergsån Ned bruket SE639890-139930 Tabergsån Ned bruket Tabergsån: Lillån vid Råslätt - Vederydssjön Motala ström
248 Tabergsån Ned hembygdsgården SE640225-139945 Tabergsån Ned hembygdsgården Tabergsån: Lillån vid Råslätt - Vederydssjön Motala ström
249 Tabergsån Nedan slätten SE639955-139940 Tabergsån Nedan slätten Tabergsån: Lillån vid Råslätt - Vederydssjön Motala ström
250 Tabergsån, Bråarpsvägen SE640277-139981 Tabergsån, Bråarpsvägen Tabergsån: Lillån vid Råslätt - Vederydssjön Motala ström
251 Tjurken helsjö SE636957-144811 Tjurken Emån
252 Torsjöån, SE639152-145064 Torsjöån, 8698 Torsjöån - Kvarnarpsån - Eksjöån Emån
253 Tranebroån S Ringhult SE635371-146156 Tranebroån S Ringhult Traneboån Emån
254 Tranås Småbåtshamn SE643610-145230 Tranås Småbåtshamn Lillån vid Tranås Motala ström
255 Trollsjöån, SE637335-137848 Trollsjöån, 8358 Trollsjöån Nissan
256 Töråsbäcken SE635201-136834 Töråsbäcken Töråsbäcken Nissan
257 Töråsbäcken ned förorenat område SE635184-136946 Töråsbäcken ned förorenat område Töråsbäcken Nissan
258 Töråsbäcken nedströms Svarvaretorpasjön SE635179-136956 Töråsbäcken nedströms Svarvaretorpasjön Töråsbäcken Nissan
259 Vadstena hamn SE648072-144605 Vadstena hamn Vättern - Storvättern Motala ström
260 Valen SE643108-143427 Valen Valen Motala ström
261 Valån Nedan bron SE637343-137243 Valån Nedan bron Valån: Norra Gussjö - Södra Vallsjön Nissan
262 Valån, inlopp N Gussjön SE637341-137243 Valån, inlopp N Gussjön 8003 Valån: Norra Gussjö - Södra Vallsjön Nissan
263 Vedabäcken Brofors SE636950-140860 Vedabäcken Brofors Vedabäcken Lagan
264 Vederydsån, nedstr Tväsjöarna SE639090-139268 Vederydsån, nedstr Tväsjöarna 1965 Vederydsån Motala ström
265 Vetlandabäcken Ned damm (omlöp) SE636598-145786 Vetlandabäcken Ned damm (omlöp) Vetlandabäcken Emån
266 Vibäckabäcken SE641072-144367 Vibäckabäcken MSF3 Vibäckabäcken Motala ström
267 Virstorpsån Nedstr n virstorp SE636955-141620 Virstorpsån Nedstr n virstorp Bodaån öster Lagan
268 Vrangsjöbäcken, Herrestad SE641718-144360 Vrangsjöbäcken, Herrestad ID i rapport 2009: 54 Motala ström
269 Västerån , Bröttjaryd SE633753-134423 Västerån , Bröttjaryd 8339 Västerån: Bolån - Storasjön Nissan
270 Vättern St Aspön (PMK 14) SE651657-144792 Vättern St Aspön Vättern - Storvättern Motala ström
271 Vättern utanför Huskvarna SE640977-140844 Vättern utanför Huskvarna Vättern - Storvättern Motala ström
272 Ylen helsjö SE641520-142252 Ylen Emån
273 Yxabäcken , Yxabo SE634759-135089 Yxabäcken , Yxabo 8341 Yxabäcken Nissan
274 Älgabäcken före utfl i Svanån SE638851-138027 Älgabäcken före utfl i Svanån NF5 Älgabäcken Nissan
275 Älgeå, SE635610-136920 Älgeå, 8544 Älgeå Nissan
276 Ängsjön, utl SE638713-140460 Ängsjön, utl 8274 Lagan: Fängen - Eckern Lagan
277 Ängån, Stålebobäcken SE634127-136387 Ängån, Stålebobäcken Ängån: Stålebobäcken - Torbaggagölen Nissan
278 Ärnanäsasjön helsjö SE635724-142864 Ärnanäsasjön Lagan
279 Öasjöbäcken SE642994-143355 Öasjöbäcken MSF4 Bäck mellan Valen och Sötåsasjön Motala ström
280 Ören, Jakobstorpaviken SE642824-142688 Ören, Jakobstorpaviken 8309 Ören Motala ström
281 Österån Bongebo kvarn nedre SE638142-139075 Österån Bongebo kvarn nedre Österån: Långasjön - Kogöl Lagan